1 tỷ USD của Red Hat chứng minh giá trị tự do của phần mềm

Thứ ba - 03/04/2012 07:22
RedHat's $1 billion proves value of software freedom

CácCIO đã trở thành những tên nô lệ cho các giấy phép vànhững hạn chế mà các nhà cung cấp phần mềm sở hữuđộc quyền đặt ra, ngoại trừ việc chọn phần mềmnguồn mở.

CIOshave become slaves to licenses and restrictions placed on them bysoftware vendors, except when choosing open source0

March 30, 2012, By SimonPhipps | InfoWorld

Theo:http://www.infoworld.com/d/open-source-software/red-hats-1-billion-proves-value-of-software-freedom-189824

Bài được đưa lênInternet ngày: 30/03/2012

Lờingười dịch: Doanh số 1.13 tỷ USD của Red Hat trongnăm tài chính 2012 chứng minh được nhiều điều. Quantrọng hơn cả, nó chứng minh “rằng sự tự do củaphần mềm chuyển thành giá trị kinh doanh. Cái gọi làsự tự do của phần mềm không chỉ là nguồn của sựtiện lợi có tính triết học - chúng là một nguồn lợinhuận kinh doanh thực tế”. “Sự thành công của RedHat tới từ việc đưa ra những quyền tự do đáng giáđó” cho những người sử dụng, chứ không phải sựlấy chúng đi từ họ như những phần mềm sở hữu độcquyền. Như Simon Phipps viết ở đầu của bài này: “CácCIO đã trở thành những tên nô lệ cho các giấy phép vànhững hạn chế mà các nhà cung cấp phần mềm sở hữuđộc quyền đặt ra, ngoại trừ việc chọn phần mềmnguồn mở”.

Tuần này, một côngty nguồn mở - Red Hat - đã báo cáo doanh số năm hơn 1 tỷUSD lần đầu tiên. Cho đầy đủ năm tài chính 2012, tổngdoanh số là 1.13 tỷ USD, một sự gia tăng 25% so với cùngkỳ năm ngoái. Đó là một mốc đáng nhớ hơn là nódường như. Như lãnh đạo của Red Hat và người tiênphong nguồn mở Michael Tiemann bình luận, “tôi đã thấyrằng với mỗi USD Red Hat bán được, chúng tôi phải thaythế 10 USD đám sở hữu độc quyền mà không bao giờthực sự làm việc được ngay từ đầu”. Red Hat đãkhông có được con đường lớn và dễ dàng; thay vào đó,nó từng là một nhà cung cấp lương thực của tự do chocác CIO.

Doanh số đó của RedHat là kết quả của vô số số lượng các tập đoàncủa tất cả các kích cỡ phát hiện ra rằng sự tự docủa phần mềm chuyển thành giá trị kinh doanh. Cái gọilà sự tự do của phần mềm không chỉ là nguồn của sựtiện lợi có tính triết học - chúng là một nguồn lợinhuận kinh doanh thực tế.

[Xem Thứ tốt nhấtmới nhất về phần thưởng của Phần mềm nguồn mởtrên InfoWorld. | Đọc về sự cập nhật chính đầu tiêncho Suse Linux Enterprise 11 kể từ khi Attachmate mua Novell |Hãy giữ cập nhật và đăng ký vào thư tin nguồn mở củaInfoWorld].

Sự tập trung vào sựtự do của phần mềm không chỉ là cho những cuộc cáchmạng. Tất cả các giá trị mà làm cho các CIO chọn phầnmềm nguồn mở được xuất phát từ sự tự do của phầnmềm. Bạn có thể sử dụng sự hiện diện của tự docủa phần mềm như là người tạo ra giá trị cho doanhnghiệp của bạn.

Quả thực, địnhnghĩa của phần mềm tự do đọc giống như một tuyênngôn cách mạng, một phần vì nó đúng như thế. Nhữngngười đằng sau nó thường tránh chủ nghĩa thực dụngcủa khái niệm “nguồn mở” và tập trung vào chỉ sựtự do. Đáng giá nhìn vào đằng sau triết lý của họ,dù vậy. Tôi giải thích định nghĩa của phần mềm tựdo như việc đảm bảo sự tự do sử dụng, nghiên cứu,sửa đổi, và phân phối phần mềm mà không có sự canthiệp nào. 4 quyền tự do đó tạo ra giá trị cho doanhnghiệp:

Thisweek, an open source company -- Red Hat -- reported annual revenuesof more than $1 billion for the first time. For the full fiscal year2012, total revenue was $1.13 billion, an increase of 25 percent overthe prior year. That's more remarkable than it may seem. As Red Hatexec and open source pioneer Michael Tiemann comments,"I have found that for every $1 Red Hat sells, we have todisplace $10 of proprietary junk that never really worked in thefirst place." Red Hat didn't get big the easy way; instead, it'sbeen a purveyor of liberty to CIOs.

ThoseRed Hat revenues are the result of enormous numbers of corporationsof all sizes discovering that software freedom translates intobusiness value. The so-called four software freedoms are not just asource of philosophical comfort -- they are a practical source ofbusiness benefit.

[See InfoWorld's latest Bestof Open Source Software Awards. | Read about thefirst major up-dateto Suse Linux Enterprise 11 since Attachmate acquired Novell. |Stay up to date and subscribe to InfoWorld'sOpen Source newsletter. ]

Afocus on software freedom isn't just for the revolutionaries. All thevalues that make CIOs pick open source software are derived f-romsoftware freedom. You can use the presence of software freedom as themarker for value to your business.

Indeed,the freesoftware definition reads like a revolutionary manifesto, partlybecause it is. The people behind it often eschew the pragmatism ofthe term "open source" and focus on liberty alone. It'sworth looking behind their philosophy, though. I paraphrase the freesoftware definition as guaranteeing the liberty to use, study,modify, and distribute software without interference. Those fourliberties cre-ate value for business:

 • The most obvious value is the freedom to use the software for any purpose, without first having to seek special permission -- for example, by paying licensing fees. This liberty reverses the relationship with suppliers by removing their control point over your use of the software to meet your business needs. It allows you to prototype solutions freely and iterate prototypes f-rom initiation to production, choosing when (if ever) to buy commercial insurance (service agreements). It allows you to move in and out of commercial arrangements according to your budget and needs. The freedom to use the software for any purpose puts the "c" back in CIO.

 • Giá trị rõ ràng nhất là sự tự do sử dụng phần mềm vì bất kỳ mục đích gì, mà đầu tiên là không phải tìm sự cho phép đặc biệt nào - ví dụ, bằng việc trả tiền phí cấp phép. Quyền tự do này trái ngược với mối quan hệ với các nhà cung cấp bằng việc loại bỏ sự kiểm soát của họ chỉ ra đối với sự sử dụng của bạn phần mềm để đáp ứng được các nhu cầu kinh doanh của bạn. Nó cho phép bạn làm mẫu cho các giải pháp một cách tự do và lặp đi lặp lại các mẫu đó từ ban đầu của sự sản xuất, chọn khi (nếu có) mua sự đảm bảo thương mại (những thỏa thuận dịch vụ). Nó cho phép bạn di chuyển vào và ra khỏi những thỏa thuận thương mại theo ngân sách và các nhu cầu của bạn. Sự tự do sử dụng phần mềm vì bất kỳ mục đích nào đặt chữ “c” trở lại trong CIO.

 • Giá trị đó được làm thực tế bằng sự tự do nghiên cứu mã nguồn. Không phải thứ bạn muốn, mà các kỹ năng của các nhà cung cấp phụ thuộc vào sự tự do tham gia với phần mềm và xây dựng sự tinh thông. Họ phải không có rào cản nào để nghiên cứu mã nguồn, thí điểm với nó, và triển khai nó. Từ sự tự do đó, thị trường trong các công cụ nguồn mở và các nhà tư vấn đang trở nên giàu có hơn và mạnh mẽ hơn ngày nay.

 • Cam kết với một tập hợp các phần mềm, bạn cần biết sự đầu tư của bạn là an ninh. Nguồn mở mang sự đảm bảo rằng các nhà cung cấp không thể từ chối phần mềm từ bạn. Theo một giấy phép nguồn mở, bất kỳ ai cũng có sự tự do sửa đổi và sử dụng lại mã nguồn. Nếu nhà cung cấp quyết định chấm dứt hỗ trợ cho phần mềm nguồn mở, thì công ty khác có thể bước tiếp tới nơi mà nhà cung cấp kia để lại. Nếu một công ty cố đánh sập 2 quyền tự do đầu tiên này, thì một đối thủ cạnh tranh - hoặc một nhóm những người sử dụng - có thể can thiệp, rẽ nhánh mã nguồn, và trả lại sự kiểm soát thương mại đó chơi nghị luận. Hãy hỏi Oracle.

 • That value is made real by the freedom to study the source code. Not that you want to, but the skills of suppliers depend on the liberty to engage with the software and build expertise. They have had no barriers to studying the source code, experimenting with it, and deploying it. F-rom that freedom, the market in open source tools and consultants is getting richer and more vibrant by the day.

 • Having committed to a software set, you need to know your investment is secure. Open source brings the assurance that vendors can't withhold the software f-rom you. Under an open source license, anyone has the freedom to modify and reuse the source code. If a vendor decides to end support for open source software, another company can step in and carry on whe-re the vendor left off. If a company tries to shut down those first two freedoms, a competitor -- or a consortium of users -- can intervene, fork the code, and render that commercial control play moot. Just ask Oracle.

Thefreedom to pass the software on to anyone that needs it, even withyour own enhancements -- including your staff, suppliers, customers,and (in the case of governments) citizens. This is bigger than itsounds. It means that instead of policing "software assets"on behalf of your suppliers to avoid a backlash f-rom theirtrade-association enforcers, you're free to have anyone use thesoftware they need. Unless you're making changes to open sourcesoftware, licensecompliance is not a user issue.

Sự tự do để truyềnphần mềm đó cho bất kỳ ai cần nó, thậm chí vớinhững cải tiến của riêng bạn - bao gồm các nhân viên,nhà cung cấp, khách hàng, và các công dân (trong trườnghợp của các chính phủ) của bạn. Điều này còn lớnhơn so với khả năng của nó. Nó có nghĩa rằng thay vìviệc cảnh sát “những tài sản phần mềm” nhân danhcác nhà cung cấp của bạn để tránh sự đánh ngượclại từ các nhà ép tuân thủ liên quan tới thương mạicủa họ, bạn tự do để nhờ bất kỳ ai sử dụng phầnmềm mà họ cần. Trừ phi bạn tiến hành những thay đổicho phần mềm nguồn mở đó, thì sự tuân thủ giấy phépkhông phải là vấn đề của những người sử dụng.

Như CEO Jim Whitehurstcủa nó bóng gió, sự thành công của Red Hat tới từ việcđưa ra những quyền tự do đáng giá đó. Khi những ngườisử dụng phần mềm đang quyết định nhà cung cấp nàođể làm việc với, thì họ cần biết liệu những quyềntự do nào của phần mềm của họ đang được tôn trọngvà nuôi dưỡng, không nằm ngoài ý nghĩa thuần túy vềtriết học mà vì ngân sách của họ và sự thành côngdựa vào nó. Tất cả các giá trị phân biệt nguồn mởđối với CIO được xuất xứ trực tiếp từ khái niệmdường như trừu tượng về “sự tự do của phần mềm”.

Điều này giải thíchvì sao tôi tin tưởng là phù hợp cho các chính sách muasắm để ưu tiên nguồn mở. Đây không chỉ là mộtphương pháp phát triển; đây còn là một chỉ số mà CIOlà một người trong sự kiểm soát các mối quan hệnghiệp vụ, chứ không phải các nhà cung cấp. Nguồn mởlà phần mềm làm giảm chi phí, tránh sự khóa trói, vàcho phép sử dụng không có nghi ngờ trong tương lai các dữliệu và phần mềm. Nó không phải là vấn đề của cácthiên thần đầu đinh hay sự ám ảnh của các cao thủkhông sờ vào được. Nó chính xác là những gì các doanhnghiệp cần ngày hôm nay - và doanh số 1 tỷ USD của RedHat chứng minh được điều đó.

Asits CEO Jim Whitehurst hints, RedHat's success has come f-rom delivering those valuable freedoms.When software users are deciding which suppliers to deal with, theyneed to know whether their software freedoms are being respected andcultivated, not out of a sense of philosophical purity but becausetheir budgets and success depend on it. All the values thatdifferentiate open source for the CIO are derived directly f-rom theseemingly abstract concept of "software freedom."

Thisis why I believe it's appropriate for procurement policies to preferopen source. It's not just a development methodology; it's also anindicator that the CIO is the one in control of the businessrelationships, not the suppliers. Open source is the software thatlowers costs, avoids lock-in, and enables unexpected future uses ofdata and software. It's not a matter of angels on pinheads orout-of-touch geek obsession. It's exactly what the enterprises needtoday -- and Red Hat's billion-dollar revenue proves it.

Dịch tài liệu: LêTrung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập8
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm7
 • Hôm nay2,191
 • Tháng hiện tại55,929
 • Tổng lượt truy cập17,118,249
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây