Linux là bột nhào, Windows là thủy tinh

Thứ năm - 05/08/2010 05:43

Linuxis dough, windows is glass

Locutus (SystemAdministrator) posted, July 29, 2010

Theo:http://it.toolbox.com/blogs/locutus/linux-is-dough-windows-is-glass-40255

Bài được đưa lênInternet ngày: 29/07/2010

Lờingười dịch: Một bài về kỹ thuật khá thú vị đểchứng minh vì sao khi hệ điều hành hỏng với cùng mộtnguyên nhân như nhau, thì Windows lại xử sự khác hoàntoàn với Linux, và dễ vỡ hơn nhiều so với Linux. Điềucốt lõi nằm ở thiết kế của Windows và Linux. “Linuxlà một hệ điều hành nơi mà tất cả các phần làmviệc cùng với nhau nhưng lại độc lập với nhau. Điềunày là khá giống với các phân tử trong trò play-doh(tm).Bạn có thể kéo play-doh(tm) ra, nhào nó với nhau và bópnó theo các cấu hình khác nhau. Hoàn toàn những thứ y hệtnhư vậy có thể làm trong thế giới điện tử vớiLinux. Nên khi một thành phần của Linux bị hỏng, khônggì ngoài thứ được kết nối trực tiếp tới thành phầnđó bị ảnh hưởng. Trong thế giới Windows, mọi thứ làbị ràng buộc vào nhau một cách chặt chẽ. Giống nhưcác phân tử trong kính (đừng có nói với tôi về bấtkỳ tấm kính nào là một chất lỏng siêu lạnh nhé). Khitấm kính bị đánh với một lực tàn phá thì nó có xuhướng gãy vỡ như thế lực đó được truyền qua cấutrúc”.

Một thứ mà với cáchệ điều hành, bất kỳ hệ điều hành nào, là việcchúng có những lỗi logic. Nói một cách khác chúng có cáclỗi. Các lỗi này đơn giản là không tính tới rằng mộtlập trình viên đã làm trong việc thiết kế các cấutrúc logic hoặc lập trình viên lóng ngóng khi gõ vào mộtbiến và quên một ký tự “i” hoặc thứ gì đó (chúnglà những lỗi khó mà tìm ra). Đối với bất kỳ lý dogì mà một hệ điều hành hoặc người sử dụng nó dựavào các chương trình có thể, làm và sẽ bị hỏng. Điềuquan trọng nhất là cách mà hệ điều hành đó hành xửvới sự hỏng này.

Bây giờ hãy giả vờmột sự hỏng hệ điều hành có sử dụng sự tương tự.Nếu bạn có trẻ em, hoặc bản thân bạn là một đứatrẻ lớn (tôi béo, xám và hói và vẫn là một đứa trẻ)rồi bạn hầu như có thể biết về cách chơi. Nếu bạncó thể chộp được cái nắm của ai đó rồi ném nóxuống sàn thật mạnh như bạn có thể làm. Điều gì sẽxảy ra? Nó sẽ méo, và phẳng ra nhưng vẫn còn là mộtmiếng. Đó là những gì xảy ra khi Linux bị hỏng.

Sau đó lấy một mảnhthủy tinh, nó có thể là từ một cửa sổ cũ, một cáichai (ưu tiên là một chai bia rỗng mà bạn vừa uống hết)hoặc một mảnh thủy tinh thông thường mà bạn khôngquên. Hãy cầm lấy miếng thủy tinh đó và ném nó thậtmạnh như bạn có thể xuống sàn nhà. Điều gì sẽ xảyra? Tất nhiên nó tan thành hàng triệu mảnh. OK, không làmột triệu mảnh nhưng mà tôi nói theo mỹ từ ở đây:Đây là điều xảy ra khi Windows bị hỏng.

Chắc chắn các phiênbản sau này của Windows là tốt hơn nhiều so với nhữnggì thường thấy, miếng kính được tôi luyện và đượclàm thành miếng để làm cho nó cứng hơn. Kết quả cuốicùng vẫn y hệt. Khi Windows bị hỏng, nó hỏng theo mộtcách to lớn. Một sự hỏng của Linux thường không có sựkiện gì để so sánh được. Nó giống nhiều hơn việcđể không khí xì ra ngoài một cái lốp hơn là việc làmnổ một quả bóng.

Thething with operating systems, any operating system, is that they havelogic errors. In other words they have bugs. Bugs are simplymis-calculations that a programmer has made in designing logicstructures or the programmer fumble fingered when typing in avariable and missed an "i" or something (those are thehardest bugs to find :(). For what ever the reason an operatingsystem or its user based programs can, do and will crash. The mostimportant thing is how does the operating system handle this crash.

Nowlets simulate an operating system crash using analogy's. If you havechildren, or are a big child yourself (I am fat, grey and balding yetstill a child :) then you most probably know about play-doh (tm). Ifyou can grab a hold of some then take a handful and throw it at thefloor as hard as you can. What happens? It goes splat, and flattensout but is still in one piece. That is what happens when Linuxcrashes.

Nextfind a piece of glass, it could be an old window pain, a bottle(preferably empty f-rom the beer you just finished) or a regular glassthat you won't miss. Take that glass and throw it as hard as you canagainst the floor. What happens? Of course it smashes into a millionpieces. OK, not a million pieces but I am claiming artistic licensehere :) This is what happens when windows crashes.

Surelater versions of windows are a lot better than what they used to be,the glass is tempered and laminated to make it stronger. The endresult is still the same. When windows crashes, it crashes in a bigway. A crash under Linux is more of a non-event in comparison. Morelike letting the air out of a car tire than popping a balloon.

Nênvì sao 2 hệ điều hành vận hành quá khác nhau vậy? Đólà do cách mà hệ điều hành điều khiển các phần bộnhớ và các thành phần của nó. Linux là một hệ điềuhành nơi mà tất cả các phần làm việc cùng với nhaunhưng lại độc lập với nhau. Điều này là khá giốngvới các phân tử trong trò play-doh(tm). Bạn có thể kéoplay-doh(tm) ra, nhào nó với nhau và bóp nó theo các cấuhình khác nhau. Hoàn toàn những thứ y hệt như vậy cóthể làm trong thế giới điện tử với Linux. Nên khi mộtthành phần của Linux bị hỏng, không gì ngoài thứ đượckết nối trực tiếp tới thành phần đó bị ảnh hưởng.

Trongthế giới Windows, mọi thứ là bị ràng buộc vào nhau mộtcách chặt chẽ. Giống như các phân tử trong kính (đừngcó nói với tôi về bất kỳ tấm kính nào là một chấtlỏng siêu lạnh nhé). Khi tấm kính bị đánh với mộtlực tàn phá thì nó có xu hướng gãy vỡ như thế lựcđó được truyền qua cấu trúc. Kính là cứng vàkhông mềm dẻo và sẽ không thể uốn được nhiều trướckhi nó hồi phục lại theo một miếng cắt. Nên thườnglà, khi một thành phần của Windows hỏng thì nó ảnhhưởng tới toàn bộ hệ điều hành và bạn có đượcnhững gì thường nổi tiếng được gọi là màn hìnhxanh chết chóc BSOD.

Cho bạn một ví dụsống động thực tế. Giả sử bạn có một máy tính vớimột chip bộ nhớ bị lỗi. Trong máy tính này bạn càiđặt Windows trong một phân vùng và Linux trong một phânvùng khác. Cả 2 hệ điều hành làm việc tốt cho tớikhi lỗi đó bị đánh. Khi máy tính đang chạy Windows thìbạn có thể có vài thứ xảy ra. Máy tính có thể bị colại và đòi hỏi bạn phải khởi động lại, chươngtrình mà bạn đang làm việc có thể hỏng và bộ nhớ hệthống hỏng đòi hỏi một sự khởi động lại hoặc máytính có thể đơn giản là BSOD và đòi hỏi khởi độnglại. Vì bất kỳ lý do gì thì sự kiểm soát máy tínhcũng ngay lập tức và không thể cứu chữa nổi sẽ bịlấy đi khỏi bạn.

Sowhy do the two operating systems operate so differently? It is due tothe way the operating system handles its memory and component parts.Linux is an operating system whe-re all parts work together but areindependent of each other. This is pretty similar to the molecules inplay-doh(tm). You can pull play-doh(tm) apart, mash it together andsqueeze it into different configurations. Exactly the same things canbe done in the electronic world with Linux. So when a component ofLinux crashes, nothing else that is not directly connected to thatcomponent is affected.

Inthe windows world, everything is tightly bound together. Same as themolecules in glass (no giving me any lip about glass being asupercooled liquid either :). When glass is hit with a damaging forceit tends to shatter as that force is transmitted throughout thestructure. Glass is rigid and inflexible and will not take too muchbending before it retaliates in a cutting manner. So generally, whena component of windows fails it effects the whole operating systemand you get what is famously known as the BSOD or Blue Screen OfDeath.

Togive you a real life example. Suppose you have a computer with afaulty memory chip. On this computer you install windows in onepartition and Linux in another partition. Both operating systems workfine until that faulty bit is hit. That is when the fit hits theshan. When the computer is running under windows you can have severalthings happen. The computer can freeze up on you requiring you tohave to reboot, the program you are working on can crash and corruptsystem memory requiring a reboot or the computer can simply BSODrequiring a reboot. For what ever the reason control of the computeris instantly and irrecoverably taken away f-rom you.

Đây lại là một câuchuyện khác trong kịch bản của Linux. Một số thứ cóthể xảy ra. Chương trình mà bạn đang làm việc có thểhỏng. Rồi Linux tự động xóa bộ nhớ sao cho bạn đơngiản chỉ khởi động lại chương trình đó. Giao diệnngười sử dụng của bạn có thể co lại sao cho bạn cóthể đơn giản kết nối thông qua một cổng từ xa vàkhởi động lại giao diện đó. Nếu đây là nhân mà bịảnh hưởng thì nó không làm cho Linux tương tự như vớiBSOD. Phụ thuộc vào phần nào của nhân bị đánh thì nócó thể hoảng loạn, hỏng bộ nhớ cốt lõi cho lần phântích sau và khởi động lại (chỉ module nhân, chứ khôngphải là máy tính) hoặc trong trường hợp tệ nhất, hoàntoàn khóa yêu cầu một sự khởi động lại.

Điểm ở đây làviệc cùng một dạng các vấn đề vật lý và logic y hệtnhư nhau thì Windows dễ vỡ và không thể dung thứ hơnnhiều so với Linux. Ít nhất đây là kinh nghiệm của tôikhi làm việc với cả Windows và Linux nhiều năm mà tôi cóthể nhớ. Bạn có kinh nghiệm nào với việc phục hồitừ những lần hỏng hệ điều hành? Bạn thấy đượcgì dễ dàng hơn để sửa, mà không phải khởi độnglại.

Itis a different story in the Linux scenario. Again several things canhappen. The program you are working on can crash. Then Linuxautomatically clears the memory so you simply just restart theprogram. Your user interface can freeze so you can simply connectthrough a remote port and restart that interface. If it is the kernelthat is effected it doesn't do the Linux equivalent of the BSOD.Depending on which part of the kernel is hit it can panic, dump corememory for later analysis and restart (just the kernel module, notthe computer) or in the worst case, totally lock up requiring areboot.

Thepoint here is that for the same type of physical or logical problemswindows is far more fragile and unforgiving than Linux is. At leastthis is my experience with working with both windows and Linux formore years than I can remember. What experience do you have withrecovering f-rom operating system crashes? Which do you find to beeasier to fix, without having to reboot.

Dịch tài liệu: LêTrung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập29
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm28
  • Hôm nay316
  • Tháng hiện tại300,883
  • Tổng lượt truy cập16,736,028
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây