Chính phủ Anh yêu cầu tờ New York Times phá hủy các tư liệu của Snowden

Thứ năm - 05/09/2013 05:59
P { margin-bottom: 0.21cm; }A:link { }

British government asks New York Times to destroy Snowden material

30 August, 23:41

Theo: http://voiceofrussia.com/news/2013_08_30/British-government-asks-New-York-Times-to-destroy-Snowden-material-2321/

Bài được đưa lên Internet ngày: 30/08/2013

Lời người dịch: Các trích đoạn: “Hôm thứ sáu, theo một tuyên bố công khai, Alan Rusbridger, biên tập viên của tờ Guardian, nói tờ báo của ông đã đối mặt với các mối đe dọa hành động pháp lý có thể từ các nhà chức trách nước Anh, hôm 20/07 đã phá hủy các bản sao các tài liệu rò rỉ mà đã nhận được từ Snowden”. Xem thêm: 'Gửi đi một thông điệp': Mỹ và Anh đang định làm gì và 'Chương trình gián điệp PRISM trên không gian mạng'.

Chính phủ Anh đã yêu cầu tờ New York Times hủy các bản sao các tài liệu do cựu nhà thầu của Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) Edward Snowden làm rò rỉ, có liên quan tới các hoạt động của cơ quan gián điệp Mỹ và đối tác Anh của nó, Tổng hành dinh Truyền thông Chính phủ (GCHQ), những người quen với vấn đề này nói.

Yêu cầu của Anh, được gửi tới tổng biên tập tờ Times Jill Abramson từ một quan chức cao cấp ở Đại sứ quán Anh ở Washington D.C., đã được Abramson chào đón với sự im lặng, theo các nguồn tin. Các quan chức nước Anh đã chỉ rằng họ đã có ý định tuân theo yêu cầu của họ sau này với tờ Times, nhưng đã chưa bao giờ làm, một trong các nguồn tin nói.

Hôm thứ sáu, theo một tuyên bố công khai, Alan Rusbridger, biên tập viên của tờ Guardian, nói tờ báo của ông đã đối mặt với các mối đe dọa hành động pháp lý có thể từ các nhà chức trách nước Anh, hôm 20/07 đã phá hủy các bản sao các tài liệu rò rỉ mà đã nhận được từ Snowden.

Rusbridger nói rằng 2 ngày sau, vào ngày 22/07, tờ Guardian đã thông báo cho các nhà chức trách của Anh rằng các tư liệu có liên quan tới GCHQ đã được trao cho tờ New York Times và nhóm các nhà báo điều tra độc lập ProPublica.

Rusbridger nói trong tuyên bố của ông rằng tờ báo này sau đó đã lấy của các nhà chức tranh nước Anh “hơn 3 tuần trước khi bất kỳ ai từ chính phủ Anh đã liên hệ với tờ New York Times”. “Chúng tôi hiểu Sứ quán Anh ở Washington đã gặp với tờ New York Times vào giữa tháng 8 hơn 3 tuần sau khi tư liệu của tờ Guardian đã bị phá hủy ở Luân Đôn. Tới nay, không ai liên hệ với ProPublica, và đã có 2 tuần im lặng tiếp đối với tờ New York Times từ chính phủ”, Rusbridger nói.

Rusbridger bổ sung thêm rằng, “Giai đoạn 5 tuần này trong đó không có gì xảy ra nói một câu chuyện khác từ những yêu sách của những người hay gây sợ hãi được làm ra” từ chính phủ Anh trong một tuyên bố chứng cớ được đưa tới cuối điều trần ở tòa án Luân Đôn hôm thứ sáu về một cuộc điều tra của các nhà chức trách nước Anh trong việc liệu việc trao những rò rỉ của Snowden có vi phạm các luật bí mật chính thức hoặc luật chống khủng bố hay không.

Một người phát ngôn cho Đại sứ quán Anh ở Washington đã nói cho hãng tin Reuters: “Chúng tôi sẽ không đi vào những điều đặc biệt về những nỗ lực của chúng tôi, mà sẽ không ngạc nhiên nếu chúng tôi tiếp cận một người mà đang sở hữu một số hoặc tất cả các tư liệu này”.

Người phát ngôn đó bổ sung thêm: “Chúng tôi đã trình bày tuyên bố bằng chứng cho tòa án ở nước Anh, giải thích vì sao chúng tôi đang cố gắng đảm bảo an ninh cho các bản sao của hơn 58.000 tài liệu tình báo bị ăn cắp - để bảo vệ sự an toàn của công chúng và an ninh quốc gia của chúng tôi”.

Một người phát ngôn cho tờ New York Times nói tờ này không có bình luận gì.

Cuộc điều tra của nước Anh đã được mở ra sau khi các nhà chức trách ở sân bay Heathrow ở Luân Đôn vào đầu tháng này đã sử dụng một luật chống khủng bố để bắt giam David Miranda, đối tác đồng hương của Glenn Greenwald, một nhà báo của tờ Guardian từng gặp Snowden và đã đóng một vai trò hàng đầu trong việc viết về tư liệu mà cựu nhà thầu NSA đã làm rò rỉ.

Miranda đã bị giữ và bị hỏi trong 9 giờ đồng hồ trước khi được phép phục hồi lại chuyến đi của anh ta từ Berlin tới Rio de Janeiro, nơi anh ta và Greenwald sống. Greenwald đã nói rằng Miranda đã mang tư liệu có liên quan tới Snowden từ anh ta ở Brazil cho Laura Poitras ở Berlin, một nhà làm phim người Mỹ mà cũng đã gặp Snowden, và Miranda từng mang các tư liệu có liên quan tới Snowden mà Poitras đã trao cho anh ta ngược về cho Greenwald.

Trong tuyên bố bằng chứng của bà được gửi cho tòa án nước Anh hôm thứ sáu, người quản lý thám tử Caroline Goode đã nói bà từng có trách nhiệm của vụ điều tra có liên quan tới Snowden của tình báo Anh - Scotland Yard, nói rằng trong số các tư liệu mà các quan chức đã lấy được từ Miranda trong khi giam giữ anh ta từng có một “ổ cứng ngoài” chứa các dữ liệu được một hệ thống được gọi là “True Crypt” mã hóa, mà Goode nói “trả về tư liệu cực kỳ khó để truy cập”.

Goode nói ổ đĩa cứng đã chứa khoảng 60 GB dữ liệu, “trong đó chỉ 20 từng truy cập được cho tới nay”. Bà nói rằng bà đã được tư vấn rằng ổ cứng đó chứa “khỏng 58.000 tài liệu của nước Anh là các tài liệu mật cao độ về bản chất, cho tới mức cao nhất”.

Goode nói qui trình giải mã tư liệu là phức tạp và rằng “cho tới nay mới chỉ 75 tài liệu đã được xây dựng lại kể từ khi nó được nhận ban đầu”.

Goode cũng nói rằng “có khả năng” là Scotland Yard “đang điều tra một âm mưu ở mức độ toàn cầu. Cần thiết phải khẳng định liệu tư liệu bí mật bị ăn cắp này có được phổ biến cho những người khác để ngăn chặn sự tiết lộ thêm mà có thể chứng minh có giá trị cho những tên khủng bố hay không, theo đó ngăn chặn được những cuộc tấn công tiếp theo và bảo vệ an toàn của công chúng”.

Bà cũng nói rằng “Sự tiết lộ bất kỳ thông tin nào có trong các tài liệu đó có thể là nguy hại nghiêm trọng cho các lợi ích của nước Anh, có thể trực tiếp đặt các cuộc sống vào rủi ro và có thể đặt ra một rủi ro cho an toàn của công chúng và làm giảm bớt khả năng chống khủng bố”.

Voice of Russia, Reuters

The British government has asked the New York Times to destroy copies of documents leaked by former National Security Agency contractor Edward Snowden related to the operations of the US spy agency and its British partner, Government Communications Headquarters (GCHQ), people familiar with the matter said.

The British request, made to Times executive editor Jill Abramson by a senior official at the British Embassy in Washington D.C., was greeted by Abramson with silence, according to the sources. British officials indicated they intended to follow up on their request later with the Times, but never did, one of the sources said.

On Friday, in a public statement, Alan Rusbridger, editor of the Guardian, said his newspaper, which had faced threats of possible legal action f-rom British authorities, on July 20 had destroyed copies of leaked documents which it had received f-rom Snowden.

Rusbridger said that two days later, on July 22, the Guardian informed British authorities that materials related to GCHQ had made their way to the New York Times and the independent investigative journalism group ProPublica.

Rusbridger said in his statement that it then took British authorities "more than three weeks before anyone f-rom the British government contacted the New York Times.
"We understand the British Embassy in Washington met with the New York Times in mid-August - over three weeks after the Guardian's material was destroyed in London. To date, no-one has contacted ProPublica, and there has been two weeks of further silence towards the New York Times f-rom the government," Rusbridger said.

Rusbridger added that, "This five week period in which nothing has happened tells a different story f-rom the alarmist claims made" by the British government in a witness statement it submitted on Friday to a London court hearing regarding an investigation by British authorities into whether the handling of Snowden's leaks violated British anti-terrorism and official secrets laws.

A spokesman for the British Embassy in Washington told Reuters: "We are not going to get into the specifics about our efforts but it should come as no surprise if we approach a person who is in possession of some or all of this material."

The spokesman added: "We have presented a witness statement to the court in Britain which explains why we are trying to secure copies of over 58,000 stolen intelligence documents - to protect public safety and our national security."

A spokeswoman for the New York Times said the paper had no comment.

The British investigation was opened after authorities at London's Heathrow Airport earlier this month used an anti-terrorism law to detain David Miranda, the domestic partner of Glenn Greenwald, a Guardian writer who has met with Snowden and has played a lead role in writing about material the former NSA contractor leaked.

Miranda was held and questioned for nine hours before being allowed to resume his trip f-rom Berlin to Rio de Janeiro, whe-re he and Greenwald live. Greenwald has said that Miranda had carried Snowden related material f-rom him in Brazil to Laura Poitras in Berlin, an American film-maker who has also met with Snowden, and that Miranda was carrying Snowden-related materials which Poitras gave to him back to Greenwald.

In her witness statement submitted to the British court on Friday, Detective Superintendent Caroline Goode, who said she was in c-harge of Scotland Yard's Snowden-related investigation, said that among materials officials had seized f-rom Miranda while detaining him was an "external hard drive" containing data encrypted by a system called "True Crypt," which Goode said "renders the material extremely difficult to access."

Goode said the hard drive contained around 60 gigabytes of data, "of which only 20 have been accessed to date." She said that she had been advised that the hard drive contains "approximately 58,000 UK documents which are highly classified in nature, to the highest level."

Goode said the process to decode the material was complex and that "so far only 75 documents have been reconstructed since the property was initially received."

Goode also said that it was "likely" that Scotland Yard "is investigating a conspiracy with a global dimension. It is necessary to ascertain if this stolen, classified material has been disseminated to others in order to prevent further disclosure which would prove valuable to terrorists, thereby preventing further offences and protecting public safety."

She also said that "Disclosure of any information contained within those documents would be gravely injurious to UK interests, would directly put lives at risk and would pose a risk to public safety and diminish the ability to counter terrorism."

Voice of Russia, Reuters

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập82
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm81
  • Hôm nay2,881
  • Tháng hiện tại252,273
  • Tổng lượt truy cập16,687,418
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây