Giúp Nghị viện châu Âu xuất bản phần mềm tự do của riêng mình

Thứ hai - 30/07/2012 15:31

Helpingthe European Parliament to release its own free software

Posted 18 Jul 2012 byKarsten Gerloff

Theo:http://opensource.com/government/12/7/helping-european-parliament-release-its-own-free-software

Bài được đưa lênInternet ngày: 18/07/2012

Lờingười dịch: Chúng ta đã biết việc Nhà Trắng ở nướcMỹ đóng góp mã nguồn trở ngược lại cho cộng đồngnguồn mở Drupal, còn bây giờ có nhiều khả năng Nghịviện châu Âu sẽ mở nguồn các phần mềm của riêngmình. “Lần đầu tiên, Nghị viện châu Âu sắp pháthành một trong những chương trình của riêng mình như làPhần mềm Tự do. Chương trình theo yêu cầu này đượcgọi là AT4AM, ngắn gọn là “Cộng cụ Tự động chonhững Sửa đổi bổ sung”. Nghị viện theo nghiệp vụlà làm các luật, và AT4AM tự động hóa nhiều thứ chínhthống có liên quan tới qui trình sản xuất”.

Lần đầu tiên, Nghịviện châu Âu sắp phát hành một trong những chương trìnhcủa riêng mình như là Phần mềm Tự do. Chương trìnhtheo yêu cầu này được gọi là AT4AM, ngắn gọn là “Cộngcụ Tự động cho những Sửa đổi bổ sung”. Nghị việntheo nghiệp vụ là làm các luật, và AT4AM tự động hóanhiều thứ chính thống có liên quan tới qui trình sảnxuất.

Để hiểu đượcAT4AM có nghĩa là gì đối với các nghị sỹ quốc hộichâu Âu (MEP) và các nhân viên của họ, hãy ngó qua cáchmà những sửa đổi bổ sung đã được đệ trình trướcđó, và cách mà nó làm việc bây giờ. (Vimeo, Flash cầntới, xin lổi). Nhân viên Nghị viện Erik Josefsson đã sosánh sự giới thiệu của AT4AM với sự ra đời của sựkiểm soát phiên banr cho các lập trình viên Nó từng đượcsử dụng trong nghị viện khoảng 18 tháng, và nó là mộtcông cụ khá cơ bản cho mọi người làm việc ở đây.

Vì thế chúng tôi đãhạnh phúc đọc trong tháng 5 rằng Nghị viện đã địnhphát hành AT4AM như là phần mềm tự do. Tuần trước,nhóm người sử dụng Phần mềm Tự do của nghị việnđã tổ chức sự kiện để thảo luận về giấy phépphù hợp theo đó để xuất bản AT4AM. Tham dự không chỉlà đám đông những người từ bên ngoài Nghị viện, màcòn cả đội phát triển AT4AM riêng của Nghị viện nữa.(Các bài trình bày và video được ghi lại ởđây).

(Tuy thế, bạn đượcchào đón để tham gia trong Nhóm Người sử dụng Phầnmềm Tự do của Nghị viện châu Âu!). Tôi đã tới đóđể nói về phần mềm tự do và dân chủ. AT4AM mã hóamột phần lớn qui trình về cách mà các luật được xâydựng - theo nghĩa đen thì đây là một công cụ sức mạnh.Nghị viện châu Âu bị ràng buộc tới các tiêu chuẩnminh bạch cao nhất, và việc phát hành AT4AM có nghĩa làmỗi người có thể có một sự xem xét cách mà các luậtchâu Âu được làm. Trong khi điều này chính xác khôngphải là một cuộc cách mạng, thì nó là tốt lành đểthấy Nghị viện cuối vùng cũng tham gia vào với Phầnmềm Tự do.

Ủy viên hội đồngChung của FSFE (và là luật sư nổi tiếng về phần mềmtự do) Carlo Piana đã đi xuống các doanh nghiệp để chọnra giấy phép phù hợp cho AT4AM. Đội phát triển muốnnhững người khác trong nghị viện cũng sử dụng, nghiêncứu, chia sẻ và cải thiện cho chương trình, nuôi dưỡngcho những cải tiến được quay ngược trở về vào nhánhchính. AT4AM là một ứng dụng dựa vào máy chủ, và sửdụng trên một máy chủ không tính tới như sự “phânphối” theo GPL. Đưa ra những đầu vào đó, việc chọngiấy phép không khó. Ông đã khuyến cáo rằng Nghị việnnên phát hành công cụ đó theo AGPLv3 hoặc bất kỳ phiênbản nào sau này của giấy phép. Bằng cách này, mỗingười có thể lấy phần mềm và làm những gì họ muốn.Cùng lúc, một khi chương trình được phát hành, sẽkhông có cách gì để lấy đi khỏi công chúng một lầnnữa.

Forthe first time, the European Parliament is about to release one ofits own programs as FreeSoftware. The program in question is called AT4AM, short for"Automatic Tool for Amendments". The Parliament is in thebusiness of making laws, and AT4AM automates a lot of the formalstuff associated with the production process.

Tounderstand what AT4AM means for MEPs and their staff, have a look athow amendments were filed before,and how it works now. (Vimeo.Flash required, sorry.) Parliament staffer Erik Josefsson comparedthe introduction of AT4AM to the arrivalof version control for developers. It's been in use inside theparliament for about 18 months, and it's a pretty fundamental toolfor the people working there.

Sowe were happy to read in May that the Parliament was going to releaseAT4AM as Free Software. Last week, the parliament's FreeSoftware user group held an event to discuss the right licenseunder which to publish AT4AM. Attending were not only a crowd ofpeople f-rom outside the Parliament, but also the Parliament's ownAT4AM development team. (Presentations and video recordings here.)

(Bythe way, you'rewelcome to participate in the European Parliament Free SoftwareUser Group!)

Iwent there to talk about Free Software and democracy. AT4AM encodes alarge part of the process of how laws are made - it's literally aninstrument of power. The European Parliament is bound to the higheststandards of transparency, and releasing AT4AM means that everyonecan have a look at the way Europe's laws are made. While this isn'texactly a revolution, it's good to see the Parliament finally engagewith Free Software.

FSFEGeneral Counsel (and genius Free Software lawyer) Carlo Piana gotdown to the business of picking the right license for AT4AM. Thedevelopment team wants other parliaments to use, study, share andimprove the program, and feed their improvements back into the mainbranch. AT4AM is a server-based application, and using it on a serverdoesn't count as "distribution" under the GPL. Given thoseinputs, picking the license wasn't hard. He recommended that theParliament should release the tool under AGPLv3or any later version of the license. This way, everyone could takethe software and do as they please.At the same time, once the programis released, there would be no way to take it away f-rom the publicagain.

Hơn nữa, các lậptrình viên có thể cân nhắc sử dụng EUPL như một giấyphép thứ 2. Nó không tương thích với GPLv3, và mở mộtcửa hậu cho những phiên bản được làm trong tương laicủa chương trình sở hữu độc quyền một lần nữa.Nhưng vì giấy phép này được Ủy ban châu Âu phát triển,nó đôi khi giúp vượt qua những sợ hãi của những ngườira quyết định trong khu vực nhà nước đang nhúng ngónchân của họ vào nước của Phần mềm Tự do lần đầutiên.

Thái độ của Nghịviện đối với Phần mềm Tự do vẫn vừa yêu vừa ghét.Đối mặt với nó, việc phát hành AT4AM là một bướctiến tốt, nhưng khó là một cuộc cách mạng được.Những nền tảng của khu vực nhà nước như Joinup và cáckho có liên quan của nó hiện có chỗ cho hơn 400 chuonwgtrình được các cơ quan nhà nước phân phối theo cácgiấy phép của phần mềm tự do. Một số chính phủ, gầnđây nhất tại vùng Xứ Basque của Tây Ban Nha, đã pháthành các phần mềm được nhà nước cấp vốn thành thủtục mặc định.

Mặt khác, có cơ quanhành chính của Nghị viện, chọi lại theo bản năng từbất kỳ điều gì mà nhìn khác với các cách thức thôngthường của họ. Khi Nick Stenning đã đệ trình một yêucầu Tự do Thông tin cho mã nguồn và cơ sở dữ liệu củaAT4AM hôm 01/04, đx có một cuộc thảo luận mà hiện kếtthúc với một câu trả lời “không” dài từ Tổng Thưký Nghị viện. Chúng tôi hiện cũng đang chờ hành chínhcủa Nghị viện báo cáo về sử dụng và phát triển phầnmềm tự do của nó.

Và có quá nhiều hơnchúng ta muốn thấy từ Nghị viện châu Âu về sự minhbạch. Vì sao không trao cho công chúng đọc sự truy cậptới hệ thống AT4AM nội bộ của các nghị sỹ, sao chochúng ta có thể tuân theo được các luật đang đượclàm trong thời gian thực? Vì sao không trao cho mỗi nghĩ sỹquốc hội châu Âu và nhân viên một máy để bàn Phầnmềm Tự do cho công việc hàng ngày của họ? Và khi Nghịviện, và mỗi cơ quan châu Âu khác sẽ thế, thì cuốicùng trao cho công chúng những gì họ có trách nhiệm phải,và phát hành tất cả các chương trình mà đã đượcphát triển bằng tiền ngân sách như là Phần mềm Tựdo?

Inaddition, the developers might consider using the EUPL as a secondlicense. This isn't compatible with GPLv3, and opens a back doortowards making future versions of the program proprietary again. Butsince the license is developed by the European Commission, itsometimes helps to overcome the fears of public-sector decisionmakers who are dipping their toe into the Free Software waters forthe first time.

TheParliament's attitude to Free Software remains ambivalent. On theface of it, releasing AT4AM is a nice step forward, but hardly arevolutionary one. Public-sector platforms like Joinupand its associated forges currently host more than 4000 programsreleased by public bodies under Free Software licenses. Somegovernments, mostrecently in Spain's Basque Country region, have made releasingpublicly funded software the default procedure.

Onthe other hand, there's the Parliament administration, whichinstinctively recoils f-rom anything that looks different f-rom theirusual ways. When NickStenning filed a Freedom of Information request for AT4AM'ssource code and database on April 1, there was a drawn-outdiscussion, which currently ends with a lengthy "no"f-rom the Parliament's Secretary General.We're currently alsowaiting for the Parliament's administration to report on its useand development of Free Software.

Andthere's so much more we'd like to see f-rom the European Parliament interms of transparency. Why not give the public read access to theEP's internal AT4AM system, so that we could follow laws being madein real time? Why not give every MEP and staffer a Free Softwaredesktop for their daily work? And when will the Parliament, and everyother European institution, finally give the public what they're due,and release all programs that were developed with public funds asFree Software?

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập3
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm2
  • Hôm nay138
  • Tháng hiện tại72,006
  • Tổng lượt truy cập17,134,326
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây