Tổng biên tập tờ Guardian khăng khăng báo chí có quyền đăng các rò rỉ từ Snowden

Thứ ba - 15/10/2013 06:11
P { margin-bottom: 0.21cm; }A:link { }

Guardian editor insists press have right to publish Snowden’s leaks

9 October 2013

Theo: http://voiceofrussia.com/news/2013_10_09/Guardian-editor-insists-press-have-right-to-publish-Snowden-s-leaks-0082/

Bài được đưa lên Internet ngày: 09/10/2013

Алан Расбриджер

Tổng biên tập tờ Guardian Alan Rusbridger, Photo: EPA

The Guardian editor Alan Rusbridger, Photo: EPA

Lời người dịch: Bất chấp cảnh báo từ lãnh đạo cơ quan tình báo Anh MI5, tổng biên tập tờ Guardian khẳng định những tiết lộ về việc giám sát ồ ạt của các cơ quan tình báo Mỹ - Anh và một vài nước khác là cần thiết để tránh tình trạng giám sát mọi người dân. Một số trích đoạn trong bài: ““Có nhiều tài liệu về gián điệp Canada lên các công dân bình thường, lên các chính phủ đồng minh, lên thế giới, và sự cộng tác của họ với chính phủ Mỹ, và bản chất tự nhiên của sự hợp tác đó mà tôi nghĩ hầu hết các công dân Canada sẽ thấy hoàn toàn ngạc nhiên, nếu không nói là sốc, vì tất cả điều đó được làm trong bí mật và người Canada không nhận thức được điều đó”, Greenwald đã nói cho radio CBC. Hôm chủ nhật, TV Globo của Brazil đã phát hành những rò rỉ mới nhất chỉ ra cách mà Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) cùng với Tổ chức An ninh Truyền thông - CSE (Communication Security Establishment) của Canada đã sử dụng phần mềm gọi là Olympia để khai thác thông tin dữ liệu từ các cuộc gọi điện thoại, giao thông Internet và thư điện tử chảy ra khỏi bộ của người Brazil. Nó cũng đã nêu lên phương pháp đột nhập vào các phòng thủ không gian mạng của Bộ đó đã được thảo luận và chia sẻ trong mạng gián điệp của '5 con mắt', bao gồm Mỹ, Anh, Canada, New Zealand và Úc”. Xem thêm: 'Chương trình gián điệp PRISM trên không gian mạng'.

Alan Rusbridger, tổng biên tập tờ Guardian, nói rằng từng đúng để xuất bản các tập do cựu phân tích viên tình báo Mỹ làm rò rỉ, Edward Snowden. Các bình luận của ông tới sau chỉ trích từ lãnh đạo mới của MI5, Andrew Parker.

Xuất bản các bí mật đã giúp nhắc nhở sự cần thiết và sự tranh luận quá chậm, Rusbridger khăng khăng. Ông đã bổ sung rằng Guardian đã tiết lộ “mức độ mà ở đó toàn bộ dân chúng bây giờ đang bị tiềm tàng đặt dưới sự giám sát”.

“Nếu Quốc hội không có thảo luận này và nếu các tòa án chỉ có thể làm điều này một cách riêng tư thì tôi nghĩ nó tuyệt đối rơi vào giới báo chí để khuyến khích thảo luận, mà như tôi nói, khắp châu Mỹ, khắp châu Âu, là một tranh luận mà công chúng có quan tâm cao độ”, tổng biên tập tờ Guardian nhấn mạnh.

Tổng biên tập đã bổ sung rằng ông có kế hoạch xuất bản nhiều tiết lộ hơn nữa từ Edward Snowden bất chấp một cảnh báo của MI5 rằng những tiết lộ như vậy gây ra sự thiệt hại lớn.

Nhiều câu chuyện hơn có thể được xuất bản trong tương lai khi các tài liệu bị rò rỉ từng được làm việc một cách “chậm chạp và có trách nhiệm”, Alan Rusbridger nói.

Được hỏi về gợi ý của ngài Parker rằng việc xuất bản các tài liệu từng giúp cho những tên khủng bố, Rusbridger nói: “Họ sẽ luôn nói điều đó. Bạn đọc các câu chuyện tình báo và bạn đi về những năm 1990 và những người an ninh từng nói y như vậy”.

“MI5 không thể là tiếng nói duy nhất trong tranh luận này”, ông bổ sung.

Lãnh đạo MI5 gọi các tiết lộ của Snowden là 'các sách chỉ dẫn' cho bọn khủng bố

Lãnh đạo MI5 của Anh, Andrew Parker đã nói rằng các rò rỉ của Snowden đã trở thành 'sách chỉ dẫn' cho các tên khủng bố, những người có thể sử dụng thông tin để lẩn tránh sự ép tuân thủ.

“Những gì chúng ta biết về những tên khủng bố và chi tiết về các khả năng mà chúng ta sử dụng để chống lại chúng, cùng với nhau thể hiện khoảng cách ưu thế của chúng ta. Khoảng cách đó đang bị tấn công”, Parker nói, tham chiếu tới các rò rỉ của Snowden.

Như ông ta đã lưu ý, các phát hiện đó đã gây thiệt hại lớn nhất cho khung an ninh trong lịch sử và cơ quan đó không gián điệp các cuộc sống riêng tư của các công dân.

“Nó gây ra thiệt hại lớn làm cho công chúng với tới được các giới hạn các kỹ thuật của GCHQ. Những thông tin như vậy trao ưu thế cho các tên khủng bố. Đây là món quà mà họ cần để lẩn tránh chúng tôi và tấn công khi muốn. Không hợp khi mà nó có thể được coi, rằng vì sao chúng ta phải giữ các bí mật trong bí mật, và vì sao không làm thế gây ra tai hại như vậy”, Parker nói.

Những rò rỉ mới từ Snowden: nhiều chi tiết hơn về các hoạt động gián điệp của Canada sẽ được tiết lộ

Nhà báo người Mỹ Glenn Greewald đã cam kết tiết lộ nhiều hơn các bức điện tín bí mật mà ông đã có được từ Edward Snowden về sự gián điệp của liên minh tình báo toàn cầu '5 con mắt' mà đã bùng lên rồi sự giận dữ chưa từng thấy ở Brazil.

Nhà báo đó đã hứa soi nhiều ánh sáng hơn vào gián điệp kinh tế và công nghiệp của Canada chống lại Brazil.

“Có nhiều tài liệu về gián điệp Canada lên các công dân bình thường, lên các chính phủ đồng minh, lên thế giới, và sự cộng tác của họ với chính phủ Mỹ, và bản chất tự nhiên của sự hợp tác đó mà tôi nghĩ hầu hết các công dân Canada sẽ thấy hoàn toàn ngạc nhiên, nếu không nói là sốc, vì tất cả điều đó được làm trong bí mật và người Canada không nhận thức được điều đó”, Greenwald đã nói cho radio CBC.

Hôm chủ nhật, TV Globo của Brazil đã phát hành những rò rỉ mới nhất chỉ ra cách mà Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) cùng với Tổ chức An ninh Truyền thông - CSE (Communication Security Establishment) của Canada đã sử dụng phần mềm gọi là Olympia để khai thác thông tin dữ liệu từ các cuộc gọi điện thoại, giao thông Internet và thư điện tử chảy ra khỏi bộ của người Brazil.

Nó cũng đã nêu lên phương pháp đột nhập vào các phòng thủ không gian mạng của Bộ đó đã được thảo luận và chia sẻ trong mạng gián điệp của '5 con mắt', bao gồm Mỹ, Anh, Canada, New Zealand và Úc.

“Các quan chức Canada đang tiếp cận rất chủ động tích cực với các đối tác của họ... Tôi rõ ràng rất quan tâm về câu chuyện này và một số báo cáo xung quanh nó, rất quan tâm”, Harper đã nói cho các nhà báo ở Indonesia bên lề hội nghị thượng đỉnh châu Á. “Nói vậy, bạn biết tôi không thể bình luận về các hoạt động an ninh quốc gia”.

Voice of Russia, RT, BBC

Alan Rusbridger, The Guardian editor, said that it was right to publish files leaked by the former US intelligence analyst, Edward Snowden. His comments come after criticism f-rom the new head of MI5, Andrew Parker.

Publication of secrets helped to prompt a necessary and overdue debate, insisted Rusbridger. He added that The Guardian revealed the "extent to which entire populations are now being potentially put under surveillance".

"If Parliament's not going to have this discussion and if the courts can only do this in private then I think absolutely it falls to the press to stimulate a discussion, which as I say, throughout America, throughout Europe, is one that the public are intensely interested in", underlined The Guardian editor.

The paper's chief added that he plans to publish more revelations f-rom Edward Snowden despite an MI5 warning that such disclosures cause enormous damage.

More stories would be published in the future as the leaked documents were "slowly and responsibly" worked through, Alan Rusbridger said.

Asked about Mr Parker's suggestion that publishing the documents was helping terrorists, Rusbridger said: "They will always say that. You read histories of intelligence and you go back to the 1990s and the security people were saying the same".

“MI5 cannot be the only voice in the debate," he added.

MI5 head calls Snowden’s revelations ‘guide books’ for terrorists

The head of the UK’s MI5, Andrew Parker stated that Snowden’s leaks became ‘guide books’ for terrorists, who could use the information to evade law enforcement.

“What we know about the terrorists and the detail of the capabilities we use against them, together represent our margin of advantage. That margin gives us the prospect of being able to detect their plots and stop them. But that margin is under attack,” Parker said referring to the Snowden leaks.

As he noted, these revelations did the greatest damage to the security framework in history and that the agency doesn’t spy on the private lives of citizens.

“It causes enormous damage to make public the reach and limits of GCHQ techniques. Such information hands the advantage to the terrorists. It is the gift they need to evade us and strike at will. Unfashionable as it might seem, that is why we must keep secrets secret, and why not doing so causes such harm,” Parker said.

New leaks f-rom Snowden: more details on Canada spying activities to be revealed

American journalist Glenn Greenwald has pledged to leak more secret cables he obtained f-rom Edward Snowden about the espionage of the ‘Five Eyes’ global intelligence alliance that has already sparked unprecedented fury in Brazil.

The journalist promised to shed more light on Canada’s economic and industrial espionage against Brazil.

“There's a lot of documents about Canadians spying on ordinary citizens, on allied governments, on the world, and their co-operation with the United States government, and the nature of that co-operation that I think most Canadian citizens will find quite surprising, if not shocking, because it's all done in secret and Canadians are not aware of it,” Greenwald told CBC radio.

On Sunday, Brazilian TV Globo released the latest leaks showcasing how the US National Security Agency (NSA) along with Communication Security Establishment (CSE) of Canada used software called Olympia to data mine information f-rom phone calls, internet traffic and emails flowing out of the Brazilian ministry.

It also claimed the method of cracking the Ministry’s cyber defenses were discussed and shared among the ‘Five Eyes’ spy network, which includes the US, UK, Canada, New Zealand and Australia.
Canadian Prime Minister Stephen Harper expressed concern on Tuesday about the allegations that Canada’s intelligence agency has spied on the Brazilian Mines and Energy Ministry.

“Canadian officials are reaching out very proactively to their counterparts... I’m obviously very concerned about this story and some of the reports around it, very concerned,” Harper told reporters in Indonesia on the sidelines of an Asian summit. “That said, you know I cannot comment on national security operations.”

Voice of Russia, RT, BBC

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập17
  • Hôm nay2,224
  • Tháng hiện tại55,962
  • Tổng lượt truy cập17,118,282
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây