Windows DRM ư? Chúng ta OK với thứ đó

Thứ năm - 02/04/2009 07:54
Windows DRM? We're OK with that

Monday, March 23, 2009

Theo: http://linuxlock.blogspot.com/2009/03/ars-technica-windows-drm-were-ok-with.html

Bài được đưa lên Internet ngày: 23/03/2009

Lời người dịch: Một bài tuyệt hay. Nó dạy cho chúng ta về quyền tự do sử dụng máy tính của chính chúng ta, với những dữ liệu của riêng chúng ta. Nó còn dạy cho những ai còn lảm nhảm rằng GNU/Linux là khó sử dụng, vì những đứa trẻ 11 tuổi chỉ vài tiếng cũng có thể sử dụng được rồi. Hãy cất những giọng điệu cũ rích đó để khỏi bị chê cười thì hơn.

Bài viết gần đây trên slashdot đã phác hoạ một vài việc quản lý các quyền số DRM (Digital Right Management) mà có thể tìm thấy được trong hệ điều hành mới của Microsoft – Windows 7.

Tôi đang nghe rằng Vista đã không làm được tốt lắm.

Như một người chỉ sử dụng GNU/Linux … một người không có một byte nào mã nguồn của Microsoft trên máy của anh ta, tôi thấy sự phê bình đúng đắn... Tôi muốn không thể để Microsoft kiểm soát máy tính của tôi hơn là tôi có thể bao giờ đó mua một sản phẩm nào đó của họ.

Tiếc thay, Peter Bright, tác giả của bài viết đó trên arstechnica không nhìn thấy một thứ không đúng

với nó. Peter tiếp tục chỉ trích gay gắt bài viết của slashdot giống như bất kỳ lời xin lỗi tốt lành nào của Redmond có thể nhưng nó là đoạn cuối cùng của bài viết mà nó đã vồ lấy tôi bằng những thứ sau:

“Tất cả các tính năng DRM này của Vista sẽ được tìm thấy trong Windows 7. Nhưng cũng chỉ như với Vista trước đó, phần đông những người sử dụng sẽ không bao giờ thấy được DRM trong bất kỳ ý nghĩa thực tế nào; các tính năng này ở đó chỉ trong trường hợp Hollywood quyết định sử dụng nó. Thứ quá khổ, không thực tế và rõ ràng là đã tạo nên những thứ khủng khiếp của DRM trong Windows Vista không bao giờ đi qua được (mặc dù sự công khai khổng lồ mà những lời chỉ trích nhận được của Gutmann), và vì thế nó sẽ có cùng với Windows 7”.

Peter, hãy nhìn vào chỗ này:

“... các tính năng ở đó chỉ trong trường hợp Hollywood quyết định sử dụng chúng”.

Ê, tôi phải hỏi một câu hỏi... Bạn có thực sự OK với điều này không đấy? Có bao nhiêu người mà bạn sẽ cho phép dậm mạnh trong máy tính của bạn hả Peter, cho tới khi nó hết OK? Tôi muốn nghĩ là bạn và hàng triệu người khác muốn có một bộ lòng đầy những sự can thiệp của Microsoft với thứ được phát hiện của bộ công cụ của Sony chăng. Hay làm những thứ chính xác là ngược lại với những gì mà các hệ điều hành của Microsoft đã ra lệnh cho bạn phải làm.

Hình như không.

A recent slashdot article outlined some of the DRM that can be found in the new Microsoft stab at relevancy - Windows 7.

I'm hearing that Vista thing didn't work out so well.

As a GNU/Linux-only user...one who wouldn't have one byte of MS code on his machine, I find the criticism valid...I would no more let Microsoft control my computer than I would ever purchase one of their products.

Unfortunately, Peter Bright, the author of the ars technica piece doesn't see a thing wrong with it. Peter goes on to excoriate the slashdot piece just like any good Redmond apologist would but it was the last paragraph of the article that snatched me by the nether regions:

All these Vista DRM features are found in Windows 7. But just as with Vista before it, the vast majority of users will never see the DRM in any practical sense; the features are there just in case Hollywood decides to make use of them. The overblown, unrealistic, and just plain made up horrors of DRM in Windows Vista never came to pass (in spite of the huge publicity that the Gutmann diatribe received), and so it will be with Windows 7.

Peter, let's take a look at this.

"...the features are there just in case Hollywood decides to make use of them."
Hey, I have to ask the question...You're really ok with this? Just how many people will you allow to stomp around inside your computer Peter, until it's not ok? I would think you and millions of others would have had a gut full of Microsoft meddling with the discovery of the Sony rootkit. Or doing the exact opposite of what you instructed Microsoft Operating Systems to do.

Apparently not.

Peter, đây là máy tính của tôi và mọi thứ bên trong là của tôi, bao gồm cả những dữ liệu và bất kỳ thứ gì tôi chọn làm với các dữ liệu đó. Không ai có thể cho phép một cách hợp pháp bất kỳ bên thứ 3 nào làm một thứ gì bên trong máy của tôi mà cá nhân tôi không cho phép. Tôi đã không nhấn “Tôi đồng ý” (“I agree”) ở bất kỳ đâu trong quá trình cài đặt.

Tôi cho phép thế đó Peter ạ.

Bạn có thể tốt với việc Microsoft làm chủ các dữ liệu của bạn và rằng đủ buồn, nhưng để bảo vệ cái “quyền” của họ phải làm thế là còn tệ hơn cả buồn. Và vâng, họ làm việc với các dữ liệu của riêng bạn. Nếu họ đang giữ bạn khỏi làm những gì bạn có thiện ý chọn làm, bất chấp mục đích hoặc động cơ, thì họ làm chủ nó. Bạn không thể diễn tả nó bằng bất kỳ cách gì khác được. Trên hết những thứ đó, bạn đang chọn để sử dụng một sản phẩm mà nó lệnh cho bạn phải mua hoặc sử dụng một sản phẩm khác vì để cho cái sản phẩm ban đầu kia làm việc được.

Ô, bạn sẽ không làm thế chứ?

Phải có phần mềm chống virus ư?

Điều này nói nhiều về bất kỳ ai mà mong muốn hy sinh sự tự do của họ để đổi lấy việc không mất vài giờ đồng hồ học thứ gì đó khác. Thứ gì đó mà không ra lệnh cho bạn phải sử dụng như thế nào máy tính của riêng bạn.

Và xin … đừng có chạy lon ton với những lý lẽ què quặt cũ kỹ rằng GNU/Linux là quá khó... chúng tôi có những đứa trẻ 11 tuổi chọn dùng nó trong ít hơn một giờ đồng hồ, hàng trăm đứa như thế. Có thể một trong số đó có thể giúp bạn nếu bạn cần.

Con sóng đang chuyển, vâng chậm, nhưng chuyển động. Những sự kiện sắp tới trên toàn cầu như Linux chống lại Đói nghèo sẽ làm những gì cần thiết phải được thực hiện đã từ lâu. Nó sẽ hành động như chiếc radio và vô tuyến truyền hình Linux thương mại thực sự đầu tiên để phát đi cho cả thế giới này.

Peter, this is my computer and everything within it is mine, to include the data and anything I choose to do with that data. No one can legally allow any third party to do a damn thing inside my machine that I don't personally allow. I did not click "I agree" anywhe-re during the install process.

That I allow Peter.

You may be fine with Microsoft owning your data and that is sad enough, but to defend their "right" to do so is beyond sad. And yes, they do own your data. If they are keeping you f-rom doing what you willfuly choose to do, regardless of purpose or motive, then they own it. You cannot couch it any other way. On top of that, you are choosing to use a product that dictates you purchase or use another product in order for that first product to work.

Oh, you don't do that?

Got anti virus?

This says much about any person who is willing to sacrifice their freedom in exchange for not taking a few hours to learn something different. Something that does not dictate how you use your own machine.

And please...don't trot out the lame old arguments that GNU/Linux is too hard...we have 11 year olds picking it up in less than an hour, hundreds of them. Maybe one of them could give you a hand should you need it.

The tide is turning, slowly yes, but turning it is. Upcoming global events such as Linux Against Poverty will do what needed to be done a long time ago. It will act as the first actual radio and television Linux commercials to be broadcast nationwide.

Rồi chúng ta sẽ thấy Peter ạ. Chắc chắn sẽ có nhiều người như bạn... những người mà họ nghĩ khôgn là gì nếu quỳ gối trước ngai vàng của Redmond để sử dụng máy tính của bạn theo cách mà bạn đã quen. Hãy xem những phản ứng khi những người khác thấy thực tế được trình bày cho họ mà không có sự quảng cáo thổi phồng... khi họ thấy Windows bịp bợm đã và đang triển khai bên trong các máy tính của họ. Khi những thông tin dạo bên ngoài biên giới của ars technica.

Ngài Getes nghĩ thế nào về những người mà đã làm cho ông ta giàu đến thế?

Kể từ khi mà thế giới phần mềm máy tính được thiết kế theo những gì mọi người muốn ư? Đây là một câu hỏi đơn giản về sự tiến hoá. Ngày đó sẽ tới nhanh khi mọi cái đầu gối sẽ cong xuống trước tiên tới chất silicon, và bạn tất cả sẽ khẩn cầu chúa trời nhị phân của bạn ban ơn cho – Bill Gates.

Theo: http://www.usaelectionpolls.com/quotes/bill_gates.html


Sự thức tính đang tới gần... và nó tới sớm hơn là bạn hoặc nhiều người khác có thể thích nghi. Một ngay khi mọi người với vô số đông phát hiện ra họ có một sự lựa chọn trong cách mà họ vận hành các máy tính của họ. Một ngày khi mà sự tự do thực sự cho máy tính sẽ được trình bày cho mọi người.

Chỉ một người là nạn nhân cho tới khi họ phát hiện ra họ có một lựa chọn là Peter. Sau tất cả, sự miêu tả cá nhân là ít tử tế hơn nhiều. “Nạn nhân” dường như hầu hết hiền lành.

Then we'll see Peter. Sure there are many like you...those who think nothing of bending at the throne of Redmond in order to use your computer in the way you are accustomed. Let's see what the reaction is when others see the facts presented to them without the marketing hype...when they find out the shenanigans Windows has been carrying out inside their computers. When the news travels outside the confines of ars technica.

How does Mr. Gates think of those that made him filthy rich?

Since when has the world of computer software design been about what people want? This is a simple question of evolution. The day is quickly coming when every knee will bow down to a silicon fist, and you will all beg your binary gods for mercy. - Bill Gates

http://www.usaelectionpolls.com/quotes/bill_gates.html
An awakening approaches...and it approaches sooner than you or many others may be comfortable with. A day when people en mass discover they have a choice in how they operate their computers.

A day when true computing freedom is presented to everyone.

One is only a victim until they discover they have a choice Peter. After that, the personal descriptors are much less kind. "Victim" seems almost gentle.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập12
  • Hôm nay4,020
  • Tháng hiện tại61,710
  • Tổng lượt truy cập17,124,030
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây