Microsoft đấu tranh chống các tiêu chuẩn mở thực sự như thế nào - Phần 2

Thứ tư - 25/04/2012 06:48
HowMicrosoft Fought True Open Standards II

Published 10:25, 18 April12, by GlynMoody

Theo:http://blogs.computerworlduk.com/open-enterprise/2012/04/how-microsoft-fought-true-open-standards-ii/index.htm

Bài được đưa lênInternet ngày: 18/04/2012

Lờingười dịch: Tài liệu này là để cho các cơ quan chínhphủ khi đàm phán với Micorosoft về các tiêu chuẩn mở,như các tiêu chuẩn định dạng tài liệu, để có thểsử dụng chính các lập luận của chính Microsoft về cáctiêu chuẩn mở, cấp phép theo RF để đánh lại chínhMicrosoft nếu hãng muốn giở quẻ chuyển từ cấp phép RFsang FRAND. Mộtthứ mà tài liệu giải thích là vì sao Microsoft đã ápdụng tiếp cận này: Thôngqua các Nguyên tắc về Tính tương hợp của Microsoft,Microsoft đã thực hiện các cam kết pháp lý với ECMAInternational, với ISO/IEC, và với tất cả những ngườisử dụng và các nhà cung cấp có quan tâm rằng bất kỳai cũng có thể sử dụng và triển khai Open XML mà khôngcó bất kỳ gánh nặng nào về các Quyền Sở hữu Trítuệ IPR. Microsoft tin tưởng rằng điều này là trong lợiích của bất kỳ ai đối với định dạng tệp mở sẵnsàng tự do và dễ dàng cho trao đổi và lưu giữ các tàiliệu. Vàđiều y hệt là đúng cho bấtkỳtiêu chuẩn mở tương hợp nào: “Điều này là trong lợiích của bất kỳ ai” mà chúng được làm “sẵn sàngtự do và dễ dàng” sao cho để cho phép thông tin đượctrao đổi giữa bất kỳ ai, ở bất cứ đâu - chính xácnhư chính phủ Anh tìm kiếm để đảm bảo với chínhsách các tiêu chuẩn mở của mình. Cáctừ ngữ và hành động của chính Microsoft khẳng địnhđiều đó: các tiêu chuẩn mở thực sự mà thúc đẩytính tương hợp rộng rãi và có khả năng phải là cấpphép RF đối với các bằng sáng chế có yêu sách.Xem thêm: [01],[02], [03],[04]

Trong bài hôm qua vềviệc vận động hành lang của Microsoft đối với Vănphòng Nội các chống lại các tiêu chuẩn mở thực sựdựa vào việc cấp phép RF, tôi đã bỏ thời gian xem xétphần đầu của một bức thư được hãng này gửi hôm20/05 năm ngoái. Phần thứ 2 tập trungvào vấn đề các tiêu chuẩn mở cho trao đổi tài liệu.Điều này động chạm tới một trong những câu chuyệnthô bỉ nhất trong lịch sử điện toán gần đây - đềxuất định dạng tài liệu OOXML của Microsoft cho ISO đểphê chuẩn.

Câu chuyện này đượcnói ở độ sâu và quyền hạn chưa từng có của AndyUpdegrove trên Blog các Tiêu chuẩn của ông, và đối vớinhững người muốn các chi tiết dính đầy máu, tôikhuyến cáo mạnh mẽ xem qua một số trong hàng trăm cácbài viết theo nghĩa đen mà Updegrove đã viết về chủ đềcực kỳ phức tạp này.

Tôi sẽ không đi vàocác chi tiết của câu chuyện đó ở đây. Thay vào đó,tôi muốn tập trung chỉ vào một khía cạnh, có liên quantrong bài này của Updegrove:

chỉ như một cuộckhủng hoảng quốc tế chính có thể gia tăng từ một sựkiện nhỏ trong một góc nhỏ bên đường của thế giới,và rồi cuộc chiến tranh các tiêu chuẩn ODF-OOXML đã nổilên từ một quyết định mua sắm đơn giản trong mộtbang nhỏ của Mỹ (Masschusetts) vào cuối mùa hè 2005.

Như là kết quảcủa quyết định đó, ODF bỗng nhiên đã trở thanh mộtvũ khí tin cậy được có thể được nhằm vào phần mềmdưới thắt lưng của Office, một trong 2 động cơ làmtiền lớn nhất trong thành công đang có của Microsoft.IBM, Sun và, ít công khai hơn, các công ty như Oracle vàGoogle đã nhận thức được một cơ hội để làm xóimòn quyền bá chủ của Microsoft trên máy tính để bàn,và đã hành động để hỗ trợ ODF. Microsoft, được báotrước, đã rút ra khỏi tất cả các điểm dừng đểbảo vệ nhánh đó của hãng.

Một trong nhữngbước mà Microsoft đã áp dụng là tăng tốc tuyên bốnhững cam kết hãng đã thấy cần thiết để làm cho cáckhách hàng chính phủ của hãng bằng cách mở ra các sảnphẩm của hãng. Như một phần của chiến lược đó,hãng đã bộc lộ ra vào cuối năm 2005 rằng hãng có thểđệ trình các định dạng OOXML của hàng lên ECMA.

Inyesterday's postabout Microsoft's lobbying of the Cabinet Office against truly openstandards based on RF licensing, I spent some time examining thefirst part of a letter sent by the company on 20 May last year. Thesecond part concentrates on the issue of open standards for documentexchange. This touches on one of the most brutal episodes in recentcomputing history - the submission of Microsoft's OOXML file formatto ISO for approval.

Thatstory is told in unmatched depth and authority by Andy Updegrove onhis Standards Blog, and for those who want the gory details, Istrongly recommend looking through some of the literally hundredsof posts Updegrove has written on this extremely complex subject.

Iwon't go into the details of that story here. Instead, I want toconcentrate on just one aspect, as revealed in this postby Updegrove:

justas a major international crisis can grow f-rom a minor event in an outof the way corner of the world, so did the ODF-OOXML standards wararise f-rom a simple procurement decision in a small US state(Massachusetts) in the late summer of 2005.

Asa result of that decision, ODF suddenly became a credible weapon thatcould be targeted at the soft underbelly of Office, one of the twogreat profit engines of Microsoft’s ongoing success. IBM, Sun, and,less publicly, companies like Oracle and Google recognized anopportunity to undermine Microsoft’s hegemony on the desktop, andacted to support ODF. Microsoft, predictably, pulled out all thestops to defend its franchise.

Oneof the steps that Microsoft adopted was to accelerate theannouncement of commitments it was already finding it needed to maketo its government customers by way of opening up its products. Aspart of that strategy, it revealed in late 2005 that it would submitits OOXML formats to Ecma

Nói một cách khác,khi kết quả của một quyết định của chỉ một thànhphố tại Mỹ áp dụng các tiêu chuẩn mở cho các tàiliệu (cũng được nhắc tới trong bức thư của Microsofthôm 20/05), thì Microsoft đã thiết đặt trong toa tàu lầnlượt vô số các sự kiện lên tới cực độ trong sựphê chuẩn tăng tốc OOXML như một tiêu chuẩn ISO.

Trong một cái thònglọng, đó là một sức mạnh của các tiêu chuẩn mởthực sự, đặc biệt khi được nguồn mở triển khai, vìmọi thứ được dẫn dắt bằng một mong muốn cho tínhmở và tính tương hợp. Điều này thiết lập một thanhchuẩn rất cao mà các công ty khác sau đó phải đáp ứngnếu họ muốn giữ được là cạnh tranh, như những hànhđộng vội vã mà Microsoft đã thể hiện.

Vài tháng sau đó,ngày 31/08, Microsoft đã gửi một thư điện tử tới Vănphòng Nội các có kèm theo một tài liệu chính sách “đượctập đoàn Microsoft biên dịch” khi hãng nói ở trong chântrang, trong cùng chủ đề, có đầu đề “Tầm quan trọngcủa Chính sách Trung lập của Nhiều Tiêu chuẩn trong cácTiêu chuẩn Định dạng Tài liệu” [.pdf].Mục tiêu của nó được giải thích bên dưới:

Tài liệu này đượcmong đợi để chỉ dẫn hoặc bổ sung cho các chính sáchvà đánh giá của chính phủ xung quanh các tiêu chuẩn địnhdạng tài liệu. Sự biên soạn các thực tiễn, các thamchiếu, các nghiên cứu và các ví dụ tốt nhất có thểđược sử dụng đối với các nhà ra chính sách và nhữngai đánh giá các chính sách về những vị thế và chỉthị của quốc gia hoặc bang để đảm bảo rằng họgiảm thiểu sự đổ vỡ và tối đa hóa giá trị.

Theo một phần đượcgọi là “Tiêu chuẩn Open XML”, có một phần phụ mà cóđầu đề “Những thuộc tính của một Tiêu chuẩn Mở”,nơi chúng ta đọc được:

Open XML là mộttiêu chuẩn được phê chuẩn mà tuân thủ với các thuộctính vốn có của tiêu chuẩn “định dạng mở” thườngxuyên được các chính phủ rà soát lại. Vài trong sốcác thuộc tính đó, bao gồm tính mở và khả năng triểnkhai của tiêu chuẩn đó, sẽ được xem xét.

Thế “Các thuộctính của một Tiêu chuẩn Mở” là gì theo Microsoft trongtài liệu này mà đã đưa cùng ra vào tháng 11/2010 - ngaytrước khi chính phủ Anh đưa ra chỉ dẫn về các tiêuchuẩn mở RF nhỉ? Danh sách của Microsoft ở đây (chỉcác đầu đề):

Inother words, as a result of a decision by single city in the US toadopt open standards for documents (also mentioned in Microsoft'sletter of May 20), Microsoft set in train an immense sequence ofevents that culminated in the accelerated adoption of OOXML as an ISOstandard.

That,in a nutshell, is the power of truly open standards, especially whenimplemented by open source, because everything is driven by a desirefor openness and interoperability. This sets a very high bar thatother companies must then match if they wish to remain competitive,as Microsoft's hurried actions demonstrate.

Afew months later, on 31 August, Microsoft sent an email to theCabinet Office that included a policy paper "compiled byMicrosoft Corp" as it says in the footer, on the same subject,entitled "The Importance of Neutral of Multiple-Standards Policyin Document Format Standards" [.pdf].Its aim is explained as follows:

Thispaper is intended to guide or supplement government policies andevaluations around document format standards. This compilation ofbest practices, references, studies, and examples can be used bypolicymakers and those who evaluate policies around country or statepositions and mandates to ensure that they minimize disruptions andmaximize value.

Undera section is called "The Open XML Standard", there is asubsection that is headed "Attributes of an Open Standard",whe-re we read:

OpenXML is a ratified standard that complies with the inherent attributesof “open format” standard which is periodically reviewed bygovernments. Several of these attributes, including the standard’sopenness and implement-ability, will be examined.

Sowhat are the "Attributes of an Open Standard" according toMicrosoft in this paper that it put together in November 2010 -shortly before the UK government issued its guidance on RF openstandards? Here's Microsoft's list (headings only):

Tài liệu:

Được cộng đồngduy trì:

Được triển khaitự do:

Nêntheo định nghĩa của riêng Microsoft, một trong những thuộctính của một tiêu chuẩn mở là nó phải là “Đượctriển khai tự do”. Hãy nhìn vào cách mà Microsoft xácđịnh điều khoản đó trong phân tích của hãng:

Bất kỳ các quyềnbằng sáng chế nào do Microsoft yêu cầu là sẵn sàng trêncơ sở tự do về phí bản quyền, vĩnh viễn cho tất cảnhững người triển khai.

Biếtrằng bản thân Microsoft định nghĩa một tiêu chuẩn mởnhư là có các quyền bằng sáng chế “sẵn sàng trên mộtcơ sở tự do về phí bản quyền, vĩnh viễn cho tất cảnhững người triển khai”, tôi phải hỏi câu hỏi y hệtmà tôi đã đặt ra trong bài trước của tôi: Vì saoMicrosoft đã đổi quan điểm của hãng trong các tiêu chuẩnmở? Vì sao chính phủ Anh nên bị ép thừa nhận bất kỳthứ gì ít hơn các tiêu chuẩn mở RF đầy đủ khi màMicrosoft đồng ý rằng việc cấp phép RF là một thuộctính chính trong tài liệu chính sách của hãng mà được“mong muốn để chỉ dẫn hoặc bổ sung cho các chínhsách của các chính phủ”?

Mộtthứ mà tài liệu giải thích là vì sao Microsoft đã ápdụng tiếp cận này:

Thôngqua các Nguyên tắc về Tính tương hợp của Microsoft,Microsoft đã thực hiện các cam kết pháp lý với ECMAInternational, với ISO/IEC, và với tất cả những ngườisử dụng và các nhà cung cấp có quan tâm rằng bất kỳai cũng có thể sử dụng và triển khai Open XML mà khôngcó bất kỳ gánh nặng nào về các Quyền Sở hữu Trítuệ IPR. Microsoft tin tưởng rằng điều này là trong lợiích của bất kỳ ai đối với định dạng tệp mở sẵnsàng tự do và dễ dàng cho trao đổi và lưu giữ các tàiliệu.

Vàđiều y hệt là đúng cho bất kỳ tiêu chuẩn mởtương hợp nào: “Điều này là trong lợi ích của bấtkỳ ai” mà chúng được làm “sẵn sàng tự do và dễdàng” sao cho để cho phép thông tin được trao đổi giữabất kỳ ai, ở bất cứ đâu - chính xác như chính phủAnh tìm kiếm để đảm bảo với chính sách các tiêuchuẩn mở của mình. Các từ ngữ và hành động củachính Microsoft khẳng định điều đó: các tiêu chuẩn mởthực sự mà thúc đẩy tính tương hợp rộng rãi và cókhả năng phải là cấp phép RF đối với các bằng sángchế có yêu sách.

Documentation:

Community-Maintained:

Freely-Implementable:

Soaccording to Microsoft's own definition, one key attribute of an openstandard is that it must be "Freely-Implementable:". Let'slook at how Microsoft defines that term in its analysis:

Anyrequired Microsoft patent rights are available on a royalty-free,perpetual basis to all implementers.

Giventhat Microsoft itself defines an open standard as having patentrights "available on a royalty-free, perpetual basis to allimplementers", I have to ask the same question I posed in myprevious column: why has Microsoft changed its position on openstandards? Why should the UK government be forced to accept anythingless than full RF open standards when Microsoft agrees that RFlicensing is a key attribute in its policy paper that is "intendedto guide or supplement government policies"?

Onething the paper does explain is why Microsoft has adopted thisapproach:

ThroughMicrosoft’s Interoperability Principles, Microsoft has made legalcommitments to Ecma International, to ISO/IEC, and to all interestedusers and vendors that anyone can use and implement Open XML withoutIntellectual Property Rights (IPR) burdens. Microsoft believes thatit is in everyone’s interest for this open file format to beavailable freely and easily for document exchange and preservation.

Andthe same is true for anyinteroperability open standard: "it is in everyone’s interest"that they be made "available freely and easily" so as toallow information to be exchanged between anyone, anywhe-re - exactlyas the UK government seeks to ensure with its open standards policy.Microsoft's own words and actionsconfirm it: truly open standards that promote interoperability aswidely as possible must use RF licensing of claimed patents.

Dịch tài liệu: LêTrung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chương trình 'Huấn luyện huấn luyện viên nguồn mở' - Khóa 4 - Ngày 1

  Các bài trình bày trong chương trình 'Huấn luyện huấn luyện viên nguồn mở', khóa 4, ngày đầu tiên, do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Quốc gia về Công nghệ Mở và trường Đại học Văn Lang, thành phố Hồ Chí Minh, đồng tổ chức đã diễn ra, gồm: Khóa học có sự tham gia của các giáo...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập48
  • Hôm nay4,180
  • Tháng hiện tại235,195
  • Tổng lượt truy cập14,578,788
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây