Lo sợ các tiết lộ giám sát của NSA gây nguy hiểm cho nền công nghiệp điện toán đám mây Mỹ

Thứ tư - 14/08/2013 06:02
P { margin-bottom: 0.21cm; }A:link { }

Fears over NSA surveillance revelations endanger US cloud computing industry

Các công ty nói họ có thể mất hàng tỷ khi các khách hàng trở nên lo ngại về các dữ liệu của họ đang bị chuyển cho các nhà chức trách Mỹ.

Companies say they could lose billions as customers become wary about their data being turned over to US authorities

By C-harles Arthur, technology editor, theguardian.com, Thursday 8 August 2013 18.16 BST

Theo: http://www.theguardian.com/world/2013/aug/08/nsa-revelations-fears-cloud-computing

Bài được đưa lên Internet ngày: 08/08/2013

Lời người dịch: Có những doanh nghiệp Anh thích PRISM, đây là giải thích thú vị của anh ta: “Tôi có thích PRISM không... có, và chúa trời phù hộ nước Mỹ và NSA vì trao cơ hội vàng này cho chúng tôi”, ông đã viết trên blog của mình. “Tôi nghĩ chúng ta nên chuẩn bị chạy hết tốc lực, cấm các dịch vụ của Mỹ và tạo ra một quỹ đầu tư 100 tỷ € cho các công ty nhỏ về công nghệ mới khởi nghiệp ở châu Âu để thúc đẩy thị trường … Ồ vâng, không chút lưỡng lự”. Các doanh nghiệp CNTT Việt Nam có ai nghĩ về PRISM như doanh nghiệp Anh này không nhỉ? Xem thêm: 'Chương trình gián điệp PRISM trên không gian mạng'.

Các doanh nghiệp công nghệ Mỹ sợ họ có thể mất khoảng từ 21.5 tỷ USD tới 35 tỷ USD trong các hợp đồng điện toán đám mây trên toàn thế giới trong 3 năm tới, như một phần của bụi phóng xạ từ các tiết lộ về NSA.

Một số công ty Mỹ nói họ đã thua trong kinh doanh, trong khi các đối thủ Anh nói rằng các doanh nghiệp Anh và châu Âu đang ngày càng lo lắng về việc tin tưởng vào các dữ liệu của họ đối với các tổ chức của Mỹ, nó có thể bị chuyển một cách bí mật cho Cơ quan An ninh Quốc gia, tổ chức giám sát của chính phủ Mỹ.

Một giám đốc người Anh, Simon Wardley ở nhóm nghiên cứu chiến lược Leading Edge Forum, nổi tiếng về xuất bản thông tin về việc gián điệp của NSA và chương trình thu thập dữ liệu PRISM của nó, nói: “Tôi có thích PRISM không... có, và chúa trời phù hộ nước Mỹ và NSA vì trao cơ hội vàng này cho chúng tôi”, ông đã viết trên blog của mình. “Tôi nghĩ chúng ta nên chuẩn bị chạy hết tốc lực, cấm các dịch vụ của Mỹ và tạo ra một quỹ đầu tư 100 tỷ € cho các công ty nhỏ về công nghệ mới khởi nghiệp ở châu Âu để thúc đẩy thị trường … Ồ vâng, không chút lưỡng lự”.

Một khảo sát của Liên minh An ninh Đám mây có trụ sở ở Mỹ, được Quỹ CNTT & Đổi mới (ITIF) trích dẫn thấy rằng các công ty Mỹ mà chào sưu trữ tệp và tính toán trong các hệ thống đám mây - sao cho chúng có thể được lưu trữ và truy cập ở bất kỳ ở đâu trên thế giới - đang ủ rũ về các hiệu ứng của những tiết lộ của Guardian về mức độ chõ mõm và thu thập dữ liệu của chính phủ Mỹ thông qua các dự án như PrismXkeyscore.

Daniel Castro, tác giả của khảo sát của ITIF, nói rằng có lẽ là hợp lý để gợi ý rằng các doanh nghiệp đám mây của Mỹ có thể mất khoảng 10% cho tới 20% thị trường nước ngoài vào tay các đối thủ.

Hiệu ứng đã cảm thấy rồi, Castro nói. Khảo sát của ITIF đã thấy rằng những người ở bên ngoài nước Mỹ, 10% đã hủy một dự án với một nhà cung cấp điện toán đám mây có trụ sở ở Mỹ, và 56% có thể “ít khả năng hơn” sử dụng dịch vụ điện toán đám mây có trụ sở nằm ở Mỹ.

Đối với những người được khảo sát bên trong nước Mỹ, 36% nói rằng những rò rỉ của NSA đã “tạo ra nhiều khó khăn hơn” cho họ để kinh doanh ngoài nước Mỹ.

Scott Fletcher, chủ tịch của Nhóm ANS có trụ sở ở Anh, nói: “Mọi người ở Anh đã từng dè dặt đôi lúc về việc đặt các dữ liệu ở Mỹ vì Luật Yêu nước, mà nó có nghĩa là chính phủ ở đó có thể khá nhiều có được sự truy cập tới mọi thứ. PRISM đã đặt vào đầu của mọi người rằng có lẽ có sự hợp tác ở nước Anh với thứ đó”. Tờ Guardian đã tiết lộ mức độ ở đó trung tâm gián điệp Anh GCHQ và NSA hoán đổi các dữ liệu vào đầu tháng 8.

“Mọi người nói cho chúng tôi và muốn dịch vụ đám mây riêng của riêng họ, vì họ biết chúng tôi không có dạng quan hệ nào với chính phủ”, Fletcher nói. “Họ muốn tất cả các dịch vụ nằm ở Anh, hơn là sử dụng các dịch vụ web của Google và Amazon”.

Chính phủ Mỹ đã vật lộn để đáp lại một loạt các tiết lộ trên tờ Guardian về mức độ giám sát của NSA đối với dữ liệu đi qua vào nước Mỹ. PRISM cho phép nhằm vào các chi tiết về các cá nhân ở bên ngoài nước Mỹ; NSA nói rằng cơ quan này có “sự truy cập trực tiếp” tới các dữ liệu từ Google và Microsoft, trong số những công ty khác, các công ty cũng là các nhà cungn cấp điện toán đám mây chủ chốt. (2 công ty đã từ chối rằng NSA có sự truy cập trực tiếp nhưng nói rằng họ cho phép sự truyền “hợp pháp” các dữ liệu tới NSA). Xkeyscore cho phép NSA đào sâu xuống các chi tiết về các cá nhân hầu như ở khắp mọi nơi trên Internet.

Kích cỡ thị trường điện toán đám mây tiềm tàng toàn cầu được ước tính khoảng 207 tỷ USD vào năm 2016, hơn một nửa sẽ nằm bên ngoài nước Mỹ.

Nhưng không phải mọi nhà cung cấp đám mây tại Anh đã hưởng lợi. Gary Smith, 33 tuổi, người sáng lập Prism Total IT Solutions có trụ sở ở Luân Đôn, nói ngao ngán: “Chúng tôi sẽ không bao giờ là số 1 về tìm kiếm Google vì PRISM một lần nữa. 10 năm trước chúng tôi đã từng. Nhưng sau vụ này - thì không”.

  • Bài báo này đã được bổ sung sửa đổi hôm 09/08/2013 để làm rõ nguồn gốc của khảo sát của ITIF.

American technology businesses fear they could lose between $21.5bn and $35bn in cloud computing contracts worldwide over the next three years, as part of the fallout f-rom the NSA revelations.

Some US companies said they have already lost business, while UK rivals said that UK and European businesses are increasingly wary of trusting their data to American organisations, which might have to turn it over secretly to the National Security Agency, its government surveillance organisation.

One British executive, Simon Wardley at the Leading Edge Forum thinktank, celebrated the publication of the information about the NSA's spying and its Prism data collection program: "Do I like Prism ... yes, and god bless America and the NSA for handing this golden opportunity to us," he wrote on his blog. "Do I think we should be prepared to go the whole hog, ban US services and cre-ate a €100bn investment fund for small tech startups in Europe to boost the market ... oh yes, without hesitation."

A survey by the US-based Cloud Security Alliance, quoted by the Information Technology & Innovation Foundation (ITIF) found that American companies which offer file storage and computing in cloud systems – so they can be stored and accessed anywhe-re in the world – are gloomy about the effects of the Guardian's revelations of the extent of US government snooping and data gathering through projects such as Prism and Xkeyscore.

Daniel Castro, author of the ITIF survey, said that it seemed reasonable to suggest that US cloud businesses could lose between 10% and 20% of the overseas market to rivals.

The effect has already been felt, Castro said. The ITIF survey found that of those outside the US, 10% had cancelled a project with a US-based cloud computing provider, and 56% would be "less likely" to use a US-based cloud computing service.

Of those surveyed inside the US, 36% said that the NSA leaks had "made it more difficult" for them to do business outside the US.

Scott Fletcher, chairman of UK-based ANS Group, said: "People in the UK have been reticent for a while about putting data into the US because of the Patriot Act, which means the government there can pretty much get access to everything. Prism has put into peoples' minds that there might be co-operation in the UK with that." The Guardian revealed the extent to which the UK spy centre GCHQ and the NSA swap data earlier in August.

"People talk to us and want their own private cloud service, because they know we don't have that sort of relationship with the government," Fletcher said. "They want all the services to be based in the UK, rather than using Google or Amazon Web Services."

The US government has struggled to respond to the series of revelations in the Guardian about the extent of the NSA's oversight of data, which travels into the US. Prism allows it to target details about individuals residing outside the US; the NSA claims that it has "direct access" to data f-rom Google and Microsoft, among others, who are both also major cloud computing providers. (The two companies have denied that the NSA has direct access but said that they allow "lawful" transmission of data to it.) Xkeyscore allows the NSA to drill down to details about individuals almost anywhe-re on the internet.

The potential size of the cloud computing market globally is estimated at $207bn by 2016, of which more than half will be outside the US.

But not every cloud provider in the UK has benefited. Gary Smith, 33, the founder of London-based Prism Total IT Solutions, said gloomily: "We will never get to number one on a Google search for Prism again. Ten years ago we were. But after this – no."

• This article was amended on 9 August 2013 to clarify the provenance of the ITIF survey.

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập41
  • Hôm nay9,080
  • Tháng hiện tại56,699
  • Tổng lượt truy cập17,332,686
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây