Lầu 5 góc lên kế hoạch cho một quân đội mới cho cuộc chiến tranh không gian mạng

Thứ hai - 08/06/2009 06:40
Pentagon Plans New Arm to Wage Cyberspace War

Published: May 28, 2009

By DAVID E. SANGER and THOM SHANKER

Theo: http://www.nytimes.com/2009/05/29/us/politics/29cyber.html?fta=y

Bài được đưa lên Internet ngày: 28/05/2009

Washington – Lầu 5 góc lên kế hoạch tạo ra một quyền chỉ huy mới cho không gian mạng, các quan chức chính quyền nói hôm thứ năm, chia thành từng bước chuẩn bị bởi lực lượng vũ trang để tiến hành cả việc phòng thủ và tấn công cho cuộc chiến tranh máy tính.

Quyền chỉ huy quân đội có thể bổ sung một nỗ lực dân sự sẽ được công bố bởi Tổng thống Obama hôm thứ sáu mà có thể xem xét cách mà nước Mỹ bảo vệ các mạng máy tính của mình.

Ông Obama, các quan chức nói, sẽ công bố việc tạo ra một văn phòng Nhà Trắng – báo cáo cho cả Uỷ ban An ninh Quốc gia và Uỷ ban Kinh tế Quốc gia – mà sẽ điều phối một nỗ lực nhiều tỷ đô la để hạn chế sự truy cập tới các máy tính của chính phủ và bảo vệ các hệ thống mà chạy các thị trường chứng khoán, làm sạch các giao dịch ngân hàng toàn cầu và quản lý hệ thống kiểm soát không lưu.

Các quan chức Nhà Trắng nói ông Obama vẫn còn chưa trình bày chính thức kế hoạch của Lầu 5 góc. Họ nói ông có thể không bàn luận về điều này hôm thứ sáu khi ông công bố tạo ra một văn phòng của Nhà Trắng có trách nhiệm cho việc điều phối khu vực tư nhân và khu vực quốc phòng của chính phủ chống lại hàng ngàn các cuộc tấn công không gian mạng được thực hiện chống lại nước Mỹ – phần đông bởi các tin tặc nhưng đôi khi bởi các chính phủ nước ngoài – hàng ngày.

Nhưng được mong đợi ông sẽ ký một lệnh không phổ biến trong những tuần tới mà nó sẽ tạo ra chỉ huy không gian mạng của quân đội, các quan chức nói. Đây là một thừa nhận rằng nước Mỹ đã có một số lượng ngày một gia tăng các vũ khí trong kho vũ khí và phải chuẩn bị các chiến lược cho việc sử dụng chúng – như những vũ khí ngăn chặn hoặc là cùng với những vũ khí thông thường – trong một sự đa dạng lớn về các xung đột có thể trong tương lai.

Văn phòng Nhà Trắng sẽ được quản lý bởi một “ông hoàng không gian mạng”, nhưng vì vị trí này sẽ không có sự truy cập trực tiếp tới tổng thống, một số chuyên gia nói điều này là không đủ mức độ cao để kết thúc hàng loại các cuộc chiến quan liêu mà chúng đã đổ vỡ khi hàng tỷ USD bỗng nhiên được giải ngân để bảo vệ chống lại những mối đe doạ về máy tính.

WASHINGTON — The Pentagon plans to cre-ate a new military command for cyberspace, administration officials said Thursday, stepping up preparations by the armed forces to conduct both offensive and defensive computer warfare.

The military command would complement a civilian effort to be announced by President Obama on Friday that would overhaul the way the United States safeguards its computer networks.

Mr. Obama, officials said, will announce the creation of a White House office — reporting to both the National Security Council and the National Economic Council — that will coordinate a multibillion-dollar effort to restrict access to government computers and protect systems that run the stock exchanges, clear global banking transactions and manage the air traffic control system.

White House officials say Mr. Obama has not yet been formally presented with the Pentagon plan. They said he would not discuss it Friday when he announced the creation of a White House office responsible for coordinating private-sector and government defence ses against the thousands of cyberattacks mounted against the United States — largely by hackers but sometimes by foreign governments — every day.

But he is expected to sign a classified order in coming weeks that will cre-ate the military cybercommand, officials said. It is a recognition that the United States already has a growing number of computer weapons in its arsenal and must prepare strategies for their use — as a deterrent or alongside conventional weapons — in a wide variety of possible future conflicts.

The White House office will be run by a “cyberczar,” but because the position will not have direct access to the president, some experts said it was not high-level enough to end a series of bureaucratic wars that have broken out as billions of dollars have suddenly been allocated to protect against the computer threats.

Tranh luận chính đã xảy ra là liệu Lầu 5 góc hay Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) phải cầm đầu trong việc chuẩn bị cho các cuộc chiến tranh không gian mạng. Theo một đề xuất còn đang tranh cãi, một số phần của NSA có thể được tích hợp vào trong bộ chỉ huy quân sự để chúng có thể cùng vận hành.

Các quan chức nói rằng để bổ sung cho tài liệu chiến lược không phổ biến sẽ được đưa ra bởi ông Obama hôm thứ sáu, một tâp hợp các chỉ thị của tổng thống không được công bố rộng rãi được dự kiến đưa ra các trách nhiệm mới về quân sự và cách mà nó điều phối nhiệm vụ của mình với nhiệm vụ của NSA, nơi mà hầu hết sự tinh thông về chiến tranh số nằm ở đó.

Quyết định để tạo ra một chỉ huy không gian mạng là một bước chính nằm ngoài các hành động đã được đưa ra bỏi chính quyền Bush, mà nó đã uỷ quyền cho một số cuộc tấn công dựa vào máy tính nhưng không bao giờ giải quyết được câu hỏi về việc chính phủ phải chuẩn bị như thế nào cho một kỷ nguyên mới về chiến tranh chiến đấuu về với các mạng số.

Vẫn còn chưa rõ liệu chỉ huy mới này của quân đội hoặc của NSA – hoặc cả 2 – sẽ thực sự tiến hành dạng tấn công mới này trong các chiến dịch không gian mạng.

Nhà Trắng đã không bao giờ nói liệu ông Obama có ôm lấy ý tưởng rằng nước Mỹ phải sử dụng các vũ khí không gian mạng hay không, và tuyên bố công khai hôm thứ sáu được dự kiến sẽ tập trung chỉ vào các bước phòng thủ và nhận thức của chính phủ rằng nó cần thiết để được tổ chức tốt hơn để đối mặt với mối đe doạ từ việc tấn công của kẻ địch vào các hệ thống trực tuyến của quân đội, chính phủ và thương mại.

Bộ trưởng Quốc phòng Robert M. Gates đã thúc giục Lầu 5 góc để trở nên được tổ chức tốt hơn để giải quyết mối đe doạ về an ninh này.

Ít nhất ban đầu, chỉ huy mới này có thể tập trung vào việc tổ chức một loạt các thành phần và khả năng mà bây giờ phân tán ở khắp 4 dịch vụ quân sự.

Các quan chức đã từ chối mô tả các hoạt động tấn công tiềm năng, nhưng nói họ bây giờ đã coi không gian mạng như là có thể so sánh được hơn những bãi chiến trường truyền thống.

The main dispute has been over whether the Pentagon or the National Security Agency should take the lead in preparing for and fighting cyberbattles. Under one proposal still being debated, parts of the N.S.A. would be integrated into the military command so they could operate jointly.

Officials said that in addition to the unclassified strategy paper to be released by Mr. Obama on Friday, a classified set of presidential directives is expected to lay out the military’s new responsibilities and how it coordinates its mission with that of the N.S.A., whe-re most of the expertise on digital warfare resides today.

The decision to cre-ate a cybercommand is a major step beyond the actions taken by the Bush administration, which authorized several computer-based attacks but never resolved the question of how the government would prepare for a new era of warfare fought over digital networks.

It is still unclear whether the military’s new command or the N.S.A. — or both — will actually conduct this new kind of offensive cyberoperations.

The White House has never said whether Mr. Obama embraces the idea that the United States should use cyberweapons, and the public announcement on Friday is expected to focus solely on defensive steps and the government’s acknowledgment that it needs to be better organized to face the threat f-rom foes attacking military, government and commercial online systems.

Defense Secretary Robert M. Gates has pushed for the Pentagon to become better organized to address the security threat.

Initially at least, the new command would focus on organizing the various components and capabilities now scattered across the four armed services.

Officials declined to describe potential offensive operations, but said they now viewed cyberspace as comparable to more traditional battlefields.

“Chúng ta sẽ không thoải mái tranh luận câu hỏi về các hoạt động tấn công trên không gian mạng, nhưng chúng ta coi không gian mạng là một vùng chiến sự”, Bryan Whitman, người phát ngôn của Lầu 5 góc, nói. “Chúng ta cần có thể hoạt động trong vùng đó hệt như trên bất kỳ chiến địa nào, mà nó bao gồm việc bảo vệ sự tự do của chúng ta về hoạt động và gìn giữ khả năng của chúng ta để thể hiện trong môi trường đó”.

Dù các quan chức dân sự của Lầu 5 góc và các sĩ quan quân đội nói chỉ huy mới đã được dự kiến ban đầu sẽ là một sở chỉ huy phụ trong Bộ chỉ huy Chiến lược của quân đội, mà nó kiểm soát các hoạt động hạt nhân cũng như phòng thủ không gian mạng, thì nó cuối cùng có thể trở thành một sở chỉ huy độc lập. “Chưa có quyết định nào được thực hiện”, Trung tá Eric Butterbaugh, một người phát ngôn của Lầu 5 góc, nói. “Chỉ khi Nhà Trắng kết thúc 60 ngày xem xét chính sách không gian mạng, có lẽ, chúng ta sẽ nhìn vào cách mà Bộ có thể tổ chức tốt nhất bản thân để đóng vai trò trong việc triển khai thực hiện chính sách không gian mạng của chính quyền”.

Việc tạo ra văn phòng ông hoàng không gian mạng bên trong Nhà Trắng dường như sẽ là một phần của một sự mở rộng đáng kể của vai trò bộ máy an ninh quốc gia. Một nhóm riêng rẽ theo dõi an ninh nội địa, được tạo ra bởi Tổng thống George W. Bush sau cuộc tấn công ngày 11/09, bây giờ nằm trong Uỷ ban An ninh Quốc gia. Một quan chức cao cấp của Nhà Trắng có trách nhiệm về tính toán sự gia tăng của các vũ khí hạt nhân và không thông thường đã được uỷ nhiệm rộng lớn hơn. Bây giờ, an ninh không gian mạng cũng được xếp hạng như một trong những mối đe doạ chính mà ông Obama đang tìm kiếm để điều phối từ Nhà Trắng.

“We are not comfortable discussing the question of offensive cyberoperations, but we consider cyberspace a war-fighting domain,“ said Bryan Whitman, a Pentagon spokesman. “We need to be able to operate within that domain just like on any battlefield, which includes protecting our freedom of movement and preserving our capability to perform in that environment.”

Although Pentagon civilian officials and military officers said the new command was expected to initially be a subordinate headquarters under the military’s Strategic Command, which controls nuclear operations as well as cyberdefenses, it could eventually become an independent command.

“No decision has been made,” said Lt. Col. Eric Butterbaugh, a Pentagon spokesman. “Just as the White House has completed its 60-day review of cyberspace policy, likewise, we are looking at how the department can best organize itself to fill our role in implementing the administration’s cyberpolicy.”

The creation of the cyberczar’s office inside the White House appears to be part of a significant expansion of the role of the national security apparatus there. A separate group overseeing domestic security, cre-ated by President George W. Bush after the Sept. 11 attacks, now resides within the National Security Council. A senior White House official responsible for countering the proliferation of nuclear and unconventional weapons has been given broader authority. Now, cybersecurity will also rank as one of the key threats that Mr. Obama is seeking to coordinate f-rom the White House.

Việc xem xét chiến lược mà ông Obama sẽ thảo luận hôm thứ sáu đã kết thúc vào tuần trước, nhưng bị trễ vì những lý lẽ tiếp tục trong các nhà đương cục của văn phòng Nhà Trắng, và ngân sách cho toàn bộ nỗ lực này.

Tách biệt khỏi tranh luận của quân đội về việc liệu Lầu 5 góc hay NSA được trang bị tốt nhất để tham gia vào trong hoạt động tấn công. Một phần của tranh luận này chốt lại về câu hỏi sự kiểm soát là bao nhiêu được trao cho các cơ quan gián điệp Mỹ, khi họ bị cấm hoạt động trên đất Mỹ.

“Đây là vấn đề gián điệp nội bộ được viết rộng rãi”, một quan chức phản gián cao cấp nói gần đây. “Những cuộc tấn công này bắt đầu tại các quốc gia khác, mà họ biết là không có biên giới. Nên làm thế nào bạn chiến đấu với nó nếu bạn không thể hành động cả trong và ngoài nước Mỹ?”

The strategy review Mr. Obama will discuss on Friday was completed weeks ago, but delayed because of continuing arguments over the authority of the White House office, and the budgets for the entire effort.

It was kept separate f-rom the military debate over whether the Pentagon or the N.S.A. is best equipped to engage in offensive operations. Part of that debate hinges on the question of how much control should be given to American spy agencies, since they are prohibited f-rom acting on American soil.

“It’s the domestic spying problem writ large,” one senior intelligence official said recently. “These attacks start in other countries, but they know no borders. So how do you fight them if you can’t act both inside and outside the United States?”

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập36
  • Máy chủ tìm kiếm15
  • Khách viếng thăm21
  • Hôm nay4,018
  • Tháng hiện tại145,282
  • Tổng lượt truy cập18,906,089
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây