Tôi từ bỏ. Windows là bằng chứng rằng mọi người quá ngu không dùng nổi máy tính

Thứ năm - 26/02/2009 06:51
I Give Up. Windows Is Proof That People Are Too Stupid To Use Computers

By Carla Schroder on February 12, 2009 10:18 PM | Permalink | Comments (1) | TrackBacks (1)

Theo: http://blog.linuxtoday.com/blog/2009/02/i-give-up-peopl.html

Bài được đưa lên Internet ngày: 12/02/2009

Lời người dịch: Một bài viết cực đoan, nhưng rất tốt để tham khảo.

Và quá ngu hoặc không trung thực nói Microsoft Windows chính là thảm hoạ yếu kém đó. Nếu đây là bất kỳ một dạng sản phẩm nào khác thìi nó có thể đã bị cấm ở mỗi quốc gia trên thế giới này từ lâu rồi. BBC nói sâu Conficker mới nhất của Windows bùng nổ theo một cách thức đặc trưng “ồ không phải việc gì lớn”, không xác định đây như một sâu của Windows cho tới khi một vài đoạn trong bài báo, trích dẫn của các nhà cung cấp về an ninh công nghiệp cho dù chúng thực sự là đáng nghe và không phải là những con chồn vô dụng, và rồi thì đổi lỗi cho những người sử dụng đầu cuối:

“Con sâu đang lan truyền thông qua các mạng an ninh thấp, các bộ nhớ cài cắm, và các máy tính cá nhân không có các cập nhật về an ninh...”

“Microsoft đã làm tốt công việc cập nhật cho các máy tính ở nhà của mọi người, nhưng con virus này tiếp tục lây nhiễm cho các doanh nghiệp mà đã bỏ qua việc cập nhật bản vá...”

“Tất nhiên, vấn đề thực sự là mọi người đã không vá các phần mềm của họ”, ông đã bổ sung.

Xin tha lỗi cho tôi khi tôi đá vài thứ gì đó. TẤT NHIÊN đây không phải là lỗi của người sử dụng. Họ vẫn đang sử dụng mẩu phần mềm què cụt yếu kém đắt giá nhất này trong toàn bộ hệ mặt trời. Nhưng những khuyết tật không thể chữa được của nó lại không phải là lỗi của họ. (Chúng ta cần vứt bỏ quan điểm rằng người sử dụng máy tính có thể được giải thoát bởi Linux – chúng ta không MUỐN họ sử dụng Linux. “Điều này là không thể đẻ bất kỳ thứ gì dù ngu ngốc đến đâu cũng dùng được, vì những kẻ ngu là mưu trí ”).

Đây là phần mềm độc hại của WINDOWS, KHÔNG phải phần mềm độc hại của Máy tính

Quân đội Mỹ và Anh đang bị đánh liên tục bởi các phần mềm độc hại của WINDOWS. Không phải các phần mềm độc hại của máy tính – mà là các phần mềm độc hại của WINDOWS. Các nhà báo kính mến, xin hãy ghi chép lấy điều này. Đây là sự thực. Đây là một sự thực của vấn đề. Tôi biết các bạn ghét các sự thực và nghiên cứu, nên nó ở đây trên một cái đĩa. Bạn được chúc mừng. Ngay cả Wired, mà nó phải biết tốt hơn, đã phát đi mẩu nhảm nhí hàng đầu này:

“Những chuyên gia máy tính của Bộ Quốc phòng bị bỏ bùa bởi một sâu lan truyền nhanh chóng qua các mạng của họ. Vì thế họ đã không cho sử dụng các ổ đĩa USB, CD, các card flash và tất cả các thiết bị lưu trữ dữ liệu có thể tháo ra tra vào khác từ các mạng của họ, để cố gắng giữ cho sâu khỏi nhân rộng hơn nữa”.

And too stupid or dishonest to report Microsoft Windows as the defective disaster that it is. If it were any other type of product it would have banned f-rom every country in the world long ago. The BBC reports the latest Windows Conficker worm outbreak in typical "oh no big deal" fashion, does not identify this as a Windows worm until several paragraphs into the article, quotes industry security vendors as though they were actually worth listening to and not useless weasels, and then blames end users:

"The worm is spreading through low security networks, memory sticks, and PCs without current security up-dates...

""Microsoft did a good job of updating people's home computers, but the virus continues to infect business who have ignored the patch up-date...

""Of course, the real problem is that people haven't patched their software," he added.

Please excuse me while I go kick something. Of COURSE it's the users' fault. They're still using this most expensive piece of defective crapware in the entire solar system. But its incurable defects are not their fault. (We need to give up the notion that such computer users can be rescued by Linux-- we don't WANT them using Linux. "It is impossible to make anything foolproof, because fools are ingenious".)

It's WINDOWS Malware, NOT Computer Malware

The US and British military are getting clobbered by WINDOWS malware. Not computer malware- WINDOWS malware. Dear journalists, do please take note of this. It is a fact. It is a fact that matters. I know you hate facts and research, so here it is on a platter. You're welcome. Even Wired, which should know better, delivered this piece of prime suckage:

"The Defense Department's geeks are spooked by a rapidly spreading worm crawling across their networks. So they've suspended the use of so-called thumb drives, CDs, flash media cards, and all other removable data storage devices f-rom their nets, to try to keep the worm f-rom multiplying any further".

Không chỗ nào bài viết này nói tới “Windows” hoặc “Microsoft”. Chúng ta đã có trò vui thích lớn với hải quân Hoàng gia khi đưa Windows lên các tàu ngầm mới chỉ vài tuần trước. Nhưng điều này không còn vui thích được nữa:

“Bộ Quốc phòng đã khẳng định ngày hôm nay rằng Bộ đã chịu những lây nhiễm của virus mà chúng đã làm tắt “một số lượng nhỏ” các hệ thống của Bộ Quốc phòng, hầu hết và đáng lưu ý là cả trong các mạng quản trị trên các chiến hạm của hải quân Hoàng gia”.

Tất nhiên họ đã hạ giọng, ồ không phải lo lắng gì, không có gì quan trọng cả, bây giờ chạy cả rồi. Sau tất cả, các đầu đạn hạt nhân hiện hành với SP4, hoặc thứ gì đó ngu ngốc tương tự. Và một lần nữa không ai thốt ra từ cấm kỵ “Windows”.

Các máy bay chiến đấu chết gí bởi sự lây nhiễm vô nghĩa, không quan trọng

Còn đây là một cái đánh vào đầu gối thực sự:

“Các máy bay chiến đấu của Pháp đã không thể cất cánh sau khi các máy tính của quân đội đã bị nhiễm một virus máy tính... Chiếc máy bay đã không thể tải về các kế hoạch bay sau khi các cơ sở dữ liệu đã bị nhiễm bởi một virus của Microsoft mà họ đã được cảnh báo vài tháng trước đó”.

Và một lần nữa vấn đề này được tối thiểu hoá: “Nó đã ảnh hưởng tới việc trao đổi thông t in nhưng không có thông tin nào bị mất. Đây là một vấn đề về an ninh mà chúng tôi đã mô phỏng được”. Ít nhất báo cáo này đã nhấn đủ mạnh để nói “Microsoft” và “Windows”. Nhưng đáng buồn, một lần nữa, người sử dụng lại bị đổ lỗi.

Microsoft dồn trách nhiệm lên lực lượng vũ trang!

Tôi để dành câu chuyện hay nhất lại cuối cùng. Tôi KHÔNG làm ra thứ này! Bản thân Microsoft, công ty phần mềm giàu nhất từ trước tới nay, nổi tiếng vì có một kho dự trữ tiền mặt hàng chục tỷ USD, nổi tiếng về chi hàng tỷ USD phát triển Windows và vẫn không thể lập trình để thoát ra khỏi một vấn đề ướt sũng, đang đưa ra một giải thưởng:

Not once does this article say "Windows" or "Microsoft". We had great fun with the Royal Navy putting Windows on submarines mere weeks ago. But it's not funny anymore:

"The Ministry of Defence confirmed today that it has suffered virus infections which have shut down "a small number" of MoD systems, most notably including admin networks aboard Royal Navy warships."

Of course they downplay it, oh no worries, nothing important, run along now. After all, the nuclear warheads are current with SP4, or something equally idiotic. And once again nobody utters the forbidden word "Windows."

Fighter Planes Grounded By Unimportant, Meaningless Infestation

This one is a real knee-slapper:

"French fighter planes were unable to take off after military computers were infected by a computer virus...The aircraft were unable to download their flight plans after databases were infected by a Microsoft virus they had already been warned about several months beforehand."

And once again the problem is minimized: "It affected exchanges of information but no information was lost. It was a security problem we had already simulated." At the least the reporter was bold enough to say "Microsoft" and "Windows." But sadly, once again, the end users were blamed.

Microsoft Saddles Up the Posse!

I saved the best story for last. I am NOT making this up! Microsoft itself, the richest software company ever, famous for having a cash hoard of tens of billions of dollars, famous for spending billions of dollars developing Windows and yet still can't code its way out of a soggy tissue, is offering a reward:

Microsoft Rounds Up Posse to Nab Conficker

Microsoft làm tròn cho các binh sĩ để tóm cổ Conficker

“Trong một nỗ lực toàn cầu để hạ nhiệt những gì các chuyên gia cảnh báo có thể hiện các phần mềm độc hại tồi tệ nhất đang đối mặt Internet, những cái tên lớn trong nền công nghiệp máy tính, sự thúc ép của các viện hàn lâm và pháp luật đang sát cánh đi sau con sâu Conficker... Microsoft đang điều phối một nỗ lực để cắt con sâu này khỏi cái đầu của hãng – đưa ra một giải thưởng 250,000 USD cho những thông tin về kết quả tóm được và kết tội những ai có trách nhiệm vì việc tung ra Conficker trên Internet”.

Bạn phải đọc bài báo này vì nó thẳng ngay trước mặt Bizarro World News. Nó tiếp tục mô tả liên minh toàn cầu hàng đầu này của các chuyên gia đang nhảy vào hành động để chiến đấu với con sâu này: các nhà cung cấp về an ninh, Bộ An ninh Nội địa, ICANN, Verisign, và các trường đại học. Đây là dòng như cú đấm thôi sơn:

“Conficker sử dụng tính năng chạy tự động AutoRun của Windows – một tính năng mà tự động mở và chơi các CD-ROMs hoặc DVDs phim khi chúng được tải vào một máy tính”.

AutoRun “làm cho kinh nghiệm của người sử dụng rất dễ chịu, nhưng việc loại bỏ AutoRun là một sự đau đớn trong cổ, Nazario nói”.

Một sự đau đớn trong cổ ư? Liệu tôi đã đọc đúng chưa đấy? MỘT SỰ ĐAU ĐỚN TRONG CỔ??

Wow. Tôi không thể quyết định liệu tôi có muốn hét vang lên những từ nguyền rủa đó hay ngồi xuống và khóc. Tôi đồ rằng điều đó làm cho Conficker “khá là phiền phức”. Tôi đồ là nếu họ thực sự lần vết và trừng phạt tác giả của Conficker, thì 11 trăm ngàn (1,1 triệu) các con sâu Windows khác, Windows Trojan Horses, các virus Windows, và các phần mềm độc hại Windows khác tất cả sẽ biến mất.

Không ai đổ lỗi cho Microsoft

Cần bao nhiều tiền để một nhà khoa học tên lửa đưa ra được “Hey, nếu tôi không sử dụng cái cục hệ điều hành tào lao này nữa, thì tôi sẽ không còn có những vấn đề như thế này! Hey, nó có thể ngay cả đáng kiện nhà cung cấp vì việc đưa ra nguyên cái cục tào lao không thể tin được này trên thế giới, lấy hàng chục tỷ USD của sự thiệt hại, và gây nguy hiểm cho sự an toàn của công chúng!”.

"In a worldwide effort to bring down what experts warn may be the worst malware now facing the Internet, big names f-rom the computer industry, academia and law enforcement are teaming up to go after the Conficker worm....Microsoft is coordinating an effort to cut the worm off at its head -- offering a $250,000 reward for information resulting in the arrest and conviction of those responsible for launching Conficker on the Internet."

You must read this article because it is straight out of Bizarro World News. It goes on to describe this ace worldwide confederacy of pros leaping into action to fight this worm: security vendors, Homeland Security, ICANN, Verisign, and universities. Here's the punchline:

"Conficker uses Windows' AutoRun feature -- the one that automatically opens and plays CD-Roms or movie DVDs when these are loaded into a computer.

AutoRun "makes the user experience very nice, but disabling AutoRun is a pain in the neck," Nazario said."

A pain in the neck? Did I read that correctly? A PAIN IN THE NECK??

Wow. I can't decide if I want to yell cuss words, or sit down and weep. I guess that makes Conficker "a bit of a bother." I guess if they actually do track down and punish the author of Conficker, the eleventeen-hundred thousand other Windows worms, Windows Trojan Horses, Windows viruses, and other Windows malware will all vanish.

Nobody Blames Microsoft

How much of a rocket scientist does it take to figure out "Hey, if I don't use this piece of crap operating system anymore, I won't have these problems! Hey, it might even be worth suing the vendor for siccing this incredible piece of dung on the world, costing tens of billions of dollars of damage, and endangering public safety!"

Nhưng không. Sau khi xem xét kịch bản chính xác y hệt này tự bản thân nó diễn hàng trăm lần trong quá khứ 13 năm nay, không thể tránh được những kết luận này:

 • Giới báo chí là những người thoái hoá

 • Quân đội là những người thoái hoá

 • Công nghiệp an ninh phần mềm là một kẻ ăn bám như con ấu trùng khổng lồ với một sự quan tâm được trao trong sự không hiệu quả

 • Những khách hàng của Microsoft là những người thoái hoá

 • Hầu hết mọi người là tham nhũng, và vì những thứ rẻ tiền bẩn thỉu

Một tia hy vọng là điều đó có thể, chỉ là có thể, hàng ngàn con sâu của Windows sẽ ra chiến trận đánh lẫn nhau và giết chết mọi máy tính Windows trên trái đất. Dù điều đó có thể là một cách chữa bệnh đoản thọ, vì ngay cả sau sự huỷ diệt hàng loạt của Windows thì thứ đầu tiên mà những kẻ sống sót sẽ làm là đứng dậy, tự rũ bỏ bụi bậm, và xem liệu việc khởi động lại sẽ có mạng được các hệ thống của họ trở ngược về hay không.

But no. After watching this exact same scenario play itself out hundreds of times in the past 13 years, it is impossible to avoid these conclusions:

   • The press are morons

   • The military are morons

   • The software security industry is one giant grub-like parasite with a vested interest in being ineffective

   • Microsoft's customers are morons

   • Most everyone is corrupt, and for dirt-cheap

The one ray of hope is that maybe, just maybe, the thousands of Windows worms will go to war with each other and kill every Windows machine on earth. Though that would be a short-lived cure, because even after a Windows holocaust the first thing the survivors are going to do is get up, dust themselves off, and see if rebooting will bring their systems back up.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chính phủ Đức thu thập các ý tưởng về dữ liệu mở

German government collects ideas on open dataSubmitted by Adrian Offerman on April 07, 2015Theo: https://joinup.ec.europa.eu/community/opengov/news/german-government-collects-ideas-open-dataBài được đưa lên Internet ngày: 07/04/2015Lời người dịch: Các trích đoạn: “Chính phủ liên bang Đức đã khởi...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập54
 • Máy chủ tìm kiếm13
 • Khách viếng thăm41
 • Hôm nay6,764
 • Tháng hiện tại183,874
 • Tổng lượt truy cập14,863,296
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây