Tất cả các dữ liệu là cục bộ, khi các chính phủ địa phương trở thành các lãnh đạo đổi mới

Thứ sáu - 25/07/2014 06:45

All data is local, as local governments become innovation leaders

It's the big data era

Published 09:43, 02 July 14

Theo: http://blogs.computerworlduk.com/idc-insight/2014/07/all-data-is-local-as-local-governments-become-innovation-leaders/index.htm

Bài được đưa lên Internet ngày: 02/07/2014

Lời người dịch: Dữ liệu, về bản chất, sẽ được thu thập từ dưới lên, từ các chính quyền địa phương cấp thấp nhất. Vì thế khi đi với Dữ liệu Lớn - Big Data, thì các chính phủ địa phương sẽ là những người “đi đầu”. “Và khi chúng ta chuyển vào kỷ nguyên Dữ liệu Lớn (Big Data) lớn chưa từng thấy, đáng lưu ý rằng các chính phủ địa phương và bang đang bắt đầu chuyển thành đi đầu khi nói về đổi mới CNTT. Bằng sự “đi đầu” chúng ta đang không tham chiếu tới sự đổi mới kỹ thuật cao. (Ví dụ, Nút Trinh sát được Khai thác Chiến thuật của DARPA). Thay vào đó chúng ta ngụ ý rằng chính phủ địa phương đang đi đầu khi nói về việc tạo ra các dạng biến đổi mà tất cả các cơ quan chính phủ đang đối mặt. Họ đang đổi mới, tăng cường và dẫn đầu trong các giải pháp không dây”.

Cụm từ “tất cả các hoạt động chính trị đều là cục bộ” từng đi với chúng ta từ lâu. Nhưng đúng để nói rằng tất cả sự thu thập dữ liệu cũng là cục bộ nốt.

Trong khi chính phủ liên bang có thể là người giữ cửa cho những thu thập dữ liệu lớn nhất trên thế giới, thì hầu hết các thông tin đó có một gốc gác cục bộ. Dù các dữ liệu của nó có liên quan tới các cửa hàng, các hồ sơ y tế, các giao dịch tài chính, thông tin thời tiết, các con số thống kê về giáo dục hay nhân khẩu học về các công dân, thì tất cả các thông tin đó được thu thập một cách cục bộ. Dữ liệu thẩm thấu từ dưới lên, và nó nói lên các câu chuyện mới khi nó được tổng hợp ở các mức cục bộ địa phương, bang hay quốc gia.

Và khi chúng ta chuyển vào kỷ nguyên Dữ liệu Lớn (Big Data) lớn chưa từng thấy, đáng lưu ý rằng các chính phủ địa phương và bang đang bắt đầu chuyển thành đi đầu khi nói về đổi mới CNTT. Bằng sự “đi đầu” chúng ta đang không tham chiếu tới sự đổi mới kỹ thuật cao. (Ví dụ, Nút Trinh sát được Khai thác Chiến thuật của DARPA). Thay vào đó chúng ta ngụ ý rằng chính phủ địa phương đang đi đầu khi nói về việc tạo ra các dạng biến đổi mà tất cả các cơ quan chính phủ đang đối mặt. Họ đang đổi mới, tăng cường và dẫn đầu trong các giải pháp không dây.

Các chính phủ địa phương là:

 • Đặt nhiều hơn nhân viên vào lĩnh vực kết nối không dây, trong khi vẫn trao cho họ sự truy cập tới tất cả các ứng dụng của họ. Ví dụ: dự án Thành phố Thông minh Amsterdam ở Hà Lan nhấn mạnh tới các lưới thông minh và các mạng không dây được các chính phủ và công dân chia sẻ. Họ có 54 dự án kết nối khác nhau đang triển khai, vì những điều như việc đo đếm khí hậu và giao thông mức đường phố, hỗ trợ các nhân viên chính phủ trong lĩnh vực này và giám sát y tế cộng đồng.

 • Thực hiện các bước dài lớn với việc kết nối mạng các nơi, theo một cách thức hít thở cuộc sống trong Internet của mọi thứ cần thiết của các chính quyền thành phố. Ví dụ, thành phố Leeds của nước Anh, gần đây đã làm việc với Virgin Media để cài đặt một mạng sóng trái cỡ milimét gần như khắp thành phố để cải thiện sự phủ không dây khắp thành phố. Băng thông rộng sẽ có cho cả các ứng dụng tư nhân và khu vực nhà nước.

 • Làm việc hướng tới các nhóm chào các dịch vụ chia sẻ cho các ứng dụng chung và các site cổng được tiêu chuẩn hóa. Ví dụ: Làm việc cùng nhau, Thành phố và Thị xã Eau Claire Wisconsin đã thành lập một Ủy ban Chung trong các Sáng kiến Dịch vụ Chia sẻ. Báo cáo Thường niên 2014 của họ đã nêu rằng mục tiêu chính của họ là để “kiểm tra và nhận diện các cơ hội về các dịch vụ chia sẻ tiềm tàng giữa các chính phủ, và khuyến cáo cho các cơ quan điều hành tương ứng phê chuẩn các khái niệm và chiến lược”.

 • Hưởng thụ sự tiết kiệm chi phí đáng kể vì các triển khai đám mây. Ví dụ: Thành phố Palo Alto California từng đồng loạt và tích cực trong việc chuyển một số dịch vụ của mình lên đám mây như một nỗ lực tiết kiệm tiền. Thành phố gần đây đã mở rộng các thuê bao của họ để bao gồm một dịch vụ theo dõi thời gian cho các cuộc họp và các báo cáo của một số hội đồng, và họ đang kiểm thử đám mây dựa vào các giải pháp Hệ thống Thông tin Địa lý

 • Sử dụng các phân tích nghiệp vụ để xây dựng các phân tích giả mạo có hiệu quả cao. Ví dụ: Chúng tôi đã viết từ vài năm trước về các phân tích giả mạo đã giúp bang Washington lấy lại được tiền bằng việc dò tìm ra các mẫu giả mạo. Chúng tôi thấy tiếp cận này mở rộng cho vài bang khác, và bây giờ một số giải pháp phân tích giả mạo dựa vào đám mây và dễ truy cập được đối với các chính phủ bang và địa phương.

Chúng tôi tin tưởng xu hướng lãnh đạo cục bộ địa phương về di động, thu thập dữ liệu và các ứng dụng đổi mới làm việc với các nhu cầu của công dẫn sẽ tiếp tục. Các dữ liệu thu thập được như một phần của các nỗ lực đó sẽ tiếp tục giúp các lãnh đạo đưa ra các quyết định điều hành quan trọng.

Về điều này, sự hiểu thấu của chính phủ IDC có một tài liệu sắp ra đời gọi là The Last Domino (Con bài Domino cuối cùng): Các mạng Metro Area Small Cell (MASC) và New Cascade of Gov "Big Data in Motion". Nó sẽ sẵn sàng trong khoảng 10 ngày nữa và sẽ bao trùm sự tăng trưởng nhanh của các giải pháp ô nhỏ trong các khu vực cục bộ địa phương, và xem xét cách mà điều này đang giúp dẫn dắt đổi mới của chính phủ.

IDC cũng đưa ra một sự Phân loại Thành phố Thông minh Toàn cầu với đầy đủ thông tin, nó giải thích cách mà tất cả các sản phẩm và khái niệm khác nhau của điện toán của chính phủ địa phương có thể làm việc phối hợp với nhau.

The expression "all politics is local" has been with us for a long time. But it's fair to say that all data collection is local too.

While the federal government may be the gate keeper for the largest data collections in the world, most of that information has a local origin. Whether it's data related to store sales, health records, financial transactions, weather information, education statistics or citizen demographics, all information is collected locally. Data percolates up from the bottom, and it tells new stories as it is aggregated at the local, state and eventually national levels.

And as we move into the ever-larger Big Data era, it's also worth noting that state and local governments are starting to move into the lead when it comes to IT innovation. By "lead" we are not referring to highly technical innovation. (For example, DARPA's Tactically Exploited Reconnaissance Node.) Instead we mean that local government is leading when it comes to making the types of transitions that all government agencies are facing. They are innovating, consolidating and leading in wireless solutions.

Local governments are

 • Putting more workers in the field with wireless connectivity, while still giving them access to all of their applications. Example: The Amsterdam Smart City project in the Netherlands stresses smart grids and wireless networks that are shared by governments and citizens. They have 54 different connectivity projects underway, for things like measuring street-level climates and traffic, supporting government workers in the field and monitoring public health.

 • Making great strides with last-mile networking, in a way that is breathing life into the Internet of things needed by city governments. Example: The City of Leeds, England, recently worked with Virgin Media to install a nearly city-wide millimetre wave backhaul network to improve wireless coverage across the city. The bandwidth will have both public sector and private applications.

 • Working toward consortiums that offer shared services for common applications and standardized portal sites. Example: Working together, the City and County of Eau Claire Wisconsin have established a Joint Commission on Shared Services Initiatives. Their 2014 Annual Report stated that their main purpose is to "examine and identify opportunities for potential shared services among the governments, and to recommend to the respective governing bodies the approval of concepts and strategies."

 • Enjoying significant cost savings for cloud deployments. Example: the City of Palo Alto California has been vocal and progressive in moving some of its services to the cloud as a money saving effort. They city recently expanded their subscriptions to include a time-tracking service for some council meetings and reports, and they are testing cloud based Geospatial Information System solutions.

 • Using business analytics to build highly effective fraud analysis. Example: We wrote a few years about how fraud analytics had helped the state of Washington recover money by detecting fraud patterns. We have see this approach expand to several other states, and now some fraud solutions are cloud based and easily accessible by state and local governments.

We believe the trend of local leadership for mobility, data collection and innovative applications to deal with citizen needs will continue. The data collected as part of these efforts will continue to help leaders make important governing decisions.

In light of this, IDC government Insights has an upcoming document called The Last Domino: Metro Area Small Cell (MASC) Networks and the New Cascade of Gov "Big Data in Motion." It will be available in about 10 days and will cover the rapid growth of small cell solutions in local areas, and examines how this is helping to drive government innovation.

IDC also offers an informative Worldwide Smart City Taxonomy, which explains how all of the various products and concepts of local government computing can work in concert.

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập66
 • Máy chủ tìm kiếm4
 • Khách viếng thăm62
 • Hôm nay10,012
 • Tháng hiện tại75,147
 • Tổng lượt truy cập18,548,430
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây