Tất cả các học sinh của Macedonia sẽ sử dụng các máy tính để bàn Linux

Thứ sáu - 28/09/2007 07:49
All Macedonian students to use Linux desktops

Theo: http://www.desktoplinux.com/news/NS7546509093.html

Bài được đưa lên Internet ngày: 18/09/2007

Mỗi đứa trẻ một máy tính xách tay – OLPC XO được biết tới tốt hơn như các máy tính xách tay giá 100USD, có trong hầu hết các dòng tít báo chí nhưng NComputing đang được trình bày tại Macedonia, với các máy chủ và các máy tính cá nhân đầu cuối dựa trên Linux Ubuntu mà chúng có hơn một cách để có được các máy tính để bàn Linux giá không đắt đang ở trong tay của các sinh viên.

NComputing đã thông báo tuần này rằng phần mềm cho máy tính ảo để bàn đa người sử dụng và các máy tính cá nhân đầu cuối ảo giá rẻ sẽ được sử dụng để trang bị cho tất cả trẻ em trong các trường học tại nước Cộng hào Macedonia, một phần trước đây của Nam Tư, với một máy tính để bàn Linux.

The One Laptop per Child's XO, better known as the $100 laptop, gets most of the headlines but NComputing is showing in Macedonia, with its Ubuntu Linux based servers and virtual PC terminals, that there's more than one way to get inexpensive Linux desktops into students' hands. Sự quyết tâm làm của quốc gia này sẽ tiêu chuẩn hoá tất cả các trường học quanh một nền tảng công nghệ duy nhất, dự án “Máy tính cho từng đứa trẻ” của Bộ Giáo dục và Khoa học Macedonia. Tất cả tổng cộng Macedonia sẽ triển khai 180,000 máy tính trạm của NComputing, đủ để cung cấp một cách ảo cho từng học sinh của từng trường tiểu học và trung học của quốc gia này với thiết bị máy tính trong các phòng học của bọn trẻ.

Phần mềm cho máy tính ảo để bàn đa người sử dụng NComputing và các máy tính cá nhân đầu cuối ảo giá rẻ, cùng với việc hỗ trợ các máy tính cá nhân dựa trên Linux, đã được chứng minh trong các thử nghiệm tại Macedonia để đưa ra một kinh nghiệm qúi báu về máy tính cá nhân với giá thành rẻ hơn một nửa so với bất kỳ giải pháp được gợi ý nào, bao gồm cả máy để bàn giá rẻ và máy tính xách tay cá nhân và các lựa chọn máy tính mỏng (thin client – chạy nhờ vào tài nguyên của máy chủ), ông Ivo Ivnovski, Bộ trưởng Bộ Xã hội Thông tin của Macedonia, nói.

NComputing announced this week that its multi-user virtual desktop software and low-cost virtual PC terminals will be used to equip every school child in the Republic of Macedonia, formerly part of Yugoslavia, with a Linux desktop. The national undertaking will standardize all schools around a single technology platform, the "Computer for Every Child" project of the Macedonia Ministry of Education and Science. All together Macedonia will deploy 180,000 NComputing-enabled workstation seats, enough to provide virtually every elementary and secondary school student in the nation with his or her own classroom computing device.

NComputing's multi-user virtual desktop software and low-cost virtual PC terminals, along with supporting Linux-based PCs, were proven in Macedonia tests to deliver a rich PC experience at less than half the cost of any other proposed solution, including low cost desktop and laptop PCs and other thin client options, said Ivo Ivanovski, Macedonia's Minister for the Information Society in a statement.

Một ưu điểm của việc đi cùng với NComputing là với một nửa số sinh viên tới trường vào buổi sáng, và một nửa tới trường vào buổi chiều, 180,000 máy tính trạm sẽ cung cấp 1-1 máy tính – một máy tính cá nhân ảo tại mỗi bàn của từng học sinh – cho toàn bộ số học sinh tại các trường học của nước này.

“Sáng kiến mỗi đứa trẻ một máy tính là một dự án giáo dục quan trọng và lớn nhất trong vòng 15 năm lịch sử của Cộng hoà Macedonia”, ông Ivanovski nói. “Mục đích của chúng tôi là xây dựng một nền kinh tế dựa trên tri thức trong đó toàn bộ lực lượng lao động được đào tạo trong việc sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong vòng 5 năm tới. Hơn nữa, giống như hầu hết các hệ thống trường học trên thế giới, hệ thống giáo dục của Macedonia rất hạn chế về các nguồn tài chính và hạ tầng để đối phó với thách thức này. Bằng việc áp dụng công nghệ máy tính cá nhân ảo giá rẻ của NComputing, Macedonia đang dẫn đầu trong việc cung cấp đào tạo dựa trên máy tính cho các trẻ em học sinh các trường học”.

One advantage of going with NComputing is that with half the students attending school in the morning, and half attending in the afternoon, 180,000 workstations will provide a 1-to-1 computing experience -- one virtual PC at each student's desk -- for the country's entire public school student population.
"The Computer for Every Child initiative is the largest and most important education project undertaken in the 15-year history of the Republic of Macedonia," said Ivanovski in a statement. "Our goal is to build a knowledge-based economy in which our entire workforce is educated in using information and communication technology within the next five years. Yet, like most school systems around the world, Macedonia's education system has limited financial and infrastructural resources to address this challenge. By adopting NComputing's low-cost virtual PC technology, Macedonia is taking the lead in providing computer-based education for school children."

“Chúng tôi ở NComputing tin tưởng rằng việc cung cấp truy cập tới các máy tính cá nhân cho hàng tỷ người sử dụng tiếp theo – những người không có đủ tiền mua một máy tính cá nhân riêng rẽ – là thách thức duy nhất và lớn nhất mà nền công nghiệp của chúng tôi phải đối mặt ngày hôm nay. Có thể thứ quan trọng nhất của điều này là thị trường đông người được phục vụ là các học sinh các trường học, bao gồm cả các sinh viên tại Mỹ và các quốc gia phát triển khác, cũng như những người trong các quốc gia đang phát triển”, Stephen Dukker, chủ tịch và giám đốc điều hành của NComputing, nói.

Với NComputing X300, tối đa 7 người sử dụng có thể cùng một lúc chia sẻ một máy tính cá nhân duy nhất, với 6 người sử dụng kết nối qua các bộ X300 và một người sử dụng làm việc trực tiếp trên máy chủ máy tính cá nhân. Mỗi bộ X300 có một card PCI nửa kích cỡ và 3 đầu cuối truy cập. Các đầu cuối kết nối tới card PCI thông qua một cáp nối tiêu chuẩn Cat 6 STP (cáp đôi twisted-pair có bọc) mà nó có thể dài tới 10 mét. Hơn nữa, để cung cấp cho màn hình, bàn phím, chuột và các tín hiệu âm thanh tới đầu cuối, cáp này từ card PCI cũng cung cấp nguồn điện, hạn chế nhu cầu cần các đầu adaptors cấp nguồn riêng rẽ.

"We at NComputing believe that providing PC access to the next billion users -- those who cannot afford the cost of an individual PC -- is the single biggest challenge facing our industry today. Perhaps the most important segment of this under-served mass market is school children, including students in the United States and other developed countries, as well as those in developing nations," said Stephen Dukker, chairman and CEO of NComputing in a statement.

With NComputing's X300, up to seven users can simultaneously share a single PC, with six users connected through the X300 kits and one user working directly on the host PC. Each X300 kit includes a half-size PCI card and three access terminals. The terminals connect to the PCI card via a standard Cat 6 STP (shielded twisted-pair) cable that can be up to 10 meters (33 feet) long. In addition to supplying the monitor, keyboard, mouse and audio signals to the terminal, the cable f-rom the PCI card also supplies power, eliminating the need for separate power adapters

Công ty nói rằng việc thiết lập là đơn giản, và bắt đầu bằng phần mềm trên máy tính cá nhân được chia sẻ mà nó tạo ra nhiều máy tính để bàn ảo của người sử dụng. Các màn hình, bàn phím và chuột theo tiêu chuẩn được cắm vào các máy tính cá nhân ảo độ tin cậy cao nhưng giá rất rẻ (cũng được biết tới như các đầu cuối truy cập). Đầu cuối của NComputing sử dụng công suất điện từ 1 -5 oát cho mỗi người sử dụng được bổ sung thêm, so với 115 oát cho một máy tính cá nhân thông thường.

Kết quả tiết kiệm giá thành và năng lượng điện là sống còn đối với việc triển khai ở trường học, trong đó có Macedonia, vì ngân sách và điện năng thường hạn chế. Macedonia cũng chọn cônng nghệ NComputing vì giá thành duy trì và thay thế là số lẻ của những gì chúng phải có đối với các triển khai máy tính cá nhân thông thường. Các máy tính cá nhân đầu cuối ảo tuyệt vời của NComputing không có các phần di chuyển và đòi hỏi ít hoặc không cần duy trì, vì thế giá thành duy trì về nguyên tắc chỉ tuân theo các máy tính cá nhân và màn hình được chia sẻ. Hơn nữa, trong một chu kỳ nâng cấp lên các máy tính cá nhân mới, chỉ bản thân các máy tính cá nhân, chứ không phải các máy tính cá nhân đầu cuối ảo, cần được thay thế. Giá thành là nhỏ hơn 70USD cho một chiếc.

The company claims that setup is simple, and begins with software on the shared PC that cre-ates multiple virtual user desktops. Standard monitors, keyboards and mice then plug into very low-cost, highly reliable virtual PCs (also known as access terminals). NComputing terminal use between one and five watts of power for each added user, versus 115 watts for a typical PC.

The resulting cost and power savings are critical to school deployments, including in Macedonia, because budgets and electricity are often limited. Macedonia also chose NComputing's technology because maintenance and replacement costs are a fraction of what they are for traditional PC deployments. NComputing's solid-state virtual PC terminals have no moving parts and require little or no maintenance, so the principal maintenance costs follow only the shared PCs and monitors. In addition, in an upgrade cycle to newer PCs, only the PCs themselves, not the virtual PC terminals, need to be replaced. Pricing is as low as $70 per seat.

Khi hoàn thành, sáng kiến mỗi máy tính cho mỗi đứa trẻ của Macedonia sẽ phải triển khai khoảng 160,000 máy tính cá nhân đầu cuối ảo của NComputing và 20,000 máy tính cá nhân của NComputing (mà mỗi cái cũng giúp một sinh viên trên màn hình đi kèm) chạy Ubuntu. Ngoài Ubuntu 7.04, mỗi máy chủ/máy cá nhân của NComputing đi với phần mềm máy chủ đầu cuối của NComputing và các phần mềm như OpenOffice, Firefox, Thunderbird, Evolution và Wine.

NComputing cho rằng dự án của Macedonia là cùng một lúc, dự án lớn nhất được biết tới về máy trạm mỏng và triển khai Linux trên máy tính để bàn được thực hiện từ trước tới nay. “Dự án này có thể không thực hiện được 5 năm về trước”, Ivanovski nói. “Các máy tính cá nhân để bàn ít đắt đỏ hơn ngày hôm nay là rất mạnh mà chúng tôi sử dụng ít hơn 10% khả năng của chúng và công nghệ NCoputing làm cho năng lực bị bỏ phí này làm việc”.

NComputing cũng đưa ra L-series, mà chúng kết nối thông qua card Ethernet tại bất kỳ khoảng cách nào từ một máy tính cá nhân hoặc máy chủ được chia sẻ trên mạng cục bộ LAN hoặc thông qua Internet. Số lượng các máy tính cá nhân ảo của L-series được hỗ trợ bị hạn chế chỉ vì năng lực của máy tính cá nhân chia sẻ. Hàng trăm máy có thể được hỗ trợ trên các máy chủ được ảo hoá. Cả X và L-series đều có sẵn thông qua một hệ thống mạng bán lẻ toàn cầu.

When completed, Macedonia's Computer for Every Child initiative will have deployed approximately 160,000 NComputing virtual PC terminals and 20,000 NComputing enabled PCs (which each also support a student on the attached monitor) running Ubuntu. Besides Ubuntu 7.04, each NComputing server/PC comes with NComputing's Terminal Server software and OpenOffice, Firefox, Thunderbird, Evolution, and Wine.

NComputing claims that the Macedonia project is at the same time, the largest known thin client and desktop Linux deployment ever undertaken. "This project would not have been possible 5 years ago," said Ivanovski. "Today's least expensive desktop PCs are so powerful we use less than 10% of their capacity and NComputing's technology puts this wasted power to work."

NComputing also offers the L-series, which connects via Ethernet at any distance f-rom a shared PC or server on either LANs or over the Internet. The number of L-series virtual PCs supported is limited only by the power of the shared PC. Hundreds can be supported on virtualized servers. Both the X and L-series are available via a global reseller network.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

Công ty Cổ phần phần mềm – Thương mại điện tử Nhất Vinh

ltnghia@yahoo.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập49
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm46
  • Hôm nay5,573
  • Tháng hiện tại187,879
  • Tổng lượt truy cập17,773,209
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây