Asus Eee PC - Một mẫu máy xách tay giá rẻ

Thứ hai - 06/08/2007 07:37
Nghĩ về Asus Eee PC

Asus Eee PC First Thoughts

Theo: http://www.notebookreview.com/default.asp?newsID=3829

Bài được đưa lên Internet ngày 12/07/2007

Máy tính xách tay Asus Eee PC 701 đã được công bố chính thức vào đầu tháng sáu tại Computex ở Đài Loan. Hôm nay tôi đã gặp với Asus để nhìn tận mắt thiết bị mới này và nói chuyện nhiều hơn về các mục tiêu của hãng với nó. Nếu Asus thực sự có thể bán thiết bị này với giá 250USD, nó có thể là máy tính cá nhân đồng hành rất cuốn hút trong tương lai.

The Asus Eee PC 701 notebook was officially announced at the beginning of June at Computex Taipei. Today I met with Asus to get a close-up look at this new device and talk more about the company's goals with it. If Asus really can pull off selling this device for $250, it could be a very tempting companion PC for on the go.

First of all, here's a quick look at the specs the Asus Eee offers:

Trước hết, hãy ngó qua các đặc tính kỹ thuật mà Asus Eee chào:

 • Display: 7"

 • Processor: Intel mobile CPU (Intel 910 chipset, 900MHz Dothan Pentium M)

 • Memory: 512MB RAM

 • OS: Linux (Asus customized flavor)

 • Storage: 8GB or 16GB flash hard drive

 • Webcam: 300K pixel video camera

 • Battery life: 3 hours using 4-cell battery

 • Weight: 2lbs

 • Dimensions: 8.9 in x 6.5 in x 0.82 in - 1.37 in (width x depth x thickness)

 • Ports: 3 USB ports, 1 VGA out, SD card reader, modem, Ethernet, headphone out, microphone in

What bootup?

Bắt đầu là gì?

Asus Eee trước khi bật

The Asus Eee before it's turned on (view large image)

The startup time for the Eee is about 10 seconds, and that's when it's being slow. Shutdown is performed with the simple one click of an "off" icon in the lower right hand of the screen (this "off" graphic is always present) and the total shutdown time is a whopping 5 seconds. We've all been ruined by slow hard drives and a bloated Windows OS I know, but I felt kind of giddy with glee seeing such fast startup and shutdown.

Thời gian khởi động của Eee khoảng 10 giây, và đó là khi nó chậm. Việc tắt máy được thực hiện với chỉ một nháy vào một biểu tượng “Off” ở bên trái phía dưới của màn hình (hình “Off” này luôn tồn tại) và toàn bộ thời gian tắt máy là 5 giây. Chúng ta tất cả đều bị suy sụp vì các ổ cứng chậm và hệ điều hành Windows cồng kềnh, nên tôi cảm thấy choáng váng với niềm vui sướng thấy việc khởi tạo và tắt máy nhanh đến như vậy.

Sau khi bạn ấn núm bật điện bên tay phải, nó bật màn hình pops up sau ít hơn 10 giây.

After you push the power button on the right hand side, this is the opening screen that pops up after less than 10 seconds (view large image)

The Asus Eee uses a Linux based OS that Asus has customized themselves. Combine a small Linux footprint OS with a flash based hard drive and what results is this speedy startup that the device has. Just because the OS is light doesn't mean it doesn't do much. There's a ton of software features on board that will most definitely serve all of your basic needs. You can browse the web using FireFox, use Skype with the built-in web cam and microphone, open Word and Excel docs and edit them, view photos, listen to music files, use AOL IM, MSN messenger or just about any other major chat client via Kopete. In other words, all the basic functions you perform on a PC you can do on the Eee PC.

Asus Eee sử dụng một hệ điều hành dựa trên Linux được Asus tuỳ biến. Kết hợp một hệ điều hành Linux nhỏ gọn với một ổ cứng flash và kết quả là nó khởi tạo rất nhanh. Không vì hệ điều hành này là nhẹ mà có nghĩa là nó làm được ít việc. Có hàng đống các tính năng phần mềm trên bo mạch mà chúng hầu hết thực sự sẽ phục vụ tất cả các nhu cầu cơ bản của bạn. Bạn có thể duyệt web bằng FireFox, sử dụng Skype với web cam và loa có sẵn, mở các tài liệu Word và Excel và soạn thảo chúng, xem các ảnh, nghe các tệp nhạc, sử dụng các trình giao tiếp AOL IM, MSN hoặc chỉ để chat với bất cứ phần mềm chat máy trạm nào thông qua phần mềm Kopete. Nói một cách khác, tất cả các chức năng cơ bản mà bạn thực hiện trên một máy tính cá nhân bạn có thể làm trên Eee PC.

Tắt máy mất 5 giây

Shut down takes 5-seconds (view large image)

Performance

Tốc độ thực thi

Bạn đã biết thời gian khởi tạo là nhanh, và tôi hạnh phúc nói rằng không lần nào tôi thấy một biểu tượng đồng hồ cát (hoặc, bất cứ thứ gì có thể chỉ rằng “waiting” (chờ đợi) trong hệ điều hành Linux này) khi mở một ứng dụng. Mọi thứ là ngay lập tức. Hình như bộ vi xử lý Intel 900MHz là đủ mạnh. Không may là chúng tôi không có một kết nối không giây thuận tiện khi sử dụng thiết bị này, nên tôi không thể thử nghiệm khả năng này của thiết bị để nhanh chóng tải về và xử lý các trang web. Đây là chuẩn 802.11g có thể nên tôi tin là tốc độ truyền sẽ nhanh, câu hỏi là liệu bộ vi xử lý có thể trả lại các trang web lớn nhanh tới mức nào.

You already know the bootup time is fast, and I'm happy to say that not once did I ever see an hour glass (or, whatever might indicate "waiting" in this Linux OS) when opening an application. Everything was just instant. Apparently the included Intel 900MHz processor is powerful enough. Unfortunately we didn't have a wireless connection handy when using the device, so I couldn't test the devices abilities to quickly download and process web pages. It is 802.11g capable so I trust throughput speeds would be fast, the question is on how fast the processor can render large web pages.

Software and OS

Phần mềm và hệ điều hành

Màn hình khởi tạo là rất đơn giản và trực giác. Bạn khởi tạo và thấy tab “Internet” nơi bạn có thể nhanh chóng nháy đúp lên bất kỳ biểu tượng nào ở đó để mở một ứng dụng liên quan tới Internet. Nháy đúp lên “Web” sẽ khởi tạo FireFox ngay lập tức. Có 6 tab khác nhau ở trên đỉnh với các tên là “Web”, “Work”, “Learn”, “Play”, “Settings” và “Favorites”. Mỗi tab có các ứng dụng hoặc liên kết tới các website bên dưới mà chúng tương ứng với mô tả. Ví dụ dưới tab “Work” là các ứng dụng của các tài liệu Google hoặc các ứng dụng văn phòng mở. Dưới tab “Learn” là một liên kết tới Wikipedia – thường một vài biểu tượng khi nháy đúp sẽ khởi tạo các websites.

The home screen is very simple and intuitive. You bootup and see the "Internet" tab whe-re you can quickly double click on any icon there to open an application related to the Internet. Double clicking on "Web" launches FireFox for instance. There are six different tabs across the top labeled "Web", "Work", "Learn", "Play", "Settings" and Favorites. Each tab had applications or links to websites underneath that corresponded with the description. For instance under the work tab were Google docs or Open office applications. Under the "Learn" tab was a link to Wikipedia -- often some of the icons when double clicked would just launch websites.

Xem tab “Work”

Có một vài trò chơi mạng nhỏ xinh dưới tab “Play”, tôi có thể làm chứng Penguin Racer chạy hoàn hảo và Solitaire sáng chói.

A look at the "Work" area tab (view large image)

There were some pretty intense games under the "Play" tab, I can attest Penguin Racer ran flawlessly and Solitaire was blazing.

Xem các hình ảnh trên Eee

Viewing photos on the Eee (view large image)

Usability

Tính khả dụng

Bàn phím đặc biệt nhỏ và cần phải làm quen, tôi bắt đầu thấy rằng việc gõ bàn phím nhanh hơn việc gõ một kiểu nhanh dạng thông thường. Chỉ khó khi gõ không đúng phím hoặc gõ vào 2 phím cùng lúc, ngay cả khi bạn có ngón tay cỡ trung bình. Bàn phím cũng hơi bị lúc lắc và đung đưa theo nó, nhưng nó làm việc được. Không ai sẽ sử dụng máy này như máy tính cả nhân chính của họ, nhưng nếu bạn ở nơi xa và muốn lướt web và gõ một vài thư điện tử, bàn phím này hoàn toàn phục vụ được việc đó. ...

Con chuột di bằng tay làm việc tốt và núm chuột đơn cũng dễ sử dụng, không cần núm chuột phải trong môi trường phần mềm này.

The keyboard is definitely small and takes some getting used to, I initially found that pecking at keys was faster than doing a normal style fast type. It's just hard not to fat finger the wrong key or two keys at once, even if you have medium sized fingers. The keyboard also had a bit of rattle and shake to it, but it definitely worked for getting the job done. Nobody will use this as their main PC, but if you're at Starbucks and want to surf the web and crank out a few emails, the keyboard is absolutely serviceable for that. I wouldn't write my disseration or anything on it though, you're just asking for carpal tunnel by doing that.

The touchpad worked fine and the single button mouse was easy enough to use, there's no need for a right mouse button in this software environment.

Screen

Màn hình

Màn hình 300nit không hào nhoáng, nhưng nó hoàn toàn làm việc được. Độ sáng tuyệt vời và màu sắc phù hợp.

The screen is no 300nit glossy display, but it's absolutely serviceable. Brightness is perfect and coloration is decent.

Ports and Features

Các cổng và tính năng

Tôi đã rất ấn tượng thấy 3 cổng USB trên máy này và cùng lúc rất cáu giận với cái máy tính xách tay 14 inches của mình giá những 2000USD chỉ có 2 cổng USB. Trên một máy tính xách tay với màn hình 7 inches, bạn muốn gì hơn khi bạn thấy những thứ bên dưới?

I was most impressed to see three USB ports on this thing, and at the same time even more angry that my 14" screen notebook that cost $2,000 only has two USB ports. In a notebook with a 7" screen, what more could you want than what you see is offered below?

Card mạng Ethernet, Modem, cổng USB và sau đó là dắc cắm tai nghe và microphone

Ethernet, Modem, USB port and then headphone and microphone jack (view large image)

Chỗ cắm card âm thanh, 2 cổng USB, đầu ra cho VGA

SD card slot, 2 USB hubs, VGA out (view large image)

Any noise and heat?

Liệu có nóng và ồn?

Tổng thể thì Asus Eee rất êm nhờ ổ flash, nhưng nó có quạt mát và nó hơi tạo ra ồn khi cố làm mát chính nó. Chúng tôi đã ở trong một phòng rất ấm (khoảng 80F) khi họp nên Eee ấm đáng kể. Nếu nhiệt độ phòng khoảng 70F thì tôi đoán Eee sẽ mát hơn khi sờ.

On the whole the Asus Eee was very quiet thanks to the flash drive, but it does have a fan and it did make a bit of noise trying to keep itself cool. We were in a very, very warm room (about 80F) during the meeting so the Eee got noticeably warm. If the room temperature was something more sane like 70F then I would expect the Eee would feel much cooler to the touch.

Build and Design

Thiết kế và xây dựng

Trung thực mà nói Asus có thể làm ra thứ này xấu xí như OLPC (xanh lá cây sáng) và nó có thể vẫn lôi cuốn với giá 250USD. Nhưng không thể chê nhiều về thiết kế của nó. Nó có màu trắng khắp nơi với vài chỗ màu đen xung quanh màn hình. Nó không hào nhoáng hay đồng bóng, nhưng đó có nghĩa là nó có điểm suốt. Các đèn LED ở mặt trước là thực sự đẹp.

To be honest Asus could have made this thing as ugly as the OLPC (bright green) and it would still be appealing for $250. But as it is there's not much to complain about with design. It's white all over with some black around the screen. It's not glossy or anything fancy, but that means it won't pickup fingerprints either. The LED lights on the front are actually nice.

Kiến trúc là thứ bạn muốn có đối với một máy tính cá nhân giá 250USD, một thứ không vững trãi. Cảm giác giống như chất dẻo và nếu thứ này bị dẫm lên thì tôi chắc rằng kết cục có lẽ không thật vui. Nói vậy, không cảm thấy giống như nó được làm từ gì đó mỏng manh như chất dẻo trắng như sữa. Bạn có thể muốn đặt nó trong một vỏ cứng nếu bạn đeo nó trong ba lô sau lưng với một đống sách, tôi chắc một cuốn sách toán hay sinh vật học cũng có thể làm cho nó có kết cục tồi.

The build is as you would expect for a budget $250 PC, a little shaky. It felt and looked like plastic and if this thing were stepped on I'm sure the result would not be pretty. Having said that, it didn't feel like it was made of something as thin as milk jug plastic. You'd probably want to just put it in a rigid case if you were carrying it in a backpack with a bunch of books, I'm sure a Calculus and Biology book smashed up against it could also have bad results.

Price and Availability

Giá thành và sự sẵn sàng

Asus ban đầu nói rằng Eee PC có thể bắt đầu với giá 199USD, nhưng họ đang nghĩ giờ giá là 250USD với 8GB ổ flash và giá hơn một chút với ổ flash 16GB. Họ còn đang xem xét vào cuối tháng tám này cho việc sẵn sàng của thiết bị này, và nó sẽ được chào toàn cầu. Tôi hy vọng Asus có thể làm tốt việc tạo cho thiết bị này sẵn sàng một cách rộng khắp, nó hoàn toàn hấp dẫn về giá thành và thú vị để ngắm dạng khách hàng nào sẽ mua nó.

Asus had initially said that the Eee PC would start at $199, but they're thinking now is more like $250 for the 8GB flash drive version and somewhat more for a 16GB version. They're still looking at late August for availability of the device, and it should be offered world-wide. I hope Asus can do a good job in making this device widely available, it's really quite compelling for the price and it will be interesting to see what type of people look to buy this.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

Công ty Cổ phần phần mềm – Thương mại điện tử Nhất Vinh

ltnghia@yahoo.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập23
 • Máy chủ tìm kiếm4
 • Khách viếng thăm19
 • Hôm nay4,429
 • Tháng hiện tại115,741
 • Tổng lượt truy cập17,701,071
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây