Tầm nhìn căn bản của Mark Shuttleworth

Thứ bảy - 10/10/2009 06:54

Sựkiên gan bền bỉ điên cuồng

MarkShuttleworth's Radical Vision

InsanePersistence

CarlaSchroder

Thursday,October 1, 2009 04:49:57 PM

Theo:http://www.linuxplanet.com/linuxplanet/reports/6861/1/

Bàiđược đưa lên Internet ngày: 01/10/2009

Lờingười dịch: Mark Shuttleworth đưa ra tầm nhìn mới choviệc phát triển các phần mềm tự do nguồn mở. Đó làNhịp độ, Chất lượng và Thiết kế, và ông cũng thểhiện rằng ông tin tưởng, trung thành và chuyên tâm choPhần mềm tự do. Ông nói: “Mọingười thường hỏi tôi vì sao tôi quá bị quyến rũ bởiphần mềm Tự do, và vì sao tôi đặt quá nhiều thờigian, năng lượng và tiền bạc vào Ubuntu... Tôi thực sựtin tưởng sự tiến triển của phần mềm Tự do là đúngcách để xây dựng các phần mềm

Bài phát biểu chínhcủa Mark Shuttleworth tại hội nghị Linux – Linucon – đãgây được nhiều sự chú ý. Một số người cho là nhânvật nổi danh lớn của Linux, một số cho là việc đưara một số bình luận đáng tiếc, và một số ít chothông điệp thực sự của ông. Tôi sẽ nói về thôngđiệp thực sự của ông vì nó là tưởng tượng và quantrọng. Tôi khuyến cáo rằng bất kỳ ai mà nghiêm túc vềviệc dốc hết thời gian và tài năng của họ choLinux/FOSS, trong bất kỳ khả năng nào – lập trình viên,nhà thiết kế, nhà mỹ thuật, người viết tài liệu,người dịch, người bảo vệ về pháp lý, bất kể làgì – xem điều này như là nói cho chính mình. Cảm ơn vềsự rộng lượng của Linux Pro Magazine và Quỹ Linux mà cáinày là sẵnsàng trực tuyến. Bạn cũng có thể tải nó về tạihttp://techcast.com/events/linuxcon/shuttleworth/shuttleworth.flv.

Nhịpđộ, Chất lượng, Thiết kế

3điểm trong bài phát biểu của Shuttleworth là Nhịp độ,Chất lượng, Thiết kế, và chúng là tất cả các phầncủa một tầm nhìn được phối hợp cho tương lai sựphát triển của Linux. Nó là một tầm nhìn rất khác từcách mà bây giờ đã được thực hiện. Hiện trạng làrất hướng vào các lập trình viên. Các lập trình viênphần mềm bắt đầu và duy trì các dự án, và chấtlượng, trách nhiệm và đường lối của các dự ánthường được kiểm soát bởi các lập trình viên. Tầmnhìn của Mark là rộng lớn hơn và tham vọng hơn nhiều:

Mọingười thường hỏi tôi vì sao tôi quá bị quyến rũ bởiphần mềm Tự do, và vì sao tôi đặt quá nhiều thờigian, năng lượng và tiền bạc vào Ubuntu... Tôi thực sựtin tưởng sự tiến triển của phần mềm Tự do là đúngcách để xây dựng các phần mềm. Không chỉ thế, mà sẽcó tiềm năng, nếu chúng ta làm dấy lên trò chơi củachúng ta... rằng chúng ta có thể chấm dứt việc xác địnhkinh nghiệm là một người bình thường khi nào đó sẽbật một chiếc máy tính”.

MarkShuttleworth's Linuxcon keynote has gotten a lot of attention. Somefor being the big Linux celebrity, some for making some unfortunatecomments, and a small bit for his actual message. I'm going to reporton his actual message because it is visionary and important. Irecommend that anyone who is serious about devoting their time andtalents to Linux/FOSS, in whatever capacity-- coder, designer,artist, documenter, translator, advocate, whatever-- watch this talkfor yourself. Thanks to the generosity of Linux Pro Magazine and theLinux Foundation itis available online. You can also download it for localstreaming: $wgethttp://techcast.com/events/linuxcon/shuttleworth/shuttleworth.flv

Cadence,Quality, Design

Mr.Shuttleworth's three points are Cadence, Quality, Design, and theyare all part of coordinated vision for the future of Linuxdevelopment. It is a very different vision f-rom how it's done now.The current state is very developer-centric. Software developersstart and maintain projects, and the quality, responsiveness, anddirection of projects are mainly controlled by the developers. Mark'svision is broader and more ambitious:

"Peopleoften ask me why I'm so fascinated by Free software , and why I putso much time, energy, and money into Ubuntu...I really believe theFree software process is the right way to build software. Not onlythat, but there is the potential, if we raise our game... that wecould end up defining the experience that the average person haswhenever they turn on a computer."

OK, nghe hay đấy,nhưng làm thế nào chúng ta tới được đó? Nhịp độ,từ thông dụng mới phổ biến, là về giá trị của cácphiên bản được tung ra theo thời gian:

“Bản thân phiên bảnlà việc tiếp sinh lực một cách khổng lồ... phiên bảnlà sự bắt đầu của một con đường cho nhiều phầnkhác của cộng đồng và vì những người sử dụng củachúng ta. Khi bạn làm một phiên bản thì nó có tất cảcác dạng lợi ích khác. Nó mở rộng nền tảng cơ bảncủa những người mà có thể tham gia... hãy nghĩ về tấtcả những người khác trong cộng đồng mà họ muốn đượcgiúp bạn để phần mềm của chúng ta đi ra được vớithế giới: những người viết tài liệu, những ngườidịch, các nhà mỹ thuật, những người bảo vệ về pháplý... mà công việc của họ bắt đầu mội khi bạn camkết sẽ làm một phiên bản”.

“Nó cũng sản sinhra một số lượng khổng lồ việc kiểm thử... cho mỗimột người mà đang quản lý một phiên bản phát triểncủa Ubuntu, sẽ có 10 người tải về và cố làm việcvới phiên bản beta. Và rồi thì sẽ có 100 người mà họthực sự sử dụng phiên bản cuối cùng... Những tươngtác ngắn, chu kỳ ngắn hơn có nghĩa là việc kiểm thửnhiều hơn. Chúng cũng có nghĩa là sự ưu tiên hóa và lậpkế hoạch tốt hơn... nếu bạn trao cho bản thân bạn mộtsố thời gian ít hơn thì bạn sẽ nói với bản thân bạnnhững gì là quan trọng nhất đối với chúng ta phải làmcho xong?”

“Một phiên bảnmang lại sự công khai hóa... chúng ta sẽ làm những thứđáng ngạc nhiên. Một phiên bản là một cơ hội đểđưa ra đó và nói về điều đó... nó mang tới nhiềungười đóng góp, người tham gia và người sử dụnghơn”.

Ôngđã sử dụng ví dụ về một đội phát triển Web mà cóchu kỳ ra phiên bản theo từng tháng. Nhân Linux là theo chukỳ 3 tháng “mà nó là ma thuật … nó là việc tiếpsinh lực mạnh mẽ”. Gnome và KDE có chu kỳ là 6 tháng.

Nhịp độ cũng là vềviệc phối hợp với dòng ngược lên trên (upstream) vàcác dự án khác. Có một số tiến triển trong việc phốihợp cho phiên bản Ubuntu LTS (hỗ trợ dài hạn) tiếp saumà nó sẽ có nền tảng nhân y hệt và các gói cơ bảnchủ chốt khác như Debian. Sẽ không có việc nghỉ tay vàhát các bài hát, mà nó là một sự khởi đầu. Ông nghĩrằng việc phối hợp các phiên bản chủ chốt sẽ làmcho cuộc sống dễ dàng hơn cho người sử dụng và nhữngngười duy trì các phát tán vì sẽ không có quá nhiềucác phiên bản của các gói khác nhau trôi nổi quanh ta, vànó sẽ làm giảm thiểu xung đột lâu năm của những aicó trách nhiệm về một lỗi cụ thể nào đó. (Ngườisử dụng thích nói các lỗi chỉ để mà nói 'Không phảivấn đề của chúng tôi, hãy nói nó cho bất kỳ ai/dòngngược lên/dòng xuôi xuống/dòng bên cạnh những khôngphải là chúng tôi').

Nó cũng sẽ giúp cáclập trình viên bằng việc giảm thiểu số lượng cácphát tán distro để cố gắng hỗ trợ, và cho phép hợptác và lên kế hoạch tốt hơn.

Ok,sounds good, so how do we get there? Cadence, the popular newbuzzword, is about the value of timed releases:

"Therelease itself is enormously energizing...the release is thebeginning of the journey for many other parts of the community andfor our users. When you make a release it has all sorts of otherbenefits. It broadens the base of people who can participate...thinkof all the other people in the community who want to be helping youget your software out to the world: documenters, translators,artists, advocates...their job begins once you commit to making arelease.

"Italso generates a tremendous amount of testing...for every one personwho is running a development version of Ubuntu, there will be tenpeople who download and try and work with the beta release. And thenthere will be a hundred people who actually use the finalrelease...Short interations, shorter cycles mean more testing. Theyalso mean better prioritization and planning...if you give yourself ashorter amount of time you say to yourself "What are the mostimportant things for us to get done?

"Arelease brings publicity...we're doing amazing stuff. A release is anopportunity to get out there and talk about that..it brings morecontributors, participants, users."

Heused the example of a Web development team that has a monthly releasecycle. The Linux kernel is on a three-month release cycle "whichis magical...it is energizing." Gnome and KDE are on six-monthcycles.

Cadenceis also about coordinating with upstream and other projects. There issome progress in coordinating the next Ubuntu LTS release so that itwill have the same base kernel and other key base packages as Debian.They're not quite holding hands and singing songs yet, but it's astart. He thinks that coordinating major releases will make lifeeasier for users and distribution maintainers because there won't beso many different package versions floating around, and it willreduce the perennial conflict of who is responsible for a particularbug. (Users love reporting bugs only to be told 'Not our problem,report it to upstream/downstream/sidewaystream/anyone but us')

Itwill also help developers by reducing the numbers of distros to tryto support, and enabling better collaboration and planning.

Chấtlượng

Đây là một chủ đềkhó khăn tiềm tàng phải giải quyết vì sự phát triểncủa FOSS là mở và cá nhân. Tên của lập trình viên vàmã nguồn ở đó cho tất cả mọi người cùng thấy. Vềlý thuyết cái này dẫn tới các phần mềm tốt hơn vìcác lập trình viên là có tính toán hơn, có nhiều lý dohơn để tự hào trong công việc của họ hơn, và bất kỳai (về mặt lý thuyết) cũng có thể đóng góp.

Ông nghĩ rằng các kếhoạch kiểm thử và việc kiểm thử tự động là cáccông cụ tốt cho kiểm soát chất lượng, và nói có mộtsự khác biệt rõ ràng giữa các dự án mà sử dụngchúng và các dự án mà không sử dụng chúng. Lợi íchkhác là việc mở các cánh cửa cho các lập trình viênmới:

“... nhiều dự ándòng ngược lên trên ở dạng có vài anh bạn mà họ biếtlẫn nhau thực sự tốt... đây là điều thực sự khó đểđi qua các lỗ hổng thừ việc là ai đó mà họ có quantâm, và thể hiện và muốn nói về nó, và có thể cómột số mã nguồn để đóng góp, đối nghịch với việctới được cái điểm nơi mà bạn là một trong nhữnganh bạn đó... ”

“Có thể đối vớimột số người đây là phần vui vẻ, bạn có đượchiệu ứng bè đảng này. Nhưng tôi nghĩ điều này gâyhại to lớn cho khả năng của chúng ta để phát triểncác dự án. Chỉ những người mà họ luôn kiên gan cóthể vượt qua được những lỗ hổng này. Trong khi nếubạn mở hơn đối với mã nguồn mà chúng tới từ nhữngngười mà bạn không biết rồi sau đó nó thực sự thúvị đối với những anh bạn này, thì họ sẽ đóng gópmã nguồn... và nó tạo động lực cho họ làm nhiều hơnnữa”.

Việckiểm thử tự động làm giảm các mâu thuẫn và giữ uytín vì “bạn không thể tranh luận với người máy”.Nó tìm ra các vấn đề mà không có việc chỉ trỏ ngóntay.

Việc rà soát lại mãnguồn cải thiện chất lượng mã nguồn và là một cơchế khác cho việc làm cho những lập trình viên mới thamgia, và có những chương trình cho sự hợp tác từ xa saocho họ không phải ở trong cùng một vị trí vật lý nhưnhau.

Ôngđi một chút vào chi tiết về việc quản lý kiểm soátnguồn, các tính trình tự động hóa, kiểm tra các đầuvà và ra, có được một sự ổn định, và những khíacạnh khác của việc quản lý dự án phần mềm.

Quality

Thisis a potentially sticky subject to address because FOSS developmentis open and personal. The developer's name and code are there for allto see. Which theoretically leads to better software because devs aremore accountable, have more reason to take pride in their work, andanyone (theoretically) can contribute.

Hethinks that test plans and automated testing are good tools forquality control, and says there is a clear difference betweenprojects that use them and projects that don't. Another benefit isopening doors to new developers:

"...alot of upstream projects take the form of a couple of guys who knoweach other really well...it's really hard to cross the chasm f-rombeing somebody who is interested, and shows up and wants to talkabout it, and maybe has some code to contribute, versus getting tothe point whe-re you're one of those guys...

"Maybefor some people it's part of the fun, you have this cabal effect. ButI think it's hugely damaging to our ability to grow projects. Onlypeople who are insanely persistent can cross that chasm. Whe-reas ifyou're more open to code that's coming in f-rom people you don't knowthen it's really exciting for those guys, they get to contributecode...and it energizes them to do more."

Automatedtesting reduces conflicts and saves face because "You can'targue with the robot." It finds problems without pointingfingers.

Codereview improves code quality and is another mechanism for bringingnew developers on board, and there are programs for remotecollaboration so they don't have to be in the same physical location.

Hegoes into a bit of detail on source control management, automatedprocesses, checkins and checkouts, having a stable trunk, and othernuts-and-bolts aspects of software project management.

GoodDesign = Moving Into the Big Leagues

Thiếtkế tốt = Chuyển vào các hạng lớn

Marklà người to lớn về thiết kế:

“Nếuchúng ta thức sự muốn tạo ra một sự khác biệt trongthế giới này, trong thế giới của người tiêu dùng, thìchúng ta phải viết các phần mềm mà chúng có thể cạnhtranh được với những phần mềm được thiết kế tốtnhất ở đó...”

“Chúng ta phải chỉra cách để bắt đầu phát triển phần mềm với mộttầm nhìn rất mạnh mẽ về thiết kế, về những mongđợi của người sử dụng”.

Ông nghĩ để đạtđược điều này mà các lập trình viên có thể thu lợitừ việc làm việc với các nhà thiết kế chuyên nghiệpvà các chuyên gia về tính có thể sử dụng được. Sựhợp tác này cần bắt đầu sớm, trước khi những khókhăn sẽ được viết mã cứng vào trong chương trình.

“Cácgiao diện lập trình người sử dụng API và các phần mềmtrung gian tạo ra một sự khác biệt khổng lồ đối vớinhững gì có thể trong kinh nghiệm của người sử dụng.Các anh em nói 'Nhìn xem, tôi làm việc trong nhân, tôi làmra các trình điều khiển thiết bị, tôi không phải lolắng về kinh nghiệm của người sử dụng'. Những cácquyết định được thực hiện trong nhân có thể có mộtảnh hưởng khổng lồ lên những gì có thể trong kinhnghiệm của người sử dụng”.

Vì thế ông nói chúngta là tuyệt với trong việc làm phần mềm cho các chuyêngia, nhưng lại có vài cách để đi cho việc làm cho nó cóthể sử dụng được và có thể truy cập được chonhững người không phải là chuyên gia. Việc đang gây taihại với nhiều kho phần mềm cho wi-fi là một ví dụ vềnhững vấn đề và những kinh nghiệm tồi cho người sửdụng bắt đầu từ mức thấp nhất. (Cảm ơn JohnLinville và những người khác trong đội wi-fi mà chúng tabây giờ có một kho phần mềm cho wi-fi mới sáng ngời vàđược tích hợp mà nó làm việc một cách đẹp đẽđược cho những người sử dụng và lập trình viên).

“Chúngta phải nghĩ cẩn trọng về chất lượng. Mã nguồn cóthể là chất lượng cao, nó có thể là cường tráng vàchính xác và quản lý những ngoại lệ và lỗi thực sựlà đẹp đẽ... nhưng có là chất lượng thực sự khôngnếu những gì bạn đã làm là làm cho nó hầu như khôngthể cho những người sử dụng đầu cuối để có đượcmột kinh nghiệm tốt, nếu người sử dụng đầu cuốiđó không ngồi ngay bên cạnh bạn?”.

Markis big on design:

"Ifwe really want to make a difference in this world, in the consumerworld, we have to write software that can compete with thebest-designed software out there....

"Wehave to figure out how to... deliver stuff that is usable, andconsistent, and fits users' brains. We have to figure out how tostart software development with a very strong view of design, of userexpectations."

Hethinks to achieve this that developers would benefit f-rom workingwith professional designers and usability experts. This collaborationneeds to start early, before difficulties are hard-coded into theprogram:

"APIsand middleware make a huge difference to what's possible in the userexperience. Guys say "Look, I work in the kernel, I do devicedrivers, I don't have to worry about user experience." Butdecisions made in the kernel can have an enormous impact on what'spossible in the user experience."

Sohe says we're great at making software for experts, but have some wayto go for making it usable and accessible to non-experts. Beingplagued with multiple wi-fi stacks is an example of problems and pooruser experiences starting f-rom the lowest level. (Thanks to JohnLinville and the rest of the wi-fi team we now have a shiny newintegrated wi-fi stack that works beautifully for users anddevelopers.)

"Wehave to think carefully about quality. The code may be high-quality,it may be rigorous and robust and handle exceptions and errors reallybeautifully...but is really quality if what you've done is made italmost impossible for the end user to have a good experience, if theend user wasn't sitting right next to you?"

Ông đã kết thúc vớimột lời mời bất kỳ ai mà muốn phần mềm của họđược xem xét bởi các nhà thiết kế chuyên nghiệp. Đóchỉ là những điểm mấu chốt, và tôi nghĩ nó là đánggiá tốt để nghe toàn bộ bài nói này một vài lần, vìđó là những khái niệm gốc cơ bản cho thế giới đànmèo mà nó là Linux/FOSS.

Nhữngbình luận đáng tiếc

Mội vài lỗi gầnnhư làm hỏng bài nói chuyện này đối với tôi, và tôisẽ không bao giờ có thể nghe từ “các phiên bản” mộtlần nữa mà không có cảm tưởng một chút buồn nôn. Sựbuột miệng tự do của các diễn giả và những ngườinói chính: Bao gồm toàn bộ thính phòng khi bạn nói vớihọ, đặc biệt khi một trong những chủ đề bài nóichuyện của bạn là sự hợp tác, cộng đồng, à việcmở rộng nền tảng những người đóng góp và người sửdụng. Hãy tránh những câu chuyện cười ngu ngốc. Hãygắn với chủ đề. Cảm ơn.

Đối với những aitò mò, xin tham chiếu tới:

MarkShuttleworth's Community Has No Women

Onkeynotes and apologies

Explainingto girls

SexismDebate

Vềtác giả bài viết: Carla Schroder là tác giả của LinuxCookbook và Linux Networking Cookbook (O'Reilly Media), sắp tớilà “Việc xây dựng một Studio ghi số với Audacity”(NoStarch Press), một người yêu sách từ lâu, và là chủbiên của LinuxPlanet và Linux Today.

Heclosed with an invitation for anyone who wants their softwarereviewed by professional designers.

Thoseare just the key points, and I think it is well worth listening tothe whole talk a couple of times, because these are radical conceptsfor the the herd-of-cats world that is Linux/FOSS.

UnfortunateComments

Severalgaffes nearly spoiled this talk for me, and I shall never be able tohear the word "releases" again without feeling a bitnauseated. Free tip to speakers and keynoters: Include your wholeaudience when you talk to them, especially when one of the themes ofyour talk is collaboration, community, and expanding the contributorand user base. Avoid stupid jokes. Stick to the subject. Thank you.

Forthose who are curious, please refer to:

MarkShuttleworth's Community Has No Women

Onkeynotes and apologies

Explainingto girls

SexismDebate

CarlaSchroder is the author of the Linux Cookbook and the Linux NetworkingCookbook (O'Reilly Media), the upcoming "Building a DigitalRecording Studio with Audacity" (NoStarch Press), a lifelongbook lover, and the managing editor of LinuxPlanet and Linux Today.

Dịch tài liệu: LêTrung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập16
  • Hôm nay4,450
  • Tháng hiện tại49,448
  • Tổng lượt truy cập17,111,768
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây