ACTA đã dạy chúng ta điều gì trong năm 2012

Thứ ba - 08/01/2013 07:54
WhatACTA Taught Us in 2012

Published 14:45, 23December 12, by GlynMoody

Theo:http://blogs.computerworlduk.com/open-enterprise/2012/12/what-acta-gave-us-in-2012/index.htm

Bài được đưa lênInternet ngày: 12/12/2012

Lờingười dịch: Tác giả bài viết điểm lại những nguyênnhân thất bại của ACTA tại châu Âu, điều mà ngay từđầu không ai dám tưởng tượng nổi. Qua đó tác giảcũng nêu ra hàng loạt các bài học cho những cuộc chiếnsắp tới, rất có thể tương tự với ACTA trong năm 2013,ví dụ như Hiệp định Xuyên Thái Bình Dương – TPP(Trans-Pacific Partnership Agreement).

Tuần trước tôi đãviết một lịch sử ngắn gọn về sự thất bại củaACTA vào năm ngoái. Tôi đã nhắc tới rằng trong cuộc nóichuyện ban đầu, các slide mà tôi đã nhúng vào trong bàibáo, tôi đã kết luận bằng việc cố gắng vẽ ra mộtsố bài học rộng hơn về việc đấu tranh với các cuộctấn công vào Internet và những quyền tự do rộng lớnhơn. Đây là tóm tắt những gì tôi đã nói.

Cái này kéo theocái kia

Một trong những khíacạnh đáng nhớ nhất trong sự thất bại của ACTA là nótừng không được lên kế hoạch theo nghĩa rằng đãkhông có thiết kế lớn nào về cách mà điều này cóthể đạt được. Thay vào đó, như tôi đã mô tả trongbài báo trước, một sự liên tiếp các sự kiện hoàntoàn không có kết nối được tích dồn lại đã dẫntới biểu quyết cuối cùng tại Nghị viện châu Âu. Khóđể nói cái nào trong số chúng là cấp thiết, và liệumọi thứ đã xảy ra có là cần thiết cho kết quả cuốicùng hay không, hay liệu một số là quan trọng hơn so vớimột số khác. Nhưng những gì đang dội lại là cách màmột sự kiện xa xôi khác như SOPA đã đóng phí trong kếhoạch của những người phản đối ở Balan, và cách màđiều đó sau đó lan truyền khắp châu Âu cho tới khi đasố áp đảo các nghị sỹ quốc hội châu Âu đã cảmthấy rằng việc biểu quyết chống lại ACTA là đúng thứphải làm.

Những mẫu nhỏtham gia lỏng lẻo

Một tác động củađiều này là bất kể nhỏ tới đâu, thì mỗi đóng góplà quan trọng vì nó giúp tạo ra một sức ép cộng dồnlên các chính trị gia. Dù là các cuộc tuần hành trêncác đường phố, việc viết các bài trên blog, việc gửicác thư điện tử hoặc đơn giản trên twitter, số lượnglớn các hoạt động là sống còn để thiết lập tầmquan trọng về chính trị của sự phản kháng đối vớiACTA.

Chúng ta có côngnghệ

Liên quan tới điểmnày là sử dụng các công cụ mới như các blog, microblogsvà các mạng xã hội. Tất nhiên chúng thực sự không mớitrong các khái niệm tuyệt đối, nhưng chúng vẫn là hàngđầu khi so sánh với những gì mà những người thúc đẩyACTA có đối với các đề xuất của họ. Ở những nơimà họ sử dụng các phương tiện số, họ có xu thế làmthế một cách vụng về. Việc sử dụng công nghệ phùhợp trao thứ gì đó như là ưu thế bù đắp cho nhữngai mà nếu không thì họ sẽ bị yếm thế khổng lồ khinói về tính sẵn sàng các tài nguyên kinh tế và sứcmạnh để truy cập được tới chúng.

Lastweek I wrote a pottedhistory of the defeat of ACTA in the last year. I mentioned thatin the original talk, whose slides I embedded in the article, Iconcluded by trying to draw some wider lessons about fighting attackson the Internet and broader freedoms. Here's a summary of what Isaid.

onething leads to another

Oneof the most remarkable aspects of the defeat of ACTA was that it wasunplanned in the sense that there was no grand design about how thiswould be achieved. Instead, as I described in the previous article, asequence of quite disconnected events led cumulatively to the finalvote in the European Parliament. It's hard to say which of them wereindispensable, and whether everything that happened was necessary forthe final result, or whether some were more important than others.But what is striking is the way that a distant event like SOPA fedinto the Polish protesters' plan, and how that then spread throughoutEurope until the overwhelming majority of MEPs felt that votingagainst ACTA was the right thing to do.

smallpieces loosely joined

Oneimplication of this is that no matter how small, everyone'scontribution was important because it helped to cre-ate a cumulativepressure on politicians. Whether marching in the streets, writingblog posts, sending emails or simply tweeting, the sheer quantity ofactivity was crucial to establish the political importance of theresistance to ACTA.

wehave the technology

Relatedto this point is the use of new tools like blogs, microblogs andsocial networks. Of course these aren't really new in absolute terms,but they are still leading edge when compared to what those pushingACTA have at their disposal. Whe-re they use digital media, they tendto do so clumsily. Using technology properly gives something of acountervailing advantage to those who are otherwise at a hugedisadvantage when it comes to availability of economic resources andaccess to those in power.

Chúng ta có trí tuệ

Lý do khác để làmcho hầu hết các biện pháp công nghệ sẵn sàng là vìchất lượng của những lý lẽ đang được sử dụngchống lại ACTA thường là cao. Một lần nữa, đây có lẽlà một chức năng thực tế mà mọi người tham gia chiếndịch chống lại hiệp định đó thường thiếu trong cáctài nguyên khác - tiền, một cách đáng lưu ý - và vì thếđã bị ép để bù trừ bằng việc triển khai những lýlẽ có hiệu quả nhất theo một cách thức khéo léo nhất.Sức mạnh thực sự của các lực lượng đằng sau ACTAcho phép họ vượt qua được với những lý lẽ lườibiếng, được triển khai tồi: họ có thể áp đảo đơngiản bằng việc chi nhiều hơn hoặc bằng việc lạm dụngsức mạnh chính trị mà họ có. Về ý nghĩa, đây là sựlựa chọn phù hợp nhất được áp dụng cho môi trườngchính trị.

Sự vui mừng củacác văn bản

Các lý lẽ chống lạiACTA từng đặc biệt có hiệu quả vì văn bản nằm trongtay - đầu tiên như những rò rỉ trong những ngày đầu,và sau đó trong các phiên bản chính thức. Điều đó làmcho có khả năng chỉ trích những đề xuất một cách chitiết và hiệu ứng tàn phá. Quả thực, khi tôi nói chongười có trách nhiệm báo cáo lần thứ 2 về ACTA, DavidMartin, ngay trước khi ông này đã thực hiện khuyến cáocủa ông cho Nghị viện châu Âu, điều thật ngạc nhiênlà ông ta đã nhắc tới hầu hết các yếu tố chính màtôi và nhiều người khác đã cảnh báo trong các tuầntrước đó. Tôi chắc ông ta hoàn toàn có khả năng tựmình có được những kết luận đó, nhưng tôi cũng đánhcược là ông ta đã đọc một ít bình luận nói cùng thứđó khi ông ta khai thác các vấn đề xung quanh ACTA. Tươngphản điều này với một hiệp định nguy hiểm khác đangtrôi nổi hiện nay: Hiệp định Xuyên Thái Bình Dương –TPP (Trans-Pacific Partnership Agreement). Ở đó chúng ta chỉcó những rò rỉ một phần của hiệp định, làm cho cựckỳ khó để đưa ra những bình luận sát thủ về nhữngchỗ có lỗi. Chắc chắn một trong những lý do chính vìsao Mỹ đặc biệt đang làm mọi điều Mỹ muốn đểdừng xuất bản bất kỳ phiên bản phác thảo nào: chắcchắn Mỹ biết rằng một khi một văn bản là sẵn sàng,thì nó sẽ có khả năng chỉ ra những vấn đề của mìnhtheo một cách thức mà sẽ có viện lý chống lại. Việcđể cho cái hộp bóng của những người chống đối TPPđối với các mệnh đề có thể có hoặc không hiệndiện trong hiệp định là một cách thức tuyệt vời đểlàm xua tan đi năng lượng của họ và giữ cho họ cóđược đường rút. Điều đó, tới lượt nó, có nghĩalà việc giữ lại các bản sao gần đây của toàn bộbản thảo hiệp định TPP vẫn là một ưu tiên.

wehave the brains

Anotherreason to make the most of the technological means available isbecause the quality of the arguments being used against ACTA wasgenerally high. Again, this is probably a function of the fact thatpeople campaigning against the treaty are generally lacking in otherresources - money, notably - and were therefore forced to compensateby deploying the most effective arguments in the most skilful way.The very power of the forces ranged behind ACTA allows them to getaway with lazy arguments, poorly deployed: they can overwhelm simplyby spending more or by abusing the political power they possess. In asense, this is se-lection of the fittest applied to the politicalenvironment.

thejoy of texts

Argumentsagainst ACTA were particularly effective because the text was to hand- first as leaks in the early days, and then in official versions.That made it possible to criticise the proposals in detail and todevastating effect. Indeed, when I spoke to the second ACTArapporteur , David Martin, shortly before he made his recommendationto the European Parliament, it was striking that he mentioned most ofthe key elements that I and many others had been warning about in theweeks preceding. I'm sure he was quite capable of reaching thoseconclusions himself, but I also bet he had read quite a few commentssaying the same thing as he was exploring the issues around ACTA.

Contrastthis with the other dangerous treaty that is floating around at themoment: the Trans-Pacific Partnership agreement (TPP). There we haveonly partial leaks of the treaty, which makes it extremely hard tomake killer comments about its flaws. That's doubtless one of the keyreasons why the US in particular is doing everything it can to stopthe publication of any draft versions: it doubtless knows that once atext is available, it will be possible to point out its problems in away that will be hard to argue against. Letting TPP opponents shadowbox against clauses that may or may not be present in the treaty is awonderful way to dissipate their energy and to keep them on the backfoot. That, in turn, means that getting hold of recent copies of thewhole TPP draft treaty remains a priority.

Xuất bản và bịnguyền rủa

Cách thức sống còncủa việc sử dụng công nghệ và vượt qua các lý lẽlà thông qua phân tích bằng văn bản ở dạng các bàiviết trên blog, tweet và Facebook. Các phương tiện truyềnthống có xu hướng nhìn vào tất cả 3 thứ này, nhưngđiều đó nhiều hơn là một sự phản ánh sự bất lựccủa họ để lĩnh hội các dạng báo chí mới đáng giácủa các dịch vụ như vậy. Một lần nữa, Twitter làmcho thông tin đi nhanh hơn so với bất kỳ hệ thống nàokhác. Tương tự, những người viết blog - hoặc từ cáctổ chức chính, hoặc từ các cá nhân – thường đưa ranhững phân tích sâu sắc đầu tiên các mẩu thông tinhoặc các sự kiện mới khi chúng nổi lên. Và, cuốicùng, Facebook cho tất cả những thiếu sót tới đượclượng người khổng lồ, và thường là ứng dụng baoquanh trong đó mọi người, đặc biệt những người trẻ,bỏ ra nhiều thời gian nhất trong ngày của họ.

Hơn nữa, một khi mọiđiều bắt đầu qua lại trên các blog, Twitter và Facebook,các phương tiện dòng chính thống ít nhiều bị ép phảixem tất cả những thứ đó là về điều gì, và việc đềcập tới các vấn đề đó được nổi lên. Tất cảđiều đó là cần thiết như là một dạng ngao du khổnglồ các thông tin sống còn qua các kênh đó. Sự đan chéothường xuyên tin, lời đồn và ý kiến trong các nhómngười sử dụng các dịch vụ khác nhau đó tạo nên mộtdạng ma trận thông tin mà có thể tái xác định cách mànhững người khác xem mọi điều một cách đáng kể.

Để chính trị nằmngoài điều đó

Điều này dường nhưcó vẻ lạ, vì nhiều vấn đề xung quanh ACTA vốn dĩ làchính trị. Nhưng một trong những bài học thực tế từcác cuộc tuần hành thành công khổng lồ của ACTA là giữcho các dấu hiệu và các ngọn cờ chính trị được tạora tách khỏi một đơn vị bằng chứng hiển nhiên: đâytưngf là một sự đấu tranh chống lại ACTA, không đơngiản có lợi cho các mục tiêu chính trị truyền thốngmà ACTA đã muốn áp đặt. Hơn nữa, chỉ trích càng nhiềuvề chính trị, càng dễ bỏ qua nó chỉ như những kêu cathông thường của những người phá rối thông thường.Nếu, ngược lại, trọng tâm là nhằm vào những sai sóthiển nhiên của thứ gì đó như ACTA, thì không dễ đểbỏ qua sự chỉ trích.

Chúng ta liên kếtlại cùng đứng lên

Cuối cùng, một bàihọc chính là dù những người dù yếu và không có sứcmạnh có thể cảm thấy khi đứng lên chống lại toàn bộcác nền công nghiệp và các nhà chính trị được xácđịnh rõ, làm việc cùng nhau theo các cách thức đượcmô tả ở trên, và truyền cảm hứng từ người này sangngười khác làm ra những điều như sự thất bại củaACTA tại Nghị viện châu Âu có khả năng xảy ra. Năm nayđã biến những gì từng là lý thuyết của những ngườilạc quan thành thực tế chiến thắng.

publishand be damned

Acrucial way of using technology and getting arguments across isthrough written analysis in the form of blogging, tweets and Facebookposts. The traditional media tend to look down on all three, butthat's more a reflection of their inability to comprehend new formsof journalism than of the true worth of such services. Time andagain, Twitter gets information out faster than any other system.Similarly, bloggers - either f-rom major organisations, or individuals- often provide the first deep analyses of new pieces of informationor events as they emerge. And, finally, Facebook for all its faultshas a huge reach, and is often the ambient application in whichpeople, especially young ones, spend most of their day.

Moreover,once things start circulating in blogs, Twitter and Facebook, themainstream media is more or less forced to see what all the fuss isabout, and to cover the issues raised. All that is needed is a kindof critical information mass travelling through these channels.That's why it's so important for people fighting against things likeACTA to blog and tweet often. The constant criss-crossing of news,rumours and opinions among groups of people using these differentservices cre-ates a kind of matrix of information that can redefinehow others view things significantly.

keeppolitics out of it

Thismight seem strange, since many of the issues surrounding ACTA areinherently political. But one of the real lessons f-rom the hugelysuccessful ACTA marches was that keeping political signs and flagsaway cre-ated an evident unity: this was a protest against ACTA, notsimply in favour of traditional political goals that ACTA happened toimpinge upon. Moreover, the more politicised the criticism, theeasier it is to dismiss it as just the usual complaints of the usualtroublemakers. If, by contrast,the focus is on the manifest flaws of something like ACTA, it is notso easy to brush off the criticism.

unitedwe stand

Finally,a key lesson is that however weak and powerless people might feelwhen going up against entire industries and determined politicians,working together in the ways described above, and drawing inspirationf-rom each other makes things like the defeat of ACTA in the EuropeanParliament possible. This year turned what was once optimistic theoryinto triumphant reality.

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập24
  • Hôm nay346
  • Tháng hiện tại229,222
  • Tổng lượt truy cập19,294,684
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây