Microsoft đấu tranh chống các tiêu chuẩn mở thực sự như thế nào - Phần 1

Thứ tư - 25/04/2012 06:50
HowMicrosoft Fought True Open Standards I

Published 16:22, 16 April12, by GlynMoody

Theo:http://blogs.computerworlduk.com/open-enterprise/2012/04/how-microsoft-lobbied-against-true-open-standards-i/index.htm

Bài được đưa lênInternet ngày: 16/04/2012

Lờingười dịch: Bài này là dành cho các cơ quan chính phủ,các cá nhân trong các cơ quan chính phủ khi đàm phán vớiMicrosoft để chống lại các luận điệu của họ muốnbiến các tiêu chuẩn “mở rởm” của hãng theo các điềukhoản FRAND thành các tiêu chuẩn mở thực sự theocác điều khoản của RF (Royalty – Free hoặcRestrictions – Free), để không có bất kỳ ai bị mắclừa vì những lý lẽ ỡm ờ, làm lẫn lộn giữacác tiêu chuẩn tương hợp phần cứng với các tiêu chuẩntương hợp phần mềm, mà ẩn dấu đằng sau là cuộctấn công bóp méo các định nghĩa thực sự của các tiêuchuẩn mở. Xem thêm: [01],[02], [03],[04]

Những độc giảthường xuyên có thể nhớ rằng tôi đã không ít lầnngạc nhiên với sự kinh dị tới lượt bạn (U-turn) đượcVăn phòng Nội các thực hiện về vấn đề các tiêuchuẩn mở. Như tôi đã chỉ ra trong một bài báo sau đó,điều này dường như nằm trong dấu xác nhận tiêu chuẩnvề sự can thiệp của Microsoft, nhưng tôi đã không cóbất kỳ bằng chứng nào về điều đó.

Vì thế, không hy vọngnhiều, tôi đặt trong một yêu cầu về sự tự do thôngtin thông qua site WhatDoTheyKnow(Họ biết gì) (khuyến cáo cao độ), hỏi các chi tiết vềtất cả các cuộc gặp mà Microsoft đã có với Văn phòngNội các về chủ đề này. Đối với sự ngạc nhiênhoàn toàn của tôi, tôi đã được gửi một kho hàng lớncác lưu ý tóm tắt và các thư điện tử thực sự màMicrosoft đã sử dụng để vận động hành lang chống lạicác tiêu chuẩn không hạn chế (RF - Restriction - Free) vàcó lợi cho các tiêu chuẩn dựa vào việc cấp phép FRANDcủa các bằng sáng chế có yêu sách.

Mấy ngày sắp tớitôi sẽ trình bày một số điều gây ngạc nhiên màMicrosoft đã từng nói đằng sau những cánh cửa đóngtrong nỗ lực của hãng để làm trệch hướng các tiêuchuẩn mở thực sự. Điều đó cực kỳ đúng lúc khichính phủ Anh đang tư vấn về các tiêu chuẩn mở, màtôi đã thúc giục các bạn trả lời vài lần rồi.

Trước hết, tôi phảinói tôi ấn tượng làm sao với câu trả lời của Vănphòng Nội các. Bỏ sang bên sự soạn bài một ít cái têntừ các bản ghi nhớ, vì lý do hoàn toàn không thể hiểunổi phải làm với việc giữ các thông tin riêng tư, cáctài liệu về cơ bản là hoàn chỉnh. Trên thực tế,trong thư đi kèm được gửi cho tôi, người đứng đầuvề Quản lý Thông tin và Tri thức đã đi quá xa khi viết:

Vì thông tin đượcyêu cầu có liên quan tới các bên thứ 3, những miễn trừcó liên quan tới Phần 43(2) – Thành kiến về lợi íchthương mại đã được cân nhắc cho một số hồ sơnhững một quyết định đã đạt được rằng lợi íchchung có lợi cho việc mở thông tin ra.

Regularreaders may recall that I was nota little taken aback by an astonishing U-turn performed by theCabinet Office on the matter of open standards. As I pointed out in afollow-uparticle, this seemed to bear the hallmarks of a Microsoftintervention, but I didn't have any proof of that.

So,without much hope, I put in a Freedom of Information request throughthe wonderful WhatDoTheyKnowsite (highly recommended), asking for details of all the meetingsthat Microsoft had had with the Cabinet Office on this subject. To myutter astonishment I was sent a real cornucopia of briefing notes andemails that Microsoft used to lobby against Restriction-Free (RF)open standards and in favour for standards based on FRAND licensingof claimed patents.

Overthe next few days I shall be presenting some of the astonishingthings that Microsoft has been saying behind closed doors in itsattempt to derail truly open standards. These are extremely timelygiven the current UK government consultationon open standards, which I've already urged you to respond toseveral times.

Firstof all, I have to say how impressed I am with the Cabinet Office'sresponse. Aside f-rom redacting a few names f-rom the memos, forentirely understandable reasons to do with preserving privateinformation, the documents are essentially complete. In fact, in theaccompanying letter sent to me, the Head of Information and KnowledgeManagement went so far as to write:

Asthe the information requested related to third parties, exemptionsrelating to Section 43(2) - Prejudice of commercial interest wereconsidered for some of the records but a decision has been reachedthat the public interest favours disclosure of the information.

Đó là một chiếnthắng đáng kể cho tính mở: Đã được quyết định chỉvì có liên quan tới những lợi ích thương mại mà thôngtin có thể đã bị giấu giếm, rồi pháp lý của FOI cóthể đã được trả về khá mềm (không có răng), vàtuyệt vời để thấy Văn phòng Nội các nhận thức đượcrằng thực tế – vinh quang cho họ.

Cùng tất cả, đã có7 cuộc họp giữa Microsoft và Văn phòng Nội các vàokhoảng thời gian giữa tháng 5 và 12 năm ngoái, với 3 cuộcgọi thư/điện thoại khác trước đó. Trong tim của tấtcả những thứ đó là ý định của Microsoft làm xói mòn“Lưu ý Chính sách Mua sắm – Sử dụng các Tiêu chuẩnmở khi chỉ định các mua sắm CNTT-TT. Lưu ý Hành động3/11” gốc ban đầu, được phát hành vào ngày 31/01/2011,mà tôi đã viết về nó ngay sau khi nó xuất hiện, lưu ýrằng nó thiết lập “một giọng điệu mới, chặt chẽcho những thảo luận xung quanh các tiêu chuẩn mở và tínhmở”, thậm chí dù nó vẫn còn có những sơ hở lớn –về điều sẽ được nêu bên dưới.

Cuộc tấn công chínhđầu tiên của Microsoft vào tài liệu này đã được gửicho Văn phòng Nội các ngày 20/05, trong một bức thư bắtđầu:

Các ngài đã ân cầnmời tôi phải viết cho các ngài trực tiếp đưa ra nhữnglo lắng của Microsoft trong chính sách đang nổi lên củaVương quốc Anh về các tiêu chuẩn mở, như được đưara trong Lưu ý Chính sách Mua sắm 3/11 về “Sử dụng cácTiêu chuẩn Mở khi chỉ định các mua sắm CNTT-TT”. Bứcthư này đưa các ngài tới sự đưa ra đó.

Như các ngài có thểmong đợi, Microsoft cố gắng thiết lập những ủy nhiệmcác tiêu chuẩn mở của mình trước khi tấn công việccấp phép RF, nhưng bằng cách đó, nó giành điểm cho mụctiêu riêng:

Chúng tôi đầu tưđáng kể vào qui trình của các tiêu chuẩn mở, tích cựctham gia trong các cơ quan tiêu chuẩn mở nơi mà chúng tôiđóng góp những công nghệ có giá trị cho những ngườitriển khai trong các điều khoản của FRAND (công bằng,hợp lý và không phân biệt đối xử) (bao gồm hàng tácác đóng góp vào một cơ cỡ tự do không phí bảnquyền).

That'sa significant victory for openness: had it been decided that justbecause it concerned commercial interests the information would havebeen withheld, then the FOI legislation would have been renderedpretty toothless, and it's great to see the Cabinet Officerecognising that fact - kudos to them.

Altogether,there were seven meetings between Microsoft and the Cabinet Office inthe period May to December last year, with another three emails/phonecalls on top of that. At the heart of all of those was Microsoft'sattempt to undermine the original "Procurement Policy Note - Useof Open Standards when specifying ICT requirements. Action Note3/11", issued on 31 January 2011, which I wroteabout shortly after it appeared, noting that it set "a new,rigorous tone for the discussions around open standards andopenness,"even though it still had big loopholes - about whichmore below.

Microsoft'sfirst main attack on this document was sent to the Cabinet Office on20 May, in a letter that begins:

Youkindly invited me to write to you directly setting out Microsoft’sconcerns on the emerging new UK policy on open standards, as set outin Procurement Policy Note 3/11 on “Use of Open Standards whenspecifying ICT requirements”. This letter takes you up on thatoffer.

Asyou might expect, Microsoft tries to establish its open standardcredentials before attacking RF licensing, but in doing so, itsscores an own goal:

Weinvest significantly in the open standards process, activelyparticipating in many standards bodies whe-re we contribute valuabletechnologies to implementers on Fair, Reasonable andNon-Discriminatory terms (including dozens of contributions on aroyalty free basis).

Phương hướng chungcủa tài liệu hiện hành – và về toàn bộ cuộc tấncông của Microsoft vào các tiêu chuẩn mở – là các tiêuchuẩn RF cách nào đó là không tự nhiên, hoặc không côngbằng đối với các công ty lớn, và bằngviệc thừa nhân của riêng mình nó đã đóng gópcông nghệ cho các tiêu chuẩn mở trong các điều khoảnRF không phải 1 hay 2 lần mà hàng tálần.

Vì thế câu hỏi phảilà: vì sao nó đang bị từ chối hiện nay? Đó chỉ là vìnó có thể loại bỏ nguồn mở khỏi các vụ thầu trongtương lai của chính phủ Anh? Hay có thể chỉ đơn giảnlà hãng nghĩ hãng có thể làm càn với chính phủ Anh theocách thức mà hãn không thể làm càn với các tổ chứckhác? Đây chắc chắn là điều gì đó mà Văn phòng Nộicác nên khai thác với Microsoft khi họ lần sau gặp, vìtuyên bố ở trên cắt bớt vị thế của hãng rằng hãngkhông thể làm việc được với các tiêu chuẩn mở RF.

Trong một nỗ lựctiếp theo để dìm hàng các tiêu chuẩn RF, bức thư nói:

một nghiên cứu gầnđây thấy rằng một máy tính xách tay có hơn 250 tiêuchuẩn tương hợp kỹ thuật – với 75% trong số đó đangđược phát triển theo các điều khoản của FRAND, và chỉ23% theo các điều khoản Tự do Không phí bản quyền(Foyalty Free).

Nhưng khi chúng ta nhìnvào bản thân nghiên cứu đó, thì đây là những thìchúng ta thấy:

chúng tôi đã tạo ramột tập hợp các chủng loại rộng lớn – hiển thị,đồ họa, âm thanh, lưu trữ, BIOS, thiết bị đầu vào,trình xử lý, năng lượng, hệ thống tệp, kết nốimạng, không dây, các cổng vào ra I/O, bộ nhớ, phần mềm,codecs, bảo vệ nội dung, an ninh và “khác” - và cáctiêu chùng được tìm phù hợp.

Khi điều này làm rõ,“250 tiêu chuẩn tương hợp kỹ thuật” đó từng hầuhết là về tính tương hợp của phầncứng. Về các tiêu chuẩn phần mềm thuần túy thìphần hớn hơn nhiều trong thực tế được làm sẵn sàngtheo các điều khoản RF. Thậm chí thú vị hơn, nhữngtiêu chuẩn được cấp phép RF đó đã đưa vào nhiềutiêu chuẩn tuyệt đối cốt lõi như HTML5, HTTP và HTTPS.

Thetenor of the current document - and of Microsoft's whole attack ontrue open standards - is that RF open standards are somehowunnatural, or unfair on big companies, and yet byits own admissionit has contributed technology to open standards on RF terms not onceor twice but dozensof times.

Sothe question has to be: why is it objecting now? Is it just so thatit can exclude open source f-rom future UK government tenders? Orcould it be simply that it thinks it can bully the UK government in away that it couldn't bully other organisations? This is certainlysomething that the Cabinet Office should be exploring with Microsoftwhen they next meet, since the above statement undercuts thecompany's position that it can't work with RF open standards.

Ina further attempt to downplay RF standards, the letter claims:

onerecent study found that a typical laptop contains over 250 technicalinteroperability standards - with 75% of these being developed underFRAND terms, and only 23% under Royalty Free terms.

Butwhen we look at the studyitself, this is what we find:

wecre-ated a set of broad categories - display, graphics, sound,storage, BIOS, input device, processor, power, file system,networking, wireless, I/O ports, memory, software, codecs, contentprotection, security and “other” - and sought relevant standards.

Asthis makes clear, those "250 technical interoperabilitystandards" were mostly about hardwareinteroperability. Of the purely software standards a far greaterproportion were in fact made available under RF terms. Even moreinteresting, those RF-licensed standards included many of theabsolutely core ones like HTML5, HTTP and HTTPS.

Nhưng có một điểmlớn hơn ở đây. Nhiều tiêu chuẩn phần cứng quả thựclà FRAND hoăn là RF, nhưng đối nghịch với sự đòi quyềnlợi của Microsoft trong bức thư đề ngày 20/05, chúng cóthể không “bị loại trừ bởi định nghĩa PPN 3/11 vềcác Tiêu chuẩn Mở”. Và lý do là cực kỳ đơn giản:vì tài liệu các Tiêu chuẩn Mở gốc ban đầu đó đãbắt đầu bằng việc tuyên bố:

Khi mua sắm phần mềm,hạ tầng CNTT-TT, an ninh CNTT-TT và các hàng hóa và dịchvụ CNTT-TT khác, Văn phòng Nội các khuyến cáo rằng cácbộ của Chính phủ nên triển khai bất kỳ khi nào có thểcác tiêu chuẩn mở trong các đặc tả mua sắm của họ.

Nó sau đó đi tớinhấn mạnh:

Các bộ của Chínhphủ nên đảm bảo rằng họ đưa vào các tiêu chuẩn mởtrong các đặc tả mua sắm CNTT-TT của họ trừ phi cónhững lý do nghiệp vụ rõ ràng vì sao điều đó là khôngphù hợp.

Đó là, đã có 2 mệnhđề rát rõ đưa ra rằng có thể cho phép sử dụng cáctiêu chuẩn FRAND khi không có các tiêu chuẩn RF sẵn sàng,hoặc – thậm chí mềm dẻo hơn – nếu đã có “nhữnglý do nghiệp vụ rõ ràng vì sao [sử dụng các tiêu chuẩnmở RF] là không phù hợp“.

Butthere's a larger point here. Many hardware standards are indeed FRANDrather than RF, but contrary to Microsoft's assertion in the letterof 20 May, these would not "be excluded by PPN 3/11's definitionof Open Standards." And the reason is extremely simple: becausethat original Open Standards document began by declaring:

Whenpurchasing software, ICT infrastructure, ICT security and other ICTgoods and services, Cabinet Office recommends that Governmentdepartments should whe-rever possible deploy open standards in theirprocurement specifications.

Itthen goes on to emphasise:

Governmentdepartments should ensure that they include open standards in theirICT procurement specifications unless there are clear businessreasons why this is inappropriate.

Thatis, there are already two very clear get-out clauses that wouldpermit the use of FRAND standards when there were no RF standardsavailable, or - even more flexibly - if there were "clearbusiness reasons why [the use of RF open standards] isinappropriate".

Không ai đang gợi ýrằng các điện thoại GSM, nói, nên bị cấm sử dụngtrong chính phủ Anh, như bức thư của Microsoft dường nhưám chỉ. Để bắt đầu, có các tiêu chuẩn phần cứng,và không về tính tương hợp phần mềm gì cả; thứ hai,không có các tiêu chuẩn mở RF so sánh được mà có thểđược sử dụng, và thậm chí nếu có, thì có thể cónhững lý do nghiệp vụ rõ ràng vì sao các điện thoạiGSM vẫn còn được mua. Đơn giản không có vấn đề đóở đây.

Cuộc tấn công ngườirơm vào các khó khăn không tồn tại là triệu chứng củacuộc tấn công tổng thể của Microsoft vào ý tưởng củacác tiêu chuẩn mở RF, và trong bài tiếp sau tôi sẽ khaithác những ví dụ khác về những lý lẽ và kỹ thuậtmà hãng đã triển khai năm ngoái trong một nỗ lực đểbiến chính phủ Anh chống lại ý tưởng tạo ra một sânchơi bình đẳng cho mua sắm của Vương quốc Anh thông quasự giới thiệu các tiêu chuẩn thực sự mở và thực sựcông bằng.

Nobodyis suggesting that GSM phones, say, should be banned f-rom UKgovernment use, as Microsoft's letter seems to insinuate. For astart, these are hardware standards, and not about softwareinteroperability at all; secondly, there are no comparable RF openstandards that could be used, and even if there were, there would beclear business reasons why GSM phones should still be purchased.There simply isn't a problem here.

Thisstraw man attack on non-existent difficulties is symptomatic ofMicrosoft's general assault on the idea of RF open standards, and insubsequent posts I shall be exploring other examples of arguments andtechniques that it deployed last year in an attempt to turn the UKgovernment against the idea of producing a level playing field for UKprocurement through the introduction of truly open and truly fairopen standards.

Dịch tài liệu: LêTrung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập46
  • Hôm nay8,365
  • Tháng hiện tại137,407
  • Tổng lượt truy cập16,222,840
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây