Lew Moorman: Đám mây Mở là Chìa khóa cho Kết nối mạng Hiện đại

Thứ tư - 25/07/2012 06:46
LewMoorman: Open Cloud Key to Modern Networking

By libbyclark - July 10,2012 - 8:13am

Theo:http://www.linuxfoundation.org/news-media/blogs/browse/2012/07/lew-moorman-open-cloud-key-modern-networking

Bài được đưa lênInternet ngày: 10/07/2012

Lờingười dịch: Chủ tịch Lew Moorman của Rackspace khẳngđịnh con đường đi đúng của đám mây OpenStack vớicộng đồng nguồn mở và các tiêu chuẩn mở. “Đểcho sự đổi mới thực sự xảy ra trong đám mây, ôngnói, chúng ta cần phát triển các tiêu chuẩn mở nhưmột cộng đồng. Đây là cách tốt nhất để nhanhchóng tiến bộ cho điện toán hiện đại... OpenStackthực sự được tạo ra để xây dựng một lựa chọnthay thế mở từ đầu chí cuối. Họ nói chúng tôi sẽkết nối mạng, không chỉ thiết lập để sao chépAmazon. Họ đang hỏi, “Kết nối mạng sẽ được thựchiện thế nào trong thế giới hiện đại?” Chúng tôithực sự sáng tạo và xây dựng một hệ thống có tầmnhìn xa có thể trang bị cho tương lai của điện toán.Amazon, VMware và Microsoft không có tất cả các câu trảlời đó... Cộng đồng Linux đã chỉ cho chúng tôiđường đi. Chúng tôi đã xây dựng toàn bộ nghiệp vụcủa chúng tôi trong các công nghệ mở từ đầu. Chúngtôi đã bắt đầu như một cửa hàng chỉ có Linux và đãxây dựng quá nhiều công cụ nội bộ có sử dụng cáccông nghệ mở và Linux là trái tim của điều đó.Tương lai điện toán cũng sẽ được xây dựng dựavào các công nghệ mở”.

Chủ tịch Lew Moormancủa Rackspace đã gây sự chú ý vào tháng trước với bàinói chuyện của ông tại hội nghị Cấu trúc GigaOM vềsự khóa trói vào nhà cung cấp và đám mây. Ôngđã viện lý rằng việc đơn giản nhái lại các giao diệnlập trình ứng dụng sở hữu độc quyền không giảiquyết được vấn đề về tính tương thích cho các lậptrình viên mà muốn duy trì quyền sở hữu của các ứngdụng đám mây của họ. Ở đây, ông giải thích và mởrộng tranh luận đó. Để cho sự đổi mới thực sự xảyra trong đám mây, ông nói, chúng ta cần phát triển cáctiêu chuẩn mở như một cộng đồng. Đây là cách tốtnhất để nhanh chóng tiến bộ cho điện toán hiện đại.

Không bí mật gì rằngRackspace đang đặt cược với OpenStack, nền tảng đámmây nguồn mở nó đã tung ra với NASA trong năm 2010 và sẽsớm biến thành Quỹ OpenStack độc lập. VớiOpenStack, Moorman nói, những người ủng hộ đang xây dựngmột lựa chọn thay thế từ đầu chí cuối cho các hệthống đám mây sở hữu độc quyền và vì thế sáng tạolại cách mà việc kết nối mạng diễn ra.

Đây là bài thứ 2trong tuần của loạt bài trên Linux.com mà sẽ đặc trưngvới các lãnh đạo của đám mây mở trước hội nghịĐám mây Mở của Quỹ Linux sẽ diễn ra tại SAn Diego từ29-31 tháng 8. Bài của tuần trước là của Ric-hardKaufmann, giám đốc công nghệ của các Dịch vụ Đám mâycủa HP, người đã tranh luận cách mà OpenStack có thểvượt qua được rào cản tạm thời trong ứng dụng.

Vì sao xây dựng mộtđám mây mở ư? Hãy tham gia tranh luận trong diễn đàn đámmây mở mới của chúng tôi.

RackspacePresident Lew Moorman made a splash late last month with his talk atGigaOM’sStructure conference on vendor lock-in and the cloud. He arguedthat simply cloning proprietary APIs doesn’t solve thecompatibility problem for developers that want to maintain ownershipof their cloud applications. Here, he explains and expands onthat discussion. In order for true innovation to happen in the cloud,he says, we need to develop open standards as a community. It’s thebest way to quickly advance modern computing.

It’sno secret that Rackspace is placing its bets with OpenStack,the open source cloud platform it launched with NASA in 2010 and willsoon turn over to the independent OpenStack Foundation. WithOpenStack, Moorman says, supporters are building an end-to-endal-ternative to proprietary cloud systems and are thus re-inventingthe way modern networking happens.

Thisis the second article in a weekly series on Linux.com that willfeature leaders of the open cloud in advance of The LinuxFoundation’s CloudOpenconference to be held Aug. 29-31 in San Diego.Last week’s post featured Ric-hardKaufmann, chief technologist for HP Cloud Services, who discussedhow OpenStack can overcome the adoption hurdle.

Whybuild an open cloud? Join the conversation in our new opencloud forum

Hỏi(H): Ông xác định mở thế nào khi nói về đámmây?

LewMoorman (LM): Máy tính hiện đại thực sự là trungtâm dữ liệu. Và câu hỏi chìa khóa là: dạng phần mềmnào chạy trên máy tính đó? Liệu phần mềm đó có làmở? Liệu nó có được cộng đồng dẫn dắt, tự do, mởvà có khả năng mở rộng được hay không? Và hệ điềuhành cốt lõi của đám mây sẽ là gì? Có các nhu cầuphải là lựa chọn thay thế mở hay không.

Thế giới sở hữuđộc quyền đã tạo ra Windows và thế giới mở đã tạora Linux. Nó đã đổi mới theo cách riêng của nó và đãlàm cho Windows tốt hươn. Lựa chọn thay thế mở thực sựđã xảy ra, không chỉ cho các máy tính cá nhân PC và cácmáy tính xách tay nhưng còn cho cả đám mây nữa. Nó thựcsự là nền tảng cho điện toán hiện đại.

OpenStack đang đượcthiết lập để trở thành hệ điều hành của đám mây.Nó có sự lôi cuốn không thể tránh khỏi và nó là dựán nguồn mở phát triển nhanh nhất trong lịch sử. Nó cónhững đóng góp từ hàng trăm công ty và lập trình viênvà nhanh chóng chín muồi và nhiều người đang xây dựngcác công việc kinh doanh xung quanh nó. Đây là cú đánh tốtnhất mà thế giới có cho một đám mây mở.

H:Ông đã tạo ra một sự náo loạn trong giới báo chí vớibài nói của ông nhằm vào sự khóa trói và nhà cung cấpvà đám mây tại hội nghị Cấu trúc GigaOm. Ông đang hyvọng thực hiện điều gì?

LM:Một phần những gì tôi đã nói về tại hội nghị làcố gắng để xây dựng nhận thức về những gì đámmây thực sự là. Đám mây là một cách thức rất khácđể chạy hạ tầng và nó phụ thuộc vào kho các ứngdụng. Và khi bạn quyết định xây dựng trung tâm dữliệu của bạn hoặc tất cả các ứng dụng xung quanh mộtkho nhất định, bất kể là Amazon, VMWare hay Microsoft, bạncần nhận thức rằng bạn đang thực hiện một cam kếtlớn với kho đó. Các ứng dụng của bạn phụ thuộc vàokho đó, dường như bạn đã đưa ra một quyết địnhchạy Java trong các cơ sở dữ liệu của Oracle. Đó lànhững cam kết thực tiễn.

Những gì chúng tôidang cố làm cho mọi người hiểu về là sẽ có một lựachọn thay thế mở và nó có thể chưa chín như các hệthống sở hữu độc quyền hôm nay, nhưng nó đang tiếnhóa và chúng tôi sẽ tới được đích. Đây mới chỉ làkhởi đầu cảu thế giới đám mây.

Chúng tôi đang đềxuất rằng mọi người hãy nghĩ kỹ về những gì họđang xây dựng cơ sở cho các ứng dụng trong tương laicủa họ và hãy tiến hành sự lựa chọn tỉnh táo. Tôikhông nghĩ thế giới sở hữu độc quyền sẽ biến mất.Bạn có thể sử dụng cả 2 và nhiều người sẽ thế.Nhưng một hệ sinh thái mà linh độnghơn và có khả năng mở rộng hơn và mở là thuận tiệncho mọi người. Nếu bạn nhìn vào cách mà các ứng dụnghiện đại đang được xây dựng thì chúng là rất nhiềudựa vào các công nghệ mở. Nó đòi hỏi mọi ngườitham gia vào và bắt đầu sử dụng công nghệ đó và giúpnó chín. Qua thời gian những dự án mở này sẽ đổimới.

Q:How do you define open when it comes to the cloud?

LewMoorman: The moderncomputer is really the datacenter. And a key question is: what kindof software runs on that computer? Is that software going to be open?Will it be community driven, free, open and extendable? And what willbe the core operating system of the cloud? There needs to be an openal-ternative.

Theproprietary world cre-ated Windows and the open world cre-ated Linux.It innovated on its own path and made Windows better. The openal-ternative really has to happen, not only for PCs and laptopsbut for the cloud. It really is the platform for modern computing.

OpenStackis setting out to be the operating system of the cloud. It hasincredible traction and it’s the fastest growing open sourceproject in history. It’s getting contributions f-rom hundreds ofcompanies and developers and maturing rapidly and many people arebuilding businesses around it. It’s the best shot the world’s gotfor an open cloud.

Q:You cre-ated quite a stir in the press with your talk addressingvendor lock-in and the cloud at GigaOm’s Structure conference. Whatwere you hoping to accomplish?

Moorman:Part of what I was talking about at Structure was trying to buildawareness of what the cloud really is. The cloud is a very differentway of running infrastructure and it depends on the applicationstack. And when you decide to build your datacenter or all your appsaround a certain stack, whether Amazon, VMware or Microsoft, you needto recognize you’re making a big commitment to a stack. Your appsdepend on that stack, as if you made a decision to run Java in Oracledatabases. These are real commitments.

Whatwe’re trying to make people aware of is there will be an openal-ternative and it may not be as mature as proprietary systems today,but it’s evolving and we’ll get there. It’s early in the cloudworld.

We’reproposing that people be thoughtful about what they’re going tobase their future apps on and make a conscious choice. I don’tthink the proprietary world should go away. You could use both andmany people will. But an ecosystem that’s more fluid and extendibleand open is comforting to people. If you look at how modern apps arebeing built they’re so much more on open technologies.

Itrequires people to get involved and start using the technology andhelp it mature. Over time these open projects innovate.

H:Ý ông là gì khi ông nói đám mây cần phải là mở từđầu chí cuối, điều đó không chỉ về các API mở đấychứ?

LM:Một số người dường như nghĩa rằng các API là đámmây và một thứ mà đã làm cho đám mây quá là cách mạnglà sự truy cập được tới API để lập trình được.Nhưng S3 (của Amazon) thực sự là hệ thống phân tán phứctạp. Vấn đề với một mô hình mà nói “nhái lạiAmazon” là, trừ phi bạn có được công nghệ lõi bêndưới nó, còn không thì bạn không thể có một đám mây.

Chúng tôi đã xâydựng Swift. Nó là một hệ thống hoàn toàn phân tán vàkhông chính xác giống S3. Có tính tương thích API cho nhữngđiều cơ ản như việc tải và có một đối tượng rấtdễ nhưng các công nghệ đó làm những thứ phức tạp vàsẽ luôn khác vì có những công nghệ khác nhau bên dưới.Các chức năng cơ bản, như các hệ thống tệp, sẽ là yhệt trong đám mây nhưng tất cả bạn sẽ không bao giờvới tới được là mẫu số chung nhỏ nhất.

H:Điều gì cẩn phải xảy ra để làm cho tầm nhìn củaông thành hiện thực?

LM:OpenStack thực sự được tạo ra để xây dựng một lựachọn thay thế mở từ đầu chí cuối. Họ nói chúng tôisẽ kết nối mạng, không chỉ thiết lập để sao chépAmazon. Họ đang hỏi, “Kết nối mạng sẽ được thựchiện thế nào trong thế giới hiện đại?”

Chúngtôi thực sự sáng tạo và xây dựng một hệ thống cótầm nhìn xa có thể trang bị cho tương lai của điệntoán. Amazon, VMware và Microsoft không có tất cả các câutrả lời đó.

H:Rackspace liên can thế nào trong việc tạo ra các tiêu chuẩnmở và một đám mây mở?

LM:Chúng tôi đã thực hiện các đầu tư khổng lồ vàoOpenStack và đã chi hàng triệu USD để dự án chạy được.Chúng tôi sẽ chuyển nó qua Quỹ OpenStack trong những thángtới và sau đó chúng tôi sẽ chỉ là thành viên cộngđồng khác, những là một người đóng góp lớn mãnguồn.

Chúng tôi tạiRackspace đang trong quá trình chuyển hoàn toàn lên mãnguồn. Tới tháng 8 phía tính toán của đám mây củachúng tôi sẽ ở trên OpenStack và chúng tôi sẽ khởi tạocơ sở dữ liệu và chào lưu trữ khối mà chúng tôi đãvà đang làm việc từ 18-24 tháng nay. Chúng tôi đang đặttiền của chúng tôi vào chỗ xứng đáng.

Chúng tôi cũng làmviệc để giúp mọi người triển khai một cách cá nhânvà các dịch vụ của chúng tôi sẽ giúp các triển khairiêng. Cuối cùng nó sẽ tiến hóa từ đang được triểnkhai không chỉ bằng cạc chuyên gia, mà bằng phòng CNTTđiển hình của bạn.

Q:What did you mean when you said the cloud needs to be open f-rom endto end, it’s not just about open APIs?

Moorman:Some people seem to think that APIs are the cloud and one thing thatmade the cloud so revolutionary is it’s programmatically accessibleby API.  But (Amazon) S3is a really complex distributed system. The issue with a model thatsays “clone Amazon” is that, unless you have the core technologyunderneath it, you can’t have a cloud.

Webuilt Swift. It’s a totally distributed system and it’s notexactly like S3. Having API compatibility for the basics like loadingand getting an object is very easy but these technologies do complexthings and will always be different because there are differenttechnologies underneath. The basic functionalities, like filesystems, will be the same in the cloud but all you’ll ever get tois the lowest common denominator.

Q:What needs to happen to make your vision a reality?

Moorman:OpenStack is really setting out to build an open al-ternative f-rom endto end. They say we’re going to do networking, not just set out tocopy Amazon. They’re asking, “How should networking be done inthe modern world?”

Weneed to really innovate and build a visionary system that can powerthe future of computing. Amazon, VMware and Microsoft don’t haveall the answers.

Q:How is Rackspace involved in creating open standards and an opencloud?

Moorman:We’ve made massive investments in OpenStack and spent millions toget the project up and running. We will be handing it over to theOpenStack Foundation over the coming months and then we’ll just beanother community member, but a big contributor to the code.

Weat Rackspace are in the process of moving fully onto the code. ByAugust the compute side of our cloud will be on OpenStack and we willbe launching database and block storage offers that we’ve beenworking on for 18 or 24 months. We’re putting our money whe-re ourmouth is.

We’realso working to help people deploy privately and our services helpwith private deployments.  Eventually it will evolve f-rom beingdeployed not just by specialists, but by your typicalIT department.

H:Một vài bài học nào ông đã học được cho tới naytrong việc chuyển sang OpenStack?

LM:Không có câu hỏi đó là những công nghệ phức tạp chưatừng có. Chúng tôi đã thấy rằng phương pháp luận củanguồn mở cho bất kỳ dự án nào được đưa ra có thểchuyển động chậm hơn so với nếu bạn làm nó một mìnhvì qui trình của cộng đồng. Nhưng đối trọng là, vìbạn có quá nhiều người tham gia mà về lâu dài mọi thứbắt đầu chạy nhanh hơn nhiều. Nhưng nó chiếm hợi dàihơn so với chúng tôi mong muốn. Chúng tôi từng hy vọngnó có thể nhanh hơn.

Đó còn là một quitrình học cách xây dựng phần mềm trong cộng đồng mởvà làm việc với cộng đồng. Nó đang chạy, theo hầunhư mọi cách thức, tốt hơn so với chúng tôi có thểmong đợi. Chúng tôi đang làm việc với nhiều công ty đểchứng minh khái niệm. Đây thực sự là những ngày đầucho đám mây và OpenStack là trong tâm trí của khác nhiềumỗi người trong CNTT lớn.

H:Một số bài học nào ông đã học được cho tới naytrong việc chuyển sang OpenStack?

LM:Không có câu hỏi chúng là các công nghệ phức tạp khótin. Chúng tôi đã thấy rằng công nghệ nguồn mở cho bấtkỳ dự án nào được đưa ra cũng có thể chuyển độngchậm hơn so với nếu bạn tự làm nó vì qui trình củacộng đồng. Nhưng đối trọng là, vì bạn có quá nhiềungười tham gia mà về lâu dài mọi thứ bắt đầu chạynhanh hơn nhiều. Nhưng nó lấy đi hơn dài hơn so vớichúng tôi muốn. Chúng tôi từng hy vọng nó có thể đinhanh hơn.

Cũng là một quátrình học tập cách xây dựng phần mềm trong cộng đồngmở và làm việc với cộng đồng. Nó đang tiến triển,theo hầu như mọi cách, tốt hơn so với chúng tôi có thểmong đợi. Chúng tôi đang làm việc với nhiều công tychứng minh khái niệm. Đây thực sự là những ngày đầucho đám mây và OpenStack là trong tâm trí của khá nhiềumỗi người trong CNTT lớn. Nó có sự chia sẻ trí tuệthực sự với nhóm đó và họ đang tiến bộ.

Bạn có thể thấyxung lượng của cộng đồng.

H:Sự tham gia của Google vào thị trường các nhà cung cấpđám mây công cộng làm thay đổi thế nào sự năng độngcủa nguồn mở?

LM:Chúng là kho sở hữu độc quyền mạnh khác. Họ sẽ tạora nhiều lựa chọn tốt cho mọi người và nó giúp kiểmtra tương lai của điện toán đám mây. Giống như họđang nhằm vào những người mua rất lớn ở phạm vi lớnmà thường tự làm nó ngày nay. Họ có phạm vi và kinhnghiệm để giúp mọi người với điều đó. Tôi muốnthấy họ ôm lấy nguồn mở nhưng họ có cách làm củahọ và công nghệ họ đã tự xây dựng.

H:Điều gì tiếp theo với Rackspace?

LM:Chúng tôi có một đống sản phẩm sẵn sàng để tung ra.Việc kết nối OpenStack từ công cộng vào trong thế giớirieng là một đề xuất có giá trị lớn.

Cộngđồng Linux đã chỉ cho chúng tôi đường đi. Chúng tôiđã xây dựng toàn bộ nghiệp vụ của chúng tôi trong cáccông nghệ mở từ đầu. Chúng tôi đã bắt đầu như mộtcửa hàng chỉ có Linux và đã xây dựng quá nhiều côngcụ nội bộ có sử dụng các công nghệ mở và Linux làtrái tim của điều đó. Tương lai điện toán cũng sẽđược xây dựng dựa vào các công nghệ mở.

Q:What are some lessons you’ve learned so far in moving to OpenStack?

Moorman:There’s no question these are incredibly complex technologies. Wehave found that open source methodology for any given project canmove more slowly than if you did it yourself because of the communityprocess. But the counterweight is that, because you have so manypeople participating that in the long run things start running somuch faster. But it’s taken a bit longer than we would have liked.We were hopeful it would go faster.

It’salso been a process learning how to build software in the open andwork with the community. It’s going, in almost every way, betterthan we would have expected. We’re working with a lot of companiesdoing proof of concept. It’s early days for the cloud and OpenStackis on the mind of pretty much everyone in big IT. It has realmindshare with that group and they’re kicking the tires. You cansee the community momentum.

Q:How does Google’sentrance into the public cloud provider market change the opensource scene dynamic?

Moorman:They’re another powerful proprietary stack. They’ll cre-ate a lotof good options for people and it helps validate the future of cloudcomputing. It looks like they’re targeting very large, at-scalebuyers that typically do it themselves today. They have the scale andexperience to help people with that. I’d love to see them toembrace an open system but they have their way of doing it andtechnology they’ve built themselves.

Q:What’s next for Rackspace?

Moorman:We have a whole bunch of products getting ready to launch. ConnectingOpenStack f-rom public into the private world is a great valueproposition.

TheLinux community has shown us the way. We have built our wholebusiness on open technologies f-rom the beginning. We started as aLinux only shop and have built so many internal tools using opentechnologies and Linux has been the heart of that. The future ofcomputing will be built on open technologies, too.

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập72
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm67
  • Hôm nay6,394
  • Tháng hiện tại306,290
  • Tổng lượt truy cập28,385,136
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây