Cập nhật ACTA XV

Thứ ba - 15/05/2012 06:46
ACTAUp-date XV

Published 11:22, 08 May12, By GlynMoody

Theo:http://blogs.computerworlduk.com/open-enterprise/2012/05/acta-up-date-xv/index.htm

Bài được đưa lênInternet ngày: 08/05/2012

Lờingười dịch: Theo tác giả, vì những hiểu biết không kỹvề nội dung của ACTA, dù các đảng phái trong Nghị việnchâu Âu hầu hết đều đã nói lên quan điểm của đảngmình, thì họ vẫn có khả năng làm không đúng khi biểuquyết thông qua nó với hy vọng có thể sửa được nộicung của ACTA, mà trong thực tếthì không có cách nào để sửa cả, dù chỉ là một dấuphẩy, vì nó đã được 22 quốc gia thành viên của châuÂu ký. Điều quan trọng là nóphải bị từ chối tại Nghị viện châu Âukhi được đưa ra biểu quyết vào mùa hè này. Xemthêm: FSFchống lại các điều khoản DRM tại cuộc họp về Thỏathuận đối tác Xuyên Thái Bình Dươngvà:[01],[02],[03],[04],[05],[06],[07],[08],[09],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23].VideoClip của giáo sư luật Machael Geist về ACTA trong cuộc họptại Nghị viện châu Âu ngày 01/03/2012.

Kể từ cập nhậtACTA lần cuối của tôi, nhiều điều đã và đang xảy ra- thực sự chưa bao giờ có một thời điểm mờ đụctrong lĩnh vực này như thế này.

Trước hết, chúng tađã có một sự ngạc nhiên “Ý kiến của Người giámsát Bảo vệ Dữ liệu châu Âu” (EDPS). Chỉ trong trườnghợp (như tôi) bạn muốn quên về các thứ đó, đây lànhững gì ông ta làm:

EDPS là một nhà chứctrách giám sát độc lập chuyên bảo vệ các dữ liệu vàtính riêng tư cá nhân và thúc đẩy thực tiễn tốt tạicác cơ quan và đơn vị của Liên minh châu Âu - EU.

Điều đó dường nhưtrao cho ông ta và trợ lý của ông ta một sự miễn giảmđể nắm lấy bất kỳ thứ gì xảy ra tại EU. Ông ta bâygiờ đã thực hiện điều đó với ACTA, và không phảilần đầu. Ngược về năm 2010, ông ta đã đưa ra một ýkiến không để lại sự nghi ngờ nào về những cảm xúccủa ông ta:

Trong khi sở hữutrí tuệ là quan trọng cho xã hội và phải được bảovệ, thì nó không nên được đặt trên các quyền cánhân cơ bản đối với tính riêng tư, bảo vệ dữ liệu,và các quyền khác như sự quá tự tin về tính vô tội,bảo vệ tự do ngôn luận có hiệu quả theo pháp luật.

Ông ta sau đó đi tiếpchỉ trích một biện pháp đặc biệt mà đã thể hiệntrong phiên bản phác thảo của ACTA khi đó:

Cho tới nay khi bảnphác thảo hiện hành của ACTA bao gồm hoặc ít nhấtkhông trực tiếp đẩy về các chính sách ngắt kết nốiInternet sau 3 lần vi phạm (3 sọc), ACTA có thể hạn chếsâu các quyền và sự tự do cơ bản của các công dânchâu Âu, hầu hết đáng lưu ý sự bảo vệ các dữ liệuvà sự riêng tư cá nhân.

Dù ý kiến “3 sọc”không còn hiện diện trong ACTA nữa, thì điều quan trọnđể nhớ rằng ban đầu nó đã có, thậm chí dù Ủy banchâu Âu đã có sự kiểm tra để từ chối nó:

nhiều đàm tiếuđã lan truyền về các biện pháp “3 sọc” và nhữngbiện pháp khác hạn chế sự truy cập Internet. Điều quantrọng để làm rõ rằng không qui định nào như vậy từngbao giờ được đề xuất từ bất kỳ bên nào có liênquan trong các vụ thương thảo về ACTA.

Sincemy last ACTAup-date, plenty has been happening - there's really never a dullmoment in this area.

First,we had a surprise "Opinion of the European Data ProtectionSupervisor". Just in case (like me) you'd forgotten about thischap, this is what he does:

TheEDPS is an independent supervisory authority devoted to protectingpersonal data and privacy and promoting good practice in the EUinstitutions and bodies.

Thatseems to give him and his assistant a remit to poke around anythinghappening in the European Uni-on. He has now done this with ACTA, andnot for the first time. Back in 2010, he published an opinion thatleft no doubt about his feelings [.pdf]:

Whileintellectual property is important to society and must be protected,it should not be placed above individuals’ fundamental rights toprivacy, data protection, and other rights such as presumption ofinnocence, effective judicial protection and freedom of expression.

Hethen went on to criticise a particular measure that was present inthe draft version of ACTA at that time:

Insofaras the current draft of ACTA includes or at least indirectly pushesfor three strikes Internet disconnection policies, ACTA wouldprofoundly restrict the fundamental
rights and freedoms ofEuropean citizens, most notably the protection of personal data andprivacy.

Althoughthat "three-strikes" option is no longer present in ACTA,it's an important reminder that originally it was, even though theEuropean Commission has had the cheek to deny this [.pdf]:

manyrumours have circulated on « three strikes » measures and othermeasures restricting the access to internet. It is important toclarify that no such rules were ever proposed by any of the partiesinvolved in the ACTA negotiations

Đưa ra tuyên bố rõràng của Người giám sát Bảo vệ Dữ liệu châu Âu(EDPS) đối với sự ngược lại, điều này chỉ chỉ raEC được chuẩn bị thấp tới mức nào để hạ mình đểđẩy ACTA qua.

EDPS đã kết luậntrong năm 2010:

EDPS mong muốn tiếptục được tư vấn về các biện pháp sẽ được triểnkhai trong sự tôn trọng việc truyền các dữ liệu sẽdiễn ra theo ACTA để kiểm tra tỷ lệ của chúng, và rằngchúng đảm bảo một mức bảo vệ dữ liệu phù hợp.

Điều đó dường nhưđã không xảy ra trong sự coi nhẹ, khi ACTA từng đượcthương thảo đằng sau những cánh cửa đóng. Nên thậmchí không có biện pháp 3 sọc, thì nó nên tới khi khôngngạc nhiên rằng EDPS vẫn còn không hạnh phúc với ACTA:

Hôm nay, EDPS đãchỉnh Ý kiến của ông về đề xuất cho một Quyết địnhcủa Ủy ban trong kết luận của ACTA. Ý kiến đó chỉ rarằng thiếu sự chính xác của Thỏa thuận về các biệnpháp sẽ được triển khai để xử trí những vi phạmcác quyền sở hữu trí tuệ trên Internet có thể có nhữngtác động phụ không chấp nhận được trong các quyềncơ bản của các cá nhân, nếu chúng không được triểnkhai một cách phù hợp. Nó nhấn mạnh rằng nhiều biệnpháp để tăng cường ép tuân thủ IP trực tuyến có thểcó liên quan tới việc giám sát phạm vi rộng hành vi củanhững người sử dụng và các giao tiếp điện tử củahọ. Những biện pháp đó là sự thâm nhập trái phép caođộ vào môi trường riêng tư của các cá nhân, và chỉnên được triển khai nếu chúng là cần thiết và tươngxứng với mục tiêu của việc ép tuân thủ các quyềnIP.

Giventhe European Data Protection Supervisor's explicit statement to thecontrary, this shows just how low the European Commission is preparedto stoop in order to push ACTA through.

TheEDPS concluded in 2010:

TheEDPS further wishes to be consulted on the measures to be implementedin respect of the data transfers that will take place under ACTA inorder to verify their proportionality, and that they guarantee anadequate level of data protection. The EDPS further wishes to beconsulted on the measures to be implemented in respect of the datatransfers that will take place under ACTA in order to verify theirproportionality, and that they guarantee an adequate level of dataprotection.

Thatdoesn't seem to have happened in the slightest, since ACTA wasnegotiated behind closed doors. So even without the three-strikesmeasure, it should come as no surprise that the European DataProtection Supervisor is still not happy with ACTA [.pdf]:

Today,the European Data Protection Supervisor (EDPS) adopted his Opinion onthe proposal for a Council Decision on the conclusion of theAnti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA). The Opinion shows thatthe lack of precision of the Agreement about the measures to bedeployed to tackle infringements of intellectual property rights ('IPrights') on the Internet may have unacceptable side effects onfundamental rights of individuals, if they are not implementedproperly. It underlines that many of the measures to strengthen IPenforcement online could involve the large scale monitoring of users'behaviour and of their electronic communications. These measures arehighly intrusive to the private sphere of individuals, and shouldonly be implemented if they are necessary and proportionate to theaim of enforcing IP rights.

Đặc biệt hơn:

EDPS nhấn mạnh đặcbiệt rằng:

các biện pháp chophép giám sát bừa bãi hoặc rộng khắp hành vi của ngườisử dụng Internet, và/hoặc các giao tiếp điện tử, trongquan hệ với sự vi phạm tầm thường, phạm vi nhỏ,không vì lợi nhuận có thể tương xứng và vi phạm Điều8 ECHR, các điều 7 và 8 của Hiến chương các Quyền Cơbản, và Chỉ thị Bảo vệ Dữ liệu;

nhiều biện pháphợp tác ép tuân thủ tự nguyện có thể kéo theo mộtviệc xử lý các dữ liệu cá nhân của các ISP đi vượtra ngoài những gì được phép theo luật của EU;

ACTA không có nhữnghạn chế và bảo vệ đủ, như bảo vệ theo pháp luậtcó hiệu quả, vì qui trình, nguyên tắc của sự quá tựtin về tính vô tội, và quyền bảo vệ tính riêng tư vàdữ liệu.

Khi ngày càng nhiềucác chuyên gia như EDPS đã thể hiện các mối quan tâm củahọ về ACTA, và đã chỉ ra những khiếm khuyết trongtuyên ngôn của mình, thì các nghị sỹ quốc hội châu Âu(MEP) của EU đang bắt đầu phản ứng.

Trước tiên chúng tađã có nhóm những người Xã hội và Dân chủ trong Nghịviện châu Âu đi ra chống lại nó:

Tiếp sau một cuộchọp của Nhóm trong đó một đa số áp đảo những ngườiXã hội và Dân chủ đã thể hiện ý định của họ phảnđối ACTA, thì chủ tịch của Nhóm S&D tại Nghị việnchâu Âu, Hannes Swoboda, đã công bố rằng họ sẽ đềnghị những lựa chọn thay thế cho ACTA.

Ông Swoboda nói:“Hàng giả là một vấn đề thực tế tại châu Âu vàchúng ta cần giải quyết nó. ACTA chỉ ra các vấn đềđúng nhưng đưa ra các câu trả lời sai. Nó có thể khônghiệu quả và nó có thể gây nguy hiểm cho các quyền cơbản”.

Tiếp đến, nhữngngười Tự do đã tham gia vào:

Liên minh Tự do vàDân chủ tại Nghị viện châu Âu đã công bố hôm nayrằng nó không thể ủng hộ ACTA.

Morespecifically:

theEDPS stresses in particular that:

measuresthat allow the indiscriminate or widespread monitoring of Internetusers' behaviour, and/or electronic communications, in relation totrivial, small-scale, not for profit infringement would bedisproportionate and in breach of Article 8 ECHR, Articles 7 and 8 ofthe C-harter of Fundamental Rights, and the Data Protection Directive;

manyof the voluntary enforcement cooperation measures would entail aprocessing of personal data by ISPs which goes beyond what is allowedunder EU law;

ACTAdoes not contain sufficient limitations and safeguards, such aseffective judicial protection, due process, the principle of thepresumption of innocence, and the right to privacy and dataprotection.

Asmore and more experts like the EDPS have expressed their concernsabout ACTA, and pointed out its manifest flaws, the European Uni-on'sMEPs are beginning to react.

Firstwe had the Socialists and Democrats group in the European Parliamentcoming out againstit:

Followinga Group meeting in which an overwhelming majority of Socialists andDemocrats expressed their intention to reject the Anti-CounterfeitingTrade Agreement (ACTA), the president of the S&D Group in theEuropean Parliament, Hannes Swoboda, announced that they will proposeal-ternatives to ACTA.

MrSwoboda said: "Counterfeiting is a real problem in Europe and weneed to address it. ACTA points at the right problems but gives thewrong answers. It would not be effective and it would endangerfundamental rights.

Next,the Liberals joinedin:

TheAlliance of Liberals and Democrats in the European Parliamentannounced today that it cannot support ACTA (the Anti-CounterfeitingTrade Agreement).

Guy Verhofstadt,lãnh đạo nhóm ALDE nói rằng “Dù chúng tôi ủng hộkhông mơ hồ sự bảo vệ các quyền sở hữu trí tuệ,chúng tôi cũng tôn trọng các quyền và sự tự do cơ bản.Chúng tôi có những lo ngại nghiêm trọng rằng ACTA khôngđánh trúng sự cân bằng”.

Chỉnhóm chính trị còn lại, EPP trung hữu, vẫn bám vào hyvọng rằng ACTA có thể được cứu vãn:

Châu Âu cần mộtthỏa thuận quốc tế để tiến lên chống lại các hànggiả. Các hàng giả đang gây ra hàng tỷ euro thiệt hạimỗi năm cho các công ty châu Âu, vì thế cũng đặt rủiro cho các công ăn việc làm tại châu Âu. Hơn nữa, cácsản phẩm giả thường không làm thỏa mãn các yêu cầuan toàn của châu Âu, vì thế đặt ra những thiệt hạiđáng kể về sức khỏe cho những người tiêu dùng.

Nhiều trong sốnhững đề nghị được đưa vào trong ACTA đưa ra một cơsở hữu ích để tiến lên chống lại các hàng giả vàđảm bảo một sự bảo vệ phù hợp của những ngườitiêu dùng và các công ty. Đây là điều không bàn cãi.

GuyVerhofstadt, ALDE group leader said that "Although weunambiguously support the protection of intellectual property rights,we also champion fundamental rights and freedoms. We have seriousconcerns that ACTA does not strike the right balance."

Onlythe remaining political group, the centre-right EPP, clings to thehope that ACTA can be salvaged:

Europeneeds an international agreement to step up the fight againstcounterfeit products. Counterfeit goods are causing billions of Eurosof damages every year to European companies, thus also putting atrisk European jobs. In addition, counterfeit products often do notfulfil European safety requirements, thus posing significant healthhazards to consumers.

Manyof the provisions included in ACTA provide a useful basis to step upthe fight against counterfeit products and ensure an adequateprotection of consumers and companies alike. This is undisputed.

Vâng, thực sự, điềunày là không bàn cãi. Như tôi đã giải thích dài lâu,ACTA sẽ thực sự không làm gì để đấu tranh chống lạicác hàng giả tại châu Âu, hoặc để bảo vệ nhữngngười tiêu dùng và các công ty, vì lý do đơn giản rằngTrung Quốc không phải là bên ký.

Mặt khác, nhữngthảo luận liên tục của chúng ta với các công dân vàcác chuyên gia pháp lý đã chỉ ra rằng chúng ta cần sựrõ ràng pháp lý hơn nữa về những đề nghị nhất địnhtrong thỏa thuận đối với các chương trực tuyến.

Phải được đảmbảo không chỉ là ACTA tôn trọng đầy đủ trật tựpháp lý của EU, đặc biệt Hiến chương các Quyền Cơbản và bảo vệ dữ liệu. Điều cũng quan trọng rằngACTA là không mở cho bất kỳ sự giải thích nào có thểvi phạm luật của EU.

Chúng tôi vì thếkêu gọi Ủy ban châu Âu và các quốc gia thành viên đảmbảo sự rõ ràng về pháp lý liên quan tới những đềnghị sau của ACTA, trước khi Nhóm EPP có thể ủng hộthỏa thuận đó:

1. Tránh việccác nhà cung cấp dịch vụ Internet tự động cảnh sátweb

Nhiều thành viêncộng đồng Internet sợ các quốc gia thành viên có thểép các nhà cung cấp dịch vụ Internet vào sự giám sátphạm vi rộng đối với tất cả các hoạt động trựctuyến. Nhóm EPP không muốn các nhà cung cấp dịch vụInternet cảnh sát web theo một cách thức không phù hợp vàxem xét điều này như là đối nghịch với luật bảo vệdữ liệu của EU. Chúng tôi vì thế yêu cầu Ủy ban vàHội đồng đảm bảo sự sáng tỏ về pháp lý trong vaitrò của ISP theo ACTA.

2. Xác định sựvi phạm IPR phạm vi rộng

ACTA chỉ nhằm vàosự vi phạm phạm vi rộng các quyền sở hữu trí tuệ,cho phép các quốc gia ký kết miễn trừ sử dụng khôngvì mục đích thương mại khỏi các thủ tục ép tuân thủtội phạm của mình. Tuy nhiên, không rõ nơi nào để vạchra đường đó. Nhóm EPP không muốn tội phạm hóa nhữngngười sử dụng cá nhân. Chúng tôi vì thế yêu cầu Ủyban và các quốc gia thành viên xác định khái niệm viphạm các quyền sở hữu trí tuệ trong một phạm vithương mại và để bổ sung sự rõ ràng về pháp lý nhưkhi nào các quốc gia thành viên có thể áp đặt các biệnpháp ép tuân thủ tội phạm lên những người sử dụngInternet.

Well,actually, it is not undisputed. As I've explainedat length, ACTA will do practically nothing to fight againstcounterfeit products in the EU, or to protect consumers andcompanies, for the simple reason that China is not a signatory.

Onthe other hand, our intensive discussions with citizens and legalexperts have shown that we need more legal clarity regarding certainprovisions in the agreement in respect of its online chapters

Itmust be ensured not only that ACTA fully respects the EU legal order,especially the Fundamental Rights C-harter and the data protectionacquis. It is as important that ACTA is not open to anyinterpretation that would infringe EU law.

Wetherefore call on the European Commission and member states to ensurelegal clarity regarding the following provisions of ACTA, before theEPP Group can support the agreement:

1.Avoid internet service providers to automatically police the web

Manymembers of the Internet community fear member states might forceinternet service providers into large-scale supervision of all onlineactivities. The EPP Group does not want Internet Service Providersto police the web in an inappropriate way and considers this ascontrary to EU data protection law. We therefore ask the Commissionand the Council to ensure legal clarity on the role of ISPs underACTA.

2.Define large-scale IPR infringement

ACTAonly targets large-scale infringement of intellectual propertyrights, allowing for signatory states to exempt non-commercial usef-rom its criminal enforcement procedures. However, it is unclearwhe-re to draw the line. The EPP Group does not want to criminalizeindividual users. We therefore ask the Commission and member statesto define the notion of infringement of intellectual property rightson a commercial scale and to add legal clarity as to when Memberstates could impose criminal enforcement measures on internet users.

Đó tất cả đều lànhững điểm tốt, và EPP sẽ được hoan nghênh vì đưachúng ra. Tuy nhiên, giải pháp của nó đối với các vấnđề đó là thật điên loạn:

Trong lợi ích củanhững người tiêu dùng, các doanh nghiệp cũng như nhữngngười sử dụng Internet của châu Âu, chúng ta cần đặtdấu chấm hết cho sự cuồng loạn xung quanh ACTA và đưasự tiến bộ thực sự về những thách thức chủ chốtra trước: hãy dừng các sản phẩm giả nguy hiểm khỏiviệc đưa vào thị trường của chúng ta, bảo vệ sởhữu trí tuệ trong đó nền kinh tế của chúng ta thịnhvượng, và tiếp tục gìn giữ sự tự do trên Internet.Chỉ việc biểu quyết chống lại ACTA có thể giải quyếtđược những vấn đề có thể của ACTA nhưng nó có thểkhông giải quyết những vấn đề vì sao ACTA đã đượcsáng tác ra, như nhu cầu để đấu tranh chống lại nhữngvi phạm IPR phạm vi rộng, các thương hiệu … Câutrả lời là không biểu quyết chống lại ACTA mà kêu gọiỦy ban và các quốc gia thành viên sửa các vấn đề saitrái và để có một thỏa thuận mà là một bước tiếnkhông tạo ra những vấn đề mới.

Ý tưởng rằng Ủyban và các quốc gia thành viên có thể bằng cách nào đó“sửa các vấn đề sai trái” và “có được một thỏathuận” chỉ là sự điên rồ: ACTA đã được ký, nókhông thể bị thay đổi thậm chí một dấu phẩy. Nhữngvấn đề của nó không thể sửa được theo bất kỳcách gì, vì chúng bây giờ được nướng chín trong hiệpđịnh rồi. Điều này có nghĩa rằng chỉ điều hợp lýphải làm là từ chối nó. Đối với EPP để thừa nhậnrằng nó có những vấn đề nghiêm trọng và nói về“việc sửa chúng” chỉ làm xói mòn sự tin cậy củahọ ở đây.

Vì thế câu hỏi lớnlà: Tất cả những tuyên bố đó sẽ đãi thế nào đốivới các bên chính khi nó liên quan tới biểu quyết toànthể về ACTA mùa hè này? Về lý thuyết, có đủ sốphiếu để giết nó chết, nhưng như Rick Falkvinge, ngườisáng lập của phong trào Pirate Party (Đảng Ăn cắp), giảithích, điều đó không đơn giản:

đa số này chốnglại ACTA không giống các đa số khác, mà đoán địnhtrước được và ổn định. Nghị viện châu Âukhá độc nhất trong số các nghị viện, trong dó các MEPcũng không được yêu cầu (hoặc quả thực được tôntrọng) để nhóm đầu ngón chân vào đường lối củađảng, và trong khi đường lối của đảng tồn tại, thìhầu hết là dạng cho vui. Một khuyến cáo, nếu bạnmuốn. Dung sai từ đường lối của đảng được công bốkhông chỉ là chung mà được mong đợi trong khá nhiềumỗi phiếu bầu. Nên thậm chí dù các nhóm đảng đãcông bố các đường lối của đảng của họ, thì điềunày không có sức mạnh ràng buộc hiệu quả nào lênnhững người tiến hành nhấn nút thực sự vàđó là kiểm đếm của họ tính được vào lúc cuối

Thoseare all good points, and the EPP is to be applauded for singling themout. However, its solution to these problems is positively bonkers:

Inthe interest of European consumers, businesses, as well as Internetusers, we need to put an end to the hysteria surrounding ACTA andmake real progress on the key challenges ahead: stop dangerouscounterfeit products f-rom entering our market, safeguard intellectualproperty on which our economy thrives, and continuing to preserve thefreedom on the Internet. Just voting against ACTA would solvepossible problems of ACTA but it would not solve those problems whyACTA was invented, such as the need to fight against large-scaleinfringements of IPR, trademarks etc. The answer is not to voteagainst ACTA but call on Commission and Member states to fix theproblematic issues and to get an agreement which is a step forwardwithout creating new problems.

Theidea that the Commission and Member states can somehow "fix theproblematic issues" and "get an agreement" is justcrazy: ACTA has been signed, it can't be changed by even a comma. Itsproblems can't be fixed in any way, because they are now hard-bakedinto the treaty. This means that the only rational thing to do is toreject it. For the EPP to admit that it has serious problems and talkof "fixing them" just undermines their credibility here.

Sothe big question is: how will all these declarations by the mainparties pan out when it comes to the plenary vote on ACTA thissummer? In theory, there are enough votes to kill it stone dead, butas Rick Falkvinge, the founder of the Pirate Party movement,explains,it's not that simple:

thismajority against ACTA is not like other majorities, which arepredictable and stable. The European Parliament is fairly uniqueamong parliaments, in that the MEPs are neither required (or indeedexpected) to toe the party line, and while the party whip [line]exists, it is mostly of the fun kind. A recommendation, if you like.Deviations f-rom the declared party line is not only common butexpected in pretty much every vote. So even though the party groupshave declared their party lines, this has no effective binding forceon the people doing the actual button-pressing, and it’s the tallyof them that counts in the end

Điều này có nghĩalà mọi thứ vẫn còn ở trên trời, và biểu quyết cóthể đi hướng này hay hướng khác. Tuy nhiên, tuần trướcmột tiếng nói khá có căn cứ đích xác đã thể hiệnmột quan điểm về những gì có thể xảy ra:

Chúng ta gần đâythấy cách mà nhiều ngàn người đang muốn chống lạicác qui định mà họ thấy đang cưỡng ép tính mở vàđổi mới của Internet. Đây là một tiếng nói chính trịmạnh mới. Và như một lực lượng cho tính mở, tôi chàođón nó, thậm chí nếu tôi không luôn đồng ý với mọithứ nó nói về mỗi chủ đề. Chúng ta bây giờ có khảnăng trong một thế giới không có SOPA và không có ACTA.Bây giờ chúng ta cần phải tìm những giải pháp để làmcho Internet thành một noi của sự tự do, tính mở và đổimới phù hợp cho tất cả các công dân, chứ không chỉcho những người tiên phong về công nghệ.

Diễn giả không phảiai khác mà chính là Neelie Kroes, Phó Chủ tịch của Ủyban châu Âu, và có trách nhiệm về Chương trình nghị sựSố cho châu Âu. Tôi đã khai thác đâu đó những gì tuyênbố cực kỳ này có thể có ý nghĩa, mà vào lúc này đủđể nói rằng ACTA tiếp tục ném ra những ngạc nhiên, vàcó khả năng phải làm thật đúng cho tới biểu quyếtcuối cùng.

Điều đó giải thíchvì sao quan trọng sống còn không giả thiết rằngACTA đang chết. Tôi nghĩ biểu quyết tại Nghị viện châuÂu sẽ rất sát với những gì mọi người tưởng tượng,mà có nghĩa là tôi phải tiếp tục sức ép cho tới phútcuối, vì bạn có thể yên tâm rằng những người ủnghộ ACTA tại Ủy ban châu Âu, cùng với số lượng lớncác nhà vận động hành lang được cấp vốn tốt màđang làm việc về điều này, sẽ dứt khoát đang làmchính xác điều đó.

Thismeans that things are still rather up in the air, and the vote couldgo either way. However, last week a rather authoritative voiceexpresseda view on what would happen:

Wehave recently seen how many thousands of people are willing toprotest against rules which they see as constraining the openness andinnovation of the Internet. This is a strong new political voice. Andas a force for openness, I welcome it, even if I do not always agreewith everything it says on every subject. We are now likely to be ina world without SOPA and without ACTA. Now we need to find solutionsto make the Internet a place of freedom, openness, and innovation fitfor all citizens, not just for the techno avant-garde.

Thespeaker was none other than Neelie Kroes, Vice President of theEuropean Commission, and responsible for the Digital Agenda forEurope. I've exploredelsewhe-re what this extraordinary statement might mean, but for themoment suffice it to say that ACTA continues throw out surprises, andis likely to do so right until the final vote.

That'swhy it's vitally important notto assume that ACTA is dead. I think the vote in the EuropeanParliament is going to be far closer than people imagine, which meanswe must keep up the pressure until the very last minute, because youcan rest assured that ACTA's supporters in the European Commission,along with the large numbers of well-funded lobbyists that areworking on this, will definitely be doing exactly that.

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập17
  • Hôm nay1,101
  • Tháng hiện tại41,317
  • Tổng lượt truy cập17,103,637
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây