Chính phủ nói, “chúng tôi sẽ thoát được sự phụ thuộc hệ điều hành bằng các phần mềm nguồn mở vào năm 2020”

Thứ sáu - 11/07/2014 06:03

The government says, “we will break away from OS dependency with open source software by 2020”

2014/06/27 By Kwon Dong-joon

Theo: http://english.etnews.com/computing/2963926_1301.html

Bài được đưa lên Internet ngày: 27/06/2014

Lời người dịch: Trong khi Chính phủ Hàn Quốc tìm cách để chuyển khỏi sự khóa trói vào hệ điều hành Microsoft Windows, thì Việt Nam, một mặt vừa nói học Hàn Quốc, một mặt vừa tự trói mình vào với Microsoft Windows thông qua hợp tác của khu vực hành chính nhà nước và giáo dục công lập với Microsoft trong các năm 2013-2018. Đây là những gì những người Hàn Quốc đang làm với 'Kế hoạch Tiếp sinh lực cho PMNM': (1) “Tới 2020 khi sự hỗ trợ dịch vụ cho Windows 7 sẽ kết thúc, nước này có kế hoạch chuyển sang hệ điều hành nguồn mở và giảm thiểu các thiệt hại”; (2) “Theo kế hoạch này, sự hỗ trợ sẽ được đưa ra sao cho nó sẽ có khả năng kết nối tự do tới Internet với tất cả các hệ điều hành và các trình duyệt tới năm 2017. Công việc chuyển đổi dựa vào HTML5 sẽ được thực hiện sao cho Active X sẽ bị loại bỏ khỏi hành chính nhà nước và các website dịch vụ khách hàng và các tiêu chuẩn quốc tế sẽ được biên dịch”. (3) “Tiêu chuẩn hóa là cấp bách hơn so với sự truyền bá PMNM”, Song Sang-hyo, chủ tịch của Hiệp hội PMNM, nói. “Các cơ quan nhà nước cần làm ra một tiêu chuẩn cho định dạng các sản phẩm tài liệu điện tử và mở nó ra trước khi thị trường PMNM có thể tăng trưởng”. Cả 3 thứ này ở Việt Nam hiện đều chưa có và/hoặc đang làm ngược lại!!! Lưu ý là các dịch vụ chính phủ điện tử chỉ chạy được với Microsoft Internet Explorer (IE) như của Việt Nam hiện nay thường buộc phải đi với Active X của Microsoft mà hiện Hàn Quốc đang muốn vứt đi, còn chính phủ Đức thì từ lâu đã cấm sử dụng Active-X.

Khi sự hỗ trợ dịch vụ của Microsoft Windows XP kết thúc năm nay, chính phủ sẽ cố gắng và tiếp sinh lực cho phần mềm nguồn mở (PMNM) để giải quyết vấn đề phụ thuộc vào phần mềm nhất định. Tới 2020 khi sự hỗ trợ dịch vụ cho Windows 7 sẽ kết thúc, nước này có kế hoạch chuyển sang hệ điều hành nguồn mở và giảm thiểu các thiệt hại. Những người trong cuộc của nền công nghiệp này đã chỉ ra rằng định dạng tài liệu điện tử tiêu chuẩn phải được thiết lập và được chia sẻ như một nguồn mở trước khi PMNM được tiếp sinh lực. Tại 'Tranh luận Chính sách Tiếp sinh lực cho PMNM', do Bộ Khoa học, CNTT-TT & Kế hoạch Tương lai tổ chức diễn ra hôm 25/06 tại Liên đoàn các Xã hội Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc ở Seoul, Lee Hyeok-jae, người đứng đầu Bộ phận Thúc đẩy Công nghiệp Phần mềm của Cơ quan Thúc đẩy Công nghiệp CNTT Quốc gia (NIPA) đã công bố kết quả tạm thời của 'Kế hoạch Tiếp sinh lực cho PMNM' được các chuyên gia của giới công nghiệp - đại học - nghiên cứu (Nhóm Nghiên cứu Chính sách PMNM) tháng 4 năm ngoái thiết lập. Kế hoạch tiếp sinh lực cho PMNM từng được thiết lập với mục tiêu tạo ra một môi trường điện toán không thiên vị hướng tới một hệ điều hành nhất định và tạo ra hệ sinh thái PMNM nội địa thông qua sự cộng tác giữa khu vực tư nhân và nhà nước.

Theo kế hoạch này, sự hỗ trợ sẽ được đưa ra sao cho nó sẽ có khả năng kết nối tự do tới Internet với tất cả các hệ điều hành và các trình duyệt tới năm 2017. Công việc chuyển đổi dựa vào HTML5 sẽ được thực hiện sao cho Active X sẽ bị loại bỏ khỏi hành chính nhà nước và các website dịch vụ khách hàng và các tiêu chuẩn quốc tế sẽ được biên dịch. Các tài liệu được các cơ quan nhà nước phân phối sẽ tới theo các định dạng khác nhau, bao gồm cả hwp và PDF. Để hỗ trợ cho sự phát triển của hệ điều hành mở và các phần mềm ứng dụng, các tập đoàn và cộng đồng sẽ dẫn dắt trong việc hỗ trợ các phát tán hệ điều hành. Bắt đầu từ năm sau thì dự án thí điểm hệ điều hành nguồn mở sẽ được triển khai đối với 10 cơ quan nhà nước và tư nhân, và các chi phí liên quan tới giáo dục nhân viên và các hệ thống sẽ được hỗ trợ.

Bắt đầu trong năm 2018 chính phủ đang lên kế hoạch rà soát lại liệu sự giới thiệu PMNM cho các máy tính cá nhân có giảm được các chi tiêu và thể chế hóa kết quả sao cho dự án tư nhân có liên quan tới hệ điều hành có thể mở rộng xa hơn được hay không. “Chúng tôi đang lên kế hoạch phát triển nhân lực cho PMNM xuất sắc”, ông Lee Hyeok-jae, nói. “Chúng tôi đang xem xét thiết lập các hệ thống có liên quan sao cho PMNM sẽ được tiếp sinh lực như một dự án nghiên cứu & phát triển của chính phủ”.

Nền công nghiệp PMNM dường như chào đón kế hoạch này của chính phủ nhằm thúc đẩy PMNM. Tuy nhiên, một số người chỉ ra rằng cần khẩn cấp hơn chuẩn bị tiêu chuẩn định dạng tài liệu nội địa và mở nó ra như một nguồn mở trong ngắn hạn.

“Các trình duyệt web và môi trường chứng chỉ nhà nước đang dần thay đổi đủ để phù hợp với hệ điều hành mở”, Song Hyeon-do, chủ tịch Cộng đồng Ubuntu Hàn Quốc, nói. “Tuy nhiên, khi các cơ quan hành chính nhà nước đang sử dụng các tài liệu điện tử nhất định, như hwp và PDF, thì họ đang can thiệp bằng sự tiếp sinh lực cho PMNM”. “Tiêu chuẩn hóa là cấp bách hơn so với sự truyền bá PMNM”, Song Sang-hyo, chủ tịch của Hiệp hội PMNM, nói. “Các cơ quan nhà nước cần làm ra một tiêu chuẩn cho định dạng các sản phẩm tài liệu điện tử và mở nó ra trước khi thị trường PMNM có thể tăng trưởng”. Dự tính rằng các ý kiến của giới công nghiệp và các chuyên gia sẽ được kéo theo và kế hoạch tiếp sinh lực cho PMNM sẽ được hoàn thành vào nửa cuối năm nay.

Kwon Dong-joon | djkwon@etnews.com

As the support for the Microsoft (MS) Windows XP service is terminated this year, the government will try and invigorate open source software in order to solve the problem of dependency on certain software. By 2020 when the support of the Windows 7 service is terminated, it is planning to switch to open OS and minimize damages. Industry insiders pointed out that the standard e-document format must be established and shared as an open source before open source software is invigorated.

At the ‘Open Source Software Invigoration Policy Debate,’ hosted by the Ministry of Science, ICT & Future Planning and held on June 25 at the Korean Federation of Science and Technology Societies in Seoul, Lee Hyeok-jae, head of the Software Industry Promotion Division of the National IT Industry Promotion Agency (NIPA) announced the interim result of the ‘Open Source Software Invigoration Plan’ established by the industry-university-research experts (Open Source Software Policy Study Group) last April. The open source software invigoration plan was established with the aim of creating a computing environment not biased toward a certain OS and making a domestic open source software ecosystem through cooperation between the private and public sector.

According to this plan, support will be provided so that it will be possible to freely connect to the Internet with all operating systems and browsers by 2017. The HTML5-based conversion work will be done so that Active X will be excluded from public administration and customer service websites and international standards will be complied with. Documents distributed by public institutions will come in various formats, including hwp and PDF. To support development of open OS and application SW, corporations and communities will lead in supporting OS distributions. Starting next year the pilot open sources OS project will be carried out for 10 public and private institutions, and the expenses related to employee education and systems will be supported.

Starting in 2018 the government is planning to review whether the introduction of open source software for PCs reduced expenses and institutionalize the result so that the open OS-related private project can be further expanded. “We are planning to develop excellent open source software manpower by supporting open source software community activities and reinforcing university education,” said Mr. Lee Hyeok-jae. “We are considering establishing related systems so that the open source software will be invigorated as a government R&D project.”

The open source software industry seems to welcome the government’s plan to foster open source software. However, some point out that it is more urgently needed to prepare a domestic document format standard and open it as an open source in the short run.

“Web browsers and public certification environment are gradually changing enough to be fit for the open OS,” said Song Hyeon-do, chairman of Korea Ubuntu Community. “However, as public agencies are using certain e-documents, such as hwp and pdf, they are interfering with the invigoration of open source software.” “Standardization is more urgent than diffusion of open source software,” said Song Sang-hyo, chairman of the Open Source Software Association. “Public institutions need to make a standard for the e-document production format and open it before the open source software market can grow.” It is forecast that the opinions of the industry and experts will be pulled together and the open source SW invigoration plan will be finalized in the second half of this year.

Kwon Dong-joon | djkwon@etnews.com

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập42
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm37
  • Hôm nay3,479
  • Tháng hiện tại273,874
  • Tổng lượt truy cập18,069,639
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây