Nếu Oracle thắng vụ kiện Android của hãng, mọi người đều mất - Phần 1

Thứ sáu - 11/05/2012 06:50
IfOracle wins its Android suit, everyone loses

NgoàiGoogle ra, người mất lớn nhất là văn hóa tự do nóichung và nguồn mở nói riêng. Đây là chỉ dẫn của bạncho những gì được đánh cược.

BesidesGoogle, biggest loser is free culture in general and open source inparticular. Here's your guide to what's at stake

April 06, 2012

By Simon Phipps |InfoWorld, Follow @webmink

Theo:http://www.infoworld.com/d/open-source-software/if-oracle-wins-its-android-suit-everyone-loses-190312

Bài được đưa lênInternet ngày: 06/04/2012

Lờingười dịch: Đây là phân tích của cựu lãnh đạo hãngSun, người đồng hành với Java từ hơn chục năm tớinay, nói về bản chất vụ kiện của Oracle đối vớiJava trong Android của Google. Ông viết: “Banđầu một vụ kiện bằng sáng chế có qui mô hùng vĩ, vôsố lực lượng gặm mòn đã làm giảm vụ kiện bằngsáng chế của Oracle gần như về chẳng còn gì...Ban đầu, đã có 2 yếu tố chính đối với vụ Oraclechống lại Google. Cả 2 đều liên quan tới Java và là mộtphần của di sản của Sun Microsystems, mà Oracle được kếtục... 10 năm trôi nhanh và thị trường đã thay đổihoàn toàn. Một nhà độc quyền bị kết án, Microsofttừng đi theo con đường trước đó IBM đã đi theo sựdàn xếp vụ kiện chống độc quyền của riêng hãng.Âm ỉ trong sự quan liêu, rủi ro hành động pháp lý trongbất kỳ thị trường nào mà nó tham gia vào, chống chọitheo sự lãnh đạo đã lỗi thời, nóđã không còn là con quái thú lớn nhất trong rừng rậmnữa. Quả thực, nóđã thả neo trong một chiến dịch âm thầm chống lạitổng giám mục mới hàng đầu, Google...Phần chính trong chiến lượccủa Google là vì Android sẽ là tự do khỏi bất kỳ thứgì mà có thể ngăn cản nó được áp dụng và đượctriển khai ở bất kỳ nơi nào trên thế giới mà khôngcó sự cản trở nào của bất kỳ ai.Lo lắng về bất kỳ mối quan hệ thân tình nào với mộtSun Microsystems rõ ràng đã đổ, Google đã tránh việc cấpphép Java từ Sun. Làm như vậy có thể hầu như chắc chắncó yêu cầu một số dạng phí bản quyền theo từng thiếtbị, nghĩa là áp dụng Android có thể đòi hỏi cả việctheo dõi và trả tiền để sử dụng. Nhưngkhông có một giấy phép, thì Google có thể phải thiếtkế theo cách của mình xung quan cái bẫy thú đó”.Xem các phần: [01], [02], [03].

Ngày 16/04 sẽ bắtđầu vụ kiện giữa Google và Oracle về sử dụng côngnghệ Java của Android được cho là không có phép. Vụkiện đã thay đổi tính cách đáng kể kể từ khi nóđược bắt đầu. Ban đầu một vụ kiện bằng sáng chếcó qui mô hùng vĩ, vô số lực lượng gặm mòn đã làmgiảm vụ kiện bằng sáng chế của Oracle gần như vềchẳng còn gì. Những gì còn lại là một vụ bản quyềnmà thoạt đầu đã có nhiều người vò đầu bứt tai;bức tranh đã không được cải thiện nhiều với thờigian trôi qua.

Tuy nhiên, nếu Oraclethắng vụ kiện, thì các lập trình viên khắp nơi - đặcbiệt các lập trình viên nguồn mở - sẽ chịu thiệt,chứ không chỉ Google. Đây là nền tảng bạn cần hiểunhững tác động.

[Để biết nhiều hơnvề chủ đề này, hãy xem “Vìsao các bằng sáng chế phần mềm là con quỉ” củaSimon Phipps trên InfoWorld]| Martin Heller của InfoWorld đã cắtvụ kiện ban đầu thành “Vụ kiện Android của Oracle:Một chiếc hộp đàn Bandua (Pandora) có hại nghiêm trọng|Đăng ký trang Công nghệ của InfoWorld: Nhóm tin Nguồn mởđể ở trên đỉnh của các diễn biến mới nhất”.

Tómtắt lịch sử của Java

Ban đầu, đã có 2yếu tố chính đối với vụ Oracle chống lại Google. Cả2 đều liên quan tới Java và là một phần của di sảncủa Sun Microsystems, mà Oracle được kế tục. Tôi đã cóliên quan chặt chẽ trong lịch sử của Java, từng là mộtphần của đội IBM đã áp dụng nó vào năm 1995, sau đólàm việc tại Sun về nguồn mở, nên một lịch sử Javađậm đặc từ hàng chục năm trước khi Android có thểlà hữu dụng.

Trở lại những ngàyđầu của Java, giữa những năm 1990, Sun đã đối mặtvới một thị trường nơi mà con quái thú từng làMicrosoft, với bản năng của nó để chộp mọi thứ sángláng và tiêu chuẩn tiềm năng - sau đó ôm lấy và mởrộng nó sao cho chỉ Microsoft có thể hưởng lợi. Sun đãnhìn thấy trước một cách thông minh mối đe dọa nàyđối với Java và đã xây dựng một hệ thống những ràocản về bản quyền, bằng sáng chế và thương hiệu xungquanh nó.

April16 sees the start of the court case between Googleand Oracle over Android's supposed unlicenseduse of Java technology. The case has changed c-haractersubstantially since it started. Originally a patent lawsuit of epicproportions, various forces of erosion have reduced Oracle's patentcase to approximately nothing. What's left is a copyright case thatat first sight had many people scratching their heads; the picturehasn't improved much with the passage of time.

Nonetheless,if Oracle wins the case, software developers everywhe-re -- especiallyopen source developers -- will suffer, not just Google. Here's thebackground you need to understand the implications.

[For more on this topic, see "Whysoftware patents are evil," by InfoWorld's Simon Phipps. |InfoWorld's Martin Heller dissected the initial lawsuit in "Oracle'sAndroid lawsuit: A Pandora's box of serious evils." |Subscribe to InfoWorld's Technology:Open Source newsletter to stay on top of the latest developments.]

Javahistory in a nutshell

Originally,there were two main elements to Oracle's case against Google. Bothrelate to Java and are part of the legacy of Sun Microsystems,inherited by Oracle. I was closely involved in the history of Java,having been part of the IBM team that adopted it in 1995, thenworking at Sun on open source, so a highly condensed Java historyf-rom the decade before Android may be helpful.

Backin the early days of Java, in the mid-1990s, Sun was faced with amarket whe-re the gorilla was Microsoft, with its instinct to grabanything shiny and potentially standard -- then embrace and extend itso that only Microsoft could benefit. Sun wisely foresaw this threatto Java and built a complex system of copyright, patent, andtrademark barriers around it.

Những ai triển khai“100% thuần túy Java” đã bị tiêm nhiễm từ tất cảnhững mối đe dọa của cái bẫy thú này, nhưng bất kỳai mà đã cố phân chia Java thành các vùng thù địch nhanhchóng nhận ra rằng họ bị rủi ro với nhiều vụ kiện,tiềm tàng từ nhiều công ty. Sự nhìn thấy trước nàycủa sự bảo vệ đã được chứng minh khi Microsoft đãquả thực cố “ôm lấy và mở rộng” Java, và Sun đãquả thực thành công kiện Microsoft vì một số tiến lớnđể làm cho nó phải dừng.

10 năm trôi nhanh vàthị trường đã thay đổi hoàn toàn. Một nhà độc quyềnbị kết án, Microsoft từng đi theo con đường trước đóIBM đã đi theo sự dàn xếp vụ kiện chống độc quyềncủa riêng hãng. Âm ỉ trong sự quan liêu, rủi ro hànhđộng pháp lý trong bất kỳ thị trường nào mà nó thamgia vào, chống chọi theo sự lãnh đạo đã lỗi thời, nóđã không còn là con quái thú lớn nhất trong rừng rậmnữa. Quả thực, nó đã thả neo trong một chiến dịch âmthầm chống lại tổng giám mục mới hàng đầu, Google.

Trong khi chờ đợi,Google đã trạm trổ một con đường mới có sử dụngphúc lợi được tạo ra một cách có hệ thống của hãngđể đầu tư cho những sáng kiến chiến lược trong cácthị trường mà hầu hết những người theo dõi trong giớicông nghiệp đã giả định đã được khâu lại. Đángkể nhất, Google đã tạo ra Android, một nền tảng thiếtbị di động với Linux trong tim nhưng với Java như hệthần kinh của nó.

Phần chính trong chiếnlược của Google là vì Android sẽ là tự do khỏi bất kỳthứ gì mà có thể ngăn cản nó được áp dụng và đượctriển khai ở bất kỳ nơi nào trên thế giới mà khôngcó sự cản trở nào của bất kỳ ai. Lo lắng về bấtkỳ mối quan hệ thân tình nào với một Sun Microsystems rõràng đã đổ, Google đã tránh việc cấp phép Java từSun. Làm như vậy có thể hầu như chắc chắn có yêu cầumột số dạng phí bản quyền theo từng thiết bị, nghĩalà áp dụng Android có thể đòi hỏi cả việc theo dõi vàtrả tiền để sử dụng. Nhưng không có một giấy phép,thì Google có thể phải thiết kế theo cách của mình xungquan cái bẫy thú đó.

Thoseimplementing "100 percent pure Java" were inoculated f-romall the threats of this bear trap, but anyone who tried to balkanizeJava quickly discovered that they were at risk f-rom multiplelawsuits, potentially f-rom multiple companies. The prescience of thisprotection was vindicated when Microsoft did indeed try to "embraceand extend" Java, and Sun did indeed successfully sue Microsoftfor a large sum of money to make it stop.

Fast-forward10 years and the market had changed completely. A convictedmonopolist, Microsoft was following a path previously trodden by IBMfollowing its own antitrust settlement. Smothered in bureaucracy,risking legal action in any market it entered, struggling underout-of-date leadership, it was no longer the biggest gorilla in thejungle. Indeed, it had embarked on a whisper campaign against the newprime primate, Google.

Meanwhile,Google was carving a new path using its systemically generated wealthto fund strategic initiatives in markets most industry watchers hadassumed were already stitched up. Most significant, Googlecre-ated Android, a mobile device platform with Linux at its heartbut with Java as its nervous system.

Akey part of Google's strategy was for Android to be free f-romanything that would prevent it f-rom being adopted and deployedanywhe-re in the world without obstacle by anyone. Wary of anyintimate relationship with an obviously failing Sun Microsystems,Google avoided licensing Java f-rom Sun. Doing so would almostcertainly have required some form of per-device royalty, meaningadoption of Android would require both tracking and payment for use.But without a license, Google would have to engineer its way aroundthe bear trap.

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập37
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm36
  • Hôm nay1,404
  • Tháng hiện tại145,173
  • Tổng lượt truy cập17,730,503
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây