Cập nhật ACTA X

Thứ năm - 15/03/2012 06:09

ACTAUp-date X

Published 16:19, 06 March12, By GlynMoody

Theo:http://blogs.computerworlduk.com/open-enterprise/2012/03/acta-up-date-x/index.htm

Bài được đưa lênInternet ngày: 06/03/2012

Lờingười dịch: Tác giả nhắc nhở chúng ta khi xem xét cácsố liệu mà các nền công nghiệp sở hữu trí tuệ đưara, như kiểu của BSA-IDC đối với các “Báocáo Đặc biệt 301”, hay ở đây là từ nền côngnghiệp ghi âm, vì chúng có thể là nhảm nhí hoàn toànnhưng lại được tô vẽ nhân danh lợi ích của bạn, màbản chất thực sự của nó là bắt bạn phải tuân thủmột dạng, như tác giả bài viết này nêu, của chế độthực dân mới. “ACTA đã được vẽ ra để trừng phạtcác hoạt động kinh doanh tại các quốc gia như khối BRICmà được xem như là không thuận tiện đối với Mỹ vàEU (chủ yếu): việc ký kết ACTA có thể gây ra sự thiệthại khổng lồ cho các nền kinh tế đang nổi lên đó. Vìthế không có bất kỳ lý do gì để tin tưởng rằngTrung Quốc và Ấn Độ, nói, sẽ hạnh phúc ký những điềukhoản của ACTA mà đã rõ ràng đặt ra để “cảithiện qui định của luật” tại các quốc gia đó - đólà, làm cho họ tuân thủ phương Tây. Những ngàycủa chế độ thực dân mới đó đã qua, trong trườnghợp nhân dân còn chưa lưu ý thấy. Vì thế lý lẽtrọng tâm của BASCAP/INTA - rằng “sự phê chuẩn ACTA sẽcung cấp sự hỗ trợ toàn cầu quan trọng cho EU trong cáckhu vực đổi mới, văn hóa và thương hiệu - và vô sốcông ăn việc làm và những lợi ích kinh tế khác màchúng tạo ra” - đơn giản không chịu đựng đượcsự soi xét kỹ”. Bạn thấy đấy, hãy thận trọngvới bọn thực dân mới và đám tay sai của chúng!!!Xem thêm: FSFchống lại các điều khoản DRM tại cuộc họp về Thỏathuận đối tác Xuyên Thái Bình Dương và: [01],[02],[03],[04],[05],[06],[07],[08],[09],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18],[19].Video Clip củagiáo sư luật Machael Geist về ACTA trong cuộc họp tạiNghị viện châu Âu ngày 01/03/2012.

Như tôi đã từng nóicho tới nay, ACTA đã được giữ lại hàng tháng, thậmchí là một năm, trong khi Tòa án Tối cao châu Âu (ECJ) xemxét tính tương thích của nó với các luật của châu Âu.Nhưng điều đó không có nghĩa là mọi thứ đã chấmdứt. Nghị viện châu Âu đã bắt đầu xem xét ACTA từmột loạt quan điểm thông qua các ủy ban của nó.

Cuộc họp đầu tiênnhư vậy đã diễn ra vào tuần trước, và đã có mộttrình bày điển hình từ Ủy viên Hội đồng của Liênminh châu Âu (EU) có trách nhiệm về ACTA, mà tôi đã phântích ở đâu đó. Nó cũng có một sự soi xét 10 phúttuyệt đối chói sáng về ACTA của chuyên gia ngườiCanada về các độc quyền trí tuệ, Michael Geist - hãy xemvideo về nó nếu bạn muốn.

Nhưng điều làm tôingạc nhiên là hầu như vắng toàn bộ bất kỳ hoạt độngủng hộ ACTA nào vào lúc này. Thậm chí dường như nhữngngười ủng hộ nó xấu hổ vì nó. Đó là những gì làmcho một tài liệu được đưa ra gần đây có đầu đề“ACTA tại EU: Một phân tích thực tiễn” thật thú vị[.pdf].

Đây là một sảnphẩm chung, từ một đôi các tổ chức được viết tắtlà BASCAP và INTA. BASCAP là “Hành động của Doanh nghiệpđể Dừng Hàng giả và Ăn cắp”, và đã được PhòngThương mại Quốc tế (ICC) thiết lập. INTA là Hiệp hộiThương hiệu Quốc tế, và trong ngữ cảnh của ACTA đãthực hiện hơn là lời chào đưa ra đáng ghi nhớ cho ECJ.

Phần chính tài liệucủa BASCAP/INTA có đầu đề “Vai trò của ACTA trong bảoviệc bảo vệ vốn trí tuệ, sự cạnh tranh, nền kinh tếvà công văn việc làm”, và được thực hiện ở dạngcủa luận điệu xảo trá.

Asfar as we can tell, ACTA has been put on hold for months, maybe evena year, while the European Court of Justice (ECJ) considers itscompatibility or otherwise with European laws. But that doesn't meaneverything has stopped. The European Parliament has begun examiningACTA f-rom various viewpoints through its committees.

Thefirst such meeting took place last week, and had a typicalperformance f-rom the EU Commissioner responsible for ACTA, which I'veanalysedelsewhe-re. It also had an absolutely brilliant ten-minuteevisceration of ACTA by the Canadian expert on intellectualmonopolies, Michael Geist - do watch the videoof it if you can.

Butwhat strikes me is the almost total absence of any pro-ACTA activityat the moment. It's as if even its supporters are ashamed of it.That's what makes a recently-released document entitled "ACTA inthe EU: A Practical Analysis" so interesting. [.pdf].

It'sa joint production, f-rom a pair of acronymic organisations: BASCAPand INTA. BASCAP is "Business Action to Stop Counterfeiting andPiracy", and was set up by the International Chamber of Commerce(ICC). INTA is the International Trademark Association, and in thecontext of ACTA has already made a rather remarkableoffer to the ECJ.

Themain section of the BASCAP/INTA document is headed "The role ofACTA in protecting Europe’s intellectual capital, competitiveness,economy and jobs", and takes the form of a syllogism.

sở hữu trí tuệ(IP) là sống còn cho đổi mới, sáng tạo và tính cạnhtranh

Kinh tế châu Âuđặc biệt dễ bị ảnh hưởng đối với tội phạm IP.

vìthế, chúng ta cần ACTA, vì:

đây là một côngcụ quan trọng bổ sung cho một dãy các điều khoản quốctế đang tồn tại để bảo vệ các chính phủ và nhànước khỏi hàng giả và ăn cắp.

Hãyxem xét lý lẽ đó nhé.

Tấtnhiên, nguồn mở và tất cả những phong trào mở, đổimới cao độ khác dựa vào việc chia sẻ thông tin hơn làtích trữ nó, chỉ ra rằng tiên đề ban đầu là sai ngaytừ đầu. Nhưng vì mục đích của lý lẽ đó, hãy giảvờ là nó đúng. Bằng chứng cho tiên đề thứ 2 đượcđưa ra trong văn bản của BASCAP/INTA là như sau:

Ủy ban châu Âucũng đã lưu ý rằng: “hơn 103 triệu sản phẩm đã bịngăn lại ở bên ngoài biên giới EU và rằng việc bánhàng trực tuyến đã gây ra một sự gia tăng ngoạn mụcsự giam hãm trong giao thông bưu điện nơi mà 60% các hànghóa bị ngăn giữ là các thuốc y dược”.

Ở phía ăn cắpsố, một nghiên cứu gần đây của ICC đã chỉ ra rằngnhững mất mát của EU từ ăn cắp sẽ đạt tới 1.2triệu công ăn việc làm và 240 tỷ euro doanh số tới năm2015 trong các nền công nghiệp của châu Âu về phim ảnh,TV, âm nhạc và phần mềm.

intellectualproperty (IP) is vital for innovation, creativity and competitiveness

and

TheEuropean economy is particularly susceptible to IP crime.

therefore,we need ACTA, because:

itis an important tool that complements the array of internationalprovisions that exist to protect governments and public f-romcounterfeiting and piracy.

Solet's examine at that argument.

Ofcourse, open source and all the other highly innovative openmovements based on sharing information rather than hoarding it, showthat the initial premise is false for a start. But for the sake ofargument, let's pretend it's true. The evidence for the secondpremise is given in the BASCAP/INTA text as follows:

TheEuropean Commission notes that there has been: “an amazing upwardtrend in the number of shipments suspected of violating intellectualproperty rights (IPR). Customs in 2010 registered around 80,000cases, a figure that has almost doubled since 2009.”

TheEuropean Commission also noted that: “more than 103 millionproducts were detained at the EU external border and that on-linesales caused a spectacular increase of detentions in postal trafficwhe-re 60% of the goods detained were medicines”.

Onthe digital piracy side, a recent study by ICC showed that EU lossesf-rom piracy will reach as much as 1.2 million jobs and €240 billionin retail revenue by 2015 in the Europe’s film, TV, music andsoftware industries.

Tôi sẽ đề cập tớicái cuối của điều này trước. Để bắt đầu, hãy lưuý rằng có một nghiên cứu gần đây của ICC - mà BASCAPlà một sáng kiến của ICC, trích dẫn nghiên cứu rằngnó tự ủy quyền. Không có gì sai tất nhiên, miễn làcông việc đã được triển khai một cách khách quan, vàrằng những số liệu đã có được bằng việc sử dụngmột phương pháp luận mạnh khỏe.

Như nó xảy ra, tôikhông chỉ là một trong số những người trong vũ trụnày đã đọc báo cáo gốc, được gọi là “Xây dựngmột nền Kinh tế Số”, mà tôi cũng đã kiểm tra từđâu mà nó có được những số liệu nghe có vẻ thuyếtphục về 1.2 triệu công ăn việc làm và 240 triệu euro bịmất vì ăn cắp số; một số độc giả có trí nhớ tốtcó thể vẫn còn nhớ, khi tôi đã đưa ra các kết quảcủa mình ở đây trên Computerworld UK. Đây là tóm tắtcủa những gì tôi đã tìm thấy:

Kết quả thực sựcủa báo cáo 68 trang đó, với tất cả các bảng biểu vàphương pháp luận chi tiết hóa, là 4 trong số 5 thịtrường hàng đầu đã sử dụng để tính toán sự mấtmát tổng thể vì ăn cắp tại châu Âu đã vẽ ra đượccác số liệu được bản thân nền công nghiệp ghi âmcung cấp. Nhưng ai hình như đang khiếp sợ những số liệumới chi tiết hóa sự được cho là mất tiền và công ănviệc làm vì ăn cắp tại châu Âu hóa ra là còn ít hơnmột tuyên bố lại của những yêu sách trước đócủa nền công nghiệp này ở một dạng hơi khác mộtchút.

I'lltake the last of these first. To start, note that this is a recentstudy by the ICC - so BASCAP, which is an ICC initiative, is quotingresearch that it commissioned itself. Nothing wrong with that ofcourse, provided that work was carried out objectively, and that thefigures were obtained using a rigorous methodology.

Asit happens, I am not only one of the few people in the universe tohave read the original report, which is called “Building a DigitalEconomy”, but I also checked out whe-re it got thoseimpressive-sounding figures of 1.2 million jobs and €240 billionlost due to digital piracy; some readers with good memories may evenrecall it, since I publishedmy results here on Computerworld UK. Here's the summary of what Ifound:

Sothe net result of this 68-page report, with all of its tables anddetailed methodology, is that four out of the top five markets usedfor calculating the overall piracy loss in Europe draw on figuressupplied by the recording industry itself. Those apparentlyterrifying new figures detailing the supposed loss of money and jobsdue to piracy in Europe turn out to be little more than are-statementof the industry's previous claims in a slightly different form.

Nói cách khác, nhữngsố liệu đó thực sự là hoàn toàn vô giá trị, vìchúng đơn giản là tái sinh những yêu sách vô căn cứtrước đó của nền công nghiệp này: chúng không độclập một chút nào.

Báo cáo của Ủy banchâu Âu (EC) về ăn cắp mà tôi đã thảo luận chi tiếttrong Cập nhật ACTA V. Kết luận của tôi từ việc xemxét những số liệu đó là như sau:

các quốc gia mà làcác bên ký kết ACTA sẽ không gửi hàng giả tới châu Âu(ngoại trừ có khả năng xuất khẩu số lượng lớn cáchàng giả tới châu Âu sẽ không ở trong ACTA, và vì thếsẽ bỏ qua nó.

Điều đó có ngụ ývì theo các số liệu riêng của EC, thì 94.92% các hàng giảtới từ Trung Quốc: Trung Quốc không phải là bên ký kếtACTA, và vì thế không có ràng buộc gì với các điềukhoản đó.

Và điều này chínhxác là những gì tài liệu của BASCAP cố gắng đánh bóngquá mức trong phần chính khác, có đầu đề “Những lợiích của ACTA”:

ACTA là một côngcụ thúc đẩy thương mại quốc tế. Bằng việc đảmbảo rằng các doanh nghiệp bên ngoài EU cạnh tranh trongnhững điều khoản công bằng với các công ty không phảicủa EU, ACTA hỗ trợ việc xuất khẩu của EU. ACTA khôngđòi hỏi rằng những qui định ép tuân thủ sở hữu trítuệ bị thay đổi. Quả thực, các tiêu chuẩn về việcép tuân thủ sở hữu trí tuệ tại EU đã là cao hơn sovới ACTA yêu cầu, như được giải thích xa hơn bên dưới.

Tuy nhiên, nhiềuquốc gia ngoài EU, bao gồm các quốc gia bên ngoài nhóm cácquốc gia mà đã thương thảo về ACTA, không đảm bảocho một sân chơi bình đẳng tương tự. Trong nhiều phầncủa thế giới, tính riêng tư, hàng giả và cạnh tranhkhông công bằng không bị cấm hoặc ngăn trở thông quasự ép tuân thủ có hiệu quả. Nếu được các quốc giatham gia phê chuẩn và triển khai trong hiệp định thươngmại đó - và tiếp tới là các đối tác thương mạirộng rãi hơn của EU, như các quốc gia BRIC (Brazil, Nga, ẤnĐộ, Trung Quốc), thì ACTA sẽ thúc đẩy qui định luậtvề các vấn đề sở hữu trí tuệ tại các quốc gia nhưvậy. Điều này sẽ trao cho các công ty của EU nhiều hơncác động lực, sự bảo vệ và sự khuyến khích đểxuất khẩu ra nước ngoài và đầu tư vào sự phát triểnquốc tế. Điều này, tới lượt nó, đem lại cho cáccông ty EU mở rộng được các cơ sở sản xuất của họvà thuê mướn nhân công, thúc đẩy một chu kỳ lành mạnhcho sự tăng trưởng kinh tế của EU.

Inother words, those figures are really quite worthless, since theysimply recycle the industry's earlier unfounded claims: they are notindependent at all.

Solet's look at the two other figures quoted. You may recognise these,too: they are f-rom the European Commission's report on piracy that Idiscussed in detail in ACTAUp-date V. My conclusion f-rom looking at these figures was asfollows:

thecountries that are signatories to ACTA aren't sending counterfeits toEurope (except possibly Greece, and that's in Europe, andalready covered by strict EU laws), while the countries that doexport large quantities of counterfeits to Europe aren't in ACTA, andtherefore will ignore it.

That'simply because according to the European Commission's own figures,94.92% of counterfeits come f-rom China: China is not a signatory toACTA, and therefore not bound by its terms.

Andyet this is precisely what the BASCAP document tries to gloss over inthe other main section, entitled "The Benefits of ACTA":

ACTAis an instrument that fosters international trade. By ensuring thatbusinesses outside the EU compete on fair terms with non-EUcompanies, ACTA supports EU exports. ACTA does not require that theEU’s existing intellectual property enforcement rules be changed.Indeed, the standards for enforcing intellectual property in the EUare already higher than ACTA requires, as explained further below.

However,many countries outside the EU, including countries outside the groupof countries that negotiated ACTA, do not ensure a similar levelplaying field. In many parts of the world, piracy, counterfeiting andunfair competition are not banned or deterred through effectiveenforcement. If adopted and implemented by countries participating inthe trade agreement - and in turn by the EU’s broader tradingpartners, such as the BRIC [Brazil, Russia, India, China] countries,ACTA will improve the rule of law on intellectual-property matters insuch countries. This will give EU companies more incentives,protection and encouragement to export abroad and to invest ininternational development. This, in turn, induces EU companies toexpand their manufacturing facilities and to hire people, prompting avirtuous cycle for EU economic growth.

Đoạn 2 là đoạn chủchốt, vì nó đưa ra sự thất bại thảm hại về logiccủa ACTA. BASCAP đúng là lưu ý rằng ăn cắp “không bịcấm hoặc ngăn chặn thông qua sự ép tuân thủ có hiệuquả” trong nhiều phần của thế giới - hoàn toàn đúng.Rồi đi tới một cái “nếu” to tướng:

Nếu được cácquốc gia tham gia phê chuẩn và triển khai trong hiệp địnhthương mại đó - và tiếp tới là các đối tác thươngmại rộng rãi hơn của EU, như các quốc gia BRIC, thì ACTAsẽ thúc đẩy qui định luật về các vấn đề sở hữutrí tuệ tại các quốc gia như vậy.

Nhưng hoàn toàn khôngcó mối liên quan gì. Nếu các quốc gia của ACTA phê chuẩnhiệp định này, thì nó sẽ có hiệu quả bằng 0 lênviệc làm hàng giả tại EU như tôi đã giải thích trongCập nhật V hoặc trong các hàng giả của các hàng hóacủa EU bên ngoài châu Âu, như tôi đã lưu ý trong Cậpnhật VIII. Và thậm chí NẾU họ phê chuẩn, thì sẽ có 0lý do để tin tưởng rằng các quốc gia BRIC sau đó sẽđòi hỏi để tham gia vào câu lạc bộ này - vì sao họsẽ tham gia chứ?

ACTAđã được vẽ ra để trừng phạt các hoạt động kinhdoanh tại các quốc gia như khối BRIC mà được xem như làkhông thuận tiện đối với Mỹ và EU (chủ yếu): việcký kết ACTA có thể gây ra sự thiệt hại khổng lồ chocác nền kinh tế đang nổi lên đó. Vì thế không có bấtkỳ lý do gì để tin tưởng rằng Trung Quốc và Ấn Độ,nói, sẽ hạnh phúc ký những điều khoản của ACTA mà đãrõ ràng đặt ra để “cải thiện qui định của luật”tại các quốc gia đó - đó là, làm cho họ tuân thủphương Tây. Những ngày của chế độ thực dân mới đóđã qua, trong trường hợp nhân dân còn chưa lưu ý thấy.

Vìthế lý lẽ trọng tâm của BASCAP/INTA - rằng “sự phêchuẩn ACTA sẽ cung cấp sự hỗ trợ toàn cầu quan trọngcho EU trong các khu vực đổi mới, văn hóa và thương hiệu- và vô số công ăn việc làm và những lợi ích kinh tếkhác mà chúng tạo ra” - đơn giản không chịu đựngđược sự soi xét kỹ.

Phầncòn lại của các bình luận cho tài liệu này về một sốlĩnh vực khác trong hiệp định, và làm cho một loạtnhững sự đòi quyền lợi sai trái - đáng chú ý về“phạm vi thương mại”, phạm vi của các biện phápphạm tội và phạm vi của những thiệt hại dân sự - màtôi đã đề cập tới trong các cập nhật trước đó,nên tôi sẽ để việc bóc trần chúng như một bài tậpcho các độc giả. Những cập nhật trong tương lai vềACTA trên Computerworld UK sẽ xem xét tới một số vấn đềkhác mà nó chọn - vì những lý do có thể hiểu được -sẽ bỏ qua.

Thesecond paragraph is the key one, because it exposes the disastrouslogic failure of ACTA. BASCAP rightly notes that piracy is not"banned or deterred through effective enforcement" in manyparts of the world - absolutely true. Then comes the great big "if":

Ifadopted and implemented by countries participating in the tradeagreement - and in turn by the EU’s broader trading partners, suchas the BRIC countries, ACTA will improve the rule of law onintellectual-property matters in such countries.

Butthere is absolutely no connection. If the ACTA countries ratify thetreaty, it will have zero effect on counterfeiting in the EU as I'veexplained in Up-dateV or on counterfeits of EU goods outside Europe, as I noted inUp-dateVIII. And even ifthey do ratify, there is zero reason to believe that the BRICcountries will then ask to join the club - why should they?

ACTAwas drawn up in order to penalise business activities in countrieslike the BRIC block that are viewed as inconvenient by the US and EU(principally): signing up to ACTA would cause huge harm to thoseemerging economies. So there is no reason whatsoever to believe thatChina and India, say, will happily sign up to ACTA's terms that wereexplicitly devised to "improve the rule of law" in thosecountries - that is, make them subject to the West. Those days ofneo-colonialism are over,in case people hadn't noticed.

SoBASCAP/INTA's central argument - that "the ratification of ACTAwill provide important global support for the EU’s innovative,cultural and branded sectors - and the numerous jobs and othereconomic benefits that they generate" - simply doesn't stand upto scrutiny.

Therest of the document comments on a number of other areas in thetreaty, and makes various erroneous assertions - notably about"commercial scale", the scope of criminal measures and thescale of civil damages - that I have tackled in previous up-dates, soI will leave their debunking as an exercise to the reader. FutureACTA Up-dates on Computerworld UK will look at some of the other keyissues that it chooses - for understandable reasons - to ignore.

Dịch tài liệu: LêTrung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập61
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm58
  • Hôm nay2,769
  • Tháng hiện tại250,958
  • Tổng lượt truy cập18,046,723
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây