Hà Lan có kế hoạch làm cho 'các tư liệu có bản quyền dễ sử dụng hơn'

Thứ sáu - 24/02/2012 06:03

Netherlandsplans to make 'copyrighted material easier to use'

Luậtbản quyền của EU 'quá cứng nhắc', ủy ban nhà nướcnói

EUcopyright law 'too rigid', says state committee

By OUT-LAW.COM • Getmore f-rom this author

Posted in Law, 17thFebruary 2012 09:01 GMT

Theo:http://www.theregister.co.uk/2012/02/17/dutch_government_to_further_liberalise_copyright/

Bài được đưa lênInternet ngày: 17/02/2012

Lờingười dịch: Hóa ra là tại châu Âu, nhiều quốc gia đãvà đang có kế hoạch sửa đổi luật sở hữu trí tuệcủa bản thân quốc gia mình, bất chấp việc có luậtbản quyền của cả khối Liên minh châu Âu EU. Trong sốcác quốc gia như vậy có Anh và Hà Lan. “Chính phủ HàLan đang đề xuất làm cho dễ dàng hơn để sử dụng tưliệu được trao bản quyền mà không có việc vi phạmcác quyền của người sở hữu bản quyền và có kếhoạch làm điều này “đơn phương” đối với EU,theo giới truyền thông tại Hà Lan”. Thế mới biết, đôikhi cũng có người muốn hù dọa về luật bản quyền đốivới những người khác, có khi họ cũng chẳng biết gìvề nó, mà cốt chỉ lợi dụng để đánh quả chộp giậtvì lợi ích cá nhân và hoặc lợi ích nhóm của họ cũngnên.

Chính phủ Hà Lan đangđề xuất làm cho dễ dàng hơn để sử dụng tư liệuđược trao bản quyền mà không có việc vi phạm cácquyền của người sở hữu bản quyền và có kế hoạchlàm điều này “đơn phương” đối với EU, theo giớitruyền thông tại Hà Lan.

Bernt Hugenholtz của ủyban nhà nước Hà Lan về luật bản quyền nói mọi ngườinên có khả năng sử dụng các tác phẩm được trao bảnquyền để tạo ra “các hòa âm sáng tạo” mà luật bảnquyền của EU là quá cứng nhắc để cho phép điều đóxảy ra một cách hợp pháp vào lúc này. Ông nói các luậtbản quyền Mỹ cho phép những sự tự do tốt hơn để sửdụng các tác phẩm có bản quyền một cách hợp pháp,một báo cáo của Radio Netherlands Worldwide (RNW) nói.

Thứ trưởng Bộ Tưpháp Hà Lan, Fred Teeven, nói chính phủ có thể nới lỏng“một cách đơn phương” sử dụng bản quyền và nóiông đang xem xét trong “một hệ thống mềm dẻo hơn vềnhững ngoại lệ bản quyền mà cũng có thể làm việcđược trong ngữ cảnh của châu Âu”, theo báo cáo củaRNW. Ủy ban châu Âu trước đó đã nói ý định của nóđể hài hòa luật bản quyền tại Liên minh châu Âu EU.

“Nhiều video chúngta thấy [trên YouTube] là những hòa âm sáng tạo của tưliệu được bảo vệ theo bản quyền. Chúng hầu như đểcười hoặc bình luận chính trị, hoặc chúng đơn giảnlà ngớ ngẩn. Nếu chúng ta áp dụng luật hôm nay ngặtnghèo, thì chúng ta có thể không được phép làm nhữngthứ đó”, Hugenholtz nói, theo báo cáo của RNW.

“Quyền tự do làmột thứ tốt lành. Tất cả chúng ta đồng ý rằng nótốt cho sự sáng tạo, tốt cho những tiếng cười, vàkhông ai bị tổn thương. Những người nắm giữ bảnquyền cũng không bị tổn thương, nên nó có nhiều ýnghĩa để cho phép điều này. Nhưng tại châu Âu, nơi màchúng ta không có những chuẩn mực mở giống như họcthuyết sử dụng công bằng tại Mỹ, thì chúng ta khôngthể làm những thứ đó mà không vi phạm luật”, ôngnói.

TheDutch Government is proposing to make it easier to use copyrightedmaterial without infringing copyright owners' rights and plans to dothis "unilaterally" of the EU, according to media in theNetherlands.

BerntHugenholtz of the Dutch state committee on copyright law said peopleshould be able to use copyrighted works to form "creativeremixes" but that EU copyright law is too rigid to allow that tohappen legally at the moment. He said US copyright laws allow betterfreedoms to use copyrighted works legitimately, a reportby Radio Netherlands Worldwide (RNW) said.

TheDutch Deputy Justice Minister, Fred Teeven, said the government would"unilaterally" liberalise the use of copyright and said heis looking into "a more flexible system of copyright exceptionsthat would also work in a European context," according to RNW'sreport. The European Commission has previously stated its intentionto harmonise copyright law in the EU.

"Manyof the videos we find [on YouTube] are creative remixes of materialprotected under copyright. They're mostly for laughs or politicalcommentary, or they're simply absurd. If we applied the law todaystrictly, we would not be allowed to do these things,"Hugenholtz said, according to the RNW report.

"Freedomis a good thing. We all agree that it's good for creativity, good forlaughs, and no one gets hurt. Copyright holders are not harmed, so itmakes a lot of sense to allow this. But in Europe, whe-re we do nothave open norms like the fair use doctrine in the United States, wecan't do these things without infringing the law," he said.

Tại Mỹ “sự miễntrừ 'sử dụng công bằng' trong luật bản quyền cho phéptư liệu có bản quyền được tái sản xuất cho nhữngmục đích nghiên cứu và giáo dục, bình luận, chỉ tríchvà báo cáo”.

Theo Chỉ thị Bảnquyền 11 năm tuổi của Eu, các quốc gia thành viên riêngrẽ có thể chọn liệu và những ngoại lệ hay giới hạnnào đối với bản quyền để viết trong luật quốc gia.Những ngoại lệ có thể này bao gồm quyền sử dụng hợppháp bản quyền để viết vào luật quốc gia. Nhữngngoại lệ có thể bao gồm quyền sử dụng hợp pháp cáctác phẩm được trao bản quyền cho các mục đích saochép riêng tư, như những minh họa trong việc dạy hoặcnghiên cứu khoa học, như một phần của trang bìa tin, vìnhững mục đích bình luận hoặc rà soát lại và đểnhại lại hoặc cóp nhặt lại.

Ủy ban châu Âu hiệnđang làm việc về các kế hoạch để tạo ra một hệthống cấp phép bản quyền mới mà có thể thiết lậpmột “sân chơi bình đẳng trong thị trường duy nhấtcho sự quản lý các quyền một cách tập thể” và đãtư vấn về việc liệu một sự hài hòa của các luậtbản quyền được yêu cầu có đạt được điều nàyhay không.

Hiện hành Vương quốcAnh đã giới hạn sự ngoại lệ cho 'làm việc công bằng'trong tư liệu được bảo vệ bằng bản quyền. Luật Bảnquyền, Thiết kế và Bằng sáng chế cho phép 'làm việccông bằng' đối với các tác phểm có bản quyền trongnghiên cứu phi thương mại, trong rà soát lại và bìnhluận và như một phần của các báo cáo tin tức mà khôngbị cho là vi phạm các quyền của những người sở hữubản quyền. Luật cũng cho phép các tác phẩm có bảnquyền được sử dụng ngẫu nhiên như một phần củaghi âm, làm phim và các tác phẩm nghệ thuật.

Tháng 5 năm ngoáichính phru đã được cố vấn để đưa ra một quyềnnhại lại cũng như thực hiện các bản sao riêng của cáctác phẩm có bản quyền, trong số những ngoại lệ khác,vào luật của Anh. Những khuyến cáo đã được giáo sưđại học Ian Hargreaves, người từng có trách nhiệm tiếnhành một rà soát lại khung công việc sở hữu trí tuệcủa Vương quốc Anh, tiến hành. Sau đó chính phủ đãbắt đầu tư vấn về những đề xuất này.

Các kế hoạch củaHà Lan để giải phóng hơn nữa tư liệu có bản quyềnđã được một luật sư tại người khổng lồ InternetGoogle hỗ trợ. Fred von Lohmann nói các công nghệ mới đưara những cơ hội để tăng những lợi nhuận hơn là mộtmối đe dọa cho những người nắm giữ bản quyền vàrằng luật bản quyền của Eu có thể được sửa đổihơn là bị kiểm tra kỹ lưỡng để làm cho nó “khôngcho tương lai qua”, báo cáo của RNW nói.

“Nếu bạn nhìn vàonền công nghiệp tranh ảnh động, thì bạn thấy rằng họtiếp tục tận hưởng những doanh số rất nặng. Mặtkhác nền công nghiệp âm nhạc đã vật lộn một chút.Nhưng cuối cùng sẽ có nhiều hơn các cơ hội đang đượctạo ra bằng những công nghệ đó hơn bao giờ hết trướcđó. Có nhiều hơn các băng nhóm, sử dụng các công nghệkhác nhau hơn để tới được nhiều hơn các fan hâm mộhơn bao giờ hết trước đó. Nêu chắc chắn không có chỉtrích về sự sáng tạo. Có nhiều hơn âm nhạc, nhiềuhơn video, nhiều hơn các bài văn có được ngày nay hơnbao giờ hết trước đó”, Von Lohmann, cố vấn trưởngvề bản quyền cho Google, nói.

Inthe US the 'fair use' exemption in copyright law allows copyrightmaterial to be reproduced for the purposes of research and education,commentary, criticism and reporting.

Underthe EU's 11-year-old Copyright Directive, individual member statescan choose whether and what exceptions or limitations to copyright towrite into national law. The possible exceptions include the right tolegitimately use copyrighted works for private copying purposes, asillustrations in teaching or scientific research, as part of newscoverage, for the purposes of criticism or review and for parody andpastiche.

TheEuropean Commission is currently working on plans to cre-ate a newcopyright licensing system that would establish a "level playingfield in the single market for collective management of rights"and has already consulted on whether a harmonisation of copyrightlaws is required to achieve this.

Currentlythe UK has limited exemption for 'fair dealing' incopyright-protected material. The Copyright, Designs and Patents Actallows 'fair dealing' of copyright works in non-commercial research,in reviews and criticisms and as part of news reports without beingdeemed to infringe the rights of copyright owners. The Act alsopermits copyright works to be used incidentally as part of soundrecordings, films and artistic works.

LastMay the government was advised to introduce a right to parody as wellas make private copies of copyrighted works, amongst otherexceptions, into UK law. The recommendations were made by universityprofessor Ian Hargreaves who had been commissioned to conduct areview of the UK's intellectual property framework. Subsequently thegovernment has begun consulting on those proposals.

TheDutch plans to further liberalise copyrighted material was supportedby a lawyer at internet giant Google. Fred von Lohmann said newtechnologies present opportunities to grow profits rather than athreat to copyright holders and that EU copyright law can be modifiedrather than overhauled to make it "future-proof," the RNWreport said.

"Ifyou look at the motion picture industry, you see that they continueto enjoy very healthy revenues. On the other hand the music industryhas struggled somewhat. But in the end there are more opportunitiesbeing cre-ated by these new technologies than ever before. There aremore bands, using more different technologies to reach more fans thanever before. So there is certainly no crisis of creativity. There'smore music, more video, more writing going on today than everbefore," Von Lohmann, chief copyright counsel for Google, said.

Dịch tài liệu: LêTrung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập49
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm48
  • Hôm nay6,335
  • Tháng hiện tại254,524
  • Tổng lượt truy cập18,050,289
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây