IE8 sẽ là trình duyệt web cuối cùng của Microsoft?

Chủ nhật - 29/03/2009 07:52
Will IE8 Be Microsoft's Last Explorer?

By Katherine Noyes

LinuxInsider
03/16/09 4:00 AM PT

Theo: http://www.linuxinsider.com/story/Will-IE8-Be-Microsofts-Last-Explorer-66504....

Bài được đưa lên Internet ngày: 16/03/2009

Có thể phiên bản 8 của Microsoft Internet Explorer thực sự là phiên bản cuối cùng của nó chăng? Đó chỉ là tin đồn. Viễn cảnh này có trong một vì người trong cộng đồng phần mềm tự do nguồn mở (FOSS) bị kích động và hăng hái đánh cược trình duyệt này như một sự tống khư tốt theo sở thích, dù những người khác coi nó chỉ như một thủ đoạn khác để có được lòng tin khác thường đằng sau Redmond.

Có ít thứ phấn khích hơn đối với một nhà báo hơn là ở trong số những người đầu tiên nói các thông tin quan trọng, và chúng ta ở đây tại LinuxInsider không phải là ngoại lệ. Vì thế niềm hân hoan lớn mà chúng ta đã học được từ những lời đồn thổi gần đây rằng IE8 có thể là sự kết thúc của dòng sản phẩm này.

Rất cảm ơn blogger của Slashdot hairyfeet vì đã gợi chúng cho sự chú ý của chúng ta!

Vâng, đã có vài báo cáo như vậy xung quanh cành nho ảo này trong những ngày gần đây, bao gồm cả bài viết của Randall Kennedy trên InfoWorld, bài viết của Scott Fulton ở Beta News, bài viết của iAurora ở JCXP và những bài khác.

Vẫn còn chưa rõ sự thay thế cho IE của Microsoft sẽ là gì – Microsoft hầu như không nói, bằng cách này hay cách khác – nhưng WebKit và một máy mới tinh đã nhấn mạnh “Gazelle” được nói sẽ là các địch thủ hàng đầu.

IE6 bị bỏ trong cát bụi

Bây giờ, thông tin về những việc làm tại Redmond hầu như luôn ít nhất là mối quan tâm của những ai trong cộng đồng FOSS, nhưng thông tin này là đặc biệt thú vị biết rằng cuộc chiến trình duyệt đang diễn ra giữa IE và Firefox được yêu quý của chúng ta.

Trên thực tế, chỉ một ngày khác, một báo cáo đã được đưa ra bởi StatCounter chỉ ra rằng Firefox 3 gần đây đã trở thành trình duyệt đầu tiên không phải của Microsoft vượt qua được IE6 trong thị phần. Không chỉ thế, mà việc nó đe doạ IE7 cũng thế, báo cáo nói.

“Tôi (một lập trình viên web) hạnh phúc”, munikho đã viết trên Digg, nơi mà thông tin này đã thu thập được gần 2,000 Diggs (những ý kiến phản hồi từ người đọc) và hơn 350 bình luận.

“Sự tống khứ tốt làn cho IE6”, nhà tư vấn và là blogger Gerhard Mack ở Montreal đã nói cho LinuxInsider. “Đây là một trò đùa mà nó cần phải được bỏ khỏi Web càng nhanh càng tốt”.

Could the eighth edition of Microsoft Internet Explorer really be the last of its breed? That's the rumor, anyway. The prospect has some in the FOSS community excited and eager to bid the browser a fond good riddance, though others see it as just another ploy to get trust busters off Redmond's back.

There are few things more exciting to a journalist than being among the first to report important news, and we here at LinuxInsider are no exception. So it was with great glee that we learned of recent rumors that Internet Explorer 8 could be the end of the line.

Special thanks to Slashdot blogger hairyfeet for calling them to our attention!

Yes, there were several such reports circulating on the virtual grapevine in recent days, including Randall Kennedy's post at InfoWorld, Scott Fulton's post at Beta News, iAurora's post at JCXP and others.

It's not yet clear what Microsoft's (Nasdaq: MSFT) replacement for IE will be -- Microsoft's apparently not talking, one way or the other -- but WebKit and a brand-new engine dubbed "Gazelle" are said to be the top contenders.

IE6 Left in the Dust

Now, news on the doings in Redmond is almost always of at least some interest to those in the FOSS community, but this news was particularly interesting given the ongoing browser wars between Explorer and our beloved Firefox.

Just the other day, in fact, a report was released by StatCounter indicating that Firefox 3 recently became the first non-Microsoft browser to overtake Internet Explorer 6 in market share. Not only that, but it's threatening IE7 too, the report suggested.

"Me (webdeveloper) happy," wrote munikho on Digg, whe-re the news garnered close to 2,000 Diggs and more than 350 comments.

"Good Riddance to IE6," Montreal consultant and Slashdot blogger Gerhard Mack told LinuxInsider. "It's a travesty that needs to be d-ropped off the Web as soon as possible."

'Excellent Extension System'

'Hệ thống mở rộng tuyệt vời'

Firefox cũng đã hoàn thành vài thứ đúng – đặc biệt, “hệ thống mở rộng tuyệt vời” của nó, hairyfeet đã nói cho LinuxInsider.

“Tôi có một vài khách hàng mà luôn 'chịu chơi', và trong hi họ đã thử IE7/* cũng như Safari và Chrome, họ luôn quay lại với Firefox (FF) ngay”, hairyfeet giải thích. “Vì sao ư? Vì cùng lý do mà ông bố 67 tuổi của tôi, người không biết gì về công nghệ, từ chối sử dụng bất kỳ trình duyệt nào khác FF3 – sự dễ dàng của hệ thống các mở rộng của FF3 đã cho phép ông tuỳ biến trình duyệt này cho các nhu cầu của ông thay vì chỉ đơn giản ôm lấy Web như được đưa ra bởi IE và các trình duyệt khác”.

Đó là vì sao Chrome đang làm việc để bổ sung khung mở rộng của riêng nó, hairyfeet bổ sung, “dùa thực lòng tôi nghĩ sẽ là một trường hợp quá ít quá trễ, khi có một mạng các lập trình viên bùng nổ xung quanh mạng mở rộng của FF mà nó – ngay cả với tiền của họ – thì Google đơn giản là sẽ không có khả năng đuổi kịp. Đơn giản là nó quá giàu và đa dạng khó mà thay thế được”, ông nói.

'Hệ điều hành sẽ là thứ tiếp theo'

“Tôi thích sử dụng Beagle và Firefox”, blogger Robert Pogson đã nói với LinuxInsider. “Trong GNU/Linux chúng ta có sự lựa chọn, ơn chúa. Các khách hàng thụ hưởng sự lựa chọn và đi dạo tới thực tế rằng họ có những sự lựa chọn. Hệ điều hành là thứ tiếp sau”.

Tất nhiên, việc nói về các hệ điều hành, điều này đã được đưa ra đầu tháng này rằng Windows 7 là không luôn cài cắm được, và được thay thế bởi vài thứ gì đó nữa chăng? Những khả năng này đơn giản là nghĩ mò.

Firefox has also done several things right -- in particular, its "excellent extension system," hairyfeet told LinuxInsider.

"I have several customers that are always 'cutting edge,' and while they tried IE7/* as well as Safari and Chrome, they always come back to FF in short order," hairyfeet explained. "Why? For the same reason my 67-year-old father, who knows nothing about technology, refuses to use any browser other than FF3 -- the ease of the FF3 extension system allowed him to customize the browser to HIS needs instead of simply taking the Web as given by IE and the others."

That's why Chrome is working to add its own extension framework, hairyfeet added, "though frankly I think it will be a case of too little too late, as there is a robust developer network surrounding the FF extension network that -- even with their money -- Google (Nasdaq: GOOG) simply won't be able to match. It is simply too rich and varied to replicate," he said.

'The Operating System Is Next'

"I like to use Beagle and Firefox," blogger Robert Pogson told LinuxInsider. "In GNU/Linux we have choice, thank goodness. Consumers enjoy choice and are waking up to the fact that they have choices. The operating system is next."

Of course, speaking of operating systems, it was already revealed earlier this month that Windows 7 will make it possible for users to "unplug" IE and other components. But to now learn that IE8 itself is being unplugged permanently, and replaced by something else? The possibilities are simply mind-boggling.

'Truly Wonderful News'

'Thông tin thực sự tuyệt vời'

“Đối với những người sử dụng Linux thì điều này sẽ thực sự là một thông tin tuyệt vời, khi mà lý do vì sao nhiều trang Web không làm việc đúng đắn những ngày này trên Linux là IE và những thiết kế trang lởm khởm của họ”, hairyfeet bổ sung.

“Tôi nghĩ công việc lớn cắt bỏ cho Linux tiếp sau sẽ là việc thay thế kho phần mềm Windows Server/Sharepoint/Exchange”, ông nói. “vì dù thích hay không, tập hợp đó làm cho việc quản lý chính sách và tích hợp của các khách hàng Windows vượt khỏi sự dễ dàng. Tôi đã tới những người bạn mà quản lý các máy chủ Linux và đã thấy các giải pháp của họ, và thực tình không gì tôi đã thấy cho tới nay là gần với cái tập hợp đó vì sự dễ dàng sử dụng”.

Linux đã thắng những người sử dụng mà ôm lấy sự tự do “cùng với nữ thần biển cả tự công bố của họ”, hairyfeet đã lưu ý. Những gì nó cần bây giờ “là cách để có được John Q. Công chúng sẽ sử dụng nó, và tôi còn tin tưởng rằng con đường là đi qua văn phòng”, ông nói. “Nếu bạn bị trả tiền để sử dụng tại cơ quan, thì bạn sẽ muốn sử dụng nó ở nhà”.

“Tôi biết nhiều người sử dụng ở nhà mà trong năm 2009 vẫn còn khăng khăng rằng mọi máy tính mà tôi dựng cho họ có Win2K pro trên đó“, ông bổ sung. “Vì sao ư? Vì đó là những gì họ sử dụng ở cơ quan của họ”.

'Một vài thủ đoạn mới'

Nếu IE8 thực sự là phiên bản cuối cùng của Microsoft, thì “đây có thể là một thứ tốt lành”, Pogson đồng ý.

“Tiếc thay, M$ đã tích hợp IE vào trong Không Còn Nữa '95 một cách cố tình để gây lộn xộn cho sự cạnh tranh, nên tôi không thể thấy chúng biến thành một cái lá vào ngày trễ này và ra khỏi sự kinh doanh bị lộn xộn với cạnh tranh này”, Pogson bổ sung. “Bất kể là họ đang lên kế hoạch gì thì sẽ đơn giản là mấy thứ vặn vẹo để xem như là tuân thủ với Liên minh châu Âu và các chỉ thị khác trong khi tạo ra một vài thủ đoạn mới”.

Microsoft là “quá lớn mà họ có thể trì hoãn sự công bằng trong khi nhiều tỷ nữa được ném cho họ”, ông bổ sung. “Họ có thể đổi tên nó hoặc vượt qua một công nghệ khác, nhưng tôi không thấy họ bao giờ chơi tốt với Web. Họ sẽ bẩy lên sự độc quyền của họ cho tới hi nó biến mất trong ít năm nữa”.

"For Linux users this will be truly wonderful news, as the reason why many Web pages don't work correctly to this day on Linux is IE and their hobbled page designs," hairyfeet asserted.

"I think the big work cut out for Linux next will be replacing the Windows Server/Sharepoint/Exchange stack," he said. "Because like it or not, that combo makes integration and policy management of Windows clients beyond easy. I have gone over to friends that manage Linux servers and seen their solutions, and frankly nothing I have seen so far is even close to that combo for ease of use."

Linux has already won users who embrace freedom "along with the self-proclaimed nerds," hairyfeet noted. What it needs now "is a way to get John Q. Public to use it, and I still believe that way is through the office," he said. "If you are paid to use it at work, you will want to use it at home.

"I know many home users that in 2009 STILL insist that any machine I build them has Win2K pro on it," he added. "Why? Because that is what they use at their workplace."

'Some New Ploy'

If IE8 really is Microsoft's last release, "it would be a good thing," Pogson agreed.

"Unfortunately, M$ integrated IE into '95 deliberately to mess with competition, so I cannot see them turning over a new leaf at this late date and getting out of the messing-with-competition business," Pogson asserted. "Whatever they are planning will be simply some contortion to seem to be complying with EU and other directives while creating some new ploy."

Microsoft is "so big that they can delay justice while billions more are dumped on them," he added. "They may rename it or come up with a different technology, but I cannot see them ever playing well with the Web. They will lever their monopoly until it is gone in a few years."

Once a Stick, Now a 'Schtick'

'Đã từng là một cái Que, Bây giờ là một cái củi'

IE đã trở thành một cái “củi”, blogger yagu của Slashdot đã nói với LinuxInsider. “Nó đã quen với một cái que”. Đặc biệt, Microsoft đã sử dụng cái que đó để “đánh một cách có hiệu quả vào thị trường trình duyệt”, yagu giải thích. “Bộ Tư pháp (DOJ) và các thị trường đã tập hợp lại, và chúng ta có một mức lớn hơn và thị trường trình duyệt cân bằng hơn”.

Bây giờ Microsoft có lẽ không nhượng quá nhiều cho sự cạnh tranh trình duyệt khi nhún vai bỏ qua nó, ông bổ sung. “Nó không là nơi có nhiều tiền hơn được. Microsoft biết là IE cho họ ít hơn những gì họ muốn và cần để ở lại một cách phù hợp”.

'Một trong những thứ đau đầu nhất của tôi'

Với “sự độc quyền khổng lồ, cố hữu” của nó, Microsoft thành công ngày nay hầu hết thông qua xung lượng, yagu nói. Bây giờ, xem ra với cái cách để thiết lập lại sự áp đảo trước khi xung lượng chậm lại.

“Họ đang cố gắng là một máy tìm kiếm, không thích hợp. Họ đang trong việc kinh doanh trò chơi, nhưng lại thua thiệt tiền nong. Họ đang trong 'công việc kinh doanh âm nhạc', không thích hợp”.

Ở lại để xem liệu Microsoft chỉ ra “làm thế nào họ có trở lại suôn sẻ”, yagu nói.

“Một thứ mà họ dường như đã nhận thức được là IE sẽ không còn là một ứng dụng sát thủ nữa, và nó sẽ không đáng hàng đống thời gian và sự chú ý của họ nữa”, ông kết luận. “Tôi sẽ không nhớ IE nếu nó ra đi; cả như là một người sử dụng và một lập trình viên, đó là một trong những thứ đau đầu nhất của tôi”.

IE has become "schtick," Slashdot blogger yagu told LinuxInsider. "It used to be a stick."

Specifically, Microsoft used that stick to "effectively beat down the browser market," yagu explained. "DOJ [Department of Justice] and markets rallied, and we have a more level and balanced browser market."

Now Microsoft is likely not so much ceding the browser competition as shrugging it off, he added. "It isn't 'whe-re the money is' anymore. Microsoft knows IE gives them little of the leverage they want and need to stay relevant."

'One of My Biggest Headaches'

With its "entrenched, huge monopoly," Microsoft succeeds today mostly through momentum, yagu said. Now, it's looking for a way "to re-establish dominance before that momentum slows.

"They are trying to be a search engine, irrelevantly," he noted. "They are trying to bring online Office (more than a step or two behind Google), irrelevantly. They are in the gaming business, but losing money. They are in 'the music bidnez,' irrelevantly."

It remains to be seen if Microsoft figures out "how they get back on track," yagu said.

"One thing they do seem to have recognized is that IE isn't the killer app anymore, and it isn't worth tons of their time and attention anymore," he concluded. "I won't miss IE if it goes away; both as a user and as a developer, it's been one of my biggest headaches."

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập43
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm42
  • Hôm nay11,077
  • Tháng hiện tại138,016
  • Tổng lượt truy cập17,414,003
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây