Người thực sự làm về nguồn mở nói gì?

Thứ ba - 10/07/2007 08:00

Cựu nhân viên của HP nói HP, IBM và các công ty khác bị ảnh hưởng bởi mã nguồn mở

Ex-HPer Says HP, IBM, Others Susceptible To Open Source

Lời người dịch: Phần mềm nguồn mở làm được gì? là một vấn đề gây tranh cãi hiện nay trong xã hội. Blog cũng đã đưa một số thông tin, tài liệu về việc này. Bây giờ, chúng ta sẽ nghe Denzel, vốn là Tổng giám đốc Phần mềm của hãng Hewlett-Packard (HP) và hãy nghe bà nói về phần mềm nguồn mở là như thế nào.

June 28, 2007: 08:05 PM EST

Theo: http://money.cnn.com/news/newsfeeds/articles/newstex/IBD-0001-17805732.htm

Jun. 28, 2007 (Investor's Business Daily) --

Nora Denzel nói phần mềm nguồn mở đang thay đổi bức tranh của một nền công nghiệp được lãnh đạo bởi Hewlett-Packard và IBM.

Bạn có thể không đếm xỉa tới cô ta như một người hâm mộ khác của mã nguồn mở, phần mềm có sẵn một cách tự do được biết tới tốt nhất bởi Linux. Nhưng Denzel là một lãnh đạo cũ của nhóm phần mềm của HP. Cô vừa từ chức năm ngoái. Cô nói phần mềm nguồn mở đang xâm lấn trong một vài lĩnh vực phần mềm, như đặc biệt với phần mềm quản lý giúp cho các công ty quản lý các mạng vươn dài của họ.

Cô làm trong ban cố vấn hoặc ban giám đốc của 4 công ty, trong đó có công ty phần mềm quản lý mã nguồn mở GroundWork Open Source. Những đối thủ mã nguồn mở của nó có Zenoss và OpenNAS.

Thị trường được lãnh đạo bởi HP, cùng với IBM, BMC Software và CA. Denzel nói 4 ông lớn này có thể bị tổn thương bởi phần mềm nguồn mở.

Nora Denzel says open-source software is changing the landscape of an industry led by Hewlett-Packard and IBM. (NYSE:IBM)

You might dismiss her as just another fan of open source, the freely available software best known by Linux. But Denzel is the former head of HP's (NYSE:HPQ) software group. She resigned last year.

She says open source is encroaching in several software arenas, but in particular with management software that helps companies manage their sprawling networks.

She is on the advisory board or board of directors of four companies, including open-source management software company GroundWork Open Source. Its open-source rivals include Zenoss and OpenNAS.

The market is led by HP, along with IBM , BMC Software (NYSE:BMC) and CA . Denzel says the Big Four are vulnerable to open source.

Một khảo sát của Gartner thấy rằng hơn nửa trả lời có thể xem xét các giải pháp thay thế mã nguồn mở, tới hơn 29% so với trong một cuộc thăm dò ý kiến năm 2004.

Denzel vừa qua đã nói với IBD về phần mềm quản lý mã nguồn mở.

IDB: Vì sao bà rời HP?

Denzel: Tôi vừa quyết định đây là lúc để về hưu. Sau khi chúng tôi đã làm cho bộ phận phần mềm có lãi, đây là thời gian tốt.

IBD: Bà đã làm gì cho tới nay?

Denzel: Tôi sử dụng 1/3 thời trên tàu, 1/3 với gia đình và 1/3 đi du lịch.

A Gartner survey found that more than half of respondents would consider open-source al-ternatives, up f-rom 29% in a 2004 poll.

Denzel recently spoke with IBD about open-source management software.

IBD: Why did you leave HP?

Denzel: I just decided it was a good time to retire. After we turned the software division profitable, it was a good time.

IBD: What have you been doing?

Denzel: I spend a third of my time on boards, a third with family and a third traveling.

IBD: Dạng nào của ban lãnh đạo công ty bà muốn tham gia?

Denzel: Tôi mối thực sự tập trung vào các ban lãnh đạo mà ở đó tôi nghĩ các công nghệ có thể xuyên thủng các nền công nghiệp mà tôi từ đó ra. Đó chủ yếu là các phần mềm nền tảng.

IBD: Bà thấy gì với mã nguồn mở?

Denzel: tôi không nghĩ chúng ta bắt đầu thấy ảnh hưởng thực sự của mã nguồn mở – đặc biệt trong không gian hệ thống. Mã nguồn mở trong không gian mạng và quản lý hệ thống là một thứ lớn lao tiếp theo.

IBD: Thực tế thì phần mềm mạng và quản lý hệ thống là gì?

Denzel: Nó là các phần mềm mà chúng theo dõi và quản lý tất cả các hệ thống máy tính, mạng, các máy chủ hoặc ứng dụng lưu trữ. Hãy nghĩ nó như một cái bảng trên ô tô. Giống như việc tuần tra, nếu bạn thiết lập một thể hiện của ứng dụng tại một vài nơi hiểm yếu, ví dụ – giống như việc tuần tra – các hệ thống mà phần mềm quản lý mạng sẽ bóp phanh hoặc nhấn ga phụ thuộc vào liệu các ứng dụng đang chạy ở mức độ cụ thể nào.

IBD: Vì sao mã nguồn mở lại làm việc trong lĩnh vực này?

Denzel: Nếu bạn nghĩ về mã nguồn mở, nó thực sự là một dạng của mô hình 80-10 – có nghĩa là bạn có 80% chức năng của phần mềm thương mại với 10% của giá. Vì thế, mã nguồn mở làm việc vì nó dễ dàng triển khai và giá chỉ bằng 1/10 so với các giải pháp độc quyền thương mại. Hầu hết các lãnh đạo thông tin đều bị áp lực ghê gớm về giá. Mã nguồn mở giúp giải quyết đúng vấn đề này.

IBD: What kind of company boards did you want to join?

Denzel: I wanted to really focus on boards whe-re I thought the technologies would be disruptive to the industries that I came f-rom. That's mainly infrastructure software.

IBD: What have you found with open source?

Denzel: I don't think we've begun to see the true impact of open source -- especially in the infrastructure space. Open source in the network and the systems management space is the next big thing.

IBD: What, really, is network and systems management software?

Denzel: It's software that monitors and manages all your computing systems, network, storage servers or applications. Think of it as the dashboard on the car. Just like cruise control, if you set an application's performance at some threshold, for example -- just like cruise control -- systems and network management software presses the brakes or the gas depending on whether the application is running at a certain level.

IBD: Why does open source work in this sector?

Denzel: If you think about open source, it really is a kind of 80-10 model -- meaning you get 80% of the function of the proprietary software with 10% of the costs. So, open source works because it's easy to deploy and is about a tenth of the cost of proprietary solutions. Most chief information officers are under extreme cost pressures. Open source plays right into that.

IBD: Làm thế nào nó hạ được giá thành?

Denzel: Không giống như phần mềm sở hữu độc quyền, nó cho phép những người sử dụng truy cập tới mã nguồn. Vì thế mọi người trên khắp thế giới đóng góp cho các thư viện mã nguồn mở. Các khách hàng trả tiền cho sự hỗ trợ, (đôi khi) cả phí giấy phép và có thể cho một vài cải tiến đặc biệt.

IBD: Liệu điều đó có dễ dàng để chạy?

Denzel: Nó dễ dàng hơn nhiều để sử dụng và nhanh hơn để cài đặt (so với các phần mềm độc quyền sở hữu). Nó được xây dựng đa phần theo cách tạo ra các module. Vì có nhiều người làm việc về nó nên nó được tổ chức tốt hơn nhiều.

IBD: Vì nó được thiết kế cho các kỹ sư truy cập nên nó dễ dàng hơn cho các công ty sử dụng?

Denzel: Chính xác.

IBD: Nhưng các công ty muốn thứ tốt nhất.

Denzel: Thực tế là có rất nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng 50% tới 60% các tính năng trong các phiên bản sở hữu độc quyền thậm chí không được cài đặt. Hãy nghĩ về những thứ mạng bản thân bạn đang sử dụng, như Word chẳng hạn. Bao nhiêu phần trăm các tính năng bạn ước đoán là bạn sử dụng chúng?

IBD: How does it reduce costs?

Denzel: Unlike proprietary software, it allows users to access the source code. So people f-rom around the world contribute to open-source libraries. Customers only pay for support, (sometimes) licensing fees and maybe some specific enhancements.

IBD: Is it easy to get running?

Denzel: It's much easier to use and faster to install (than proprietary software). It's built in a much more module way. Because there are so many people working on it, it has to be much better organized.

IBD: So, because it's better designed for engineers to access, it's easier for the companies to use?

Denzel: Exactly.

IBD: But companies want the best.

Denzel: The reality is that there have been numerous studies that show 50% to 60% of the features in the proprietary versions are not even installed. Think of the stuff you use yourself, say Word. What percentage of the features do you estimate that you use in that?

IBD: Một vài thứ đó chỉ là tiện nghi?

Denzel: Đúng, vì thế, ví dụ, trong các hệ thống và quản lý mạng bạn cần các phần mềm mà chúng sẽ cảnh báo cho bạn những vấn đề. Ngày nay, nhiều công ty trả nhiều tiền trong thế giới sở hữu độc quyền chỉ để có mức cơ bản này về giám sát.

IBD: Thế 4 ông lớn thì làm gì?

Denzel: HP và các hãng khác đang bắt đầu mở ra và tiến lên theo làn sóng. Họ cần tiến nhanh hơn trong các phân tích những gì thu thập được ... và đến với các chức năng phức tạp hơn nhiều.

IBD: Is some of this stuff then just commoditized? hàng hoá, tiện nghi

Denzel: Yes. So, for example, in systems and network management you need software that will alert you that there are problems. Today, many companies pay a lot in the proprietary world just to get this basic level of monitoring.

IBD: Then what do the Big Four do?

Denzel: HP and the others are starting to evolve and move up the curve. They need to (move) much higher into the analytics of what's collected ... and to much more sophisticated functions.

An archive of past tech Q&As can be found at investors.com/tech.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Về Nora Denzel:
  • Công việc cơ bản: Mã nguồn mở.

  • Thành viên Hội đồng tư vấn và cựu Phó chủ tịch và Tổng giám đốc của bộ phận phần mềm tại Hewlett – Packard.

  • 44 tuổi.

  • Thạc sĩ về khoa học máy tính (công nghệ thông tin), Đại học Quốc gia New York, Plattsburgh;

  • MBA của Đại học Santa Clara.

  • ......

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

Công ty Cổ phần phần mềm – Thương mại điện tử Nhất Vinh

ltnghia@yahoo.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập40
  • Hôm nay1,668
  • Tháng hiện tại49,287
  • Tổng lượt truy cập17,325,274
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây