Chính phủ Pháp sẽ sử dụng PostgreSQL và LibreOffice trong thúc đẩy ứng dụng phần mềm tự do

Thứ ba - 16/10/2012 07:12
Frenchgovernment to use PostgreSQL and LibreOffice in free softwareadoption push

The plan could see up to10 percent of money saved on proprietary software licenses reinvestedin improving free software

By Peter Sayer | IDG NewsService | Published 16:05, 25 September 12

Theo:http://www.computerworlduk.com/news/open-source/3400404/french-govt-use-postgresql-libreoficce-in-free-software-adoption-push/

Bài được đưa lênInternet ngày: 25/09/2012

Lờingười dịch: Thủ tướng Pháp đã chỉ thị cho các bộcủa chính phủ sử dụng và đầu tư nhiều hơn cho phầnmềm tự do (PMTD). “Ông cũng muốn họ tái đầu tưkhoảng 5-10% tiền họ tiết kiệm được thông qua việckhông mua các giấy phép phần mềm sở hữu độc quyền,chi tiêu cho nó thay vì đóng góp để phát triển PMTD.Cơ quan hành chính đệ trình các bản vá và sửa lỗicho các ứng dụng mà nó sử dụng, nhưng Ayrault muốncòn đi xa hơn thế, đóng góp hoặc trả tiền cho sự bổsung chức năng mới cho các phần mềm”, bên cạnhviệc phải sử dụng bộ phần mềm văn phòng LibreOfficevà hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL. Bên cạnhđó, “Nhóm người sử dụng PMTD April nói hôm thứ hairằng nhóm hy vọng kế hoạch đó có thể dẫn dắt tớimột chính sách mới của chính phủ ưu tiên sử dụng vàphát triển PMTD, được những thay đổi gần đây trongcác luật mua sắm nhà nước của Ý truyền cảm hứng”.Xem thêm: Luậtlàm cho nguồn mở thành mặc định đối với các cơ quanhành chính nhà nước Ý.

Các cơ quan chính phủPháp có thể trở thành những người tham gia tích cựchơn trong các dự án phần mềm tự do (PMTD), theo một kếhoạch hành động được Thủ tướng Jean - Marc Ayrault gửitrong một bức thư cho các bộ trưởng, trong khi nhữngngười khổng lồ phần mềm Microsoft và Oracle thua thiệtkhi chính phủ thúc đẩy PMTD như LibreOffice hay PostgreSQLtrong một số lĩnh vực.

Ayrault muốn các nhánhkhác nhau của nền hành chính Pháp sẽ sử dụng cùng cácPMTD như nhau khi có thể, để chia sẻ kinh nghiệm và giảmchi phí. Cho tới bây giờ, mỗi bộ hoặc cơ quan đượcđể tự theo chiến lược của riêng mình.

Ôngcũng muốn họ tái đầu tư khoảng 5-10% tiền họ tiếtkiệm được thông qua việc không mua các giấy phép phầnmềm sở hữu độc quyền, chi tiêu cho nó thay vì đónggóp để phát triển PMTD. Cơ quan hành chính đệ trìnhcác bản vá và sửa lỗi cho các ứng dụng mà nó sửdụng, nhưng Ayrault muốn còn đi xa hơn thế, đóng góphoặc trả tiền cho sự bổ sung chức năng mới cho cácphần mềm.

Sự hỗ trợ phầnmềm là lĩnh vực khác nơi Ayrault muốn có hành động,gợi ý họ có thể có lợi từ một hợp động hỗ trợđược Bộ Nội vụ thương thảo rồi, bao gồm một điềukhoản giám giá nếu các cơ quann khác cần hỗ trợ chocùng một kho mã nguồn y hệt.

Kế hoạch hành độngtừng được phác thảo trong một báo cáo được Ban lãnhđạo liên bộ về các Hệ thống CNTT-TT chuẩn bị, màthủ tướng đã yêu cầu các bộ trưởng của mình làmcho có hiệu quả.

Firefox hay Chrome?

Báo cáo đó né tránhđối với một phần từ việc khuyến cáo các ứng dụnghoặc hệ điều hành đặc thù, nhưng nói rằng các dựán hiện hành sẽ áp dụng bộ phần mềm văn phòngLibreOffice và máy cơ sở dữ liệu PostgreSQL như là “cơbản”.

Frenchgovernment agencies could become more active participants in freesoftware projects, under an action plan sent by Prime MinisterJean-Marc Ayrault in a letter to ministers, while software giantsMicrosoft and Oracle might lose out as the government pushes freesoftware such as LibreOffice or PostgreSQL in some areas.

Ayraultwants different branches of the French administration to use the samefree software as one another when possible, so as to share experienceand cut support costs. Until now, each ministry or agency has beenleft to pursue its own strategy.

Healso wants them to reinvest between 5 percent and 10 percent of themoney they save through not paying for proprietary software licenses,spending it instead on contributing to the development of the freesoftware. The administration already submits patches and bug fixesfor the applications it uses, but Ayrault wants to go beyond that,contributing to or paying for the addition of new functionality tothe software.

Softwaresupport is another area whe-re Ayrault wants concerted action,suggesting they might profit f-rom a support contract alreadynegotiated by the Interior Ministry, which includes a provision fordiscounts if other agencies need support for the same code base.

Theaction plan was outlined in a reportprepared by the Interministerial Directorate for Communication and ITSystems, which the prime minister asked his ministers to put intoeffect.

Firefoxor Chrome?

Thatreport shies away for the most part f-rom recommending specificapplications or operating systems, but does say that existingprojects to adopt the LibreOffice desktop productivity suite and thePostgreSQL database engine are "essential."

Onthe desktop, the report highlights areas for study, including whetherto use the Trustedbird mail client or Thunderbird, and whether tochoose Mozilla Firefox or Google Chrome. It also suggests creating asystem for converting existing documents into free formats, andparticipating in the development of a grammar checker to integratewith other software.

Whilethe report clearly favors PostgreSQL for database applications, itrecommends watching the future evolution of MySQL, MariaDB, SkySQLand the various "NoSQL" code bases.

TheFrench administration favors no particular operating system for now,although choosing a distribution of Linux to standardise on isanother of the report's recommendations.

Ayraultfollowed the report in its choice of terminology, avoiding thegeneral term open source software and writing specifically of freesoftware, referring to the freedoms to use the software for anypurpose, to study the code and adapt it, to redistribute copies ofit, and to improve the software and distribute the improvements.

Trên máy để bàn,báo cáo nhấn mạnh các lĩnh vực nghiên cứu, bao gồmliệu có sử dụng phần mềm thư điện tử máy trạmTrustedbird hay Thunderbird, và liệu sẽ chọn Mozilla Firefoxhay Google Chrome. Nó cũng gợi ý tạo một hệ thống choviệc chuyển đổi các tài liệu hiện đang tồn tạithành các định dạng tự do, và tham gia vào sự pháttriển của một trình kiểm tra chính tả để tích hợpvới các phần mềm khác.

Trong khi báo cáo rõràng ưu tiên PostgreSQL cho các ứng dụng cơ sở dữ liệu,thì nó khuyến cáo xem xét đánh giá trong tương lai MySQL,MariaDB, SkySQL và các kho mã nguồn “NoSQL” khác nhau.

Hành chính Pháp khôngưu tiên hệ điều hành đặc thù nào hiện nay, dù chọnmột phát tán Linux để tiêu chuẩn hóa là một trong nhữngkhuyến cáo của báo cáo này.

Ayrault đã đi theo báocáo trong sự lựa chọn thuật ngữ của mình, tránh kháiniệm chung phần mềm nguồn mở và viết đặc biệt vềPMTD, tham chiếu tới các quyền tự do sử dụng phần mềmvì bất kỳ mục đích gì, để nghiên cứu mã nguồn vàthích nghi tùy biến nó, để phân phối lại các bản saocủa nó, và cải tiến phần mềm và phân phối những cảitiến đó.

Chi phí thấp, mềmdẻo trong sử dụng

Nhómngười sử dụng PMTD April nói hôm thứ hai rằng nhóm hyvọng kế hoạch đó có thể dẫn dắt tới một chínhsách mới của chính phủ ưu tiên sử dụng và phát triểnPMTD, được những thay đổi gần đây trong các luật muasắm nhà nước của Ý truyền cảm hứng.

Nhóm vận động hànhlang khác, Hội đồng Quốc gia về PMTD (CNLL), nói rằngtrong khi nhà nước đã có từ lâu một người sử dụngPMTD, nó đã hiếm khi có quan điểm rõ ràng như vậy cólợi cho PMTD, cũng không đề xuất những hành động cụthể như vậy.

Trong số những ưuthế của PMTD, Ayrault viết, có chi phí thấp hơn, tính mềmdẻo trong sử dụng của nó, và sự thúc đẩy mà nó đưara trong các thảo luận với các nhà xuất bản phần mềmkhác.

Có những ưu thếkhác, CNLL nói, bao gồm sự đóng góp mà nó có thể thựchiện cho sự tăng trưởng của nền công nghiệp. Nó cóthể cắt giảm chi phí, và làm gia tăng tính cạnh tranhcủa các doanh nghiệp đang tồn tại, những cũng có thểđóng góp trực tiếp hơn cho nền kinh tế, CNLL nói: 30.000công việc đã có trong hệ sinh thái PMTD tại Pháp, và nóđang gia tăng 30% mỗi năm.

Báo cáo đã thừanhận rằng PMTD còn chưa tới tất cả mọi người. Cácứng dụng được số lượng nhỏ mọi người sử dụng,hoặc chỉ một hoặc hai nhóm người sử dụng, có khảnăng cung cấp sự cần thiết cho nền kinh tế phạm virộng trong sự phát triển và hỗ trợ, trong khi các hệthống phức tạp có thể khó chia thành các module có thểdễ dàng thay thế được bằng các dự án PMTD hiện đangtồn tại, nó nói.

Lowercost, flexibility in use

Frenchfree software user group April said on Monday that it hoped the planwould lead to a new government policy prioritising the use anddevelopment of free software, inspired by recent changes in Italy'spublic procurement laws.

Anotherlobby group, the National Council for Free Software (CNLL), said thatwhile the state had long been a user of free software, it had rarelytaken such a clear stance in favour of it, nor proposed such concreteactions.

Amongthe advantages of free software, Ayrault wrote, were its lower cost,its flexibility in use, and the leverage it provides in discussionswith other software publishers.

Thereare other advantages, said CNLL, including the contribution it canmake to industrial growth. It can cut the costs, and increase thecompetitivity, of existing businesses, but can also contribute to theeconomy more directly, CNLL said: 30,000 already work in the freesoftware ecosystem in France, and it is growing at 30 percentannually.

Thereport conceded that free software isn't for everyone. Applicationsused by a small number of people, or only one or two groups of users,are unlikely to provide the necessary economies of scale indevelopment and support, it said, while complex systems can bedifficult to break down into modules that can easily be replaced withexisting free software projects, it said.

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập18
  • Hôm nay2,702
  • Tháng hiện tại128,458
  • Tổng lượt truy cập15,402,944
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây