Giá trị cổ phiếu của Red Hat lớn hơn của Microsoft

Chủ nhật - 08/11/2009 07:52

RedHat shares worth more than Microsoft

Open source vendor showsLinux business value

October 20, 2009

By Rodney Gedda

Theo:http://www.computerworlduk.com/toolbox/open-source/open-source-business/in-depth/index.cfm?articleid=2660

Bài được đưa lênInternet ngày: 20/10/2009

Lờingười dịch: Ngày 19/10/2009 là ngày trọng đại đánh dấuviệc giá cổ phiếu của nhà cung cấp hệ điều hành vàcác giải pháp nguồn mở Red Hat đã vượt qua ngườikhổng lồ phần mềm nguồn đóng Microsoft. Ai còn nói làkhông thể kinh doanh được với phần mềm tự do nguồnmở nhỉ?

Không giống như nhữngngày hung hăng của vụ nổ dotcom khi có được thị phầncho một chứng khoán của một công ty nguồn mở trở nênsáng láng hơn.

Khi việc buôn bántrên sàn Nasdaq mới nhất hôm 19/10, giá cổ phiếu củaRed Hat là 28.46 USD trong khi của Microsoft vĩ đại đangtrong bóng râm với 26.36 USD.

Với quá nhiều sựồn ĩ được khuấy lên về giá cổ phiếu công ty IT quanhiều năm, Michael Dell đã từng nói ông có thể làm tắtApple nếu ông đứng đầu, nhưng rồi trong năm 2006 Appleđã vượt qua sự tư bản hóa thị trường của Dell, nênvì sao một trường hợp quan trọng như vậy đã trở nênkhông còn được chú ý nữa nhỉ?

RedHat và Microsoft chơi trong cùng một hội đoàn. Tuy nhiên,Red Hat là một nhà cung cấp Linux, mà nó là một hệ điềuhành tự do nguồn mở. Ai đã từng nói là bạn không thểkinh doanh được với phần mềm tự do nào?

Hơn nữa, sự tăngtrưởng về giá trị cổ phiếu của mỗi công ty nói lênmột câu chuyện rất khác nhau. Theo các dữ liệu củaNasdaq, kể từ 2001 Red Hat đã tăng trưởng hơn 600%, trongkhi cùng thời kỳ này thì Microsoft đã tăng trưởng âm vềgiá cổ phiếu của hãng.

Như vậy, tăng trưởngcủa Red Hat cũng là chỉ số của sự phi mã vì IPO củahãng. Trong năm 2001 giá cổ phiếu của Red Hat sụt xuốngtới gần 3USD, trong khi Microsoft bị tụt xuống thấp(trong 10 năm gần đây trong lịch sử buôn bán của hãng)tới khoảng 15USD đầu năm nay. Điều đó định phẩmchất cho các dữ liệu “tăng trưởng”.

Mặt khác là về phạmvi, thì giá của Microsoft đã đạt đỉnh 57USD và Red Hat,với IPO của nó và cơn sóng thần dotcom đằng sau nó, đãđạt tới hơn 140 USD 10 năm trước trong năm 1999.

Thế nên vì sao giácổ phiếu của Red Hat đã từng cao hơn trong quá khứ, thìlần này là cơ bản thôi.

Tất nhiên, cũng còncó vấn đề không nhỏ về sự tư bản hóa thị trường.“Giá trị” của Microsoft dựa trên giá của nó là 234.9tỷ USD trong khi Red Hat là 5.3 tỷ USD.

Liệu mọi người cóquan tâm tới giá cổ phiếu không? Cái đó còn tùy thuộcvào việc bạn hỏi ai.

Các nhà đầu tư quantâm vì họ luôn mong đợi sự tăng trưởng, nhưng các nhàphân tích công nghiệp nói giá cổ phiếu hầu hết là vềsự đầu cơ tích trữ. Các tuyên bố của các công ty màkhông có gì để làm với các kết quả tài chính có thểchỉnh đột ngột giá cổ phiếu.

Tôi sẽ không đi vàodoanh số của các công ty. Nhưng một lần nữa, không cógiá cho việc đoán định ai là cao hơn.

Notsince the heady days of the dotcom boom has the share market for anopen source company’s stock been brighter.

Asof the last Nasdaq trade on 19 October, Red Hat’s share price stoodat $28.46 with the mighty Microsoft in its shadow at $26.36.

Withso much noise made about IT company share prices over the years,Michael Dell said he would shut down Apple if he was in c-harge, butthen in 2006 Apple surpassed Dell’s market capitalisation, why didsuch a momentous occasion go unnoticed?

RedHat and Microsoft play in the same league. Red Hat, however, is aLinux vendor, which is a free and open source operating system. Whosaid you can’t make a business out of free software?

What’smore, the growth in the value of each share tells a very differentstory. According to Nasdaq data, since 2001 Red Hat has experiencedmore than 600 per cent growth, while during the same period Microsofthas experienced negative growth of its share price.

Granted,Red Hat’s growth is also indicative of its rocky ride since itsIPO. In 2001 Red Hat’s share price d-ropped to a measly $3, whe-reasMicrosoft hit a low (during the past 10 years of its trading history)of around $15 earlier this year. That goes along way to qualifyingthe “growth” data.

Atthe other end of the scale, Microsoft’s price has peaked at around$57 and Red Hat, with its IPO and the dotcom tsunami behind it,reached more than $140 ten years ago in 1999.

Sowhile Red Hat’s share price has been higher in the past, this timeit’s organic.

Ofcourse, there’s also the not-so-small matter of marketcapitalization. Microsoft’s “worth” based on its price is$234.9 billion whe-reas Red Hat stands at $5.3 billion.

Shouldpeople care about share prices? That depends who you ask.

Shareholderscare because they always expect growth, but industry analysts sayshare price is mostly about speculation. Company announcements thathave nothing to do with financial results can dramatically al-ter theshare price.

Iwon’t go on about company revenues. But again, there are no prizesfor guessing which one is higher.

Haicông ty này giờ này đi về đâu?

Nếugiá cổ phiếu của một công ty là chỉ số về sự thểhiện của nó, hoặc “giá trị”, nơi mà Microsoft và Redhat hình như sẽ đi từ đây chăng?

Hãyxem xét viễn cảnh tương lai của cả 2 công ty.

Microsoftcó một phiên bản chính của hệ điều hành Windows hàngđầu của hãng, Windows 7, đưa ra thị trường vào thángnày mà nó sẽ luôn bổ sung nhiều tiền mặt vào các kétsắt của hãng. Hơn nữa, với thời gian chạy hết choWindows XP, nhiều người hơn sẽ thích thú nâng cấp lênWindows hơn là Vista.

Ởphía các máy chủ, mọi thứ cũng sẽ tốt cho Microsoft.Những tiến bộ trong Windows Server, sự ảo hóa, SQL Server,Exchange và SharePoint tất cả đều chỉ tới một sự kinhdoanh phần mềm doanh nghiệp đang tăng trưởng. Không kểtới các ứng dụng kinh doanh và các công cụ báo cáo.

Mộtlĩnh vực nơi mà Microsoft dường như sẽ đặt nhiều tàinguyên vào nhưng thu lại ít lợi lộc là với các dịchvụ trực tuyến và máy tính đám mây. Không nghi ngờgì rằng đòi hỏi đối với các dịch vụ như vậy sẽtiếp tục gia tăng, nhưng đối với Microsoft thì lợi tứcthu được từ đầu tư có thể sẽ chờ một thời giannữa.

TạiRed Hat, hầu hết doanh số gắn với những thuê bao hỗtrợ ở phía máy chủ. Đây là một con bò tiền mặt ổnđịnh, có lãi, mà nó đã là tốt trước mọi mối đedọa cạnh tranh. Thách thức duy nhất có thể đoán trướcđược đối với quyền bá chủ về hỗ trợ máy chủLinux của Red Hat là liệu thị trường sẽ có tiếp tụcđánh giá các nâng cấp phần mềm cho giọng điệu vềgiá thành của Red Hat hay không (thuê bao ban đầu là 1299USD một năm cho hơn 2 máy). Tôi không nói là Red Hat là đắtđỏ hay giá trị không tốt, mà rằng các công ty khác sẽđi cùng và bào đẽo đi cơ sở khách hàng của Red Hatbằng việc đưa ra các chi phí thuê bao thấp hơn.

Whe-reto now for both companies?

Ifa company’s share price is indicative of its performance, or“value”, whe-re are Microsoft and Red Hat likely to go f-rom here?

Let’sconsider both companies' prospects.

Microsofthas a major release of its flagship Windows operating system, Windows7, hitting the market this month which will invariably add a lot ofcash to its coffers. What’s more, with time running out for WindowsXP, more people will be compelled to upgrade to Windows 7 than Vista.

Onthe server side, things are also looking good for Microsoft.Advancements in Windows Server, virtualisation, SQL Server, Exchangeand SharePoint all point to a growing enterprise software business.Not to mention business applications and reporting tools.

Theone area whe-re Microsoft seems to be putting in a lot of resourcesfor little reward is with online services and cloud computing.There’s no doubt the demand for such services will continue togrow, but for Microsoft the payback could be a while away.

AtRed Hat, most revenue is tied up in server support subscriptions.It’s a profitable, stable cash cow, which has stayed well ahead ofany competitive threat. The only foreseeable challenge to Red Hat’sLinux server support hegemony is whether the market will continue tovalue software up-dates to the tune of Red Hat’s pricing (a premiumsubscription goes for $1299 per year for up to two sockets). I’mnot saying Red Hat is expensive or not good value, rather that othercompanies will come along and chip away at Red Hat’s customer baseby offering lower subscription fees.

Ảo hóa cũng là lĩnhvực tăng trưởng chính của Red Hat, khi mà ứng dụng Javacủa hãng phục vụ các doanh nghiệp trong Jboss.

Trên máy trạm, RedHat đã bỏ trận chiến đó nhiều năm trước. Dự áncộng đồng Fedora của hãng đang làm tốt hơn nhiều sovới các phát tán Linux tự do, nhưng về doanh số máy tínhđể bàn thì hãng sẽ phải chờ trước khi Red Hat có đượcbất kỳ thứ gì gần với Microsoft, hoặc Apple theo ý này.

Lĩnh vực tăng trưởngkhác của Red Hat sẽ là trong máy tính hiệu năng cao vàđám mây. Chúng chắc chắn sẽ là những lĩnh vực đểxem và làm đúng trong sức mạnh lõi của Red Hat.

Bạn thấy đấy. Giácổ phiếu của một nhà cung cấp phần mềm nguồn mở đãvượt qua được so với hãng phần mềm lớn nhất thếgiới. Đi đâu bây giờ đối với các nhà cung cấp hệđiều hành David và Goliath này nhỉ?

Nhà tư vấn về LinuxTelford Tendys không mong đợi Ballmer sẽ “lấp đượckhoảng trống bất kỳ lúc nào sớm được”.

“Đây là một ngăntrở tâm lý lớn ngay ở đây”, Tendys nói.

Chúngta sẽ phải chờ đợi và thấy liệu Microsoft có thểgiành lại được sự áp đảo về giá cổ phiếu củahãng hay không. Cho tới đó thì những vinh quang sẽ đi tớiRed Hat và giá cổ phiếu cao hơn của hãng.

Virtualisationis also a key growth area for Red Hat, as is its Java applicationserving business in JBoss.

Onthe desktop, Red Hat gave up that battle years ago. Its Fedoracommunity project is doing well as far as free Linux distributionsgo, but in terms of desktop revenue it will be awhile before Red Hathas anything close to Microsoft, or Apple for that matter.

Anothergrowth area for Red Hat will be in high performance and cloudcomputing. They are certainly areas to watch and play right into RedHat’s core strengths.

Sothere you have it. An open source software vendor’s share price hasover taken that of the world’s largest software company. Whe-re tonow for this David and Goliath of operating system vendors?

Linuxconsultant Telford Tendys doesn’t expect Ballmer to “close thegap anytime soon”.

“[It’sa] big psychological barrier right there,” Tendys said.

We’llhave to wait and see if Microsoft can regain its share pricedominance. Until then the kudos goes to Red Hat and its higher shareprice.

Dịch tài liệu: LêTrung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập36
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm33
  • Hôm nay1,456
  • Tháng hiện tại49,075
  • Tổng lượt truy cập17,325,062
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây