Liệu có bao giờ Microsoft có thể được cộng đồng Linux chấp nhận?

Thứ sáu - 18/09/2009 06:52

CanMicrosoft Ever Be Accepted by the Linux Community?

September 15, 2009, ByBruce Byfield

Theo:http://itmanagement.earthweb.com/osrc/article.php/3839111/Can-Microsoft-Ever-Be-Accepted-by-the-Linux-Community.htm

Bài được đưa lênInternet ngày: 15/09/2009

Lờingười dịch: Tác giả bài viết cho rằng, khi “Microsoftlần lượt cố gắng tấn công phần mềm tự do – vídụ, bằng việc mưu toan bán các bằng sáng chế mà chúngcó thể gây ảnh hưởng tới Linux đối với các mối vềbằng sáng chế – và làm cho mọi người mến mình – vídụ, bằng việc tạo ra Quỹ CodePlex nguồn mở” chỉ đểthể hiện việc Microsoft chỉ lợi dụng FOSS và cộng đồngFOSS, còn trong tâm can thì vẫn giữ nguyên sự thù địchvới thế giới của FOSS. Với tác giả: “có 2 sự nỗlực mà Microsoft có thể làm mà chúng hầu như ngay lậptức tạo ra sự tin cậy. Hãng có thể phế truất nhữngngười mà họ có một lịch sử thù địch với FOSS nhưSteve Ballmer, và hãng có thể tung ra mã nguồn một sốtrong các sản phẩm chủ chốt của hãng, như MicrosoftOffice hoặc Windows. Nhưng những sự thay đổi này có lẽsẽ là một sự chuyển dịch khổng lồ của văn hóa vàmô hình kinh doanh nội bộ của Microsoft mà chúng là hầunhư không thể tưởng tượng được”. Tất cả nhữngthứ khác liệu có thể đáng để tin cậy?

Một lần, giám đốcđiều hành CEO của công ty mà tôi đã làm việc có mộtý tưởng sáng láng. Ông có thể bảo trợ cho một lậptrình viên trẻ về phần mềm nguồn mở trong mùa hè, và,đổi lại, lập trình viên kia có thể chỉ định bảnquyền ứng dụng của anh ta cho công ty.

May thay, lập trìnhviên trẻ này đã có sự tư vấn của vài luật sư tronggia đình anh ta, và đã từ chối. Ứng dụng của anh tavẫn tiếp tục và trở thành một công cụ nền tảngtrong quản lý máy tính để bàn tự do. Hãng này, giốngnhư nhiều hãng trong kỷ nguyên Dotcom mà đã cố gắng bắtmồi phần mềm tự do, đã phá sản. Thứ cuối cùng tôinghe được, là vị CEO kia đã là một nhà cung cấp chocác cửa hàng thực phẩm y tế.

Tình hình đó là mộttrong những lý do mà tôi đã rời bỏ công ty. Nhưng tôicó sự hồi tưởng lại bất kỳ khi nào tôi thấyMicrosoft dùng thủ đoạn quanh phần mềm tự do. KhiMicrosoft lần lượt cố gắng tấn công phần mềm tự do– ví dụ, bằng việc mưu toan bán các bằng sáng chế màchúng có thể gây ảnh hưởng tới Linux đối với cácmối về bằng sáng chế – và làm cho mọi người mếnmình – ví dụ, bằng việc tạo ra Quỹ CodePlex nguồn mở– thì tôi thấy đơn giản một phiên bản ở phạm vilớn của cách hành xử của vị CEO kia.

Cả2 đều là ví dụ về những nỗ lực của tập đoàn đểkhai thác phần mềm tự do nguồn mở (FOSS) mà không thayđổi những thực tế kinh doanh truyền thống. Cả 2 cùngthể hiện một kiểu ngạo mạn, dường như không ai đãtừng định khai thác như vậy trước đó – và dườngnhư cộng đồng này đã có cái đầu hợp tác của mìnhquá cao trong trên mây để không hiểu được những gìđang được toan tính.

Một số người,giống như Miguel de Icaza, đã đọc các thông tin gần đâyvề sự ra đời của Quỹ CodePlex như là “bước đikhác theo đúng hướng” đối với Microsoft.

Nhưng,đa phần, các tín hiệu pha trộn của Microsoft chỉ có thểgiành được một uy tín cho sự ăn ở 2 lòng, đặc biệtđưa ra lịch sử dài lâu của hãng về sự thù địch đốivới FOSS.

Once,the CEO of the company for which I worked had a bright idea. He wouldsponsor a young open source software coder for the summer, and, inreturn, the coder would assign the copyright of his application tothe company.

Fortunately,the young coder consulted some lawyers in his family, and refused.His application went on to become a basic tool in the administrationof the free desktop. The company, like so many in the Dot-com erathat tried to prey upon free software, went bankrupt. The last Iheard, the CEO was a supplier to health food stores.

Thesituation was one of several that caused me to quit the company. ButI have flashbacks whenever I see Microsoft maneuvering around freesoftware. When Microsoft al-ternately tries to attack free software --for instance, by attempting to sellpatents that may affect Linux to patent trolls -- and toingratiate itself -- for instance, by creating the open sourceCodePlex Foundation -- I seesimply a large scale version of the CEO's behavior.

Bothare examples of corporate efforts to exploit free and open sourcesoftware (FOSS) without changing traditional business practices. Bothexhibit a kind of arrogance, as though nobody has attempted suchexploitation before -- and as though the community had its collectivehead too high in the clouds to understand what was being attempted.

Some,like Miguel de Icaza, read recent news such as the creation of theCodePlex Foundation as "anotherstep in the right direction" for Microsoft.

But,for the most part, Microsoft's mixed signals can only gain it areputation for duplicity, especially given its long history ofhostility towards FOSS.

Ngaycả Jim Zemlin, giám đốc điều hành của Quỹ Linux, ngườitrong quá khứ đã trao cho Microsoft lợi ích về sự hồnghi và một lần đã đi quá xa khi đưa ra một bức thưliên danh với Microsoft, phải thừa nhận rằng, trong trườnghợp bán các bằng sáng chế này, “Vâng, Microsoft đãđánh bẫy”. Trong hoàn cảnh này, sự bất lực của cộngđồng để trao bất kỳ sự tin cậy nào cho Quỹ CodePlexchỉ là thứ không thể hiểu được.

Tất nhiên,những tín hiệu pha trộn là đủ chung chung trong kinhdoanh. Giống như bất kỳ tập đoàn khổng lồ nào,Microsoft quá lớn để nói bằng một giọng duy nhất. Điềukỳ quặc là việc một số nhân viên của Microsoft thànhthật quan tâm trong FOSS, ngay cả nếu Steve Ballmer vẫn tiếptục chống lại nó hoàn toàn. Cũng có lẽ, các chiếnlược gia của Microsoft đang lọ mọ dò dẫm, và không thểnghĩ ra một chiến lược mạch lạc về FOSS được.

Nhưng,đối với những người trong chúng ta bên ngoài Microsoft,các thông điệp pha trộn chỉ có thể gợi ra sự dốitrá lừa gạt và thù địch – hoặc, giỏi lắm, là sựthiếu quả quyết. Từ quan điểm marketing, chúng là mộtthảm họa về quan hệ công chúng, đặc biệt khi biết vềnhững ký ức dài lâu trong cộng đồng FOSS.

Tất cảnhững thứ này làm dấy lên câu hỏi: Liệu Microsoft cóbao giờ được chấp nhận trong cộng đồng FOSS hay không?Những gì có thể làm cho một sự chuyển dịch như thếnày xảy ra?

Mộtcuộc chiến khó khăn vất vả

Một số người ngaylập tức có thể trả lời rằng Microsoft có lẽ khôngbao giờ được coi là một công dân tốt của cộng đồng.Lịch sử của sự hồ nghi được chia sẻ giữa Microsoftvà FOSS đơn giản là quá dài lâu.

Vẫn có những ngườikhác quan tâm lớn trong việc căm ghét Microsoft. Đối vớihọ để thừa nhận một sự thay đổi có thể có nghĩalà việc đánh mất toàn bộ ý nghĩa cá tính của họ.

Vâng một sự thay đổinhư vậy là hoàn toàn không thể tưởng tượng được.Vài năm trước, Sun Microsystems đã đitừ việc bị trừng phạt vì giữ mã nguồn Java sở hữuđộc quyền tới việc được ca ngợi bởi Ric-hard Stallmanvà Eben Moglen vì đã thả nó ra.

Trongthực tế, nhiều tập đoàn công nghệ, từ Dell cho tớiHewlett-Packard và IBM, đã đi từ việc được cho là thùđịch với FOSS tới việc ít nhất một phần được chấpnhận trong cộng đồng.

Thừanhận rằng, không công ty nào trong số này từng bị ghétvà bị nhạo báng trong cộng đồng theo cái cách màMicrosoft chịu. Nhưng những thay đổi về cách mà họ đượcthừa nhận gợi ý rằng sự thay đổi là không thể làmđược.

EvenJim Zemlin, the executive director of the Linux Foundation, who inthe past has given Microsoft the benefit of the doubt and once wentso far as to issue a jointletter with Microsoft, has to admit that, in the case of thepatentsales, "Yes, Microsoft Got Caught." Under thecircumstances, the community's inability to give any credit to theCodePlex Foundation is only understandable.

Ofcourse, mixed signals are common enough in business. Like anymega-corporation, Microsoft is far too large to speak with a singlevoice. The odds are that some Microsoft employees are genuinelyinterested in FOSS, even if Steve Ballmer remains utterly opposed toit. Perhaps, too, Microsoft strategists are fumbling, and unable todevise a coherent FOSS strategy.

But,for those of us outside Microsoft, the mixed messages can onlysuggest deception and hostility -- or, at best, indecision. F-rom amarketing viewpoint, they are a public relations disaster, especiallygiven the long memories in the FOSS community.

Allof which raises the question: Could Microsoft ever be accepted in theFOSS community? What would it take for such a transformation tooccur?

Anuphill battle

Somewould immediately answer that Microsoft could never be seen as a goodcitizen of the community. The history of shared suspicion betweenMicrosoft and FOSS is simply too long.

Stillothers are heavily invested in hating Microsoft. For them to admit achange would meaning losing their entire sense of identity.

Yetsuch a change is not completely inconceivable. Several years ago, SunMicrosystems went f-rom being castigated for keeping Java's codeproprietary to being praisedby Ric-hard Stallman and Eben Moglen for releasing it.

Infact, many tech corporations, f-rom Dell to Hewlett-Packard and IBM,have gone f-rom being regarded as hostile to FOSS to being at leastpartly accepted in the community.

Admittedly,none of these companies was ever hated and derided in the communitythe way that Microsoft is. But the changes in how they are perceivedsuggest that the change is not impossible.

Muathang lên thiên đường

Nếu vài năm gần đâyđã chỉ ra mọi thứ gì đó, thì chính Microsoft không thểmua theo cách của mình để có sự chấp nhận (giả thiết,tất nhiên, rằng hãng luôn muốn). Microsoft đã bỏ ranhững gì mà đối với các công ty khác chỉ phải là mộtcơ hội nhỏ mua các quảng cáo trực tuyến tới các sitenhư Newsforge, tài trợ cho Linuxworld, và bảo trợ cho cácdự án như Apache, vâng tất cả đều là lãng phí trêndiện rộng.

Số ít những ngườithuần túy có thể chỉ trích những chiến thuật như vậy,nhưng, phần lớn, cộng đồng có thiện chí chấp nhậntiền mà không thay đổi quan điểm của nó. Về kết quảduy nhất của việc tài trợ như vậy là đã trao đạndược cho những người căm ghét Microsoft và làm cho nhữngngười còn lại trong chúng ta cảm nghĩ về hãng này nhưlà sự vụng về trong các chiến thuật của hãng và sựlãng quên của cộng đồng mà hãng đang cố gắng gây ảnhhưởng.

Nhữnggì Microsoft đã thất bại không thể hiểu được cho tớinay là việc tiền đã chỉ hạn chế sự lưu hành trongcộng đồng. Số ít người có liên quan trong FOSS là quákhác lạ như từ thế giới khác mà họ từ chối một tờséc thanh toán thông thường hoặc sẽ từ bỏ một chuyếnbay được tài trợ tới một hội nghị về sự pháttriển. Nhưng, ngoài một điểm rất cơ bản, tiền có ýnghĩa ít một cách đáng ngạc nhiên trong cộng đồng này.Hơn cả tiền mặt, những gì có ý nghĩa là sự cam kếtvào những lý tưởng của cộng đồng.

Khi FOSS được mangvào kinh doanh, nó không có nghĩa là sự kết thúc cạnhtranh. Đối với tất cả sự định hướng của FOSS, cáccông ty như Red Hat và Novell tiếp tục cạnh tranh vớinhau, và mỗi công ty bây giờ và sau này, sẽ đưa ra nhữngbình luận gây mất thể diện đối với công ty kia.

Nhưng, dưới vẻ bềngoài này của việc kinh doanh truyền thống, FOSS còn cómột sự nhận thức rằng, đôi khi, sự hợp tác là hiệuquả hơn so với cạnh tranh. Việc chia sẻ mã nguồn khônghoàn toàn là một hành động duy tâm, mà là một mảnhcủa quyền lợi cá nhân được làm sáng tỏ. Ví dụ, đổilại việc bỏ đi một vài quyền sở hữu độc quyềncủa chúng đối với mã nguồn, các công ty FOSS có thểphát triển các sản phẩm nhanh hơn và thuê ít lập trìnhviên hơn.

Buyinga stairway to heaven

Ifthe last few years have shown anything, it is that Microsoft cannotbuy its way to acceptance (assuming, of course, that it consistentlywants to). Microsoft has spent what for other companies must be asmall fortune buying online ads to sites such as Newsforge,sponsoring Linuxworld, and donating to projects like Apache, yet allof it is largely wasted.

Afew purists may decry such tactics, but, for the most part, thecommunity is willing to accept the money without changing itsattitudes. About the only result of such funding has been to give theMicrosoft-haters ammunition and to make the rest of us regard thecompany as bumbling in its tactics and ignorant of the community itis trying to influence.

WhatMicrosoft has so far failed to understand is that money has onlylimited currency in the community. Few people involved in FOSS are sootherworldly that they refuse a regular paycheck or will turn down asponsored flight to a development conference. But, beyond a verybasic point, money matters surprisingly little in the community. Morethan cash, what matters is commitment to the community ideals.

WhenFOSS is brought into business, it does not mean the end ofcompetition. For all their FOSS orientation, companies like Red Hatand Novell continue to compete with each other, and every now andthen, one will make some disparaging comments about the other.

But,underneath this facade of traditional business, FOSS includes arecognition that, some times, cooperation is more effective thancompetition. Sharing source code is not an entirely idealistic act,but a piece of enlightened self-interest. For instance, in return forgiving up some of their proprietary rights to code, FOSS companiescan develop products more quickly and hire fewer coders.

Không chỉ thế, màbằng việc đầu tư bây giờ vào mã nguồn tự do màchúng còn chưa có kết nối trực tiếp tới các doanhnghiệp lõi của chúng, các công ty có thể thường tạora một thị trường cho bản thân họ trong tương lai. Vídụ, việc kinh doanh của Red Hat về bán các dịch vụ vàhỗ trợ có được một lợi nhuận khi hãng này thuê cáclập trình viên để làm cho máy tính để bàn Linux dễdàng hơn đối với người sử dụng.

Thayđổi quan điểm

Cho tới nay, mối longại với Microsoft là việc hãng đưa ra ít tín hiệu kiênđịnh về việc hiểu rằng sự hợp tác là một phầncủa sự pha trộn. Trong khi những mối đe dọa về bằngsáng chế và những mưu toan lặp đi lặp lại của hãngđể giành lấy sự độc quyền phù hợp tốt trong nhữngý tưởng cạnh tranh trong kinh doanh, thì họ lại quá cựcđoan rằng ngay cả những nhà tư bản truyền thống cóthể hỏi về đạo đức của họ.

Trướckhi Microsoft còn có thể bắt đầu được tin cậy bởicộng đồng FOSS, thì hãng cần quay lại những nỗ lựccủa hãng trong các cuộc tấn công mang tính cạnh tranh. Vídụ, hãng có thể hỗ trợ định dạng ODF cho các ứngdụng văn phòng hơn là ép buộc tiêu chuẩn OOXML củariêng hãng – trên thực tế, nó có thể gây ra trong sựcó lợi cho các tiêu chuẩn mở đối với việc phát triểnphần mềm nói chung.

Để bổ sung,Microsoft có thể thay đổi cái cách mà hãng sử dụng cácbằng sáng chế. Thay vì việc sử dụng các bằng sáng chếnhư một mối đe dọa tiềm tàng cho Linux, hãng có thể hélộ các bằng sáng chế mà Linux có thể có khả năng viphạm. Rồi thì hãng có thể hoặc làm việc với các lậptrình viên để chấm dứt những vi phạm đó hoặc, tốthơn, đi theo sự lãnh đạo của các tập đoàn khác bằngviệc đảm bảo một cách công khai không sử dụng cácbằng sáng chế đó. Như những thứ mà, Microsoft sẽ cònngay cả không đi quá xa khi đảm bảo rằng .NET hoặcMono, thứ tương tự phần mềm tự do của mình, sẽ khôngbị gây trở ngại bởi các bằng sáng chế.

Cònquan trọng hơn nữa, Microsoft cần thể hiện sự quan tâmhơn nữa trong sự hợp tác. Nhiều đóng góp của Microsoftcho FOSS là nhỏ bé thứ yếu, và đa số được tập trungvào công việc mà nó trực tiếp có lợi cho các sản phẩmcủa Microsoft. Kho CodePlex của hãng bao gồm một ít các dựán có liên quan tới các công nghệ lập trình nói chungnhưng chúng bị áp đảo bởi những thứ có liên quan tớicác dự án đặc thù của Microsoft.

Notonly that, but by investing now in free code that has no directconnection to their core businesses, companies can often cre-ate amarket for themselves in the future. For example, Red Hat's businessof selling services and support gets a benefit when the company hiresdevelopers to make the Linux desktop easier to user.

Changesin attitude

Thetrouble with Microsoft is that, so far, it shows few consistent signsof understanding that cooperation is part of the mix. While itsrepeated patent threats and attempts to obtain monopolies fit wellinto ideas of business competition, they are so extreme that eventraditional capitalists might question their ethics.

BeforeMicrosoft can even begin to be trusted by the FOSS community, itneeds to dial back its efforts at competitive attacks. It could, forexample, support the ODF format for office applications rather thanimposing its own OOXML standard -- in fact, it could come out infavor of open standards for software development in general.

Inaddition, Microsoft could change the way it uses patents. Rather thanusing patents as a potential threat to Linux, it could reveal thepatents that Linux might possibly violate. Then it could either workwith developers to stop the violations or, better yet, follow thelead of other corporations by publicly pledging not to use thepatents. As things are, Microsoft will not even go so far as toensure that .NET or Mono, its free software analog, are unencumberedby patents.

Evenmore importantly, Microsoft needs to show more interest incooperation. Many of Microsoft's contributions to FOSS are minor, andthe majority are focused on work that directly benefit Microsoftproducts. Its CodePlex repository does include a few projectsconcerned with general programming technologies, but they areoverwhelmed by those concerned with Microsoft-specific projects.

Ngaycả khi Microsoft thực hiện một sự đóng góp, thì nó cóxu hướng để được phát triển nội bộ và hãn hữutrong sự tương tác với cộng đồng FOSS rộng lớn hơn.Ví dụ, khi Microsoft đã đóng góp các trình điều khiểncho nhân Linux để giúp nó chạy tốt hơn trong sự ảo hóacủa Windows, hãng đã để hầu hết sự làm sạch cho cáclập trình viên khác cho tới khi những kêu ca đã bắt đầutới. Hành vi như vậy làm cho Microsoft được xem như hãngđã thay đổi từ việc chống đối FOSS sang việc mưutoan khai thác và phá vỡ nó.

Một số hành vi nàycó thể là không kinh nghiệm – dù, xét về mức độ vàcác tài nguyên của Microsoft, dường như ít có sự tha thứcho sự thiếu kinh nghiệm như thế này. Nhưng, khi nhữngđầu tư rủi ro của Microsoft vào FOSS là quá ướm thửvà tự phục vụ, và quá đầy đủ đối với tính cạnhtranh trong việc chi tiêu của sự hợp tác, thì không ai sẽngạc nhiên rằng quan điểm về Microsoft sẽ không bao giờchuyển dịch được. Lịch sử giữa Microsoft và cộngđồng FOSS là quá dài và cay đắng rằng nó có thể tốnnhiền năm cho những hành vi làm gương đối với Microsoftđể trở nên được chấp nhận. Như thế, hành vi củaMicrosoft giành được là quá ít hành vi – phải không làthế.

Tấtnhiên, có 2 sự nỗ lực mà Microsoft có thể làm mà chúnghầu như ngay lập tức tạo ra sự tin cậy. Hãng có thểphế truất những người mà họ có một lịch sử thùđịch với FOSS như Steve Ballmer, và hãng có thể tung ra mãnguồn một số trong các sản phẩm chủ chốt của hãng,như Microsoft Office hoặc Windows. Nhưng những sự thay đổinày có lẽ sẽ là một sự chuyển dịch khổng lồ củavăn hóa và mô hình kinh doanh nội bộ của Microsoft màchúng là hầu như không thể tưởng tượng được.

Hầu hết những thứmà Microsoft dường như có thiện chí để làm là một ítđộng tác cử chỉ thăm dò, và những thứ này lại quánửa vời mà chúng không bao giờ có thể là đủ cả.Chúng chỉ có thể làm gia tăng sự hồ nghi của cộngđồng, đặc biệt khi tổng hợp lại với những chiếnthuật kinh doanh hùng hổ gây hấn theo truyền thống.

Evenwhen Microsoft does make a contribution, it tends to be developedin-house and rarely in interaction with the larger FOSS community.For instance, when Microsoft contributed drivers to the Linux kernelto help it run better in Windows virtualization, it leftmost of the clean up to other developers until complaints startedcoming in. Such behavior makes Microsoft look like it has changedf-rom opposing FOSS to attempting to exploit and subvert it.

Someof this behavior might be inexperience -- although, consideringMicrosoft's size and resources, there seems little excuse for suchinexperience. But, when Microsoft's ventures into FOSS are sotentative and self-serving, and so full of competitiveness at theexpense of cooperation, nobody should be surprised that attitudesabout Microsoft never shift. The history between Microsoft and theFOSS community is so long and bitter that it would take years ofexemplary behavior for Microsoft to be accepted. As things are,Microsoft's behavior gains it very little behavior -- nor should it.

Ofcourse, there are two efforts that Microsoft could make that almostinstantly cre-ate trust. It could depose those who have a history ofhostility to FOSS like Steve Ballmer, and it could release the codefor some of its key products, such as Microsoft Office or Windows.But these changes would be such a vast transformation of Microsoft'sinternal culture and business model that they are almostinconceivable.

Themost that Microsoft seems willing to do is a few exploratorygestures, and these are so half-hearted that they can never beenough. They can only increase the community's skepticism, especiallywhen combined with traditionally aggressive business tactics.

Mộtdòng trong cát

Ý tưởng rằngMicrosoft bao giờ đó có thể giành được sự tin cậy củacộng đồng FOSS có lẽ là không có hứa hẹn. Có hứahẹn nhất, là Microsoft sẽ tiếp tục phạm sai lầm ngớngẩn như một ông chồng lạm dụng, sự gây hấn luânphiên với những nỗ lực trong sự hòa giải.

Vẫn còn, khả năngđáng để xem xét cho ít nhất 2 lý do. Đầu tiên, khiMicrosoft đưa ra một cử chỉ hướng tới cộng đồng,thì nó đáng nói rõ ràng vì sao chúng hỏng, trong sự kiệnkhông chắc rằng mọi người có bắt đầu tin tưởngrằng Microsoft đã thay đổi chưa. Nếu Microsoft có thể cólợi từ những giải thích như vậy, tốt hơn rất nhiều– dù văn hóa và những thực tế tập đoàn của nó cóthể làm cho nó không có khả năng nắm lấy lời khuyênbằng mọi cách.

Quantrọng hơn, với FOSS đang trở thành một phần ngày càngquan trọng hơn của công nghệ kinh doanh, chúng ta có thểtiên đoán một cách an toàn rằng chúng ta sẽ không nghethấy sự kết thúc của những nỗ lực của Microsoft đểôm lấy FOSS. Cũng có lẽ, các công ty khác mà đã từngthù địch tương tự đối với FOSS có thể cố gắngnhìn hoặc trở thành thân thiện hơn.

Dưới những điềukiện này, đáng nói rõ ràng những gì một sự thay đổithực sự xảy ra ngày nào đó. Và vì thế trong khi chờđợi, chúng ta có thể phát hiện ra những nỗ lực hoặcsự gian trá lừa lọc được pha trộn vào với nhau.

Aline in the sand

Theidea that Microsoft could ever win the trust of the FOSS community isunlikely. Most likely, Microsoft will continue to blunder along likean abusive husband, al-ternating aggression with efforts atconciliation.

Still,the possibility is worth considering for at least two reasons. First,as Microsoft makes its gestures towards the community, it is wortharticulating why they fail, in the unlikely event that people startbelieving that Microsoft has changed. If Microsoft can benefit f-romsuch explanations, so much the better -- although its corporateculture and practices probably make it incapable of taking the adviceanyway.

Moreimportantly, with FOSS becoming an increasingly more important partof business technology, we can safely predict that we haven't heardthe end of Microsoft's efforts to embrace FOSS. Probably, too, othercompanies who have been equally hostile to FOSS might try to look orbecome friendlier.

Underthese conditions, it is worth articulating what a genuine change inattitude might consist of, so we can know what we are looking at --just in case it actually happens one day. And so that meanwhile, wecan detect mixed efforts or frauds.

Dịch tài liệu: LêTrung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập12
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm9
  • Hôm nay3,137
  • Tháng hiện tại52,613
  • Tổng lượt truy cập17,114,933
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây