Nghiên cứu mới nói máy tính để bàn Linux tăng trưởng mạnh mẽ hơn

Thứ tư - 03/06/2009 06:54
New Study Shows Linux Desktop Growing Stronger

Wednesday, 20 May 2009 11:13 Brian Proffitt

Theo: http://linux.com/news/enterprise/biz-enterprise/11216-new-study-shows-linux-d...

Bài được đưa lên Internet ngày: 20/05/2009

Ngay cả khi suy thoái toàn cầu cắt giảm việc xuất xưởng các máy tính cá nhân trên toàn cầu, thì một báo cáo phân tích đã được đưa ra hôm nay hé lộ một mối quan tâm mạng mẽ và đang gia tăng trong các nhân viên công nghệ thông tin để triển khai Linux như một biện pháp giảm chi phí và cải thiện an ninh trong các công ty tương ứng của họ.

Báo cáo mới “Linux trên máy tính để bàn: Các bài học từ việc áp dụng của các doanh nghiệp dòng chính thống”, được tiến hành bởi Freeform Dynamics và được tài trợ bởi IBM, đã chỉ rằng các máy tính để bàn Linux đã dễ dàng hơn để triển khai so với các nhân viên công nghệ thông tin mong đợi nếu họ nhắm vào đúng các nhóm người sử dụng, như những người sử dụng chuyên nghiệp nói chung, những người có sử dụng ở mức độ vừa phải và có thể đoán trước được thư điện tử và các công cụ văn phòng.

Trong số 1,275 người chuyên ngành công nghệ thông tin tại Anh, Mỹ, Canada, Úc, New Zealand và các nước khác ở Tây Âu và vùng Ban Tích được khảo sát cho báo cáo này, thì một số con số thú vị đã có trong kết quả, như 71% những người được hỏi được thúc đẩy bởi việc tiết kiệm và rằng các máy tính để bàn Linux là dễ dàng hơn để triển khai so với mong đợi.

Tài liệu này đưa ra một bức tranh thực tế về cách mà những triển khai cài đặt Linux được xem xét về nền tảng, đặc biệt trong những rào cản của việc áp dụng mà nhiều công ty đối mặt. Dù có những ưu thế của Linux, thường có những phản ứng thực tế đối với việc chuyển đổi từ Windows sang Linux, vì sự sợ thay đổi.

“Từ viễn cảnh quản lý doanh nghiệp và người sử dụng, trong khi họ có thể thỉnh thoảng than vãn và rên rỉ về Windows, thì một môi trường mà họ đã quen phần lớn là nguyên nhân, và sự sợ hãi về bất kỳ sự thay đổi nào sẽ là đau đớn và bối rối”, tài liệu nêu, “Cũng có câu hỏi về tính ổn định giữa môi trường làm việc và các phần mềm được sử dụng ở nhà, mà nó hầu hết dựa trên Windows. Đối nghịch lý do cơ bản này, sự sợ hãi từ phía người sử dụng là lựa chọn Linux đôi khi được xem là dành cho dân thạo công nghệ mà bất kỳ thay đổi nào cũng sẽ là giải pháp thay thế mà, ngay cả không có bất kỳ kinh nghiệm trực tiếp nào, cũng thường là đau đớn và bối rối được đưa ra như không phù hợp đối với những người sử dụng thông thường”.

Even as the global recession cuts into worldwide PC shipments, a new analyst report released today reveals a strong and growing interest among IT staffs to deploy Linux as a cost-reduction and security-enhancing measure in their respective companies.

The new report “Linux on the Desktop: Lessons f-rom Mainstream Business Adoption,” conducted by Freeform Dynamics and sponsored by IBM, showed that Linux desktops were easier to implement than IT staff expected if they targeted the right groups of users, such as general professional users, who have moderate and predictable use of e-mail and office tools.

Among the 1,275 IT professionals f-rom the UK, US, Canada, Australia, New Zealand, and other countries across Western Europe and the Nordics surveyed for the report, some interesting figures jumped out in the results, such as 71 percent of the respondents are motivated by cost savings and that Linux desktops are easier to deploy than expected.

The paper takes a realistic portrait of how Linux deployments look on the ground, particularly in adoption hurdles that many companies face. Despite the advantages of Linux, there is often real resistance to Windows-to-Linux migrations, because of fear of change.

"F-rom a user and business management perspective, while they might occasionally moan and groan about Windows, it is an environment they are used to which largely does the job, and the fear is that any change will be painful and distracting," the paper reports, "There is also the question of consistency between the work environment and the software used at home, which is overwhelmingly Windows based. Against this background, The fear f-rom users is the Linux option is sometimes considered to be the ‘techie’ that any change will be al-ternative which, even without any direct experience, is often painful and distracting dismissed as not being appropriate for normal users."

Báo cáo đề cập tới sự tư vấn từ những người được hỏi mà họ đã có kinh nghiệm trực tiếp trong các triển khai cài đặt máy tính để bàn Linux (90% trong số những người được khảo sát). Kết quả đã hé lộ rằng việc triển khai Linux tới đúng người trước tiên là chìa khoá để tiến hành những triển khai cài đặt làm việc được tốt hơn. Hãy tránh những người sử dụng mà họ cảm thấy họ phải có (hoặc thực sự sẽ phải có) Windows để thực hiện các công việc của họ. Những người sử dụng được nhắm tới như là những người sử dụng chuyên nghiệp chung hoặc các nhân viên giao dịch, những người hầu hết sử dụng các ứng dụng doanh nghiệp theo mệnh lệnh lặp đi lặp lại.

Trong khảo sát này, những người được hỏi đã được hỏi để đưa ra một danh sách phân loại người sử dụng và chỉ ra “liệu họ có thấy mỗi loại có là một 'đích ngắm đầu tiên' cho sự triển khai cài đặt ban đầu hay không, một 'mục tiêu thứ 2' mà họ có thể khuyến cáo triển khai chỉ sau khi có được một số kinh nghiệm với máy tính để bàn Linux, hoặc một 'mục tiêu còn đáng nghi ngờ', mà đối với nó việc triển khai có thể có vấn đề đối với một số người vì những lý do mà chúng ta đã vừa nói ở trên”. Các kết quả (được chỉ ra trên đồ thị) chỉ ra rằng sau bản thân các nhân viên công nghệ thông tin, thì những nhân viên chung và giao dịch là những mục tiêu ban đầu tốt, còn những người sử dụng văn phòng nhiều, sử dụng di động nhiều, và các loại nhân viên sáng tạo tất cả được liệt vào các mục tiêu đáng nghi ngờ.

“Một số người sừ dụng quan tâm nhiều về môi trường máy tính để bàn và có thể bị ràng buộc về cảm xúc và thực tế đối với Windows”, Dale Vile, giám đốc nghiên cứu của Freeform Dynamics, nói. “Mẹo là để tránh bị quẫn trí bởi những người này, và tập trung vào những người sử dụng mà đối với họ thì máy tính cá nhân trên bàn của họ đơn giản chỉ là một công cụ để hoàn thành công việc của họ. Việc chuyển đổi sang một người sử dụng chuyên nghiệp nói chung mà chỉ cần một sự truy cập tới một vài hệ thống trung tâm, một hộp thư điện tử và một trình xử lý văn bản nhẹ nhàng khá là đơn giản không phức tạp”.

The report tapped into advice f-rom respondents who'd had direct experience in Linux desktop deployments (which was 90 percent of those surveyed). The results revealed that rolling out Linux to the right users first was key to making deployments work better. Avoid users who feel they must have (or really should have) Windows to do their jobs. Target users such as the general professional users or transaction workers, who mostly use enterprise applications in a routine prescriptive manner.

In the survey, respondents were asked to run down a list of user categories and indicate "whether they regarded each category to be a ‘Primary target’ for initial deployment, a ‘Secondary target’ that they would recommend deploying to only after gaining some experience with desktop Linux, or a ‘Questionable target’, to which rollout may prove problematic for some of the reasons we have already discussed." The results (shown in the graph to the right) show that after IT staffers themselves, the general and transactional workers were good primary targets. Non-IT tech staff would be better secondary targets, but the Office-based power user, highly mobile professional, and creative staff categories were all regarded as questionable targets.

“Some users care a great deal about their desktop computing environment and may be emotionally or practically wedded to Windows,” said Dale Vile, research director, Freeform Dynamics. “The trick is to avoid getting distracted by these, and focus on the users for whom the PC on their desk is simply a tool to get their job done. Migrating a general professional user who only needs to access a couple of central systems, an email inbox and light word processing is pretty straightforward.”

Ngoài những chiến lược chuyển đổi, nghiên cứu này cũng đề cập tới những động lực cho những triển khai cài đặt máy tính để bàn Linux. 71% những người được hỏi đã chỉ ra sự giảm chi phí là động lực đầu tiên của họ cho việc áp dụng, gấp đôi só với lý do được chỉ ra sau đó. 35% những người được hỏi đã nói sự dễ dàng cho việc đảm bảo an ninh của máy tính để bàn, trong khi 32% nói việc giảm nhân sự có liên quan tới sự duy trì và hỗ trợ nói chung.

“Nếu một công ty là một 'cửa hàng Windows', đôi lúc nó sẽ cần đánh giá giá thành đáng kể về việc chuyển đổi nền tảng của mình sang máy tính để bàn tiếp sau của Microsoft và tiếp tục chống lại virus và các cuộc tấn công khác”, Bob Sutor, phó chủ tịch của Linux và nguồn mở, Nhóm Phần mềm của IBM nói trong một tuyên bố. “Những phòng công nghệ thông tin hiểu biết thấy máy tính để bàn Linux như một sự đầu tư máy tính cá nhân mà thực sự tiết kiệm tiền trong thời buổi suy thoái. Chúng tôi coi suy thoái kinh tế đang thúc đẩy nguồn mở trên máy tính để bàn”.

Sự suy thoái hiện hành rất rõ ràng trong môi trường công nghệ thông tin. Một nghiên cứu gần đây của IDC được bảo trợ bởi tổ chức Linux Foundation đã cho thấy 48% các doanh nghiệp được khảo sát dự kiến gia tăng sự áp dụng Linux trong các máy tính trạm (máy tính để bàn, xách tay, vân vân) “như một kết quả trực tiếp của tình hình kinh tế”.

Báo cáo theo dõi máy tính cá nhân theo quý toàn cầu gần đây nhất của IDC đã chỉ ra rằng trong khi các máy tính cá nhân xách tay giá rẻ (như netbook) tiếp tục lôi cuốn được những người tiêu dùng và hỗ trợ sự tăng trưởng trong thị trường máy tính cá nhân, thì việc xuất xưởng máy tính cá nhân toàn cầu (bao gồm cả máy tính để bàn và xách tay, không tính đến các máy chủ x86) đã suy giảm 7.1% so với cùng kỳ của năm đối với quý I năm 2009.

Beyond the migration strategies, the study also delved into motivations for Linux desktop deployments. 71 percent of respondents indicated cost reduction as their primary driver for adoption, twice as many as the next most-indicated reason. 35 percent of respondents cited ease of securing the desktop, while 32 percent cited lowering of overheads associated with maintenance and support in general.

“If a company is a ‘Windows shop,’ at some point it will need to evaluate the significant costs of migrating its base to Microsoft’s next desktop and continuing the defense against virus and other attacks,” said Bob Sutor, vice president of Linux and open source, IBM Software Group in a statement. “Savvy IT departments see the Linux desktop as a PC investment that actually saves money during this downturn. We see the recession fueling open source on the desktop.”

The current recession figures prominently in the IT environment. A recent IDC study sponsored by the Linux Foundation found that 48 percent of enterprises it has surveyed expect to increase adoption of Linux on the client (desktop, laptop, etc.) "as a direct result of the economic climate."

The most recent IDC’s Worldwide Quarterly PC Tracker report indicated that while low-cost portable PCs (i.e., netbooks) continue to appeal to consumers and support growth in the PC market, worldwide PC shipments (including desktop and laptops, but excluding x86 servers) were down 7.1% year over year in the first quarter of 2009.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập26
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm25
  • Hôm nay8,651
  • Tháng hiện tại222,111
  • Tổng lượt truy cập18,982,918
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây