5 thế lực dẫn dắt nguồn mở ngày nay - Phần 1

Thứ sáu - 26/10/2012 06:07

5key forces driving open source today

Từsự gia tăng của các quỹ tới sự nổi lên các mô hìnhdoanh thu, phong trào nguồn mở mồi được cho tác độngthậm chí còn lớn hơn trong các công nghệ của tươnglai.

F-romthe rise of foundations to emerging revenue models, the open sourcemovement is primed for even greater impact on tomorrow's technologies

BySimonPhipps, October 15, 2012

Theo:http://www.infoworld.com/d/open-source-software/5-key-forces-driving-open-source-today-204429?page=0,0

Bài được đưa lênInternet ngày: 15/10/2012

Lờingười dịch: 5 thế lực dẫn dắt nguồn mở ngày nay,trong đó thế lực đầu tiên phải kể tới các quỹnguồn mở, nơi tập hợp các doanh nghiệp với mục đíchchính là để bảo vệ các lợi ích của các bên thamgia trong dự án nguồn mở. “Thường được gắn nhãn“các quỹ” bất kể dạng pháp lý thực tế của chúng,những thực thể pháp lý phi lợi nhuận đó đưa ra nhiềulợi ích, bao gồm: (1) Một chỗ đặt cho việc quản lýcác tài nguyên tài chính và được chia sẻ khác như cácthương hiệu và các bản quyền được chia sẻ; (2) Mộtông chủ cho các nhân viên phục vụ cộng đồng và dựán; (3) Một nhà bảo trợ và xúc tác cho sự điều hành;(4) Một nhà cung cấp hạ tầng; (5) Một tường lửa tincậy cho những người tham gia cộng đồng”. Số lượngcác quỹ này ngày một gia tăng. Xem các phần [01], [02],[03], [04], [05].

Gần 15 năm sau kể từkhi khái niệm “nguồn mở” lần đầu tiên được ápdụng, các xu thế dẫn dắt phong trào nguồn mở là khôngy hệt nhau. Quay lại khi đó, ưu thế về giá, sự khácbiệt về việc cấp phép đối chọi lại các phần mềmsở hữu độc quyền (PMSHĐQ), việc marketing được dẫndắt bằng sự áp dụng của các doanh nhân đổi mới, vàphản ứng của thị trường đối với một kẻ độcquyền lạm dụng nhiều hơn nữa từng là các yếu tốchủ chốt hình thành ra đường hướng của nguồn mở.

Phong trào nguồn mởngày nay là chín muồi hơn, và các xu thế nằm đằng saunó có nhiều sắc thái hơn và được cam kết rộng rãihơn. Cuộc cách mạng đó đã có một tác động có ýnghĩa, và để đối xử với nguồn mở dường như là nóvẫn còn là về việc tiết kiệm một ít tiền trong cấpphép phần mềm hoặc ném nó cho Microsoft là hiểu nhầmcách mà phong trào nguồn mở đã đi xa được như thếnào.

5 xu thế sau đây lànhững động lực dẫn dắt chính của các cộng đồng vàcác dự án nguồn mở ngày nay. Từ điều hành tới cácmô hình doanh thu đang nổi lên, chúng tô điểm cho mộtbức tranh về một nền công nghiệp tiến hóa để thấygiá trị của các quyền tự do trong tâm của phong tràonguồn mở.

1. Sự gia tăng củacác quỹ nguồn mở

15 năm trong phong tràonày, rõ ràng là không dạng điều hành nguồn mở duy nhấtnào là lý tưởng cả. Trong khi nhiều dự án nguồn mởthành công chia sẻ những đặc tính trong sự trừu tượng,thì mỗi tiếp cận có những cản trở của nó và mỗicộng đồng đối mặt với những thách thức điều hànhcủa nó. Điều đó đã nói lên, 2 chủ đề tóm tắtnhững điểm mạnh lặp đi lặp lại của các dự ánnguồn mở thành công nhất ngày hôm.

Đầu tiên, trong khichúng có thể dường như là dân chủ, thì hầu hết làkhông phải thế. Trong trường hợp rất gần đây, quyềncó một tiếng nói ràng buộc trong việc xác định cácđầu ra - bằng việc biểu quyết hoặc như một phần củamột sự đồng thuận một cách chính thức - được traocho một số lượng có giới hạn các thành viên của cộngđồng trên cơ sở của các giá trị có liên quan tới sựđóng góp của một số dạng. Điều này đã tạo ra sựlãnh đạo cốt lõi khá mạnh và ổn định cho hầu hếtcác nhà lãnh đạo được ưu tiên.

Nếu dự án thực sựmở, thì bất kỳ ai cũng có thể trở thành một ngườiđóng góp được thừa nhận nếu họ thể hiện đượcgiá trị, nhưng cuối cùng, “chính trị đầu sỏ mở,dựa vào chế độ nhân tài” được lựa chọn nhiềuhơn so với “sự dân chủ” trong việc mô tả cách thứcmà nhiều cộng đồng nguồn mở vận hành: được dẫndắt bằng một nhóm ổn định các lãnh đạo được thừanhận, những hành động của họ đã thể hiện đượcsự phù hợp để lãnh đạo, những người có khả năngđược thay thế bất kỳ khi nào khi những người khácchứng minh được là phù hợp hơn. Đặc tính này từnglà rõ ràng xuyên khắp lịch sử của nguồn mở.

Chủ đề chung thứ 2đã trở thành một xu thế trong vài năm trở lại đây.Khi sự cam kết tham gia của các tập đoàn trong nguồn mởđã trở nên mạnh hơn, thì các dự án đã nhận thứcđược rằng mảnh đất chung của họ cần một chỗ choriêng họ, tạo ra sự gia tăng các thực thể pháp lý độclập hành động như những kho chứa cho các cộng đồngnguồn mở.

Thường được gắnnhãn “các quỹ” bất kể dạng pháp lý thực tế củachúng, những thực thể pháp lý phi lợi nhuận đó đưara nhiều lợi ích, bao gồm:

 • Một chỗ đặt cho việc quản lý các tài nguyên tài chính và được chia sẻ khác như các thương hiệu và các bản quyền được chia sẻ

 • Một ông chủ cho các nhân viên phục vụ cộng đồng và dự án

 • Một nhà bảo trợ và xúc tác cho sự điều hành

 • Một nhà cung cấp hạ tầng

 • Một tường lửa tin cậy cho những người tham gia cộng đồng

Nhữnglợi ích đó đảm bảo một cách riêng rẽ cho các phầnkhác nhau của cộng đồng, nhưng đượcthu nhận vào một tổ chức phi lợi nhuận độc lập,giải phóng những người tham gia khỏi sự quan tâm quáđáng về những khía cạnh không có liên quan tới họ mộtcách trực tiếp. Hệ quả là, việc hình thành một quỹthường không đối nghịch vì mọi người có thể thấyđược một ích lợi.

Tất nhiên, khởi tạomột quỹ không giải quyết được các vấn đề quan hệcộng đồng. Nếu có sự hoạt động khác thường, thìnhư một sự khủng hoảng lòng tin như vậy giữa cácthành viên cộng đồng, chỉ là việc kết hợp sẽ cókhả năng không giải quyết được nó. Việc giải quyếtmối quan hệ và lòng tin trong cộng đồng trước việckết hợp là chủ chốt, nếu không các vấn đề đó cókhả năng bị trói trong cấu trúc của các quỹ và theoluật, vĩnh viễn sẽ là không xác định.

Sự tăng trưởng thựccủa các thực thể về lâu dài như Quỹ Phần mềm Apachevà Quỹ Eclipse, sự giới thiệu các quỹ cho các dự ánlớn như OpenStack và LibreOffice, và sự tồn tại của cácquỹ có mục đích chung như OW2 và OuterCurve đưa ra bằngchứng phong phú về việc gia tăng tầm quan trọng của cácquỹ trong việc dẫn dắt nguồn mở tiến lên.

Tất cả các quỹ đónuôi dưỡng lòng tin trong tính bền vững của các hoạtđộng mà chúng đại diện và khuyến khích sự tham giacủa các tập đoàn. Chúng ta sẽ thấy chúng nhiều hơn.

Nearly15 years since the term "open source" was first applied,the trends driving the open source movement are not the same. Backthen, price advantage, direct differentiation on licensing versusproprietary software, adoption-led marketing by innovativeentrepreneurs, and market reaction against an ever more abusivemonopolist were key factors shaping the direction of open source.

Today'sopen source movement is more mature, and the trends underlining itare more nuanced and widely engaged. The revolution has had ameaningful impact, and to treat open source as if it is still aboutsaving a few bucks on a software license or socking it to Microsoftis to misunderstand how far the open source movement has come.

Thefollowing five trends are key drivers of today's open sourcecommunities and projects. F-rom governance to emerging revenue models,they paint a picture of an industry evolving to see the value of thefreedoms at the heart of the open source movement.

1.The rise of open source foundations

Fifteenyears into the movement, it's clear that no single form of opensource governance is ideal. While many successful open sourceprojects share c-haracteristics in the abstract, every approach hasits pitfalls and every community faces governance challenges. Thatstated, two themes summarize the recurring strengths of today's mostsuccessful open source projects.

First,while they may appear to be democracies, almost all are not. Innearly every case, the right to have a binding voice in determiningoutcomes -- by voting or as part of a formal consensus -- is grantedto a limited number of community participants on the basis of meritassociated with contribution of some kind. This results in a strong,relatively stable core leadership comprising the most favoredleaders.

Ifthe project is truly open, anyone can become a recognized contributorif they demonstrate merit, but in the end, "open, meritocraticoligarchy" is more apt than "democracy" in describingthe way many open source communities operate: led by a stable groupof recognized leaders, whose actions have demonstrated fitness tolead, yet who remain replaceable at any time should others prove moresuitable. This c-haracteristic has been clear throughout the historyof open source.

Asecond common theme has become a trend in the past few years. Ascorporate engagement in open source has become stronger, projectshave realized their common ground needs a place of its own, resultingin the rise of independent legal entities that act as containers foropen source communities.

Usuallylabeled "foundations" regardless of their actual legalform, these nonprofit legal entities offer multiple benefits,including:

 • A host for managing fiscal and other shared resources such as trademarks and shared copyrights

 • An employer for staff serving the community and project

 • A guarantor and enabler for governance

 • An infrastructure provider

 • A liability firewall for community participants

Thesebenefits individually reassure different parts of the community, buthaving them collected into an independent nonprofit freesparticipants f-rom being unduly concerned about aspects that don'trelate to them directly. Consequently, forming a foundation isusually noncontroversial because everyone can see a benefit.

Ofcourse, starting a foundation does not resolve community relationshipissues. If there's dysfunction, such as a crisis of trust betweencommunity members, merely incorporating won't likely solve it.Addressing community relationship and trust issues beforeincorporating is key, otherwise these issues are likely to be wiredinto the foundation's structure and bylaws, perpetuated indefinitely.

Thesteady growth of long-term entities such as the ApacheSoftware Foundation and the EclipseFoundation, the introduction of foundations for large projectssuch as OpenStackand LibreOffice,and the existence of general-purpose foundations such as OW2 andOuterCurve provide ample evidence of the increasing importance offoundations in driving open source forward.

Allof these foundations cultivate trust in the stability of theactivities they represent and encourage corporate participation. Wewill see more of them.

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập42
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm41
 • Hôm nay1,323
 • Tháng hiện tại338,964
 • Tổng lượt truy cập18,134,729
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây