5 thế lực dẫn dắt nguồn mở ngày nay - Phần 3

Thứ hai - 29/10/2012 06:22
5key forces driving open source today

Từsự gia tăng của các quỹ tới sự nổi lên các mô hìnhdoanh thu, phong trào nguồn mở mồi được cho tác độngthậm chí còn lớn hơn trong các công nghệ của tươnglai.

F-romthe rise of foundations to emerging revenue models, the open sourcemovement is primed for even greater impact on tomorrow's technologies

BySimonPhipps, October 15, 2012

Theo:http://www.infoworld.com/d/open-source-software/5-key-forces-driving-open-source-today-204429?page=0,2

Bàiđược đưa lên Internet ngày: 15/10/2012

Lờingười dịch: Bằng sáng chế phần mềm là một vấn đềlớn đối với các lập trình viên, cả nguồn đóng lẫnnguồn mở. “Tệhơn nữa, cácbằng sáng chế phần mềm không tạo ra sự thừa nhậnvới thực tế rằng, không giống như sự tạo ra các đốitượng vật lý, 2 lập trình viên tại 2 nơi không có kếtnối gì với nhau có thể trong thực tế đặt ra phươngpháp y hệt để giải quyết cùng một vấn đề y hệt màkhông ai sao chép của ai cả.Vì thế, đối với các phần mềm sở hữu độc quyềnvà nguồn mở, cácbằng sáng chế đại diện cho một mối đe dọa.Bất kỳ lúc nào, một tập đoàn có tài nguyên dồi dàomong muốn làm nhụt nhuệ khí sự cạnh tranh cũng có thểthách thức thực thể khác bất kỳ kích cỡ nào. Thựcsự không có điều gì mà một lập trình viên cá nhân cóthể làm để được bảo vệ khỏi các bằng sáng chếphần mềm, dù Debian đưa ra khuyến cáo đáng giá... Nhiềuvấn đề là một trong những mối đe dọa, đasố lớn trong số chúng không bao giờ với tới đượcgiới báo chí, để lại một mình cho các tòa án.Những runglắc của các bằng sáng chế sinh lợi nhất được tiếnhành một cách bí mật, bắt đầu với những mối đe dọariêng tư khổng lồ đi kèm với một lời chào cấp phépđể đổi lại một phần doanh số và một sự đảm bảobí mật”. Xem các phần [01], [02],[03], [04], [05].

3.The specter of software patents

3. Bóng ma củacác bằng sáng chế phần mềm

Hệthống pháp lý đang có một hiệu ứng ngày một gia tăngtrong phong trào nguồn mở ngày nay ở dạng của các bằngsáng chế phần mềm, một sự tương phản rõ rệt từ 15năm trước.

Mộtdạng tương phản xã hội giữa những người sáng tạovà xã hội, các bằng sáng chế đổi chác sự độc quyềntạm thời từ các chuyên gia pháp lý đã đẩy cái phongbì cho những gì có thể được cấp bằng sáng chế, vàtrong nền công nghiệp phần mềm, một vòng lặp cho phépcác ý tưởng có liên quan tới một đối tượng vật lývà vì thế khả năng được cấp bằng sáng chế đượctrả về vẫn phải được các nhà làm luật giải quyết.Trong khi phần mềm chỉ có thể chính thức được bảovệ bằng bản quyền, xây dựng bằng miệng các phần mềmhoặc các thuật toán gắn kèm tới các máy tính mục đíchchung đã cho phép các bằng sáng chế phần mềm ngày càngđược trao nhiều hơn.

Tệhơn nữa, các bằng sáng chế phần mềm không tạo ra sựthừa nhận với thực tế rằng, không giống như sự tạora các đối tượng vật lý, 2 lập trình viên tại 2 nơikhông có kết nối gì với nhau có thể trong thực tế đặtra phương pháp y hệt để giải quyết cùng một vấn đềy hệt mà không ai sao chép của ai cả. Vì thế, đối vớicác phần mềm sở hữu độc quyền và nguồn mở, cácbằng sáng chế đại diện cho một mối đe dọa. Bất kỳlúc nào, một tập đoàn có tài nguyên dồi dào mong muốnlàm nhụt nhuệ khí sự cạnh tranh cũng có thể thách thứcthực thể khác bất kỳ kích cỡ nào. Thực sự không cóđiều gì mà một lập trình viên cá nhân có thể làm đểđược bảo vệ khỏi các bằng sáng chế phần mềm, dùDebian đưa ra khuyến cáo đáng giá.

Nhữngphản khiếu nại đôi lúc có thể bảo vệ một tổ chứckhỏi một kẻ hung hăng về bằng sáng chế, như một sốlượng những kẻ hung hăng về bằng sáng chế ngày mộtgia tăng là những thực thể tạo ra những mối đe dọavề bằng sáng chế để ép buộc việc cấp phép. Chốnglại những công ty đó, không có sự trông cậy nào vềcác vụ phản kiện cả, khi mà những kẻ hung hăng khôngcó các sản phẩm mà có thể đe dọa các bằng sáng chếtrong hồ sơ của riêng bạn. Hệ quả là, sự phòng thủtốt nhất cho các lập trình viên đã trở thành:

 • Xây dựng các kho bằng sáng chế để bảo vệ chống lại những kẻ hung hăng là các tập đoàn

 • Xây dựng các hồ sơ để đưa các bằng sáng chế ra khỏi sự lưu thông

 • Xây dựng các công cụ để thiết lập ưu tiên và tham gia vào trong xuất bản phẩm phòng thủ

 • Cấp phép chéo hợp pháp và an toàn một cách chủ động tích cực đối với các đối thủ

Nhiềuvấn đề là một trong những mối đe dọa, đa số lớntrong số chúng không bao giờ với tới được giới báochí, để lại một mình cho các tòa án. Những rung lắccủa các bằng sáng chế sinh lợi nhất được tiến hànhmột cách bí mật, bắt đầu với những mối đe dọariêng tư khổng lồ đi kèm với một lời chào cấp phépđể đổi lại một phần doanh số và một sự đảm bảobí mật. Đây là một dòng doanh số đáng kể cho các tậpđoàn lớn như IBM và Microsoft. Có thể, IBM kiếm gần nửatỷ USD hàng năm từ kỹ thuật này.

Không có thứ gì từnglà một vấn đề nghiêm trọng 15 năm trước. Ngày nay,nguồn mở đang tiến hóa trong ngữ cảnh của các kịchbản như vậy về bằng sáng chế. Các bằng sáng chếphần mềm là động lực chính cho các quỹ và sự tiếnhóa về giấy phép. Các quỹ đưa ra một “tường lửatin cậy” làm việc cả 2 chiều, bảo vệ các tập đoànnắm giữ các bằng sáng chế khỏi những khiếu nại củacộng đồng về các bằng sáng chế của họ và cung cấpmột điểm đến cho việc trú ẩn khỏi các cuộc tấncông về bằng sáng chế. Các giấy phép nguồn mở hiệnđại như GPLv3 và MPLv2 đưa ra một “hòa bình về bằngsáng chế”, trao các giấy pép cho các bằng sáng chế củanhững người đóng góp để đổi lại một thỏa thuậnkhông kiện tụng.

Làmviệc với các bằng sáng chế phần mềm có thể là dễdàng hơn trong ngữ cảnh của nguồn mở vì có nhiều conmắt soi vào, có nhiều cái đích cho cuộc tấn công saocho những kẻ hung hăng sẽ bị kéo vào sự mở sớm hơn,và có nhiều tư duy sẵn sàng hơn để làm việc về nhữngkhiếu nại bằng sáng chế khi chúng được dò tìm ra. Cácbằng sáng chế phần mềm vì thế có khả năng sẽ tiếptục là một động lực cho sự tiến bộ của nguồn mở,cả khi các cộng đồng làm việc với chúng và khi cáctập đoàn khai thác những lợi ích của các quỹ và cácgiấy phép nguồn mở.

Thelegal system is having an increasing effect on today's open sourcemovement in the form of softwarepatents, a stark contrast f-rom 15 years ago.

Aform of social contract between inventors and society, patentsexchange a temporary monopoly of a practical invention for thepublication of that invention so that the public at large -- "thecommons" -- can benefit f-rom it.

Patentsprotect implementations of ideas, not ideas themselves. But overtime, clever drafting by legal experts has pushed the envelope forwhat can be patented, and in the software industry, a loophole thatallows ideas to be associated with a physical object and thusrendered patentable has yet to be addressed by legislators. Whilesoftware can only formally be protected by copyright, verbalconstructs attaching software or algorithms to general-purposecomputers have allowed patents on software to increasingly begranted.

Worse,software patents make no allowance for the reality that, unlike thecreation of physical objects, two programmers in two unconnectedplaces may in fact devise the same method to solve the same problemwithout copying one another. Thus, for proprietary and open sourcesoftware alike, patents represent a threat. At any time, awell-resourced corporation wishing to chill competition can challengeanother entity of any size. There's really nothing an individualdeveloper can do to be protected f-rom software patents, althoughDebianprovides worthwhile advice.

Counterclaimscan sometimes protect an organization f-rom a patent aggressor, but anincreasing number of patent aggressors are entities that make patentthreats to force licensing. Against such companies, there is norecourse for countersuits, as the aggressor has no products thatmight infringe patents in your own portfolio. Consequently, the bestdefenses for developers have become:

 • Building patent pools to defend against corporate aggressors

 • Buying portfolios to take patents out of circulation

 • Building tools to establish prior art and engage in defensive publication

 • Proactively litigating and securing cross-licensing f-rom competitors

Muchof the problem is one of threat, the vast majority of which neverreach the press, let alone the courts. The most lucrative patentshakedowns are conducted secretly, starting with massive privatethreats accompanied by an offer to license in exchange for a share ofrevenue and a guarantee of secrecy. This is a significant revenuestream for big corporations such as IBM and Microsoft. Apparently,IBM makes close to half a billion dollars annually f-rom thistechnique.

Noneof this was a serious problem 15 years ago. Today, open source isevolving in the context of such patent scenarios. Software patentsare a major motivation for foundations and license evolution.Foundations offer a "liability firewall" that works bothways, protecting patent-holding corporations f-rom community claims ontheir patents and providing a venue for sheltering f-rom patentattacks. Modern open source licenses such as GPLv3 and MPLv2 offer a"patent peace," granting licenses to contributors' patentsin exchange for an agreement not to litigate.

Dealingwith software patents is probably easier in the context of opensource because there are many eyes to look for prior art, there aremany targets for attack so that aggressors are drawn into the opensooner, and there are more minds available to work around patentclaims when they are detected. Software patents are thus likely tocontinue to be a key driver for the evolution of open source, both ascommunities deal with them and as corporations exploit the benefitsof open source foundations and licenses.

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập37
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm36
 • Hôm nay827
 • Tháng hiện tại338,468
 • Tổng lượt truy cập18,134,233
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây