Phỏng vấn với C-harles - H. Schulz về các tiêu chuẩn mở

Thứ năm - 26/04/2012 06:23
Interviewwith C-harles-H. Schulz on Open Standards

Published 10:16, 24 April12

Theo:http://blogs.computerworlduk.com/open-enterprise/2012/04/interview-with-c-harles-h-schulz-on-open-standards/index.htm

Bài được đưa lênInternet ngày: 24/04/2012

Lờingười dịch: Chuyên gia về tiêu chuẩn tại OASIS: “điềuduy nhất về OASIS, là chúng tôi là một tổ chức pháttriển một số lượng lớn các tiêu chuẩn RF”. “Cáctiêu chuẩn mở là quan trọng cho chính phủ và đổi mớivì chúng cho phép một sân chơi bình đẳng cho các chínhphủ và các nhà đổi mới ở 2 mức độ. Trước hếtchúng cho phép sự tham gia của bất kỳ ai, bao gồm cảcác chính phủ, trong sự phát triển của chúng, và thứ2, chúng thiết lập các điều kiện đúng mà là cầnthiết cho một hệ sinh thái cạnh tranh thịnh vượng. Cómột lợi ích bổ sung đối với các chính phủ: khi khuvực nhà nước đại diện cho lợi ích nhà nước mà theođịnh nghĩa là khác với những lợi ích của tư nhân,thì các tiêu chuẩn mở trao cho họ những biện pháp hữudụng để làm cho lợi ích của nhà nước ưu thế hơn vàgiúp họ duy trì chủ quyền số... Tôi cũng nghĩ rằngPMTDNM, tại Anh và đâu đó khác, là một công cụ cơ bảnđể tạo ra công ăn việc làm trong nước, để tạo ranhững công việc kinh doanh cho các công ty địa phương vàgiúp đổi mới, và tất cả đổi mới ngày hôm naytrong lĩnh vực CNTT-TT dựa trước hết vào PMTDNM. Hãy nhìnvào Google, Wikipedia, Twitter, Mozilla, Facebook: họ tất cảđều sử dụng, sản xuất và tiêu dùng PMTDNM. NếuChính phủ muốn tiết kiệm tiền trong khi vẫn tạo đượccác điều kiện cho những thành công như vậy để bắtđầu tại nước Anh. PMTDNM sẽ là chìa khóa cho nỗ lựcnày”. Xem thêm: [01],[02], [03],[04],[05],[06].

Như bạn có thể đãlưu ý, các tiêu chuẩn mở là một chủ đề nóng hiệnnay. Một người làm việc với chúng suốt mọi thời giantheo nhiều cách thức là C-harles-H. Schulz.

Điều đó là vì ônglà một trong những lãnh đạo của Quỹ Tài liệu, ngôinhà đối với rẽ nhánh LibreOffice của OpenOffice.org dựatrên ODF, và ông cũng nằm trong ban điều hành của Tổchức vì sự Tiến bộ của các Tiêu chuẩn Thông tin cóCấu trúc (OASIS). Sau đây là một cuộc phỏng vấn khaithác quan điểm của ông về các tiêu chuẩn - mở vàkhông thật mở.

Trước tiên, ôngcó thể nói cho chúng tôi một chút về nền tảng củaông trong phần mềm tự do (PMTD) - cách mà ông lần đầuđã bắt đầu, những gì ông đã từng làm?

Tôi đã bắt đầuquan tâm trong CNTT vào năm 1999; khi đó các bạn và tôi đãđang làm việc trong một công ty mới khởi nghiệp pháttriển các dịch vụ Internet không dây đang nổi lên. Khiđó chúng tôi đã không có nhiều tiền và có các bảnsao tự do của StarOffice 5.2. Các máy chủ của chúng tôiđã chạy Linux khi đó, nên tôi biết một chút về NguồnMở nhưng đã không có quan tâm quá về nó như một môhình. Sau sự bùng nổ của bong bóng dot-com tôi quay lạilà một sinh viên và tôi đã có ý định khi tôi họcStarOffice được mở nguồn. Ngay sau đó, vào năm 2001, tôiđã tham gia vào dự án OpenOffice.org và ngày càng liên quannhiều hơn trong PMTDNM, không chỉ với dự ánOpenOffice.org, mà còn trong các phát tán Linux. Tôi đã làmviệc tại MandrakeSoft, bây giờ là Mandriva, đã làm mộtthời gian ngắn như một phần của việc học nội trútrường kinh doanh năm cuối của tôi tại Novell khi nó vừamới mua SuSE. Tôi từng có liên quan trong các công ty FOSSkhác nữa, đặc biệt trong lĩnh vực các hệ thống quảntrị nội dung.

Asyou may have noticed, open standards are a hottopic currently. One person who deals with them all the time in avariety of ways is C-harles-H. Schulz.

That'sbecause he's one of the leaders of TheDocument Foundation, home to the LibreOffice fork of theODF-based OpenOffice.org, and he's also on the board of theOrganization for the Advancement of Structured Information Standards(OASIS). The following is aninterview exploring his views about standards - open and not so open.

First,could you tell us a little about your background in free software -how you first got started, what you worked on?

Istarted getting interested in IT in 1999; at that time friends and Iwere working in a startup developing emerging wireless Internetservices. At that time we didn't have much money and got free copiesof StarOffice 5.2 . Our servers ran Linux at that time, so I knew abit about Open Source, but wasn't overly interested in it as a model.After the dot-com bubble burst I went back to being a student and Iwas intrigued when I learned that StarOffice was to be open-sourced.Shortly thereafter, in 2001, I joined the OpenOffice.org project andgot more and more involved in Free and Open Source Software, not justwith OpenOffice.org but in Linux distributions. I worked atMandrakeSoft, now Mandriva, made a short stay as part of my lastyear's business school's internship at Novell when it had just boughtSuse. I was involved in other FOSS companies as well, especially inthe field of content management systems.

Dự án nào ônglàm trong đó, và hiện bây giờ ông làm gì?

Tôi đội nhiểumũ. Tôi là một đối tác sáng lập của Ars Aperta, mộtnhà tư vấn Pháp cung cấp quản lý và hỗ trợ chiếnlược về FOSS và các tiêu chuẩn mở, và trong khả năngđó tôi cũng phục vụ như một trong những thành viên banđiều hành của tổ chức OASIS. Tôi cũng được biết làmột trong những đồng sáng lập của Quỹ Tài liệu, nhàcủa dự án LibreOffice, và tôi vinh dự là một thành viêncủa ban giám đốc của nó. Tôi hầu hết thời gian làmviệc trong việc thiết lập cấu trúc điều hành củacộng đồng LibreOffice, và gây quỹ cho cả bản thân quỹvà cho những sáng kiến chiến lược của Quỹ Tài liệu.

Một trong nhữngvấn đề chủ chốt tại thời điểm này là xác địnhmột tiêu chuẩn mở, và đặc biệt những gì việc cấpphép nên là cho bất kỳ bằng sáng chế được yêu sáchnào mà có liên quan. Định nghĩa của ông về một tiêuchuẩn mở là gì? Ông nghĩ gì về các điều khoản củaFRAND và RF có nghĩa gì?

Tôi nghĩ là hữudụng để bắt đầu với 2 câu hỏi. Một tiêu chuẩn làgì, và đâu là định nghĩa của một tiêu chuẩn mở?

Một tiêu chuẩn làmột đặc tả cho thứ gì đó, một công nghệ, hoặc mộtcông cụ, hoặc cho một phương pháp, mà đã được đồngthuận bởi hơn 2 bên. Thường thì chúng ta mong đợi chínhphủ hoặc các nhà chức trách thiết lập tiêu chuẩn donhà nước kiểm soát đưa ra dấu chững nhận của họcho đặc tả để làm cho nó thành một tiêu chuẩn, nhưngđiều đó không phải lúc nào cũng vậy. Ngắn gọn, mộttiêu chuẩn đứng như điểm gặp gỡ cho một loại cáclợi ích, và có nghĩa là phải có sự áp dụng rộng lớnnhất có thể bên trong môi trường tương ứng của nó.

Định nghĩa ngắnvà trừu tượng này nhấn mạnh sức ép vốn có trong sựtiêu chuẩn hóa: một tiêu chuẩn, phụ thuộc vào ảnhhưởng của những người tham gia đóng góp trong sự pháttriển của nó, có thể hoặc là sự thể hiện trung thànhcủa những người triển khai trong tương lai của nó, hoặccó thể là đầu ra có ý định của những người sửdụng trong tương lai của nó. Và tất nhiên, nó cũng cóthể là thứ gì đó đứng ở giữa.

Whatprojects do you work on, and what is your current employment?

Iwear many hats. I am a founding partner of Ars Aperta, a Frenchconsultancy providing management and strategic assistance on FOSS andOpen Standards, and in that capacity I also serve as one of themembers of the board of the OASIS Consortium. I am also known to beone of the cofounders of the Document Foundation, home of theLibreOffice project, and I'm honoured to be a member of its board ofdirectors. I'm mostly working on setting up the governance structureof the LibreOffice community, and raising funds both for thefoundation itself and for strategic initiatives of the DocumentFoundation.

Oneof the key issues at the moment is what defines an open standard, andin particular what the licensing should be for any claimed patentsthat are involved. What's your definition of an open standard? Whatdo you think the terms FRAND and RF mean?

Ithink it is useful to start with two questions. What is a standard,and what is the definition of an open standard?

Astandard is a specification for something, a technology, or a tool,or for a method, that has been agreed by more than two parties.Usually we expect government or state-controlled standard-settingauthorities to give their stamp of approval to the specification inorder to make it a standard, but that's not always the case. Inshort, a standard stands as the meeting point for various interests,and is meant to have the widest adoption possible within its sphereof relevance.

Thisshort and abstract definition underscores the inherent tension instandardisation: a standard, depending on the influence of thestakeholders in its development, might either be the faithfulexpression of its future implementers, or can be the intended outcomeof its future consumers. And of course, it may as well be anything inthe middle.

Anopen standard is a standard whose development and distribution havenot fallen prey to vendor capture. In other words an open standard isthe result of an open, inclusive, participative development andstandardisation, and a standard that can be used without anyrestriction.

Thereare many standards that do not belong to this category. There arestandards that are developed in close cooperation by a set of cooptedpartners for instance, standards that were directly or indirectlydeveloped under the dominance and exclusive control of one party; andthen there are of course standards whose distribution and usage areconditioned upon the explicit or implicit acknowledgement of specificrights f-rom “upstream parties”, such as patents.

Một tiêu chuẩn mởlà một tiêu chuẩn mà sự phát triển và phân phối củanó không làm mồi cho sự bắt giữ của nhà cung cấp. Nóicách khác một tiêu chuẩn mở là kết quả của một sựphát triển và tiêu chuẩn hóa mở, bao hàm, có sự thamgia của các bên, và một tiêu chuẩn mà có thể đượcsử dụng mà không có bất kỳ hạn chế nào.

Có nhiều tiêuchuẩn mà không thuộc về chủng loại này. Có những tiêuchuẩn được phát triển trong sự cộng tác chặt chẽbởi một ập hợp các đối tác cộng tác, ví dụ, cáctiêu chuẩn mà đã trực tiếp hoặc gián tiếp đượcphát triển theo sự áp đảo và kiểm soát hoàn toàn củamột bên; và sau đó có tất nhiên các tiêu chuẩn mà sựphân phối và sử dụng của nó được đặt điều kiệndựa vào sự thừa nhận rõ ràng và hoàn toàn của cácquyền đặc biệt từ “các bên dòng trên”, như nhữngbằng sáng chế.

Một tiêu chuẩn mởkhông tới với những bức rào tạm thời như vậy vì nótới mà không có những rào cản pháp lý, không có cácphí bản quyền được trả hoặc được bất kỳ ai thừanhận: những yêu sách như vậy được trung tính hóa hoàntoàn trước khi qui trình tiêu chuẩn hóa được hoàn tất.

Bạn bây giờ thấyrằng tôi tới rất gần những điều khoản như Tự dokhông chi phí bản quyền (RF) và Công bằng, Hợp lý vàKhông phân biệt đối xử (FRAND).

Tôi đã đưa rađịnh nghĩa về chế đố cấp phép Tự do không Phí bảnquyền (RF) ở trên. Phương thức FRAND hoặc thậm chí“RAND” là hoàn toàn phức tạp, nếu không nói là khôngthể xác định. Hãy chỉ nói rằng, trong lĩnh vực cáccông nghệ thông tin và truyền thông, RAND (Hợp lý vàKhông phân biệt đối xử) là một phương thức cấp phéptiêu chuẩn phổ biến. Nhưng trong khi nó là vấn đề chotới nay, thì chúng ta cũng biết rằng một phương thứcnhư vậy đi với những vấn đề gây lo lắng.

Đặc biệt, RANDdường như không cân bằng với bất kỳ cố định, đượcbiết tốt nào trong tổng số tiền phải trả trước.Trong thực tế, phương thức hợp lý và nghe có vẻ ônhòa này chỉ chỉ ra một thứ về tiêu chuẩn mà nó baotrùm: rằng bạn, người sử dụng tiêu chuẩn, phải trongmọi trường hợp nhận thức được rằng bạn đang sửdụng các bằng sáng chế của ai đó và rằng ở bất kỳlúc nào, bạn có thể bị yêu cầu phải trả tiền cho sựsử dụng của bạn và đối với sự phân phối xuôixuống dòng dưới tới bất kỳ người sử dụng tiếpsau nào của tiêu chuẩn này.

Nó đã chứng minhsẽ là nguồn của vô số các vụ kiện tụng, một sốtrong số đó đang được nghe thấy trong một loạt cáctòa án trên thế giới và đã chứng mình sẽ là một ràocản cho đổi mới, khi nó không dựa vào tính mở sao chocác hệ sinh thái bền vững có thể tăng trưởng trong sựsử dụng các tiêu chuẩn. Vào thời điểm nơi mà tốc độđổi mới gia tăng theo hàm mũ như các thực tiễn cấpphép lại cũ kỹ không hợp thời và một sự phương hạicho đổi mới - và cho PMTDNM.

PMTDNM chơi khôngtốt với các bằng sáng chế phần mềm, trong thực tế 2thứ đó chỉ không làm việc được cùng nhau; không giấyphép FOSS nào thừa nhận các yêu sách của các bằng sángchế phần mềm, nó là thứ vớ vẩn nguy hiểm để giảvờ khác đi. Tôi thường nói rằng RAND có nghĩa là “việccấp phép ngẫu nhiên trong con mắt của nhà sáng chế”và không may, việc bổ sung thêm ký tự “F” cho chữ“công bằng” bên cạnh RAND sẽ không thay đổi đượcđiều đó. Chỉ như không có định nghĩa thực sự củaRAND, cũng không có định nghĩa của FRAND. Nó có thể chỉlà như nhau nếu tôi bổ sung thêm ký tự “S” cho “Bềnvững (Sustainable)” vào FRAND. Chúng ta có thể có một“SFRAND” mà có thể chỉ là có vấn đề như RAND.

Anopen standard does not come with such hurdles as it comes with nolegal barriers, nor royalty fees to be paid or to be acknowledged byanyone: such claims have been explicitly neutralised before thestandardisation process has been completed.

Younow see that I come very close to terms such as Royalty Free (RF) andFair, Reasonable And Non Discriminatory (FRAND).

Ialready gave the definition of the Royalty Free licensing mode above.The FRAND
or even “RAND” mode is quite complex, if notimpossible to define. Let's just say that, in the field ofinformation technologies and telecommunications, RAND (Reasonable AndNon Discriminatory) is a common standards licensing mode. But whileit's been the case so far, we also know that such a mode comes withtroubling issues.

Specifically,the “reasonable and non-discriminatory” does not seem to equateto any fixed, well-known in advance sum to be paid. In fact, thisreasonable and moderate-sounding mode only indicates one thing aboutthe standard it covers: that you, the user of that standard, must inall cases acknowledge that you're using somebody else's patents andthat at any time, you can be asked to pay money for your usage andfor your downstream distribution to any subsequent users of thisstandard.

Ithas proven to be the source of multiple litigations, some of whic-hare being heard in various courts all around the world, and hasproven to be a strong barrier to innovation, as it does not rely onopenness so that sustainable ecosystems can grow on standards' usage.At the time whe-re the pace of innovation increases at an exponentialrate such licensing practices are antiquated and a detriment toinnovation - and to Free & Open Source Software.

Free& Open Source Software do not play well with software patents, infact these two just do not work together; no FOSS licensesacknowledge the claims of software patents, it's a dangerous nonsenseto pretend otherwise. I usually say that RAND rather means “RANDomlicensing at the sight of an innovator” and unfortunately, addingthe letter “F” for “fair” besides RAND will not change that.Just like there is no real definition of RAND, there is also nodefinition of FRAND. It would be just the same if I added the letter“S” for “Sustainable” to FRAND. We would have a “SFRAND”that would be just as problematic as RAND.

Vị trí củaông, hay còn vị trí trong Quỹ Tài liệu?

Vị trí của tôi,dù rất gần với vị trí của riêng Quỹ Tài liệu. Tuynhiên, đó không phải là vị trí của tổ chức OASIS.

Đâulà quan điểm của OASIS về tất cả điều này?

Tôinghĩ có thể chính xác nói rằng thực chất, tổ chứcOASIS có một cơ chế thành viên rất đa dạng và vì thếkhông xác định tốt được ý kiến về điều này. Tuynhiên, điều duy nhất về OASIS, là chúng tôi là một tổchức phát triển một số lượng lớn các tiêu chuẩn RFvà có các qui định về qui trình rất chính xác để mangcác đặc tả tới sự tiêu chuẩn hóa. Chúng tôi cũng nắmlấy các bước bổ sung để yêu cầu rằng tất cả nhữngngười tham gia vào sự phát triển của một tiêu chuẩnđược phân phối theo phương pháp RF từ bỏ các yêu sáchbằng sáng chế của họ trước khi tham gia vào sự pháttriển các tiêu chuẩn. Nên chúng tôi có một sự khóa antoàn kép về những ngạc nhiên tồi tệ, theo một nghĩanào đó. Vì thế tôi nghĩ công bằng mà nói rằng OASIS làcó quan tâm hơn trong chất lượng của các tiêu chuẩn mànó sản sinh ra so với chính sách thiết lập về tiêuchuẩn hóa trong CNTT-TT.

Vìsao ông nghĩ các tiêu chuẩn mở là quan trọng cho chínhphủ và đổi mới nói chung?

Cáctiêu chuẩn mở là quan trọng cho chính phủ và đổi mớivì chúng cho phép một sân chơi bình đẳng cho các chínhphủ và các nhà đổi mới ở 2 mức độ. Trước hếtchúng cho phép sự tham gia của bất kỳ ai, bao gồm cảcác chính phủ, trong sự phát triển của chúng, và thứ2, chúng thiết lập các điều kiện đúng mà là cầnthiết cho một hệ sinh thái cạnh tranh thịnh vượng. Cómột lợi ích bổ sung đối với các chính phủ: khi khuvực nhà nước đại diện cho lợi ích nhà nước mà theođịnh nghĩa là khác với những lợi ích của tư nhân,thì các tiêu chuẩn mở trao cho họ những biện pháp hữudụng để làm cho lợi ích của nhà nước ưu thế hơn vàgiúp họ duy trì chủ quyền số.

Whoseposition is that - just yours, or also the Document Foundation's?

Itis my position, although it is very close to the DocumentFoundation's own position. It is, however, not the position of theOASIS Consortium.

Whe-redoes OASIS stand on all this?

Ithink it would be accurate to say that in substance, the OASISConsortium has a very diverse membership and has therefore nowell-defined opinion on this. What is unique about the OASIS,however, is that we are a consortium that develops a very high numberof Royalty-Free (RF) standards and has very precise process rules tobring specification to standardisation. We also took the additionalsteps to require that all participants to the development of astandard distributed under the RF mode waive their patent claimsbefore joining the standard's development. So we have a doublesafety-lock on bad surprises, in a sense. However, it is also worthpointing out that there are OASIS standards that come with RANDconditions. Therefore I think it's fair to say that the OASIS is moreinterested in the quality of the standards it produces than in thepolicy setting about ICT standardization.

Whydo you think open standards important for government and innovationin general?

OpenStandards are important for government and innovation because theyenable a level-playing field for governments and innovators at twolevels. First, they allow the participation of anyone, includinggovernments, in their development, and second, they set the rightconditions that are necessary for a competitive ecosystem to thrive.There is an added benefit for governments: as the public sectorrepresents the public interest which is by definition different f-romprivate interests, open standards give them useful means to make thepublic interest prevail and help them maintain their digitalsovereignty.

Ông nghĩ đâu cóthể là các hậu quả nếu định nghĩa sai được chọn,cho cả chính phủ Anh và cho nguồn mở tại Anh?

Vâng, đó là câuhỏi khó. Không phải là chủ đề của bệ hạ, tôi cóxu hướng cảm thấy sự can thiệp không thoải mái trongcông việc của chính phủ, bất chấp bằng chứng vềnhững lợi ích đặc biệt không phải của nước Anh đangđược uốn cong trong việc giữ cho chính quyền của Vươngquốc Anh khỏi việc sử dụng PMTDNM. Tôi nghĩ rằng lợiích nhà nước của Anh bắt buộc định nghĩa đúng tiêuchuẩn mở là gì, và rằng một định nghĩa như vậy sẽkhông đặt ra những sức ép lên sử dụng và áp dụngPMTDNM.

Tôicũng nghĩ rằng PMTDNM, tại Anh và đâu đó khác, là mộtcông cụ cơ bản để tạo ra công ăn việc làm trong nước,để tạo ra những công việc kinh doanh cho các công ty địaphương và giúp đổi mới, và tất cả đổi mới ngàyhôm nay trong lĩnh vực CNTT-TT dựa trước hết vào PMTDNM.Hãy nhìn vào Google, Wikipedia, Twitter, Mozilla, Facebook: họtất cả đều sử dụng, sản xuất và tiêu dùng PMTDNM.Nếu Chính phủ muốn tiết kiệm tiền trong khi vẫn tạođược các điều kiện cho những thành công như vậy đểbắt đầu tại nước Anh. PMTDNMsẽ là chìa khóa cho nỗ lực này.

Whatdo you think might be the consequences if the wrong definition ischosen, for both the UK government and for open source in the UK?

Well,that's a tough one. Not being a subject of Her Majesty, I tend tofeel uneasy meddling in the business of Her government, despite theevidence of non-British special interests being hell-bent on keepingthe United Kingdom's administration f-rom using Free and Open SourceSoftware. I think that the British public interest mandates the rightdefinition of what an open standard is, and that such a definitionwill pose no constraints on the use and the adoption of Free and OpenSource Software.

Ialso think that Free and Open Source Software, in the United Kingdomand elsewhe-re, is a fundamental tool to cre-ate jobs at home, togenerate business for local companies and helps innovation, as allinnovation today in the field of ICT relies primarily on Free andOpen Source Software. Look at Google, Wikipedia, Twitter, Mozilla,Facebook: they all use, produce and consume Free and Open SourceSoftware. If Her Majesty's Government wants to save money whilecreating the conditions for such successes to start in the UnitedKingdom, Free and Open Source Software will be key to this endeavour.

Dịch tài liệu: LêTrung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chương trình 'Huấn luyện huấn luyện viên nguồn mở' - Khóa 4 - Ngày 1

  Các bài trình bày trong chương trình 'Huấn luyện huấn luyện viên nguồn mở', khóa 4, ngày đầu tiên, do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Quốc gia về Công nghệ Mở và trường Đại học Văn Lang, thành phố Hồ Chí Minh, đồng tổ chức đã diễn ra, gồm: Khóa học có sự tham gia của các giáo...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập102
  • Hôm nay1,642
  • Tháng hiện tại227,393
  • Tổng lượt truy cập13,593,368
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây