Phỏng vấn: Linus Torvalds - Tôi không đọc mã nữa - Phần 4 và hết

Thứ hai - 17/12/2012 06:17
Interview:Linus Torvalds – I don't read code any more

withGlyn Moody, 13 November 2012, 15:16

Theo:http://www.h-online.com/open/features/Interview-Linus-Torvalds-I-don-t-read-code-any-more-1748462.html?page=4

Bàiđược đưa lên Internet ngày: 13/11/2012

Lờingười dịch: Trong phần này có mấy điều siêu quan trọngqua lời thuật của chính Linus Torvalds. Và chúng là:“Amazon không phải là mộtví dụ tốt nhất, Google có lẽ là tốt hơn vì họ thựcsự có nhiều kỹ sư về nhân làm việc cho họ. Hầu hếtthời gian công việc đó được tự bản thân Google làm...Google đã làm việc nhiều hơn về nhân, học đã làm cáchệ thống tệp của riêng họ. Họ quen làm các trình điềukhiển của riêng họ cho các đĩa cứng của họ vì họcó một số yêu cầu đặc biệt... Trong ít năm - điềunày là trong 5-10 năm - Google quen điều này là một lỗđen. Họ muốn thuê các kỹ sư về nhân và họ có thểhoàn toàn biến mất mặt khỏi trái đất này. Họ muốnlàm việc bên trong Google, và không ai bao giờ nghe thấy từhọ thêm nữa, vì họ muốn làm cái thứ đặc chủng củaGoogle, và Google đã không thực sự có phản hồi ngượclại nhiều. Điều đó đã được cải thiện khổng lồ,có lẽ vì Google đã nằm lại lâu trong các phiên bản 2.4trước đây của chúng tôi. Họ đã nằm trong đónhiều năm, vì họ đã làm quá nhiều sửa đổi nội bộcho phần cứng đặc chủng của họ cho mọi thứ, tới độchỉ việc nâng cấp nhân của họ cũng đã từng là mộtvấn đề lớn đối với họ.Và một phần vì toàn bộ dự án Android họ thựcsự đã muốn ngược lên dòng trên tích cực hơn nhiều.Bây giờ họ tích cực hơn, mọi người không biến mấtở đó bao giờ nữa. Hóa ra là nhân sẽ tốt hơn, tớiđiểm mà ở đó nhiều vấn đề chỉ trở thành các chitiết thay vì các lỗ hổng có khe khổng lồ.Họ đã giống, OK, chúng tôi có thể thực sự sử dụngnhân tiêu chuẩn và sau đó chúng tôi tinh chỉnh chút xíutrên đỉnh thay vì tiến hành cuộc đại phẫu chỉ đểlàm cho nó làm việc được trong nền tảng của họ”.Điều này để nhắc nhở bất kỳ công ty gọi là “ĐạiGia” nào ở Việt Nam đừng có mà phát huy trí tưởng bởrằng có thể tự mình vào lúc này phát triển nhân Linuxcho sản phẩm của riêng mình mà không cần ngược lêndòng trên. Hãy nhớ là, đến Google còn phải chịu.Xem các phần [01], [02], [03], [04].

Amazon, Gooogle vàthư điện tử

GlynMoody: Liệu những người ở Amazon có tham gia trựctiếp vào công việc của nhân Linux hay không?

LinusTorvalds: Amazon không phải là một vídụ tốt nhất, Google có lẽ là tốt hơn vì họ thực sựcó nhiều kỹ sư về nhân làm việc cho họ. Hầu hếtthời gian công việc đó được tự bản thân Google làm.Tôi nghĩ Amazon đã cóthứ có các thành phần tiêu chuầnhơn. Một cách cẩn thận, họ đã thay đổi cách thức họxây dựng phần cứng - họ bây giờ có thiết kế thamchiếu phần cứng của riêng họ. Họ quen mua phần cứngtừ HP và Dell, nhưng hóa ra là khi bạn mua 10.000 máy cùngmột thời điểm thì dễ dàng hơn để bản thân bạnthiết kế các máy tính đó, và đi trực tiếp tới nhàsản xuất thiết bị gốc và nói: Tôi muốn máy tính này,giống như thế này. Nhưng họ chỉ đã bắt đầu làmđiều đó khá gần đây.

Tôikhông biết liệu Amazon có đứng đằng sau bước rèm đókhông, hay liệu Google chỉ hướng tới công nghệ nhiềuhơn. Amazon đã làm việc nhiều hơn về không gian củangười sử dụng, và họ đã sử dụng nhân khá tiêuchuẩn. Google đã làm việc nhiều hơn về nhân, học đãlàm các hệ thống tệp của riêng họ. Họ quen làm cáctrình điều khiển của riêng họ cho các đĩa cứng củahọ vì họ có một số yêu cầu đặc biệt.

GlynMoody: Công việc của Google về nhân từng hữu dụngthế nào đối với ông?

LinusTorvalds: Trong ít năm - điều này làtrong 5-10 năm - Google quen điều này là một lỗ đen. Họmuốn thuê các kỹ sư về nhân và họ có thể hoàn toànbiến mất mặt khỏi trái đất này. Họ muốn làm việcbên trong Google, và không ai bao giờ nghe thấy từ họ thêmnữa, vì họ muốn làm cái thứ đặc chủng của Google,và Google đã không thực sự có phản hồi ngược lạinhiều.

Điềuđó đã được cải thiện khổng lồ, có lẽ vì Google đãnằm lại lâu trong các phiên bản 2.4 trước đây củachúng tôi. Họ đã nằm trong đó nhiều năm, vì họ đãlàm quá nhiều sửa đổi nội bộ cho phần cứng đặcchủng của họ cho mọi thứ, tới độ chỉ việc nângcấp nhân của họ cũng đã từng là một vấn đề lớnđối với họ. Và một phần vì toàn bộ dự án Androidhọ thực sự đã muốn ngược lên dòng trên tích cựchơn nhiều.

Bâygiờ họ tích cực hơn, mọi người không biến mất ởđó bao giờ nữa. Hóa ra là nhân sẽ tốt hơn, tới điểmmà ở đó nhiều vấn đề chỉ trở thành các chi tiếtthay vì các lỗ hổng có khe khổng lồ. Họ đã giống,OK, chúng tôi có thể thực sự sử dụng nhân tiêu chuẩnvà sau đó chúng tôi tinh chỉnh chút xíu trên đỉnh thayvì tiến hành cuộc đại phẫu chỉ để làm cho nó làmviệc được trong nền tảng của họ.

Amazon,Google and email

GlynMoody: Do Amazonpeople get involved directly with kernel work?

LinusTorvalds: Amazon isnot the greatest example, Google is probably better because theyactually have a lot of kernel engineers working for them. Most of thetime the work gets done by Google themselves. I think Amazon has hada more standard components thing. Actually, they've changed the waythey've built hardware – they now have their own hardware referencedesign. They used to buy hardware f-rom HP and Dell, but it turns outthat when you buy 10,000 machines at some point it's just easier todesign the machines yourself, and to go directly to the originalequipment manufacturers and say: I want this machine, like this. Butthey only started doing that fairly recently.

Idon't know whether [Amazon] is behind the curve, or whether Google isjust more technology oriented. Amazon has worked more on the userspace, and they've used a fairly standard kernel. Google has workedmore on the kernel side, they've done their own filesystems. Theyused to do their own drivers for their hard disks because they hadsome special requirements.

GlynMoody: How usefulhas Google's work on the kernel been for you?

LinusTorvalds: For a fewyears – this is five or ten years ago – Google used to be thisblack hole. They would hire kernel engineers and they wouldcompletely disappear f-rom the face of the earth. They would workinside Google, and nobody would ever hear f-rom them again, becausethey'd do this Google-specific stuff, and Google didn't really feedback much.

Thathas improved enormously, probably because Google stayed a long timeon our previous 2.4 releases. They stayed on that for years, becausethey had done so many internal modifications for their specialisedhardware for everything, that just upgrading their kernel was a bigissue for them. And partly because of the whole Android project theyactually wanted to be much more active upstream.

Nowthey're way more active, people don't disappear there any more. Itturns out the kernel got better, to the point whe-re a lot of theirissues just became details instead of being huge gaping holes. Theywere like, OK, we can actually use the standard kernel and then we dothese small tweaks on top instead of doing these big surgeries tojust make it work on their infrastructure.

GlynMoody: Cuối cùng, ông nói rằng ông đã bỏ ra nhiềuthời gian của ông để trả lời thư điện tử: khi ai đódường như luôn là một cao thủ tinh hoa, làm điều làmông lo lắng?

LinusTorvalds: Tôi không nói rằng nó làm tôi lo lắng. Tôikết thúc bằng việc không lập trình nhiều nữa. Khi tôi20 tuổi tôi đã thích làm các trình điều khiển. Nếutôi chưa bao giờ phải làm một trình điều khiển thiếtbị nào trong đời tôi một lần nữa, thì tôi sẽ hạnhphúc. Một số dạng đau đầu tôi có thể không phảilàm.

Tôithực sự thích làm Git, nó rất thú vị. Khi tôi đã bắtđầu toàn bộ thiết kế, đã bắt đầu lập trình trongkhông gian của những người sử dụng, mà tôi đã khônglàm 15 năm qua, thì nó giống như, wow, điều này thật dễdàng. Tôi không cần lo lắng về tất cả mọi điều đó,tôi có kho vô tận, malloc chỉ làm việc. Nhưngtrong không gian của nhân, bạn phải lo về việc khóa, bạnphải lo về an ninh, bạn phải lo về phần cứng.Làm việc với Git, đó đúng là một sự xả hơi. Nhưngnó làm buồn chán.

Dựán khác tôi vẫn còn liên quan là máy tính lặn. Chúng tôiđã có một sự tiến bộ lớn trên site kernel.org. Từngthực sự đau đớn đối với những người duy trì, vàFBI đã tham gia chỉ để chỉ ra những gì đã xảy ra.Trong vòng 2 tháng chúng tôi đã hầu như không phát triểnnhân - vâng, mọi người từng vẫn tiến hành sự pháttriển nhân, nhưng site chính nơi mà mọi người có cùngnhau đã sập, và nhiều lập trình viên nhân phần cốtlõi đã bỏ nhiều thời gian kiểm tra rằng không ai đãthực sự nhảy vào các máy tính cả. Mọi người mắcbệnh hoang tưởng một chút.

Nêncó vài tháng công việc chính của tôi, từng là để tíchhợp công việc từ những người khác, về cơ bản là đimất, vì site tích hợp chính của chúng tôi đi mất. Vàtôi đã làm phần mềm divelog của tôi, vì tôi thấy chán,và điều đó thật là vui. Nên tôi vẫn làm với việclập trình, nhưng cuối cùng thì tôi luôn quay lại vớinhân.

GlynMoody: Finally, yousay that you spend most of your time answering email: as someone whohas always seemed a quintessential hacker, does that worry you?

LinusTorvalds: Iwouldn't say that worries me. I end up not doing as much programmingas sometimes I'd like. On the other hand, it's like some kinds ofprogramming I don't want to do any more. When I was twenty I likeddoing device drivers. If I never have to do a single device driver inmy life again, I will be happy. Some kind of headaches I can dowithout.

Ireally enjoyed doing Git, it was so much fun. When I started thewhole design, started doing programming in user space, which I hadnot done for 15 years, it was like, wow, this is so easy. I don'tneed to worry about all these things, I have infinite stack, mallocjust works. But in the kernel space, you have to worry about locking,you have to worry about security, you have to worry about thehardware. Doing Git, that was such a relief. But it got boring.

Theother project I still am involved in is the divecomputer thing. We had a break-inon the kernel.org site. It was really painful for themaintainers, and the FBI got involved just figuring out what the hellhappened. For two months we had almost no kernel development –well, people were still doing kernel development, but the main sitewhe-re everybody got together was down, and a lot of the core kerneldevelopers spent a lot of time checking that nobody had actuallybroken into their machines. People got a bit paranoid.

Sofor a couple of months my main job, which was to integrate work f-romother people, basically went away, because our main integration sitewent away. And I did my divelogsoftware, because I got bored, and that was fun. So I still doend up doing programming, but I always come back to the kernel in theend.

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

GlynMoody: H

LinusTorvalds: Y

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập27
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm25
  • Hôm nay109
  • Tháng hiện tại293,714
  • Tổng lượt truy cập24,343,777
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây