Làm gì với vấn đề “quỷ lùn bằng sáng chế”

Thứ sáu - 12/10/2012 05:40
Whatto do about the "patent troll" problem

Posted 24 Sep 2012 by RobTiller

Theo:http://opensource.com/law/12/9/what-do-about-patent-troll-problem

Bài được đưa lênInternet ngày: 24/09/2012

Lờingười dịch: Nước Mỹ vẫn đang vật lộn với vấn đềcác “Quỷ lùn bằng sáng chế” (Patent Trolls), vì chúngcản trở đổi mới sáng tạo dựa vào việc đầu cơtích trữ các bằng sáng chế có khả năng đưa vào cácvụ kiện. Nguy hiểm hơn nữa, là chúng sẽ tạo ra nhữnghội đoàn chuyên làm những việc như vậy. “Một báocáo mới với đầu đề Tổng quan về tranh luận “Quỷlùn bằng sáng chế” (Patent Trolls) là lời cáo buộc cósức công phá cân bằng và tối hậu đối với “các quỷlùn bằng sáng chế””. Nhiều gợi ý cải tiếnhệ thống các bằng sáng chế, trong đó có việc:“thay đổi phương pháp cho việc tính toán các thiệthại trong một vụ kiện về bằng sáng chế. Các sảnphẩm phần mềm có thể liên quan tới hàng trăm thànhphần có khả năng tiềm tàng được cấp bằng sáng chế.Một cải cách có thể giải quyết được rủi ro theo đómột phát hiện vi phạm có liên quan chỉ đối với mộtthành phần nhỏ có thể gây ra những thiệt hại khôngtương xứng”. “Còn sự thay đổi trong luật đểloại trừ các bằng sáng chế phần mềm nhỉ là gì nhỉ?Báo cáo động chạm tới khả năng này, lưu ý rằng LuậtSHIELD được đề xuất có thể đối xử với phần mềmnhư một chủng loại đặc biệt của đổi mới. Nócũng lưu ý rằng lý lẽ cũ rích rằng một tiếp cận nhưvậy có thể bị cấm bằng một hiệp định quốc tế(thỏa thuận TRIPS) là không quyết định được”.

Một báo cáo mới vớiđầu đề Tổng quan về tranh luận “Quỷ lùn bằng sángchế” (Patent Trolls) là lời cáo buộc có sức công phácân bằng và tối hậu đối với “các quỷ lùn bằngsáng chế”. Nó được bộ phận Dịch vụ Nghiên cứucủa Quốc hội chuẩn bị cho các thành viên Quốc hội,những người có thể thực sự làm gì đó về vấn đề“quỷ lùn” này. Nó là một cuốn sách nhập môn hữudụng cho những ai mới bước vào lĩnh vực này.

Trước hết, xin lỗibất kỳ ai bị tổn thương từ việc sử dụng từ “cácquỷ lùn”. Như báo cáo chỉ ra, vấn đề là khái niệmđó không chỉ là có nghĩa xấu, mà còn cả thứ gì đómù mờ. Nó lưu ý cho việc sử dụng chung khái niệm lịchsự hơn “các thực thể không thực hành” - NPE(Non-Practicing Entity), mà thay vào đó thích sử dụng hơn“các thực thể đòi quyền lợi về bằng sáng chế” -PAE (Patent - Assertion Entity). Họ là những thực thể đầucơ tích trữ bằng việc mua các bằng sáng chế với mộtquan điểm đòi quyền lợi cho chúng chống lại các bênthường đã độc lập sáng chế, sản xuất và đưa rathị trường công nghệ trong vấn đề này. Tôi thấy tiệnvới “PAE”, nó thực sự rõ ràng hơn, và cũng chỉ tớisự chơi chữ không cưỡng lại được: tất cả điềumà một PAE làm là làm cho bạn trả tiền.

Báo cáo thừa nhậnsự việc là “các PAE cản trở đổi mới, làm xói mònhệ thống bằng sáng chế và trút sự tàn phá lên cácdoanh nghiệp mà đóng một vai trò sống còn trong nền kinhtế Mỹ”. Nó cũng lưu ý rằng các PAE chiến đấu việchọ đưa ra những lợi ích bằng việc bù đắp cho cácnhà sáng tạo nhỏ và quản lý các rủi ro đầu tư trongnghiên cứu và sáng tạo. Những lợi ích đó có thể tồntại, theo báo cáo, nhưng chúng “là quá nặng với cácchi phí”.

Báocáo của bộ phận Dịch vụ Nghiên cứu của Quốc hộilàm một công việc tốt bằng việc giải thích nhanh sựnăng động của các vụ kiện thường nhật của các PAE.“Kiện cáo về bằng sáng chế là đắt giá, và không cócách thức nhanh chóng và kham được nào để vứt bỏ mộtvụ kiện về bằng sáng chế ngoài việc phải dàn xếp.Những bị đơn thường xuyên thấy sự dàn xếp là lựachọn có hiệu quả nhất về chi phí, thậm chí nếu họchắc chắn rằng họ không vi phạm”. Bổ sung thêm,“không giống như hầu hết các bên nguyên là nhữngngười được trao các bằng sáng chế, các PAE theo đuổicác vụ kiện vi phạm 'không chịu rủi ro tàn phá đốivới công việc kinh doanh cốt lõi của họ' vì sự éptuân thủ các bằng sáng chế là công việc kinh doanh cốtlõi của họ”.

Anew report titled AnOverview of the "Patent Trolls" Debate [PDF] is abalanced but ultimately devastating indictment of "patenttrolls." It was prepared by the Congressional Research Servicefor members of Congress, who could actually do something about the"troll" problem. It's a useful primer for those new to thearea.

First,apologies to any who are offended by use of the word "trolls."As the report points out, the problem is that the term is not onlypejorative, but also somewhat vague. It notes the common use of themore polite term "non-practicing entities" (NPEs), butfavors using instead "patent-assertion entities" (PAEs).These are entities that speculate by buying patents with a view toasserting them against parties that usually have independentlyinvented, produced, and marketed the technology at issue. I'm finewith "PAE," which really is clearer, and also points towardan irresistible pun: all a PAE does is make you pay.

Thereport recognizes the case that "PAEs impede innovation,undermine the patent system, and wreak havoc on businesses that playa vital role in the American economy." It also notes that PAEscontend they provide benefits by compensating small inventors andmanaging the risks of investments in research and invention. Thesebenefits may exist, according to the report, but they "aresignificantly outweighed by the costs."

TheCongressional Research Service report does a good job of quicklyexplaining the dynamics of ordinary PAE cases. "[P]atentlitigation is expensive, and there is no quick or affordable way toget rid of a patent suit except to settle. Defendants frequently findsettlement the most cost-effective option, even if they are certainthat they are not infringing." In addition, "[u]nlike mostpatentee-plaintiffs, PAEs pursuing infringement suits ‘do not riskdisruption to their core business' because ‘patent enforcement istheir core business."

Một điểm tươi mớicủa báo cáo là nghiên cứu chỉ ra rằng “hoạt độngcủa các PAE có thể gây hại cho sự cạnh tranh ở mứcđộ mà các công ty đang hoạt động sử dụng hoặc 'đỡđầu' cho các PAE như một biện pháp bắt các đối thủcạnh tranh gánh chịu các chi phí và đạt được các kếtquả chống cạnh tranh khác”. Đó là, các công ty thựctế đang khuyến khích PAE tấn công lên các đối thủcạnh tranh. Theo quan điểm của tôi, mô hình PAE về cơbản là vận hành bằng tiền (hãy nghĩ về “chỉ cho tôitiền!”) và không khác bất kỳ đối tượng xác hộinào khác. Sự vô đạo đức cơ bản của mô hình đó làviệc gây phiền hà, mà sự mở rộng và phường hội hóaphát sinh của mô hình đó thậm chí còn nhiều hơn thế.

Báocáo liệt kê không có xác nhận một loạt các lựa chọnpháp lý có khả năng cho việc giải quyết vấn nạn PAE.Việc treo hiện hành Luật Bảo vệ những Người đổimới Công nghệ - Cao khỏi những Tranh chấp Pháp lý Quáđáng - SHIELD (Saving High-Tech Innovators f-rom Egregious LegalDisputes), nó có thể đưa ra khả năng yêu cầu rằng mộtbên nguyên thua cuộc trả các chi phí pháp lý của bên bịtrong các vụ kiện có liên quan tới các bằng sáng chếvề phần cứng hoặc phần mềm máy tính. Điều này cóthể không khuyến khích các vụ kiện của một số PAE,dù nó có thể bị chỉ trích vì để lại một số vụkiện của PAE không động tới được và không khuyếnkhích một số vụ kiện không phải của các PAE.

Trongsố những cải cách đáng kể khác được lưu ý trong báocáo là việc tăng cường ép tuân thủ tính xác định vàcác yêu cầu mở ra của Phần 112 của Luật Bằng sángchế. Điều này có thể làm vô hiệu hóa các bằng sángchế tối nghĩa và mờ ảo. Quốc hội cũng có thể hạkhoảng thời gian cho các bằng sáng chế CNTT ít hơn 20 nămnhư hiện hành.

Ýtưởng thú vị khác là một qui định không thực hànhmột bằng sáng chế trong một số năm có thể được đốixử như là bằng chứng của sự loại bỏ. Trong nhữngtrường hợp như vậy, bên nguyên có thể được yêu cầuchỉ ra những nỗ lực tiến hành hoạt động thương mạiđể xử lý. Vì hầu hết các vụ kiện của các PAE dựavào các bằng sáng chế cũ hơn, điều này có thể làmdừng nhiều vụ kiện như vậy.

Như báo cáo chỉ ra,luật có thể được thay đổi để loại trừ giả địnhvề tính hiệu lực áp dụng được cho các bằng sáng chếhiện nay. Theo các luật hiện hành , giả định này chỉcó khả năng bác bỏ bằng bằng chứng rõ ràng và thuyếtphục, hơn là ưu thế chung hơn đối với tiêu chuẩn vềbằng chứng. Tiêu chuẩn này gây khó khăn cho việc vôhiệu hóa các bằng sáng chế của những kẻ hung hăng càkhịa về bằng sáng chế.

Onefresh point of the report is research that indicates "that PAEactivity could harm competition to the extent that operatingcompanies use or ‘sponsor' PAEs as a means of imposing costs onrivals and achieving other anticompetitive ends." That is, realcompanies are promoting PAE attacks on rivals. In my view, the PAEmodel is basically coin-operated (think "show me the money!")and indifferent to any other social objective. The fundamentalamorality of that model is disturbing, but the nascent expansion andcorporatization of that model is even more so.

Thereport lists without endorsing various possible legislative optionsfor addressing the PAE problem. Currently pending is the SavingHigh-Tech Innovators f-rom Egregious Legal Disputes (SHIELD) Act,which would provide for the possibility of requiring that a losingplaintiff pay defendant's legal costs in cases involving computerhardware or software patents. This could discourage some PAE suits,although it could be criticized both for leaving some PAE lawsuitsuntouched and discouraging some non-PAE suits.

Amongother potential reforms noted in the report is strengtheningenforcement of the definiteness and disclosure requirements ofSection 112 of the Patent Act. This could result in invalidation ofabstract or ambiguous patents. Congress could also decrease theperiod for IT patents to less than the current 20-year period.

Anotherinteresting idea is a rule that failure to practice a patent for anumber of years could be treated as evidence of abandonment. In suchcases, the plaintiff would be required to show efforts to undertakecommercial activity in order to proceed. Because most PAE cases arebased on older patents, this could stop many such cases.

Asthe report points out, the law could be changed to eliminate thepresumption of validity applicable to existing patents. Under currentlaw, this presumption is rebuttable only by clear and convincingevidence, rather than the more common preponderance of the evidencestandard. This standard makes it difficult to invalidate the patentsof patent aggressors.

Khảnăng khác là việc thay đổi phương pháp cho việc tínhtoán các thiệt hại trong một vụ kiện về bằng sángchế. Các sản phẩm phần mềm có thể liên quan tới hàngtrăm thành phần có khả năng tiềm tàng được cấp bằngsáng chế. Một cải cách có thể giải quyết được rủiro theo đó một phát hiện vi phạm có liên quan chỉ đốivới một thành phần nhỏ có thể gây ra những thiệt hạikhông tương xứng.

Cònsự thay đổi trong luật để loại trừ các bằng sángchế phần mềm nhỉ là gì nhỉ? Báo cáo động chạm tớikhả năng này, lưu ý rằng Luật SHIELD được đề xuấtcó thể đối xử với phần mềm như một chủng loạiđặc biệt của đổi mới. Nó cũng lưu ý rằng lý lẽcũ rích rằng một tiếp cận như vậy có thể bị cấmbằng một hiệp định quốc tế (thỏa thuận TRIPS) làkhông quyết định được. Dù nhiều người coi tiếpcận này là quá cơ bản để có khả năng sống được,thì thật tốt để thấy rằng bộ phận Dịch vụ Nghiêncứu của Quốc hội không được chuẩn bị để đưa raqui định này.

Những ý tưởng cảicách này hay khác cần thảo luận nhiều hơn nữa. Biếtrằng bầu cử sắp diễn ra, có khả năng chúng ta sẽkhông thấy bất kỳ hoạt động pháp lý nào đề cậptới vấn đề các PAE trong tương lai gần. Nhưng báo cáocung cấp các dữ liệu sẽ là hữu dụng trong các tranhluận trong tương lai. Trong khi chờ đợi, chúng ta có mộtvài tranh luật của tổng thống sắp diễn ra. Có thể aiđó có thể hỏi các ứng viên xem họ có kế hoạch gìđể thực hiện về các vấn đề các bằng sáng chếphần mềm và các PAE.

Anotherpossibility is changing the method for calculating damages in apatent case. Software products may involve hundreds of potentiallypatentable components. A reform could address the risk under that afinding of infringement relating to only one minor component couldresult in disproportionate damages.

Whatabout a change in the law to eliminate patents for software? Thereport touches on this possibility, noting that the proposed SHIELDAct would treat software as a special category of invention. It alsonotes that the old argument that such an approach might be barred byinternational treaty (the TRIPS agreement) is not decisive. Althoughmany consider this approach too radical to be viable, it's good tosee that the Congressional Research Service is not prepared to ruleit out.

Theseand other reform ideas are worth much more discussion. Given theimpending election, it's unlikely we'll see any legislative activityaddressing the PAE problem in the near future. But the reportfurnishes data that will be useful in future debates. In themeantime, we've got some presidential debates coming up. Maybesomebody can ask the candidates what they plan to do about theproblems of software patents and PAEs.

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập35
  • Hôm nay2,841
  • Tháng hiện tại303,408
  • Tổng lượt truy cập16,738,553
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây