Giám đốc công nghệ mới của Liên bang (Mỹ) Chopra hé lộ sớm các kế hoạch

Thứ hai - 08/06/2009 06:43
New federal CTO Chopra reveals early plans

By Wyatt Kash

Jun 02, 2009

Theo: http://gcn.com/articles/2009/06/02/aneesh-chopra-cto-plans.aspx

Bài được đưa lên Internet ngày: 02/06/2009

Lời người dịch: Giám đốc công nghệ mới của nước Mỹ hé lộ 3 lĩnh vực mà ông sẽ tập trung mối quan tâm của mình, 2 trong số đó là CÁC TIÊU CHUẨN MỞ và NGUỒN ĐÁM ĐÔNG, một cách nói khác về NGUỒN MỞ. “Chopra đã chỉ ra thông điệp đặc biệt cho cộng đồng phát triển phần mềm, ông nói, “Chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc đối thoại để phát triển các phần mềm không có lỗi hoặc sự phát triển phần mềm không có lỗi”. Ông đã trích dẫn vài ví dụ về những lỗ thủng dữ liệu nhét đầy từ sự phát triển phần mềm bất cẩn”.

Giám đốc công nghệ Liên bang Aneesh Chopra đã đưa ra một cái nhìn thoáng qua từ sớm về vai trò mới của ông, những ưu tiên của ông, và các kế hoạch của ông hôm thứ ba, nói rằng ông có thể sẽ tập trung vào những đổi mới sáng tạo trong việc thay đổi cuộc chơi.

Chopra, nói tại một hội nghị công nghệ của chính phủ tại Norfolk, Va., trong một trong những lần xuất hiện trước công chúng đầu tiên của ông kể từ khi được khẳng định hôm 20/05 như là giám đốc công nghệ (CTO) mới của liên bang, đã nói ông vẫn còn trong những bước đầu của việc tinh chỉnh lại tiếp cận của ông đối với công việc mới này. Nhưng cựu CTO của Virginia, khi nói tại Hội nghị của Uỷ ban Quản lý về Thay đổi và Uỷ ban Mỹ về Công nghệ và Tư vấn Công nghiệp, đã phác hoạ tầm nhìn của ông về cách mà những nhiệm vụ của ông sẽ được mở ra và nơi mà ông muốn tập trung các nỗ lực của ông vào đó.

Chopra nói tập trung đầu tiên của ông, trong vai trò của ông như là CTO, có thể sẽ liên quan tới 4 vấn đề:

Vấn đề số 1 có thể sẽ là việc mang lại càng nhiều tính khắt khe chính xác bao nhiêu càng tốt trong việc cố gắng chuyển nền kinh tế của quốc gia thông qua việc đổi mới sáng tạo dựa vào công nghệ. “Sẽ quan trọng để nghĩ về cách mà chúng ta đưa ra chính sách để thúc đẩy sự đổi mới sáng tạo” ở mức quốc gia, cũng như qua các bang và các biên giới về quyền hạn, ông nói.

Thứ 2, ông có thể tìm kiếm các cách thức thay đổi cuộc chơi để giải quyết những ưu tiên của tổng thống thông qua cái gọi là những nền tảng đổi mới sáng tạo, hoặc các tiếp cận mới bằng việc sử dụng công nghệ. Ông đã nhấn mạnh 3 lĩnh vực nơi mà ông đã có kế hoạch để tập trung các suy nghĩ của mình:

 • Các tiêu chuẩn mở. “Chúng ta cần khu vực tư nhân dẫn dắt, nhưng chúng ta cần một văn hoá của các tiêu chuẩn mở”, ông nói. Điều đó không loại trừ các tiêu chuẩn sở hữu độc quyền, ông bổ sung. Nhưng các tiêu chuẩn mở, và các ứng dụng mà có thể chia sẻ được và nhân bản được một cách dễ dàng, có thể sẽ nằm ở trung tâm của những nỗ lực để dẫn dắt sự sáng tạo đổi mới.

 • Nghiên cứu và phát triển (R&D) của chính phủ. Chopra cũng đã hình dung ra việc định hướng lại nơi mà chính phủ có thể tập trung cho cam kết nghiên cứu phát triển của mình. “Có một tranh luận đang nổi lên về chuỗi thức ăn dành cho R&D mà chúng ta đi có thể xa được tới đâu”, và liệu chính phủ có không phải tập trung các tài nguyên gần hơn cho giai đoạn ứng dụng hay không, ông nói. Ông cũng nói ông muốn nhìn cận cảnh hơn vào những cơ hội “ở khoảng nền ở giữa, bên dưới của việc mua sắm và bên trên của R&D”.

 • Nguồn đám đông [một cách nói khác về nguồn mở]. Chopra nói chính phủ cũng muốn tiếp tục quan hệ với tiềm năng của nguồn đám đông, hoặc sử dụng các mạng của những người đóng góp, để thu thập những ý tưởng mới và thúc đẩy sự đổi mới sáng tạo của khu vực nhà nước.

Federal Chief Technology Officer Aneesh Chopra provided an early glimpse of his new role, his priorities, and his plans Tuesday, saying he would focus on game-changing innovations.

Chopra, speaking at a government technology conference in Norfolk, Va., in one his first public appearances since being confirmed May 20 as the nation’s new federal CTO, said he was still in the early stages of refining his approach to the new job. But the former CTO of Virginia, speaking at the American Council of Technology and Industry Advisory Council’s Management of Change Conference, sketched out his vision for how his duties would unfold and whe-re he’d be concentrating his efforts.

Chopra said his primary focus, in his role as CTO, would revolve around four themes:

The first would be bringing as much policy rigor as possible in trying to transform the nation’s economy through technology-based innovation. “It will be important to think about how we introduce policy to foster innovation” nationally, as well as across state and jurisdictional boundaries, he said.

Second, he would look for game-changing ways to address the president’s priorities through so-called innovation platforms, or new approaches using technology. He highlighted three areas whe-re he planned to concentrate his thinking:

   • Open standards. “We need the private sector to lead, but we need a culture of open standards,” he said. That doesn’t preclude proprietary standards, he added. But open standards, and applications which could be shared and replicated easily, would remain at the center of efforts to drive innovation.

   • Government research and development. Chopra also envisioned redirecting whe-re the government might focus its research and development commitment. “There’s an emerging debate of how far up the (R&D) food chain we should go,” and whether the government shouldn’t target resources closer to the application stage, he said. He said he would look closely at opportunities “in the middle ground, south of procurement and north of R&D.”

   • Crowd sourcing. Chopra said the government would also continue tap the potential of crowd sourcing, or the use of networks of contributors, to gather new ideas and fuel public-sector innovation.

Lĩnh vực chính thứ 3 của sự tập trung đối với CTO mới này có thể được đưa ra về cam kết của tổng thống để đảm bảo cho quốc gia có được một hạ tầng số đáng tin cậy và chắc chắn. Một phần của nỗ lực đó có thể bao gồm việc tạo băng thông sẵn sàng một cách phổ thông hơn nữa trên khắp đất nước, ông nói, nhưng rõ ràng an ninh không gian mạng là một mối quan tâm cấp bách.

“Chúng ta phải có các nền tảng cho sự phát triển, cũng như các chiến lược để chắc chắn chúng là an ninh”, ông nói, tham chiếu tới sáng kiến về an ninh không gian mạng mới của tổng thống Obama, được công bố hôm 29/05.

Chopra đã chỉ ra thông điệp đặc biệt cho cộng đồng phát triển phần mềm, ông nói, “Chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc đối thoại để phát triển các phần mềm không có lỗi hoặc sự phát triển phần mềm không có lỗi”. Ông đã trích dẫn vài ví dụ về những lỗ thủng dữ liệu nhét đầy từ sự phát triển phần mềm bất cẩn.

Thành phần cuối cùng trong sự tập trung của ông, ông nói, có thể sẽ giúp cải tiến được lệnh hành động mà Obama đã đưa ra hôm 21/01, cam kết chính phủ sẽ minh bạch hơn, có sự tham gia và hợp tác nhiều hơn của các công dân.

Chopra đã lặp lại vị thế của chính quyền về việc lấy một tiếp cận mới, mở hơn trong việc phát triển các chính sách, nói “mô hình truyền thống là lỗi thời”. Thà rằng phác thảo các chính sách trước và tìm kiếm phản ứng của công chúng, ông nói chính phủ muốn sử dụng các công nghệ tương tác mới để tìm kiếm đầu vào từ công chúng rộng rãi và sau đó bắt đầu chỉnh các khuyến cáo về chính sách.

Bổ sung cho việc tập trung vào những khuyến cáo về chính sách và những đổi mới sáng tạo về công nghệ mà hỗ trợ cho những ưu tiên của tổng thống về kinh tế, giá thành chăm sóc sức khoẻ và giáo dục, ông nói ông cũng muốn xem xét các công cụ mà có thể giúp thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Ông đã gợi ý một khả năng làm việc với cơ quan Hành chính Dịch vụ Chung để phát triển một “hộp cát đổi mới sáng tạo” nơi mà những ý tưởng của dự án có thể được kiểm thử và chia sẻ khắp các cơ quan chính phủ.

Chopra nói ông vẫn còn đang nghe ngóng để nạp tốc độ trên cương vị mới của mình và lên kế hoạch cho sự phát triển một tập hợp cụ thể hơn nữa các mục tiêu mà với chúng ông đã mong đợi các thành viên của cộng đồng công nghệ chính phủ tin tưởng vào trách nhiệm của ông.

A third major area of focus for the new CTO would be delivering on the president’s commitment to ensure the nation has a reliable and trustworthy digital infrastructure. Part of that effort would include making broadband more universally available throughout the country, he said, but clearly cybersecurity is a pressing concern.

“We must have platforms for growth, as well as strategies to make sure they are secure,” he said, referring to President Barack Obama’s new cybersecurity initiative, announced May 29.

Chopra directed a specific message to the software development community, saying, “We’re going to have start a dialogue to develop bug-free software or bug-free software development." He cited several examples of data breaches stemming f-rom careless software development.

The last component of his focus, he said, would be to help advance the executive order Obama issued Jan. 21, committing the government to greater transparency, citizen participation and collaboration.

Chopra reiterated the administration’s position on taking a new, more open approach in developing policies, saying the traditional “model is backwards.” Rather that drafting policies first and seeking public response, he said the government would use new interactive technologies to seek broad public input and then begin to craft policy recommendations.

In addition to focusing on policy recommendations and technology innovations that support the president’s priorities around the economy, health care costs and education, he said he would also be looking at tools that could help spur innovation. He suggested one possibility of working with the General Services Administration to develop an “innovation sandbox” whe-re project ideas could be tested and shared across the government.

Chopra said he was still on a listening tour to get up to speed on his new duties and planned to develop a more concrete set of goals to which he said he looked forward to members of the government technology community to hold him accountable.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập16
 • Hôm nay4,684
 • Tháng hiện tại167,181
 • Tổng lượt truy cập17,752,511
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây