Có tiêu chuẩn mới trong giáo dục đại học: Hội nghị Thượng đỉnh Mở khởi xướng

Thứ hai - 18/04/2016 06:12

There's a new standard in higher ed: Open Summit launches

Posted 05 Apr 2016 by Leslie Hawthorn

Theo: https://opensource.com/open-organization/16/4/open-summit-higher-ed-conference

Bài được đưa lên Internet ngày: 05/04/2016


 

Xem thêm: Tổ chức mở - quản lý & lãnh đạo mở.

Xem thêm: Giáo dục mở và tài nguyên, giấy phép tư liệu mở.

Cuộc hội thoại về “mở” trong giáo dục đại học đã và đang diễn ra đôi lúc - nhưng khi mà nguồn mở đã trở thành dòng chính thống trong nền công nghiệp phần mềm thì cuộc hội thoại trong môi trường giáo dục đã bùng nổ. Từ các trường đại học chào các chương trình cấp bằng về phần mềm nguồn mở (PMNM), cho tới các khóa học trực tuyến mở đại chúng - MOOC (Massive Open Online Course) từ các trường cao đẳng hàng đầu cung cấp các khóa học tuyển sinh mở, cho tới các trường đại học khắp thế giới tạo ra các dự án PMNM của riêng họ, thì mở đang nhanh chóng trở thành tiêu chuẩn trong giáo dục đại học.

Với tất cả các cuộc hội thoại đó xảy ra giữa nhiều nhóm các bên tham gia đóng góp khác nhau, Sáng kiến Nguồn Mở - OSI (Open Source Initiative) và Quỹ Apereo đều đã thấy cơ hội phá đi các ống khép kín và mang mọi người lại cùng nhau để cộng tác, chia sẻ các bài học học được, và hình thành ra các liên hệ ràng buộc để thúc đẩy mở trong giáo dục. Bước đầu tiên là Hội nghị thượng đỉnh Mở (Open Summit) lần đầu tiên sắp tới ở Thành phố New York, sự kiện 1 ngày sẽ diễn ra vào ngày 23/05 ở trường Đại học New York.

Trong nhiều chủ đề xuất sắc được đưa ra cho những người tham gia, chúng tôi tự hào đón chào Chủ tịch và CEO Jim Whitehurst của Red Hat như là diễn giả bài đinh của chúng tôi. Ông sẽ thảo luận nhiều nguyên tắc cho sự cộng tác mà ông đã đưa ra trong cuốn sách gần đây của ông, Tổ chức Mở (The Open Organization), và chỉ ra cách các nguyên tắc đó có thể được áp dụng thành công nhất trong ngữ cảnh của giới hàn lâm, từ phòng học cho tới phòng CNTT.

Để biết được nhiều hơn về sự kiện, lịch sử của nó, và cách mà những người hâm mộ nguồn mở trong giới hàn lâm (và hơn thế) sẽ can dự vào, chúng tôi đã nói với những nhà tổ chức hàng đầu của nó, Ian Dolphin, Giám đốc Điều hành của Quỹ Apereo, và Patrick Masson, Tổng Giám đốc của OSI. Đây là những gì họ phải nói.

Hỏi và Đáp

Hội nghị thượng đỉnh Mở là về cái gì? Hãy nói cho chúng tôi nhiều hơn về lịch sử sự kiện.

Ian Dolphin (ID): Từng là rõ ràng đối với một số người đã tham gia trong các sáng kiến mở trong giáo dục đại học, rằng chúng ta chưa hẳn đã truyền đạt cũng tốt thế. Có 2 kết quả chính của sự không làm này, theo tôi. Đầu tiên, chúng ta chưa hẳn đã truyền đạt tốt “các bài học học được”. Thứ 2, chúng ta chưa hẳn đã gắn kết tốt những khe hở nhỏ của các sáng kiến. Hãy lấy vài ví dụ: các hệ thống quản lý học tập nguồn mở có thể dễ dàng hơn nhiều tạo ra và xuất khẩu các tài nguyên giáo dục mở. Chúng cũng có thể kết nối tốt hơn tới các kho khác nhau. Khi chúng ta bắt đầu thảo luận về các cơ hội thoát ra khỏi những gì có xu hướng sẽ là một bức tranh khép kín trong giáo dục đại học, thì ý tưởng về một sự kiện đưa ra các sáng kiến cùng nhau cho các cuộc thảo luận mở rộng - xung quanh tính mở, xung quanh thực hành tốt, và xung quanh các ưu tiên chia sẻ - đã bắt đầu định hình.

Patrick Masson (PM): Tập trung vào những gì Ian đã nêu về “những bài học học được”. Tôi đã nhấn mạnh nhu cầu thực tế trong giáo dục đại học để đánh giá “tính xác thực” của các sáng kiến mở. Đó là: Liệu sáng kiến mở có đưa ra được mức đánh giá và tham gia mà cơ sở kỳ vọng để trở thành đối tác thực sự trong tất cả các khía cạnh của dự án hay không? Giáo dục đại học đã thực sự ôm lấy rồi tính mở - phần mềm nguồn mở, các sách giáo khoa mở, nội dung mở, các khóa học mở, nghiên cứu mở, dữ liệu mở, ... Điều này đã tạo ra một thị trường cho các ý tưởng, các dự án, các cộng đồng, và các công ty. Thách thức tôi đã lưu ý với quá nhiều dự án đang nổi lên là: Làm thế nào các cơ sở cam kết trung thực và trực tiếp để tiếp tục các mục tiêu của riêng họ trong khi đóng góp cho các cơ sở khác, và làm thế nào chính các cơ sở đó đánh giá được các nguyên tắc và thực hành của các dự án và các cộng đồng họ đang cân nhắc ra nhập để chắc chắn họ đi cùng với các giá trị và các đường hướng của riêng họ được? Hội nghị thượng đỉnh Mở sẽ cung cấp diễn đàn cho tất cả những ai tham gia trong các sáng kiến mở phát hiện và thảo luận làm thế nào các tổ chức khác nhau có thể cam kết “một cách xác thực”.

Cả 2 ông có các nền tảng trong môi trường giáo dục. Vì sao từng người trong các ông lại quan tâm tới chủ đề này?

ID: Nền tảng của tôi như là một nhà giáo dục có can dự vào sự tạo ra phần mềm, PMNM, và các cộng đồng khác nhau duy trì PMNM. Đối với tôi, các cộng đồng khác nhau, mở, như các cộng đồng được Apereo đại diện, giúp tạo thuận lợi cho sự đổi mới. Chúng tôi đang ở điểm khởi đầu của con đường xung quanh công nghệ và làm thế nào nó có thể tạo thuận lợi cho việc học, dạy, và nghiên cứu. Việc duy trì năng lực cho đổi mới và tính mở trong giáo dục phù hợp tốt không chỉ với các tập quán và các giá trị của giáo dục, mà còn với nhu cầu thực hành để duy trì sự đổi mới sát với thực hành giáo dục khi nó tiến hóa.

PM: Tôi đoán tôi đi tới điều này từ quan điểm khác, với các vai trò trải từ nhà phân tích - nhà lập trình ở UCLA cho tới CTO và CIO ở UMass và Đại học Bang New York, một cách tương ứng. Tôi từng luôn được/bị thách thức với làm thế nào để giới thiệu và triển khai các dự án mở để hỗ trợ cho sứ mệnh hàn lâm và/hoặc hành chính. Có được hầu hết, và cung cấp sự hỗ trợ tốt nhất cho, các sáng kiến mở đòi hỏi các tổi chức phải thay đổi cách mà họ vận hành. Khi các tài nguyên là không trực tiếp dưới sự kiểm soát của cơ sở, khi việc ra quyết định là phân tán khắp một cộng đồng rộng lớn, thì các cơ sở phải dịch chuyển từ các mô hình quản lý từ trên xuống theo truyền thống. Các sáng kiến mở đòi hỏi tính mở khắp tổ chức. Tôi rất quan tâm về cách mà các cơ sở có thể tạo ra các tổ chức mở để cam kết tốt nhất được với các cộng đồng thực hành mở.

Các ông hy vọng gì những người tham gia sẽ có được khi tham gia sự kiện?

ID: Tôi hy vọng họ sẽ giành được tri thức các lĩnh vực liền kề trong bức tranh mở - và quả thực một tầm nhìn tốt hơn của bức tranh tổng thể đó. Tôi tin tưởng sự kiện cũng đưa ra cơ hội để hiểu tốt hơn về tính mở khắp một số tuyên ngôn, và cơ hội lớn để học hỏi từ thực hành của những người khác.

PM: Đồng ý. Tôi đang hy vọng mọi người sẽ nhận ra rằng bất chấp những kết quả đầu ra của các dự án của riêng họ, có các nguyên tắc và thực hành chung trải khắp tất cả các sáng kiến mở làm cho cả các dự án và những người tham gia thành công.

Jim Whitehurst sẽ là diễn giả chính ở Hội nghị thượng đỉnh Mở. Các ông có thể cho chúng tôi ý tưởng về những gì ông ta đề cập tới trong bài nói chuyện của mình không? Các ông nhìn các nguyên tắc mà ông ta thảo luận như thế nào trong cuốn sách gần đây của ông ta, Tổ chức Mở, việc ăn khớp với các chủ đề chính của Hội nghị thượng đỉnh Mở?

ID: Giáo dục, đặc biệt giáo dục đại học, đã thấy những thay đổi đáng kể trong 5 thập kỷ gần đây, nhưng cách mà các cơ sở của chúng ta được tổ chức và vận hành có lẽ vẫn ít được thay đổi hơn so với được kỳ vọng. Tôi tin tưởng rằng cơ hội để nghe cách các nguyên tắc và các tiếp cận mở có thể được áp dụng và có quan hệ với tổ chức và các cấu trúc tổ chức sẽ cực kỳ có giá trị. Chúng ta thường được nói rằng giáo dục đại học cần học từ doanh nghiệp - vâng đây là cơ hội để nghe từ một doanh nghiệp không theo cách truyền thống và thành công. Thậm chí nếu bạn không tới từ lĩnh vực phần mềm - hoặc có lẽ đặc biệt hơn nếu bạn không tới từ lĩnh vực phần mềm - thì đây là cuộc hội thoại phải diễn ra.

PM: Đối với nhiều người là các đồng nghiệp cũ của tôi (và các khu trường của họ nữa), thì Linux, và đặc biệt là Red Hat, có thể từng là kinh nghiệm đầu tiên của họ với PMNM. Như tôi đã nêu ở trước, tôi tin tưởng các cơ sở và các lãnh đạo của họ cần ôm lấy các đặc tính mở để hưởng lợi nhất từ các sáng kiến mở. Jim có vị thế độc nhất vô nhị, như là lãnh đạo và người đổi mới, để đưa ra sự tinh thông trong việc tạo ra và quản lý các tổ chức mở như vậy cũng như các nguyên tắc và thực hành thúc đẩy tính mở. Nếu khu trường của bạn đang định cam kết với nguồn mở - không chỉ như một người tiêu dùng, mà như một người đóng góp - thì vì sao không học từ ai đó đã làm nó rồi, và đã làm nó rất tốt rồi chứ?

Bất kỳ điều gì bạn muốn nói cho chúng tôi mà chúng tôi còn chưa động tới?

PM: Vâng, tất nhiên bổ sung thêm cho Jim, tôi muốn đề cập tới các diễn giả khác từ khắp các cộng đồng giáo dục mở:

 • Nicole Allen: Giám đốc của Giáo dục Mở, SPARC (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition)

 • Joel Barciauskas, Giám đốc Kỹ thuật, Open edX

 • Martin Dougiamas, Người sáng lập và CEO của Moodle

 • Beth Harris, Nhà sử học về Nghệ thuật và đồng sáng lập của Smarthistory, từng là Trưởng khoa, Nghệ thuật và Lịch sử, Viện Khan và Giám đốc Học tập Số, MoMA

 • Nina Huntemann, Giám đốc Hàn lâm và Nghiên cứu, edX

 • Ben Kallos, Lập trình viên Tự do và Nguồn Mở và Thành viên Hội đồng Thành phố New York phục vụ Quận 5 và là Chủ tịch của Ủy ban các Công việc Chính phủ

 • Deb Nicholson, Giám đốc Tiếp cận Cộng đồng, Mạng Đổi mới Mở (Open Invention Network), Giám đốc Cộng đồng, GNU MediaGoblin

 • Steven Zucker, Đồng sáng lập của Smarthistory, Nhà sử học về Nghệ thuật ở Viện Khan

Hơn nữa, để học nhiều hơn về hội nghị (bao gồm cả cách đăng ký), và nhận các bản cập nhật về các diễn giả và các phiên làm việc của chúng tôi, xem trên website của hội nghị. Đăng ký tham dự Hội nghị thượng đỉnh Mở đang diễn ra hiện nay.

The conversation around "open" in higher education has been happening for some time—but as open source has become mainstream in the software industry the conversation in the educational space has exploded. From universities offering degree programs in open source software, to MOOCs from top tier colleges providing open enrollment courses, to universities around the world creating their own open source software projects, open is rapidly becoming a standard in higher ed.

With all these conversations happening amongst many disparate groups of stakeholders, the Open Source Initiative and the Apereo Foundation both saw an opportunity to break down silos and bring everyone together to collaborate, share lessons learned, and form stronger bonds to advance open in education. The first step is the upcoming Open Summit in New York City, a one-day event taking place May 23 at New York University.

Amongst the many excellent topics on offer to attendees, we are proud to welcome Red Hat President and CEO Jim Whitehurst as our keynote speaker. He'll discuss many of the principles for collaboration he's laid out in his recent book, The Open Organization, and show how these principles can be most successfully applied in the context of academia, from the classroom to the IT department.

To learn more about the event, its history, and how open source aficionados in academia (and beyond) should be involved, we spoke with its lead organizers, Ian Dolphin, Executive Director of the Apereo Foundation, and Patrick Masson, General Manager of the Open Source Initiative. Here's what they had to say.

Q & A

How did Open Summit come about? Tell us more about the history of the event.

Ian Dolphin (ID): It's been apparent for a while, to a number of people engaged in open initiatives in higher education, that we don't necessarily communicate too well. There are two main results of this failure, to my mind. First, we don't necessarily transfer "lessons learned" well. Second, we don't necessarily join up well at the interstices of initiatives. Let's take a couple of examples: open source learning management systems could much more easily author and export open educational resources. They could also better better connect to a variety of repositories. As we began to discuss the opportunities to escape what tends to be a siloed landscape in higher ed, the idea of an event that drew together initiatives for extended conversations—around openness, around good practice, and around sharing priorities—began to take shape.

Patrick Masson (PM): Focusing in on what Ian mentioned about "lessons learned," I'd highlight the real need within higher education to assess the "authenticity" of open initiatives. That is: Does the open initiative provide the level of access and participation the institution expects in order to be a genuine partner in all aspects of the project? Higher education has really embraced openness— open source software, open textbooks, open content, open courses, open research, open data, etc. This has created quite a marketplace for ideas, projects, communities, and companies. The challenge I've noticed with so many emerging projects is: How do institutions engage honestly and directly in order to further their own goals while contributing to others, and how do these same institutions assess the principles and practices of the projects and communities they're considering joining to be sure they align with their own values and direction? Open Summit will provide a forum for all those participating in open initiatives to discover and discuss just how diverse organizations can engage "authentically."

Both of your have backgrounds in the educational space. Why is this topic of personal interest to each of you?

ID: My background is as an educator who got involved in software creation, open source software, and the diverse communities that sustain open source software. For me, diverse, open communities, such as those represented by Apereo, help facilitate innovation. We're at the beginning of a journey around technology and how it might facilitate learning, teaching, and research. Keeping a capacity for innovation and openness in education aligns well not only with the general ethos and values of education, but with the practical need to keep innovation close to educational practice as it evolves.

PM: I guess I come to this from another perspective, with roles ranging from Programmer Analyst at UCLA to CTO and CIO at UMass and the State University of New York, respectively. I've always been challenged with how to introduce and implement open projects in support of either the academic and/or administrative mission. Getting the most of, and providing the best support for, open initiatives requires organizations to change how they operate. When resources are not directly under the control of the institution, when decision-making is distributed across a large community, institutions have to shift from traditional top-down management models. Open initiatives require openness across the organization. I am very interested in how institutions can create open organizations to best engage with open communities of practice.

What do you hope attendees will gain by participating in the event?

ID: I hope they'll gain knowledge of adjacent areas in the open landscape—and indeed a better vision of the landscape as a whole. I believe the event also offers the opportunity to better understand openness across a number of manifestations, and a great opportunity to learn from the practice of others.

PM: Agreed. I'm hoping folks will walk out realizing that despite the outputs of their own projects, there are common principles and practices that span all open initiatives that make both the projects and participants successful.

Jim Whitehurst will be keynoting Open Summit. Can you give us an idea of what he'll cover in his talk? How do you see the principles he discusses in his recent book, The Open Organization, dovetailing with the key themes of Open Summit?

ID: Education, particularly higher education, has seen significant changes in the last five decades, but the way our institutions are organized and run remains perhaps less changed than one might expect. I believe that the opportunity to hear how open principles and approaches can be applied and relate to organization and organizational structures will be extremely valuable. We're often told that higher education needs to learn from business—well here's an opportunity to hear from an unconventional and successful business. Even if you're not from the software side of the house—or perhaps more specifically especially if you're not from the software side of the house—this is a dialog that has to take place.

PM: For many of my former colleagues (and their campuses as well), Linux, and particularly Red Hat, may have been their first experience with open source software. As I mentioned above, I believe institutions and their leaders need to embrace an open ethos in order to benefit most from open initiatives. Jim is uniquely positioned, as a leader and innovator, to offer expertise on the creation and management of such open organizations as well as the principles and practices that foster openness. If your campus is going to engage with open source—not just as a consumer, but as a contributor—why not learn from someone who's done it, and done it very well?

Anything you'd like to tell us that we haven't touched on yet?

PM: Well, of course in addition to Jim, I'd like to tout our other speakers from across the open education community:

 • Nicole Allen: Director of Open Education, SPARC (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition)

 • Joel Barciauskas, Engineering Manager, Open edX

 • Martin Dougiamas, Founder and CEO of Moodle

 • Beth Harris, Art historian & co-founder of Smarthistory, previously Dean, Art and History, Khan Academy and Director of Digital Learning, MoMA

 • Nina Huntemann, Director of Academics and Research, edX

 • Ben Kallos, Free and Open Source Developer and New York City Council Member serving District 5 and Chair of the Committee on Governmental Operations

 • Deb Nicholson, Community Outreach Director, Open Invention Network, Community Manager, GNU MediaGoblin

 • Steven Zucker, Co-founder of Smarthistory, Art Historian at Khan Academy

Also, to learn more about the conference (including how to register), and to receive updates regarding our speakers and sessions, see the conference website. Registration for Open Summit is open now.

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập32
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm31
 • Hôm nay3,356
 • Tháng hiện tại222,127
 • Tổng lượt truy cập25,182,413
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây