Những tội lỗi của Windows 7: Vụ chống lại Microsoft và phần mềm sở hữu độc quyền

Thứ sáu - 28/08/2009 06:44

Windows7 Sins: The case against Microsoft and proprietary software

Theo:http://windows7sins.org/

Lờingười dịch: Quỹ Phần mềm Tự do (FSF) đưa ra 7 tộilỗi của Windows 7. Đó là: (1) Đầu độc giáo dục; (2)Can thiệp vào tính riêng tư; (3) Hành xử độc quyền; (4)Sự khóa trói; (5) Lạm dụng các tiêu chuẩn; (6) Thúc épviệc quản lý các hạn chế số; và (7) Đe dọa tới anninh của người sử dụng.

Phiên bản mới củahệ điều hành Microsoft Windows, Windows 7, có vấn đề yhệt mà Vista, XP và tất cả các phiên bản trước đó đãcó – nó là phần mềm sở hữu độc quyền. Người sửdụng không được phép để chia sẻ hoặc sửa đổi phầnmềm Windows, hoặc xem xét nó làm việc như thế nào bêntrong.

Thực tế việcWindows 7 là sở hữu độc quyền có nghĩa là Microsoftkhẳng định sự kiểm soát về pháp lý đối với nhữngngười sử dụng nó thông qua một sự kết hợp của cácbản quyền, hợp đồng và bằng sáng chế. Microsoft sửdụng sức mạnh này để lạm dụng những người sửdụng máy tính. Tại windows7sins.org, Quỹ Phần mềm Tự do(FSF) liệt kê 7 ví dụ về sự lạm dụng được thừanhận bởi Microsoft.

1.Đầu độc giáo dục: Ngày nay, hầu hết trẻ em màsự giáo dục của chúng có liên quan tới các máy tính sẽđược dạy để sử dụng sản phẩm của một công ty:của Microsoft. Microsoft bỏ ra những khoản tiền lớn chonhững người vận động hành lang và marketing đối vớinhững cơ quan giáo dục tham nhũng. Một nền giáo dục sửdụng sức mạnh của các máy tính phỉ là một phươngtiện cho sự tự do và trang bị, chứ không là một đạilộ cho một sự tham nhũng để truyền dẫn sự độcquyền của nó.

2.Can thiệp vào tính riêng tư: Microsoft sử dụng phầnmềm với những cái tên như Windows Genuine Advantage (Lợithế Đích thực của Windows) để thanh tra các nội dungcác ổ đĩa cứng của người sử dụng. Thỏa thuận cấpphép mà người sử dụng bị yêu cầu phải chấp nhậntrước khi sử dụng Windows cảnh báo rằng Microsoft nói cóquyền làm điều này mà không cần cảnh báo.

3.Hành xử của kẻ độc quyền: Gần như mỗi máytính được mua có Windows được cài đặt – nhưng khôngphải bằng sự lựa chọn. Microsoft áp đặt những yêucầu cho các nhà cung cấp phần cứng, những người sẽkhông chào các máy tính cá nhân không có Windows đượccài đặt trên chúng, dù nhiều người yêu cầu. Ngay cảcác máy tính sẵn sàng với các khệ điều hành khác nhưGNU/Linux được cài đặt sẵn cũng thường đã có Windowstrên chúng trước đó.

Thenew version of Microsoft's Windows operating system, Windows 7, hasthe same problem that Vista, XP, and all previous versions have had-- it's proprietary software. Users are not permitted to share ormodify the Windows software, or examine how it works inside.

Thefact that Windows 7 is proprietary means that Microsoft asserts legalcontrol over its users through a combination of copyrights,contracts, and patents. Microsoft uses this power to abuse computerusers. At windows7sins.org, the Free Software Foundation lists sevenexamples of abuse committed by Microsoft.

1.Poisoning education:Today, most children whose education involves computers are beingtaught to use one company's product: Microsoft's. Microsoft spendslarge sums on lobbyists and marketing to corrupt educationaldepartments. An education using the power of computers should be ameans to freedom and empowerment, not an avenue for one corporationto instill its monopoly.

2.Invading privacy:Microsoft uses software with backward names like Windows GenuineAdvantage to inspect the contents of users' hard drives. Thelicensing agreement users are required to accept before using Windowswarns that Microsoft claims the right to do this without warning.

3.Monopoly behavior:Nearly every computer purchased has Windows pre-installed -- but notby choice. Microsoft dictates requirements to hardware vendors, whowill not offer PCs without Windows installed on them, despite manypeople asking for them. Even computers available with other operatingsystems like GNU/Linuxpre-installed often had Windows on them first.

4.Sự khóa trói: Microsoft thường xuyên cố gắng épcác cập nhật lên người sử dụng nó, bằng việc loạibỏ sự hỗ trợ cho các phiên bản cũ của Windows vàOffice, và bằng việc làm tăng các yêu cầu phần cứng.Đối với nhiều người, điều này có nghĩa việc phảivứt bỏ các máy tính đang làm việc chỉ vì chúng khôngđáp ứng những yêu cầu cần thiết cho các phiên bảnmới của Windows.

5.Lạm dụng các tiêu chuẩn: Microsoft đã cố gắng đểkhóa việc tiêu chuẩn hóa một cách tự do các định dạngtài liệu, vì các tiêu chuẩn như Định dạng Tài liệuMở có thể đe dọa sự kiểm soát mà họ có bây giờđối với người sử dụng thông qua các định dạng Wordsở hữu độc quyền. Họ đã tham gia vào những hành vilén lút, bao gồm việc đút lót các quan chức, trong mưutoan làm dừng những nỗ lực như vậy.

6.Thúc ép việc quản lý những hạn chế số (DRM):Với Windows Media Player, Microsoft làm việc trong sự xung độtvới các công ty truyền dẫn lớn để xây dựng nhữnghạn chế về việc sao chép và các phương tiện chơitrong hệ điều hành của họ. Ví dụ, theo yêu cầu củaNBC, Microsoft đã có khả năng ngăn cản những người sửdụng Windows từ việc ghi các chương trình truyền hình màhọ có quyền pháp lý để ghi.

7.Đe dọa an ninh của người sử dụng: Windows có mộtlịch sử dài lâu về những chỗ có thể bị tổn thươngvề an ninh, cho phép lan truyền các virus và cho phép nhữngngười sử dụng từ xa chiếm các máy tính của mọingười để sử dụng trong các botnet được gửi đi vớinhững spam. Vì những phần mềm này là bí mật, tất cảmọi người sử dụng sẽ phụ thuộc vào Microsoft đểsửa các vấn đề này – nhưng Microsoft có sự quan tâmvề an ninh riêng của mình trong tim, chứ không phải nhữngngười sử dụng của họ.

Bạn có thể giúp!

Các hệ điều hànhphần mềm tự do như GNU/Linux có thể làm những công việcy hệt như Windows, nhưng chúng khuyến khích những ngườisử dụng chia sẻ, sửa đổi, và nghiên cứu phần mềmcàng nhiều càng tốt như họ muốn. Điều này làm choviệc sử dụng một hệ điều hành của phần mềm tựdo trở thành cách tốt nhất cho người sử dụng thoátkhỏi Microsoft và tránh trở thành những nạn nhân của 7tội lỗi trên. Phần mềm và máy tính sẽ luôn có cácvấn đề, nhưng bằng việc sử dụng phần mềm tự do,người sử dụng và các cộng đồng của họ sẽ đượctrang bị để sửa các vấn đề cho bản thân họ và cholẫn nhau.

Bạn có thể có thêmthông tin về mỗi tội lỗi này và cách để thoát khỏichúng tại windows7sins.org. Xin hãy đăng ký tham gia ở đóvề những cảnh báo vê thông tin và hoạt động củachiến dịch để giúp nâng cao nhận thức về sự lạmdụng của Microsoft, những vấn đề với Windows 7, và tầmquan trọng của phần mềm tự do!

4.Lock-in: Microsoftregularly attempts to force up-dates on its users, by removing supportfor older versions of Windows and Office, and by inflating hardwarerequirements. For many people, this means having to throw awayworking computers just because they don't meet the unnecessaryrequirements for the new Windows versions.

5.Abusing standards:Microsoft has attempted to block free standardization of documentformats, because standards like OpenDocument Format would threatenthe control they have now over users via proprietary Word formats.They have engaged in underhanded behavior, including bribingofficials, in an attempt to stop such efforts.

6.Enforcing Digital Restrictions Management (DRM):With Windows Media Player, Microsoft works in collusion with the bigmedia companies to build restrictions on copying and playing mediainto their operating system. For example, at the request of NBC,Microsoft was able to prevent Windows users f-rom recording televisionshows that they have the legal right to record.

7.Threatening user security:Windows has a long history of security vulnerabilities, enabling thespread of viruses and allowing remote users to take over people'scomputers for use in spam-sending botnets. Because the software issecret, all users are dependent on Microsoft to fix these problems --but Microsoft has its own security interests at heart, not those ofits users.

Youcan help!

Freesoftware operating systems like GNU/Linux can do the same jobs asWindows, but they encourage users to share, modify, and study thesoftware as much as they want. This makes using a free softwareoperating system the best way for users to escape Microsoft and avoidbecoming victims of these seven sins. Software and computers willalways have problems, but by using free software, users and theircommunities are empowered to fix problems for themselves and eachother.

Youcan get more information about each of the sins and how to escapethem at windows7sins.org.Please sign up there for campaign news and action alerts to helpraise awareness about Microsoft's abuses, the problems with Windows7, and the importance of free software!

Chúngtôi tới đây như thế nào

Hai năm trước,Microsoft đã tung ra Windows Vista, ít sự phô trương vànhiều sự thất vọng, tất cả đều từ những ngườisử dụng, đối mặt với một trận chiến của phần mềmquè quặt, những hạn chế về các trình điều khiển vànặng nề, và từ những lập trình viên, việc tranh giànhđể cập nhật phần mềm cho nó làm việc được với hệđiều hành mới.

Hai năm sau, bản thânMicrosoft thừa nhận Vista đã thất bại. Người sử dụngđã không sẵn sàng chấp nhận sự hạ cấp khổng lồ màVista đã đưa ra, và Microsoft đã cố gắng để sửa saiđiều này bằng việc tuyên bố về Windows 7. Windows 7, nhưWindows XP trong năm 2001, có một dấu ấn về các yêu cầukhiêm tốn hơn, làm cho nó là lý tưởng đối với nhữngmáy tính netbook sử dụng năng lượng thấp. Tuy nhiên,không giống như Windows XP, Microsoft chủ ý làm què Windows7, để những người sử dụng netbook phải hàm ơnMicrosoft đối với sự kiểm soát đối với các ứng dụngmà họ có thể sử dụng, cũng như số lượng các ứngdụng mà chúng có thể được chạy cùng một lúc.

Microsoft một lần nữalại dựng lên những trò mẹo mực như thường lệ củahọ – chỉ lần này, họ cũng đang chèn thêm những hạnchế nhân tạo vào bản thân hệ điều hành. Trong khikhông phải là lần đầu tiên họ đã làm điều này, thìđây là phiên bản đầu tiên của Windows mà nó có thểloại bỏ một cách thần kỳ những hạn chế ngay lậptức nếu mua một phiên bản đắt tiền hơn từ Microsoft.

Tuy nhiên, điều nàykhông là mới. Trong năm 1996, một núi lửa phun trào quaMicrosoft Windows NT. Tại thời điểm đó, Microsoft đã bán2 phiên bản hệ điều hành của hãng: Windows NT Workstationvà Windows NT Server. Phiên bản cho máy chủ có giá hơn 800USD so với phiên bản cho máy trạm của hệ điều hànhnày.

Trong khi Windows NTServer đã đưa vào một loạt các ứng dụng máy chủkhông có trong NT Workstation, thì Microsoft đã bảo vệ rằngbản thân các hệ điều hành đó là “2 sản phẩm rấtkhác nhau” hướng tới 2 chức năng rất khác nhau. “NTServer, Microsoft đã nói, là phù hợp và được chỉnh đểsử dụng như một máy chủ Internet trong khi NT Workstationlà không tương xứng. Hướng vào việc để ép đưa ranhững sự khác biệt, cả mã nguồn của NT Workstation vàthỏa thuận cấp phép đã hạn chế người sử dụngkhông vượt quá 10 kết nối Internet – TCP/IP tại cùngmột thời điểm, trong khi NT Server thì là không hạn chế”.

Howwe got here

Twoyears ago, Microsoft released Windows Vista, to little fanfare andmuch disappointment, both f-rom users, facing a battle of brokensoftware, drivers and heavy restrictions, and f-rom developers,scrambling to bring software up-to-date to work with the new system.

Twoyears later, Microsoft itself admits Vista failed. Users were notready to accept the huge downgrade that Vista offered, and Microsofthas attempted to rectify this with the announcement of Windows 7.Windows 7, like Windows XP in 2001, has a more modest requirementfootprint, making it ideal for low-powered netbook computers.However, unlike Windows XP, Microsoft have deliberately crippledWindows 7, leaving netbook users at the mercy of Microsoft to controlwhich applications they can use, as well as the number ofapplications that can be run simultaneously.

Microsoftis up to their usual tricks again -- only this time, they're alsoin-serting artificial restrictions into the operating system itself.While not the first time they've done this, this is the first releaseof Windows that can magically remove limitations instantly uponpurchasing a more expensive version f-rom Microsoft.

Thisis not new, however. In 1996, a furor erupted over Microsoft WindowsNT. At the time, Microsoft was selling two versions of its operatingsystem: Windows NT Workstation and Windows NT Server. The serverversion cost roughly $800 more than the workstation edition of theoperating system.

WhileWindows NT Server included a series of server applications notbundled with NT Workstation, Microsoft maintained that the operatingsystems themselves were, "two very different products intendedfor two very different functions." NT Server, Microsoft claimed,was suited and tailored for use as an Internet server while NTWorkstation was grossly inadequate. Aiming to enforce thisdifference, both the NT Workstation code and the license agreementrestricted users to no more than ten concurrent TCP/IP (i.e.,Internet) connections; while NT Server remained unlimited.

Nhiều người sửdụng đã lưu ý rằng cả 2 phiên bản của Windows NT đãrất giống nhau. Đào sâu hơn thêm, một phân tích đãđược xuất bản bởi O'Reilly and Associates đã phát hiệnrằng nhân, và trên thực tế mọi tệp nhị phân đượcđưa vào trong NT Workstation, đã là y hệt với những gìđược xuất đi trong NT Server. Sự khác biệt duy nhấtgiữa 2 nhân các sản phẩm này nằm trong các thông tin càiđặt của hệ điều hành – phiên bản máy chủ chứađựng vài lựa chọn hoặc cờ dấu mà chúng đánh dấunó như là 'Workstation' hay là 'Server'. Nếu máy dựng cờnhư là 'Workstation', thì nó có thể loại bỏ chức năngnào đó và hạn chế số lượng các kết nối mạng.

Chúng tôi gọi nhữnghạn chế như vậy, là sự chống lại các tính năng. Mộtsự chống lại các tính năng là chức năng mà một lậptrình viên về công nghệ sẽ kiếm tiền của người sửdụng để không đưa nó vào – khó hơn với Microsoft đểhạn chế các kết nối Internet hơn là để chúng không bịép buộc – và sự hạn chế này không phải là thứ gìđó mà mọi người sử dụng có thể đề nghị.

Tiếc thay, đối vớinhững công ty và cá nhân muốn thúc đẩy sự chống lạichức năng, thì người sử dụng ngày càng thường xuyênhơn có những giải pháp thay thế trong phần mềm tự do.Sự tự do cho phần mềm, hóa ra là, làm cho sự chốngchứng năng không thể được trong hầu hết các tìnhhuống. Giá thành ăn cướp của NT của Microsoft là khôngthể đối với GNU/Linux, nơi mà người sử dụng có thểlập trình xung quanh nó.

Một phiên bản củaFirefox được tài trợ bởi các quảng cáo có thể cũngsẽ thế – người sử dụng có thể xây dựng một cáchđơn giản và chia sẻ một phiên bản của phần mềm màkhông có sự chống lại các tính năng theo yêu cầu.

Cuối cùng, sự vắngmặt của những sự chống lại các tính năng tương tựtạo nên một vài trong số những chiến thắng dễ dàngnhất cho phần mềm tự do. Nó không đáng giá gì cả đốivới các lập trình viên của phần mềm tự do để tránhkhỏi những sự chống lại các tính năng cả. Trong nhiềutrường hợp, việc không làm gì chính xác là những gìmà người sử dụng muons và những gì phần mềm sở hữuđộc quyền sẽ không trao cho họ.

Manyusers noticed that both versions of Windows NT were very similar.Digging further, an analysis published by O'Reilly and Associatesrevealed that the kernel, and in fact every binary file included inNT Workstation, was identical to those shipped in NT Server. The soledifference between the two products' cores lay in the operatingsystems' installation information -- the server version containedseveral options or flags that marked it as either 'Workstation' or'Server'. If the machine was flagged as 'Workstation', it woulddisable certain functionality and limit the number of networkconnections.

Wecall such limitations, antifeatures. An antifeature is functionalitythat a technology developer will c-harge users to not include -- it ismore difficult for Microsoft to limit Internet connections than it isto leave them unconstrained -- and the limit is not something thatany user would request.

Unfortunately,for the companies and individuals trying to push antifeatures, usersincreasingly often have al-ternatives in free software. Softwarefreedom, it turns out, makes antifeatures impossible in mostsituations. Microsoft's predatory NT pricing is impossible forGNU/Linux, whe-re users can program around it.

Aversion of Firefox funded by advertisements would be too--users wouldsimply build and share a version of the software without theantifeatures in question.

Ultimately,the absence of similar antifeatures form some of the easiestvictories for free software. It does not cost free softwaredevelopers anything to avoid antifeatures. In many cases, doingnothing is exactly what users want and what proprietary software willnot give them.

Dịch tài liệu: LêTrung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chương trình 'Huấn luyện huấn luyện viên nguồn mở' - Khóa 4 - Ngày 1

  Các bài trình bày trong chương trình 'Huấn luyện huấn luyện viên nguồn mở', khóa 4, ngày đầu tiên, do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Quốc gia về Công nghệ Mở và trường Đại học Văn Lang, thành phố Hồ Chí Minh, đồng tổ chức đã diễn ra, gồm: Khóa học có sự tham gia của các giáo...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập19
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm16
  • Hôm nay3,313
  • Tháng hiện tại192,982
  • Tổng lượt truy cập14,536,575
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây