Cách tốt nhất để giảm 'ăn cướp' phần mềm

Thứ sáu - 12/03/2010 04:37

Thebest way to reduce software 'piracy'

By Sam Varghese

Thursday, 25 February2010 11:50

Theo:http://www.itwire.com/opinion-and-analysis/open-sauce/37148

Bài được đưa lênInternet ngày: 25/-2/2010

Lờingười dịch: Có lẽ không ai nói nhiều tới việc phảitôn trọng bản quyền phần mềm như Microsoftvà BSA (Liên minh phần mềm doanhnghiệp). Nhưng chúng ta hãy đọc những sự việc sau đâyvà tự rút ra những kết luận cho riêng mình: (1) Nobleđang nói, chủ yếu, về sự tống tiền hợp pháp thôngthường mà nó được thực hiện bởi các công ty nhưMicrosoft. Cũng là nực cười rằng một công ty mà từngbị phạt vìăn cướp phần mềm vào năm 2001 bởimột tòa án của Pháp lại có thể là một người ủnghộ lớn nhất của BSA. Công ty này đã bị phạt 3 triệufrancs trong việc gây thiệt hại và lợi ích đối vớiviệc vi phạm sở hữu trí tuệ vì đã đưa vào một cáchbất hợp pháp mã nguồn sở hữu độc quyền của côngty khác trong SoftImage 3D, một gói ảnh động. Tất cảđiều này đã xảy ra tại Tòa án Thương mại củaNanterre, Pháp, vào ngày 27/09/2001. (2) hãy nhớ rằng chắcchắn một William Henry Gates III, đồng sáng lập của côngty phần mềm lớn nhất thế giới này, được tin tưởngvới tríchdẫn này: “Dù khoảng 3 triệu máytính được bán mỗi năm tại Trung Quốc, nhưng mọi ngườikhông trả tiền cho phần mềm... Một ngày nào đó họ sẽphải trả. Khi mà họ định ăn cắp nó, thì chúng ta muốnhọ sẽ ăn cắp của chúng ta. Họ sẽ bị nghiện, và sauđó chúng ta bằng cách nào đó sẽ chỉ ra cách để lúcnào đó thu [tiền] vào thập kỷ sau”. (3) Bạn không cầncác phiên bản không có giấy phép hoặc bản sao của bấtkỳ phần mềm nào mà làm sập mạng công ty bạn cả;những sâu bọ, virus, trojan, phần mềm độc hại và phầnmềm quảng cáo mà chúng thịnh vượng trong môi trườngWindows phổ biến như đạo thiên chúa trong dư vị củachúng và sẽ tấn công bất kỳ bản sao nào của Windows,ngay cả nếu bạn có nó như là quà tặng sinh nhật từchính giám đốc điều hành Steve Ballmer của Microsoft. (4)Còn nhớ, vào tháng 12/2009 vừa qua, Microsoft cũng vừa phảitrả cho công ty i4i của Canada 290 triệu USD vì viphạm bản quyền của công ty này vàphải loại bỏ phần vi phạm bản quyền ra khỏi bộ phầnmềm văn phòng MS Office.

Vài năm trước, khitôi ở trong một cửa hàng máy tính nhỏ ngoại ôMelbourne, cố gắng thuyết phục ông chủ hãy để một ítmáy chạy GNU/Linux ra bày, một cô gái đã tới với mộtchiếc máy tính xách tay trong tay.

Cô ta đã có một vấnđề: một đĩa đã bị kẹt trong ổ đĩa mềm và cô tađã muốn lôi nó ra. Người đàn ông trong cửa hàng đãcam đoan với cô ta rằng cô ta có thể sửa cái đó vàđược cô gái cảm ơn và sau đó đã hỏi anh ta cần baolâu để làm và giá là bao nhiêu.

Anh ta liếc nhanh vàotôi và, với một bộ mặt trang nghiêm, đã nói với kháchhàng của anh ta rằng anh ta có thể làm cho công việc đượchoàn tất vào lúc 15h30 và với giá 60USD. Lúc đó là 9h60khi anh ta nói vậy.

Như nhiều ngườitrong số các bạn đã biết, tất cả điều cần phảilàm là làm cho thẳng cái giấy dán, đẩy một đầu vàocái lỗ nhỏ cạnh ổ đĩa mềm và lắc nhẹ nó một chútđể cái đĩa chui ra. Nó mất khoảng 10 giây.

Mấu chốt của câuchuyện này là gì? Nó chỉ nhấn mạnh thực tế là toànbộ nền công nghiệp IT được xây dựng trên những sảnphẩm và dịch vụ được đánh giá quá cao. Mọi ngườilàm việc trong công ty đi khỏi nó vì IT là một việckinh doanh phức tạp - và họ rất tốt trong việc làm chonhó dường như còn phức tạp hơn nó có.

Someyears ago, while I was in a small computer shop in a suburb ofMelbourne, trying to convince the owner to put a few machines runningGNU/Linux on display, a lady arrived with a laptop in hand.

Shehad a problem: a disk had got stuck in the floppy drive and shewanted it taken out. The man in the shop reassured her that he couldfix it and was promptly thanked  by the woman who then asked himhow long it would take and how much it would cost.

Hecast a quick glance in my direction and, with a straight face, toldhis customer that he would have the job done by 3.30pm and that itwould cost $60. It was 9.30am at the time he said this.

Asmany of you would know, all that needed to be done was to straightenout a paper clip, shove one end into the little hole near the floppydrive and jiggle it a bit to get the disk out. It takes about 10seconds.
The point of this tale? It just underlines the fact thatthe entire IT industry is built on overpriced products and services.People working in the business get away with it because IT is acomplex business - and they are very good at making it seem even morecomplex than it is.

WheneverI see any kind of publicity material f-rom the Business SoftwareAlliance one thought comes to mind - lower the prices of software tosomething reasonable and nobody will copy it .

Hôm qua BSA đưa ra mộttuyên bố về “báo cáo về Tình cảnh Ăn cướp Phầnmềm” với đầu đề “Quan điểm của Úc đối vớivấn đề ăn cướp phần mềm”.

Việc sử dụng cáckhái niệm được thổi quá trớn như “ăn cướp” đểmô tả ai đó mà đang sử dụng phần mềm mà anh/chị takhông trả tiền là một trong những vũ khí hàng đầutrong kho vũ khí của các công ty phần mềm sở hữu độcquyền và BSA. Ăn cướp và cướp bóc trên các biển cao,không phải hành động của việc sử dụng phần mềm màđối với nó bạn phải trả tiền - nhưng bạn ạ, nónghe giống như một tội phạm cực kỳ ghê tởm khi từ“ăn cướp” được quăng ra. Tôi chờ tới ngày khi họbắt đầu tham chiếu tới “bọn khủng bố phần mềm”.

Khảo sát này đãđược tiến hành cho BSA bởi một công ty marketing có tênlà Outsource (thuê ngoài). Có 8 câu hỏi/gợi ý đưa ra chonhững người tham gia; nó đã được làm như một bài tậpmarketing từ xa. Toàn bộ khảo sát này ởđây.

Báo cáo này nói rằnghơn 88% các công ty Úc được khảo sát – 3,000 lãnh đạoIT và CIO đã được gọi và 277 đã đồng ý tham gia -đồng ý rằng việc sử dụng “phần mềm bị ăn cướphoặc không được cấp phép” là một rủi ro cho việckinh doanh của họ.

Chính xác những gìdạng rủi ro này được làm rõ rằng chỉ hướng vềcuối của phiên bản cho các phương tiện đại chúng, nơimà nó trích lời của Clayton Noble, đồng chủ tịch củaỦy ban Phần mềm Doanh nghiệp Úc, nói: “Việc sử dụngphần mềm không có phép có thể rất đắt giá cho côngty nếu bị bắt, và có thể bị kiện, bị thiệt hại vàmất uy tín công khai. Phần mềm ăn cướp cũng có thểlàm tổn thương cho an ninh thông tin và làm cho mạng củabạn bị chết. Các lãnh đạo IT và các giám đốc côngty cần đảm bảo rằng một hệ thống quản lý tài sảnphần mềm có hiệu quả là có và được sử dụng, đểbảo vệ các doanh nghiệp cũng như uy tín chuyên nghiệpcủa họ”.

Tôiđọc nó thế này: Noble đang nói, chủ yếu, về sự tốngtiền hợp pháp thông thường mà nó được thực hiệnbởi các công ty như Microsoft. Cũng là nực cười rằngmột công ty mà từng bị phạt vìăn cướp phần mềm vào năm 2001 bởimột tòa án của Pháp lại có thể là một người ủnghộ lớn nhất của BSA.

Côngty này đã bị phạt 3 triệu francs trong việc gây thiệthại và lợi ích đối với việc vi phạm sở hữu trítuệ vì đã đưa vào một cách bất hợp pháp mã nguồnsở hữu độc quyền của công ty khác trong SoftImage 3D,một gói ảnh động. Tất cả điều này đã xảy ra tạiTòa án Thương mại của Nanterre, Pháp, vào ngày 27/09/2001.

Yesterdaythe BSA sent out a release about its "Software Piracy Sentimentreport" titled "Australia's attitude to software piracy."

Theuse of overblown terms like "pirate" to describe someonewho is using software for which he or she has not paid is one of thechief weapons in the armoury of proprietary software companies andthe BSA. Piracy is robbery on the high seas, not the act of usingsoftware for which you have not paid - but boy, it does sound like aheinous crime when the word "pirate" is flung about. I'mwaiting for the day when they start referring to "softwareterrorists."

Thesurvey was conducted for the BSA by a marketing company namedOutsource.There were eight questions/propositions put to the participants; itwas done as a telemarketing exercise. The entire surveyis here(460k PDF).

Thereport says that more than 88 percent of Australian companiessurveyed - 3000 IT managers and CIOs were called and 277 agreed toparticipate -  agree that using "pirated or unlicensedsoftware" is a risk to their business.

Exactlywhat kind of risk is made clear only towards the end of the mediarelease, whe-re it quotes one Clayton Noble, the co-chair of theBusiness Software Australia Committee, as saying: "The use ofunlicensed software can be very costly to a company if caught, andmay result in lawsuits, damages bills and bad publicity. Piratedsoftware may also compromise information security and bring yournetwork down. IT managers and company directors need to ensure thatan effective software asset management system is in place and in use,to protect their businesses as well as their professionalreputations."
I getit: Noble is talking, in the main, about the normal legal shakedownthat is practised by companies like Microsoft. It is somewhat ironicthat a company which was finedfor software piracy in 2001 by a French court should be one ofthe biggest backers of the BSA.

Thecompany was fined three million francs in damages and interest forviolation of intellectual property because of the illegal inclusionof another company's proprietary source code in SoftImage 3D, ananimation package. It all happened at the Commercial Court ofNanterre, France, on September 27, 2001.

Noble đã khẳng địnhrằng “Phần mềm ăn cướp cũng có thể làm tổn thươngcho an ninh thông tin và làm cho mạng của bạn bị chết”.Điều này đơn giản là không đúng. Bạn có thể có tấtcả 3 các gói dịch cho Windows XP ở vô số các vị trítrên web mà khoogn phải tải nó về từ site Windows Up-date.Với 3 gói dịch vụ này, XP là có an ninh như nó sẽ có.Có một điều khoản bổ sung ở đây: an ninh luôn là mộtkhái niệm liên quan nơi mà Windows được quan tâm.

Bạnkhông cần các phiên bản không có giấy phép hoặc bảnsao của bất kỳ phần mềm nào mà làm sập mạng công tybạn cả; những sâu bọ, virus, trojan, phần mềm độc hạivà phần mềm quảng cáo mà chúng thịnh vượng trong môitrường Windows phổ biến như đạo thiên chúa trong dư vịcủa chúng và sẽ tấn công bất kỳ bản sao nào củaWindows, ngay cả nếu bạn có nó như là quà tặng sinh nhậttừ chính giám đốc điều hành Steve Ballmer của Microsoft.

Như một chuyện bênlề, hãy nhớ rằng chắc chắn mộtWilliam Henry Gates III, đồng sáng lập của công ty phầnmềm lớn nhất thế giới này, được tin tưởng vớitríchdẫn này: “Dù khoảng 3 triệu máytính được bán mỗi năm tại Trung Quốc, nhưng mọi ngườikhông trả tiền cho phần mềm... Một ngày nào đó họ sẽphải trả. Khi mà họ định ăn cắp nó, thì chúng ta muốnhọ sẽ ăn cắp của chúng ta. Họ sẽ bị nghiện, và sauđó chúng ta bằng cách nào đó sẽ chỉ ra cách để lúcnào đó thu [tiền] vào thập kỷ sau”.

Khảo sát nói: “Mộtbáo cáo năm 2006 của IDC, với đầu đề Những rủi rocủa việc có và sử dụng phần mềm ăn cướp, đã pháthiện rằng 25% các website đưa ra sự truy cập tới cácphần mềm ăn cướp và các công cụ có liên quan tới ăncướp đã phân phối các mã độc, như là Trojans bí mậtnhúng vào các phần mềm được tải về. Trong một sốtrường hợp, những website này đã khai thác những chỗbị tổn thương trong máy tính của người sử dụng đểcài đặt một cách tự động những phần mềm không mongmuốn”.

Nobleasserts that, "pirated software may also compromise informationsecurity and bring your network down." This simply isn't true.You can get all three service packs for Windows XP at numerouslocations on the web without downloading it f-rom the Windows Up-datesite. With those three service packs, XP is about as secure as itwill get. There's a rider here: security is always a relative termwhe-re Windows is concerned.

Youdon't need unlicensed or copied versions of any software to bringdown your company network; the worms, viruses, trojans, malware andadware that thrive in the Windows environment are catholic in theirtastes and will attack any copy of Windows, even if you get it as abirthday gift f-rom Microsoft chief executive Steve Ballmer.

Justas an aside, let's remember that a certain William Henry Gates III,co-founder of the world's biggest software company, is credited withthisquote: "Although about 3 million computers get sold everyyear in China, but people don't pay for the software... Someday theywill, though. As long as they are going to steal it, we want them tosteal ours. They'll get sort of addicted, and then we'll somehowfigure out how to collect sometime in the next decade."

Thesurvey says: "A 2006 report by IDC, entitled RisksOf Obtaining and Using Pirated Software, revealed that 25 percent of web sites offering access to pirated software andpiracy-related tools were distributing malicious code, such asTrojans secretly imbedded in the downloaded software. In some cases,these web sites exploited vulnerabilities in the users computer toinstall the unwanted software automatically."
Điềunày là tuyệt đối đúng. Nhưng rồi, một người có thểsử dụng Windows ngay từ đầu cũng có thể bị ảnh hưởngbởi những trojans này . Không có một hệ điều hành nàokhác trên Đất Mẹ này mà lại quá dễ bị tổn thươngtới phần mềm độc hại như vậy. Vì sao điều đókhông được làm sáng tỏ?

Một phát hiện nữacủa nghiên cứu này là việc 43.6% những người ra quyếtđịnh trong các công ty Úc tin rằng việc giảm sử dụngphần mềm không giấy phép tại Úc sẽ cải thiện viễncảnh về công ăn việc làm và nền kinh tế, và 22.4%không biết. Điều này đưa ra lý do cho hy vọng rằng họsẽ không bị đưa ra theo cách này.

Noble nói: “Các lãnhđạo IT Úc có thể không nhận thức được rằng việcgiảm tỷ lệ ăn cướp phần mềm tại Úc tới 10% qua 4năm có thể tạo ra 3,939 công ăn việc làm bổ sung chonước Úc, 438 triệu đô la Úc doanh số thuế cho chính phủÚc và 1.9 tỷ đô la Úc bổ sung thêm vào doanh thu của cácnhà cung cấp IT địa phương của Úc”. Những con số nàylà từ một nghiên cứu được đỡ đầu bởi BSA và đượctriển khai bởi IDC.

NhưngBSA đã không cung cấp một đánh giá về con số rằng 277doanh nghiệp này đã bị thiệt hại vì các hệ điềuhành Windows của họ bị lây nhiễm các sâu bọ, virus,phần mềm quảng cáo và phần mềm độc hại mà đượctạo ra bởi từng người già và con trẻ mỗi năm.

Cũngkhông có nhắc tới số lượng nhân viên bổ sung mà cóthể được thuê mà có sử dụng tiền tiết kiệm đượcbằng việc có được các hệ thống máy tính ổn định.Không có nhắc tới hàng triệu USD mà 277 doanh nghiệp nàycó thể đã tiết kiệm được nếu họ không phải muacác phần mềm chống virus cho các hệ thống của họ.Không nhắc tới hàng triệu đô la mà các trường học cóthể tiết kiệm nếu họ sử dụng phần mềm tự do thaythế những hệ điều hành và ứng dụng đặt tiền củaMicrosoft. Và chắc chắn không nhắc tới số tiền có thểtiết kiệm được bằng việc không phải nâng cấp phầncứng mỗi lần có một phiên bản mới của hệ điềuhành Windows được tung ra.

Tôi sợ rằng nhữngvị đại diện của BSA sẽ không đưa ra được.

Chỉ 30% những ngườiđược khảo sát đã được chuẩn bị để báo cáo vềsủ dụng các phần mềm không có phép cho BSA – Úc, nóichung, chỉ có sự miệt thị đối với những người màlàm khác, bất kể là tình huống thế nào. 32.7% nhữngngười được hỏi khác đã không chắc.

“Hơn nữa, khảo sátnày chỉ ra rằng các lãnh đạo IT đặt ưu tiên cao nhấtlên an ninh của các hệ thống IT của họ, tin rằng điềuđó tình cờ cho phép phần mềm độc hại vào mạng thôngqua việc sử dụng các phần mềm không phép gây ra một'rủi ro cao' cho doanh nghiệp của họ”, báo cáo đã nói.

Thisis absolutely true. But then, one would have to be using Windows inthe first place to be affected by these trojans. There is no otheroperating system on Mother Earth which is so susceptible to malware.Why isn't that made plain?

Anotherfinding of this study is that 43.6 per cent of Australian corporatedecision-makers believe that reducing the use of unlicensed softwarein Australia will improve job prospects and the economy, and 22.4 percent don't know. This gives reason for hope that they will not betaken on this ride.

Noblesays: "Australian IT managers may be unaware that reducing thesoftware piracy rate in Australia by 10 per cent over four yearscould generate an additional 3,929 Australian jobs, US$438 million intax revenues for Australian governments and an additional US$1.9billion in revenues to local Australian IT vendors." Thesefigures are f-rom a BSA-sponsoredstudy carried out by IDC.

Butthe BSA did not provide an estimate of the amount that these 277businesses have lost due to their Windows systems being infected byworms, viruses, adware and malware that are cre-ated by young and oldeach and every year.

Therewas no mention of the number of additional staff who could be hiredusing the funds saved by having stable computer systems. No mentionof the millions of dollars that these 277 businesses could have savedif they did not have to buy anti-virus software for their systems. Nomention of the millions of dollars that schools could save if theyused free software instead of the costly Microsoft operating systemsand applications. And certainly no mention of the amount that couldbe saved by not having to upgrade hardware every time a new versionof the Windows operating system is released.

Ifear that these are perspectives the BSA will not offer.

Only30 per cent of those surveyed were prepared to reportthe use of unlicensed software to the BSA - Australians, ingeneral, have only scorn for those who dob others in, no matter whatthe situation. Another 32.7 per cent of respondents were unsure.

"Inaddition, the survey shows that IT managers place the highestpriority on security of their IT systems, believe that thatinadvertently allowing malware into the network through the use ofunlicensed software poses a "high risk" to their business,"the release said.

Rủi ro ư? như tôi đãchỉ ra, việc sử dụng Windows là một rủi ro, đưa rathực tế là an ninh trên hệ thống này là thứ gì đó naná như pho mát Thụy Sỹ. Nhưng thật tò mò, BSA không cảnhbáo bất kỳ ai về rủi ro này. Thật lạ lùng.

“Bất chấp nhữngrủi ro mà đa số những người được hỏi tin tưởngrằng đó là lý do đầu tiên một doanh nghiệp Úc có thểsử dụng phần mềm ăn cướp hoặc không phép là để cốgắng giảm giá thành” - bạn có rồi đấy. Giảm giáthành của bạn thì các thành viên của BSA và vấn đềnày sẽ biến mất. Hãy thỏa mãn với 1 tỷ thay vì 2 tỷ.

Thứ tiếp sau củabáo cáo này một lần nữa lặp lại một chuyện thầnthoại: “Họ có thể không nhận thức được về giáthành mà các phần mềm độc hại được thấy trong cácphần mềm ăn cướp có thể gây ra trong thời gian chếtmạng và các lỗ hổng an ninh thông tin”.

Thực tế là bản saocủa Windows được mua trong một cửa hàng máy tính lớncũng có thể là ổ chứa phần mềm độc hại đấy chứ?

BSA lưu ý trong kếtluận rằng 93.2% những người được hỏi trong khảo sátnói họ có những hệ thống hiện diện đảm bảo rằngtất cả các phần mềm được sử dụng được cấp phépvà hợp pháp. Dù sao tôi cũng nghi ngờ rằng những con sốnày có thể làm cho tổ chức này hạnh phúc - sautất cả, nếu mỗi người bắt đầu chi tiền cho phầnmềm mà họ sử dụng, thì có thể sẽ không có lý do choBSA để mà tồn tại.

Risk?As I've pointed out, using Windows is a risk, given the fact thatsecurity on this system is something akin to Swiss cheese. Butcuriously, the BSA isn't warning anyone about this risk. Strange.

"Despitethese risks the majority of respondents believe that the primaryreason an Australian business may use pirated or unlicensed softwareis to try and reduce costs" - there you have it. Lower yourcosts BSA members and the problem will disappear. Be satisfied with abillion instead of two.

Thenext bit of the release again perpetuates a myth: "They may beunaware of the costs that malware found in pirated software can causein network down time and information security breaches."

Whatabout the fact that the copy of Windows bought in the big computerstore can also play host to malware?
The BSA notes in conclusionthat 93.2 per cent of survey respondents say they have systems inplace to ensure that all software used is licensed and legal. SomehowI doubt that these figures would make the organisation happy - afterall, if everyone started paying for the software they use, therewould be no reason for the BSA to exist.

Dịch tài liệu: LêTrung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

 Tags: legal, opinion

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập54
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Khách viếng thăm46
  • Hôm nay9,299
  • Tháng hiện tại723,511
  • Tổng lượt truy cập32,952,896
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây