Vancouver trở thành mô hình mẫu cho nguồn mở trong chính phủ

Thứ sáu - 19/06/2009 06:46
Vancouverbecomes role model for open source in government

Cácnhà hoạt động xã hội về nguồn mở đang ca ngợi độngthái về Dữ liệu mở, Chuẩn mở và Nguồn mở đã đượcthông qua của thành phố Vancouver tháng trước. Uỷ viênhội đồng thành phố Andrea Reimer cung cấp một cập nhậtvề những gì sẽ dự kiến tiếp theo.

Opensource activists are praising the Open Data, Open Standards and OpenSource motion passed by the City of Vancouver last month. CityCouncillor Andrea Reimer provides an up-date on what to expect next.

By: JenniferKavur - Computer World Canada  (08 Jun 2009)

Theo:http://www.itworldcanada.com/a/Daily-News/0c8fac07-b6bd-44ff-a37c-80f25ac5c44f.html

Bài được đưa lênInternet ngày: 08/06/2009

Cácnhà hoạt động xã hội về nguồn mở đang ca ngợi độngthái về Dữ liệu mở, Chuẩn mở và Nguồn mở đã đượcthông qua của thành phố Vancouver tháng trước.

Đượcđệ trình bởi Uỷ viên hội đồng thành phố AndreaReimer, động thái này khích lệ việc áp dụng các chuẩnmở, khuyến khích sự phân phối các dữ liệu mở và đặtnguồn mở ngang bằng với phần mềm thương mại trong cácchu kỳ mua sắm.

Vancouverlà thành phố đầu tiên tại Canada phê chuẩn một độngthái mà ôm lấy khái niệm thành phố “mở”. Nhưng“chúng tôi đã nắm một vài thứ dẫn đầu của chúngtôi từ Toronto, nơi đã làm phiên bản 1.0 của một độngthái vào mùa thu năm ngoái và đang xem xét đưa ra một vàithứ nữa”, Reimer nói.

“Chúngtôi đã hưởng lợi từ các thành phố khác mà họ đãcó những phần của những sáng kiến tương tự... đâylà dạng để trở thành một động thái nguồn mở”.Bây giờ tôi nhờ các thành phố khác xem xét động tháinày và nói, 'Làm thế nào chúng tôi sử dụng điều đóvà cải tiến trên nó và mang vào một số chính sách mớicho bản thân chúng tôi nhỉ?', bà nói.

Quátrình này phục vụ như một phép ẩn dụ lớn, Reimer đãchỉ ra.

“Đâykhông chỉ là về việc chơi trong lĩnh vực đó và có ởđó, đây là về một chính phủ mà thực sự nghĩ giốngnhư vậy. Nếu điều này là những gì làm việc cho mọingười, thì Web... đây là nơi mà chúng ta cần tới vàcũng là để phân phối các dịch vụ”, bà nói.

Dữliệu cần chảy trơn tru hơn và trong các tiêu chuẩn màchúng dễ dàng nhập khẩu được và có thể chuyển giữacác ứng dụng một cách trơn tru, Reimer nói.

Opensource activists are praising the OpenData, Open Standards and Open Source motion passed by the Cityof Vancouver last month.

Proposedby CityCouncillor Andrea Reimer, the motion encourages the adoption ofopen standards, promotes distribution of open data and places opensource on equal footing with commercial software during procurementcycles.

Vancouveris the first municipality in Canada to pass a motion that embracesthe “open” city concept. But “we took some of our lead f-romToronto, who did a 1.0 version of a motion last fall and is lookingat rolling some stuff out,” said Reimer.

“We’vebenefited f-rom other cities that have been pieces of similarinitiatives … it’s sort of become an open source motion. Now Ihave other cities looking at the motion and saying, ‘How can we usethat and improve upon it and bring in some new policies ourselves?’”she said.

Theprocess serves as a great metaphor, Reimer pointed out.

“It’snot just about playing in that area and being there, it’s about agovernment that actually thinks like that. If this is what works forpeople, the Web … this is whe-re we need to go and (for) servicedelivery as well,” she said.

Dataneeds to flow more smoothly and in standards that are easilyimportable and can move through applications smoothly, said Reimer.

“Chúng tôi có mộtđài phát thanh trực tuyến của cuộc họp hội đồng củachúng tôi, ngoại trừ việc nếu bạn không chạy phiênbản mới nhất của Windows, thì không có cách nào có thểxem nó được. Thứ vui nhộn này là chúng tôi ngay cảkhông thể xem nó trên các máy tính của riêng chúng tôitại thành phố vì chúng tôi không có phiên bản mới nhấtcủa Windows”, bà nói. Sự kiên trì được đòi hỏi từphía nguồn mở, Eaves lưu ý. “Thành phố sẽ không xemxét thay đổi phần mềm nếu họ có những phần mềm màchúng hiện đang làm việc và họ đã trả tiền cho cácgiấy phép... nó sẽ là một cuộc chơi dài hạn”, ôngnói.

Thách thức lớn nhấtsẽ là việc giáo dục các nhân viên hành chính nhà nước,theo Eaves. “Nhiều người không biết cách đo đếm giáthành của phần mềm nguồn mở và có một nhu cầu thựcsự cho việc hỗ trợ”, ông nói.

Eaves đã cho rằngcộng đồng nguồn mở đã chỉ ra một cách để hỗ trợcác phần mềm của họ theo đó một tổ chức như Thànhphố này có thể tham gia vào. “Cộng đồng nguồn mở sẽđược chuẩn bị để trải nghiệm một chút và cácthành phố có những mối quan tâm pháp lý xung quanh sự hỗtrợ mà nó cần phải được giải quyết”, ông nói.

Một trong nhữngchuyện hoang đường lớn là việc phần mềm nguồn mởlà không được hỗ trợ, nhưng các công ty như Red Hat chỉra điều này là không vấn đề gì, ông đã chỉ ra.

Bằng việc chia sẻphần mềm mà nó được lập trình theo truyền thốngtrong nội bộ hoặc được đưa ra ngoài gia công cho cácnhà tư vấn, các thành phố có thể giảm đột ngột giáthành phát triển, Eaves đã gợi ý. “Nhiều phần mềmđược viết mã nội bộ để đáp ứng một đòi hỏiđặc biệt nào đó. Không phải mỗi thành phố trên thếgiới đều cần các phần mềm đó, nhưng chắc chắn cócác thành phố trên thế giới này mà chúng cần các phầnmềm đó”, bà nói.

Eaves hy vọng độngthái này sẽ tập hợp đủ xung lượng để tạo ra mộtSourceForge cho các thành phố. “Khi các thành phố viết mãnguồn, họ có thể tải nó lên SourceForge và các thànhphố khác có thể nói, 'Đó là những gì mà chúng ta cầnvà chúng ta cũng có thể làm việc trên đó' ”, bà nói.

McOrrmond tò mò thấynhững gì thay đổi mà thành phố này sẽ làm cho cácchính sách mua sắm. Vấn đề hiện hành với quá trìnhđấu thầu tại Ottawa là cách mà chính phủ yêu cầu cáccâu hỏi, ông đã chỉ ra. “Nếu bạn yêu cầu sự muasắm mà mọi người hoặc công việc nhà nước liệu cóhay không việc chính phủ của Canada làm (cho phép nguồnmở), họ có thể nói tất nhiên chúng tôi cũng làm. Vấnđề là cách mà họ yêu cầu về phần mềm giả địnhtrước là sở hữu độc quyền”, ông nói.

“Wehave an online broadcast of our council meeting, except that ifyou’re not running the latest version of Windows, there’s no wayyou can watch it. The hilarious thing is we can’t even watch it onour own computers at city because we don’t have the most recentversion of Windows,” she said.

Patienceis required f-rom the open source front, Eaves noted. “The citywon’t be looking to change software if they have software thatcurrently works and they paid for the licences … it’s going to bea longer-term game,” he said.

Thebiggest challenge will be educating public servants, according toEaves. “A lot of people don’t know how to measure the costs ofopen source software and there is a real need for support,” hesaid.

Eavessuggested the open source community figure out a way to support theirsoftware in a manner that an organization like the City can engagewith. “The open source community is going to have to be prepared toexperiment a little and cities have legitimate concerns aroundsupport that need to be addressed,” he said.

Oneof the big myths is that open source software is unsupported, butcompanies like Red Hat show this isn’t the case, he pointed out.

Bysharing software that is traditionally coded in-house or outsourcedto consultants, municipalities could dramatically reduce developmentcosts, Eaves suggested. “A lot of software is coded in-house tomeet a specific demand. It’s not every city in the world that needsthat software, but certainly there are cities around the world thatdo need that software,” he said.

Eaveshopes the motion will gather enough momentum to cre-ate a SourceForgefor municipalities. “As municipalities write code, they couldupload it to SourceForge and other municipalities could say, ‘That’swhat we need and we could work on that as well,’” he said.

McOrmondis curious to see what changes the city will make to procurementpolicies. The current problem with the bidding process in Ottawa isthe way the government asks the questions, he pointed out. “If youask the procurement people or public works whether or not thegovernment of Canada does (allow open source), they would say ofcourse we do. The problem is the way they ask for softwarepresupposes proprietary,” he said.

Vấn đề khác, theoMcOrmond, là những người quản lý mà ưa thích đưa đigia công hơn là rất nhiều. “Trong nguồn mở, sư lựachọn những phần mềm nào bạn sử dụng và sau đó làsự lựa chọn những nhà cung cấp nào bạn sử dụng đểcó được sự hỗ trợ là hoàn toàn tách biệt nhau, nênnó có nghĩa là những người quản lý phải làm một vàiviệc để quyết định từ một thị trường tự do vềnhững khả năng như ai là người mà họ sẽ thuê cho việchỗ trợ”, ông nói.

Reimer sẽ có thờigian nhiều hơn trong vài tháng tới, nhưng những thay đổivề chính sách có trước vào mùa thu. “Thật phức tạpvới thực tế là CIO của chúng tôi lại vừa nghỉ hưu”,bà nói. Nhưng nhiều dữ liệu của thành phố đã nằmtrong chủng loại dữ liệu mở, mà phải chuyển vào trongcác tiêu chuẩn mở, bà đã chỉ ra.

“Về những gì màcó thẻ và không thể được đưa ra, điều đó không làvấn đề đối với chúng tôi. Phần nhiều là về cáchmà chúng tôi có thể chuyển nó sang tiêu chuẩn mới này”,bà nói. Phòng GIS (hệ thống thông tin địa lý) đang tíchcực xem xét để chuyển các dữ liệu sang các định dạngmới, bà đã chỉ ra.

Reimer cũng làm việcvề một vài dự án khởi động để phục vụ như nhữngtrình diễn cho “điều gì có thể là khác biệt nếuchúng ta làm như thế này”. Các thành viên của cộngđồng nguồn mở mà có quan tâm tham gia sẽ được khuyếnkhích gửi trực tiếp thư điện tử cho bà theo địa chỉandrea.reimer@vancouver.ca.

Anotherproblem, according to McOrmond, are the managers who prefer tooutsource as much of the management as possible. “In open source,the choice of what software you use and then the choice of whatvendors you use to get support are completely disconnected, so thatmeans the managers have to do some work to decide f-rom a free marketof possibilities as to who they are going to hire for support,” hesaid.

Reimerwill have better sense of timelines over the next couple months, butanticipates policy changes by the fall. “It’s complicated by thefact that our CIO just retired,” she said. But a lot of city dataalready falls into the open data category, which must move into openstandards, she pointed out.

“Interms of what can and can’t be released, that’s not the issue forus. It’s more about how can we move it into this new standard,”she said. The GIS department is actively looking at moving data tonew formats, she pointed out.

Reimeris also working on a couple starter projects to serve asdemonstrations for “what could be different if we were doing this.”Members of the open source community who are interested in gettinginvolved are encouraged to e-mail her directly atandrea.reimer@vancouver.ca.

Dịch tài liệu: LêTrung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập23
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm21
  • Hôm nay2,750
  • Tháng hiện tại162,838
  • Tổng lượt truy cập20,833,422
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây