Cuộc cách mạng nguồn mở tiếp theo: Dân chủ hóa quản lý qui trình nghiệp vụ

Thứ tư - 16/12/2009 08:06

The Next Open Source Revolution: The Democratization of BPM

By Miguel Valdes Faura

LinuxInsider

12/04/09 4:00 AM PT

Theo: http://www.linuxinsider.com/story/The-Next-Open-Source-Revolution-The-Democratization-of-BPM-68809.html

Bài được đưa lên Internet ngày: 04/12/2009

Lờingười dịch: Một bài tuyệt vời phân tích về bước tiếp theo của nguồn mở:Dân chủ hóa các hệ thống quản lý qui trình nghiệp vụ BPMS (BusinessProcess Management System). Hãy đọc và chiêm nghiệm tương lai của thếgiới!.

Sựthay đổi tận gốc đang tới với thế giới phần mềm doanh nghiệp. Quản lýQuy trình Nghiệp vụ (BPM) nguồn mở bằng việc đưa ra những giải pháptrực giác, mạnh, thân thiện với người sử dụng và có thể kham được chocác khách hàng không được phục vụ, cũng có lẽ sẽ không được phục vụ,bởi các ứng dụng BPM sở hữu độc quyền đắt đỏ và phức tạp.

Sauhơn 20 năm truyền giáo bởi các nhà cung cấp và tư vấn, nhiều công tybây giờ hoàn toàn nhận thức được về những lợi ích của BPM và giá trịcủa các giải pháp BPM (BPMS). Những lợi ích này bao gồm sự giảm giáthành thông qua việc tập trung vào những sự không hiệu quả, cải tiếnchất lượng qui trình, tạo ra kinh nghiệm khách hàng tốt hơn và sự thỏamãn của khách hàng cao hơn, và gia tăng sự lanh lẹ của doanh nghiệp.

Tuynhiên, thị trường cho các giải pháp BPM được thống trị ngày nay bởi mộtsố ít các nhà cung cấp thương mại mà thường cung cấp các công nghệ củahọ cho các khách hàng lớn thông qua những dự án thiết kế lại kỹ thuậtcác hệ thống thông tin và nghiệp vụ đắt giá. Việc định vị cao cấp nàycho phép các nhà cung cấp thay đổi giá thành cao đối với sản phẩm củahọ - thường được ôm cùng với việc tư vấn mức độ cao mà nó được mong đợisẽ thay đổi tổ chức các hệ thống thông tin của khách hàng từ trên xuống.

Cáccông ty mà muốn BPM, nhưng không thiết kế lại kỹ thuật IT phức tạp hoặchỗ trợ tăng cường cho hiện tại, thường không xác định được giá thànhban đầu của các giải pháp sở hữu độc quyền. Ngay cả những doanh nghiệplớn không thể kham nổi để triển khai các giải pháp sở hữu độc quyền chomỗi dự án. Các giải pháp BPM truyền thống không chỉ đòi hỏi một sự đầutư lớn ban đầu, mà còn thường đòi hỏi những nguồn tài nguyên đáng kể đểquản lý triển khai và hoạt động đang diễn ra. Hầu hết các giải pháp BPMhiện đang có là phức tạp để triển khai và phức tạp để sử dụng, nênchúng không phù hợp cho các dự án vừa và nhỏ.

Radicalchange is coming to the enterprise software world. Open source BPM ispoised to "democratize" business process management by deliveringintuitive, powerful, user-friendly, affordable solutions to customersnot served, nor likely to be served, by expensive, complex proprietaryBPM applications.

Aftermore than 20 years of evangelization by vendors and consultants, manycompanies are now fully aware of the benefits of business processmanagement and the value of business process management solutions(BPMS). These benefits include cost reduction through targetinginefficiencies, improvement of process quality, creation of bettercustomer experience and higher customer satisfaction, and increasedbusiness agility.

However,the market for BPM solutions is dominated today by a few commercialvendors that generally provide their technologies to large accounts vialengthy, complex and expensive business and information systemreengineering projects. This high-end positioning allows providers toc-harge a high price for their products -- usually bundled withhigh-level consulting that is intended to change the customer'sinformation systems organization f-rom the top down.

Companiesthat want BPM, but not complex IT reengineering or intensive ongoingsupport, often just can't justify the premium cost of proprietarysolutions. Even large enterprises can't afford to deploy proprietarysolutions for every single project. Traditional BPM solutions not onlydemand a steep initial investment, but also often require significantresources to manage implementation and ongoing operation. Most of thecurrently available BPM solutions are complex to deploy and complicatedto use, so they are not suited for small or medium projects.

Vìthế, các giải pháp PBM còn chưa được “dân chủ hóa” - nghĩa là, đượctriển khai rộng rãi trong các công ty mà không cần truy cập tới cácngân sách đấu thầu, hoặc được trình khai một cách phổ biến cho những dựán nhỏ hơn. Như tôi nhìn thấy, giá thành và tính phức tạp là những gìđang gây trở ngại cho sự dân chủ hóa của BPM.

Tôithấy trước một sự thay đổi cơ bản tận gốc qua ít năm tới với độ chínmuồi ngày một gia tăng của các nhà cung cấp BPM nguồn mở. Cũng nhưtrong những lĩnh vực khác, như là tri thức nghiệp vụ, lập kế hoạchnguồn lực doanh nghiệp, hoặc ETL (trích, chuyển và tải), các nhà cungcấp nguồn mở là chìa khóa đi tới sự dân chủ hóa của BPM trong tất cảcác dạng của các tổ chức - nếu họ có khả năng cung cấp những giải phápBPM trực giác, mạnh và dễ dàng sử dụng mà bất kỳ tổ chức nào cũng cóthể kham được.

Quan điểm mạnh mẽ

Nguồnmở đã được áp dụng ngày một thường xuyên hơn trong tất cả các phân khúccủa các hệ thống thông tin để cho phép các công ty giảm chi phí. Ngàynay, các công ty như MySQL, SpringSource hoặc Talend đang giành đượcnền tảng đáng kể trong các hệ thống thông tin của các công ty đượcthành lập tốt và đang lôi cuốn thành công với những cái tên lớn (nhưIBM, Oracle và Microsoft) trong nền công nghiệp phần mềm.

Cácnhà cung cấp nguồn mở đang nắm việc kinh doanh từ những người của sởhữu độc quyền giá cao, một phần vì giá trị gia tăng mà nguồn mở manglại:

                  Không cần khóa trói vào với một nhà cung cấp

                  Giảm được giá thành để triển khai

                  Thời gian đưa ra thị trường nhanh hơn

                  Tính đáp ứng được nhanh hơn cho khách hàng

Therefore,BPM solutions are not yet "democratized" -- that is, widely employed incompanies without access to big budgets, or commonly implemented forsmaller projects. As I see it, price and complexity are what isimpeding the democratization of BPM.

I foresee a radical change over the next few next years with the increasing maturity of open sourceBPM vendors. As in other domains, such as business intelligence,enterprise resource planning, or ETL (extract, transform and load),open source vendors are the key to the democratization of BPM in alltypes of organizations -- if they are able to provide intuitive,powerful, and easy-to-use BPM solutions that any organization canafford.

Strong Position

Opensource is already applied more and more frequently in all segments ofinformation systems to allow companies to reduce expenditures. Today,companies like MySQL,SpringSource or Talend are gaining significant ground in theinformation systems of well-established companies and are successfullycompleting with the big names (like IBM (NYSE: IBM), Oracle (Nasdaq: ORCL), and Microsoft) in the software industry.

Opensource vendors are taking business f-rom the high-priced proprietaryincumbents, in part because of the added value that open source bringsto the table:

     no need to lock in with one vendor;

     reduced cost to implement;

     faster time-to-market; and

     better responsiveness to customers.

Lýdo khác cho sự phổ biến rộng rãi thành công của các giải pháp nguồn mởqua những năm qua là sự dễ dàng áp dụng. Nguồn mở cho phép các nhà cungcấp thúc đẩy một kênh phân phối mới cho các sản phẩm:cộng đồng người sử dụng. Thông qua cộng đồng này, một sản phẩm nguồn mởtốt đi ra toàn cầu một cách tự động. Điều này mang lại ưu thế khổng lồvề thời gian ra thị trường, so với các quá trình phân phối sản phẩmtruyền thống.

Talend,một nhà cung cấp ETL nguồn mở, cung cấp một ví dụ tốt về sự phổ biếnsản phẩm nhanh. Được tạo ra vào năm 2006, Talend bây giờ có hàng triệungười sử dụng khắp thế giới, và đã trở thành chỉ trong 3 năm một sựthay thế bằng nguồn mở có thể trụ vững được cho những người khổng lồ vềETL như Oracle, IBM và Informatica.

Chìa khóa cho việc Dân chủ hóa BPM

“Gầnnhư tất cả các nhà cung cấp BPM được cho là tăng trưởng doanh số 2 consố qua 3 quý đầu năm 2009, và nhiều người trong số họ đang được cho làtăng trưởng mạnh trong năm 2010”, theo Forrester.

Trongkhi điều này là thông tin thú vị cho thị trường BPM, thì tuyên bố nàykhông tính tới khía cạnh ẩn của triển khai BPM: chỉ một phần trăm nhỏcác ứng dụng toàn cầu hiện đang sử dụng các giải pháp BPM. Tôi còn nóirằng có lẽ không lớn hơn 5% các ứng dụng được phát triển mỗi ngày trongcác tổ chức mà chúng sẽ đi theo mỗi ngày trong các khu vực nhưmarketing và bán hàng, nguồn nhân lực, các dịch vụ trực tuyến, sản xuấtchế tạo sản phẩm, bảo hiểm, ngân hàng hoặc các lĩnh vực hành chính nhànước. Bất kỳ ở đâu một quá trình được lặp lại mà nó là quan trọng chocác hoạt động từ ngày này qua ngày khác có thể một phần hoặc toàn phầntự động hóa, hoặc được giám sát và cải tiến, sẽ có một ứng dụng hữuhiệu về BPM.

Đốivới 85% các dự án mà với chúng BPM có thể hữu hiệu tiềm tàng, thì chỉgiải pháp thay thế trụ được cho việc lập trình tăng cường bằng tay làBPM nguồn mở. Thị trường BPM hình như là sẽ lớn hơn so với được dự báobởi các nhà phân tích đơn giản vì có nhiều khách hàng tiềm năng mà cònchưa xem xét tới việc triển khai một giải pháp BPM.

Những yêu cầu của khách hàng trong các dạng dự án này là rõ ràng:

                  Một ứng dụng mới là cần thiết và phải được phát triển nhanh chóng.

                  Ứng dụng phải duy trì được qua thời gian với giá thành thấp

                  Ứngdụng phải tương tác được với các hệ thống hiện đang tồn tại bên trongtổ chức của khách hàng (và vì thế không đòi hỏi thiết kế lại các hệthống đang hiện có).

Làmthế nào một giải pháp BPM nguồn mở dân chủ hóa được BPM khi mà các nhàcung cấp truyền thống đã không thành công? Câu trả lời là phức tạp vàdựa trên một số các yếu tố.

Anotherreason for the successful wide dissemination of open source solutionsover the past few years is the ease of adoption. Open source allowsvendors to leverage a new distribution channel for products: thecommunity of users. Through the community, a good open source productgoes global automatically. This brings a tremendous time-to-marketadvantage, compared to traditional product distribution processes.

Talend,an open source ETL provider, provides a good example of fast productdissemination. Cre-ated in 2006, Talend now has millions of users aroundthe world, and has become in only three years a viable open sourceal-ternative to the ETL giants such as Oracle, IBM and Informatica (Nasdaq: INFA).

The Key for Democratizing BPM

"Nearly all BPM vendors reported double digit revenue growth over the first three quarters of 2009, and many are already reporting strong pipeline growth for 2010," according to Forrester.

Whilethis is exciting news for the BPM market, this statement does not takeinto account a hidden aspect of BPM deployment: only a small percentageof applications worldwide are currently using BPM solutions. I wouldeven say that perhaps no more than 5 percent of the applicationsdeveloped every day in organizations are currently using BPM, whilepotentially 90 percent could be.

I'mtalking about processes that are followed every day in sectors suchmarketing and sales, human resources, online services, productmanufacturing, insurance, banking or public administration domains.Anywhe-re a repeated process that is important to day-to-day operationscan be partially or fully automated, or monitored and improved, thereis a useful application for BPM.

Forthe 85 percent of projects for which BPM could be potentially useful,the only viable al-ternative to intensive manual coding is open sourceBPM. The BPM market is likely to be bigger than is forecasted byanalysts simply because there are a lot of potential customers who havenot yet even considered implementing a BPM solution.

The customer's requirements in these types of projects are clear:

     A new application is needed and has to be developed quickly;

     The application should be maintainable overtime for low cost; and

     Theapplication must interact with existing systems inside the customer'sorganization (and therefore does not demand re-engineering existingsystems).

Howcan an open source BPM solution democratize BPM when traditionalvendors have not succeeded? The answer is complex and based a number offactors.

Cố gắng, Sử dụng và Áp dụng

Môhình nguồn mở cho phép các khách hàng chỉ trả tiền cho những gì mà họcần. Các khách hàng có thể thực sự thử giải pháp tự do trước khi họ muabất kỳ thứ gì. Điều này cho phép “sự minh bạch toàn phần”, và rõ ràngđối nghịch lại với mô hình phần mềm truyền thống.

Đểmô hình này làm việc, các nhà cung cấp BPM nguồn mở phải cung cấp mộtgiải pháp chức năng đầy đủ cho thị trường. Điều này có nghĩa việc đưara các giải pháp BPM trong đó một người sử dụng có khả năng kiểm tratính đúng đắn mà các bước cơ bản của một triển khai qui trình:

                  Định nghĩa qui trình

                  Kết nối qui trình với hệ thống thông tin đang tồn tại, và

                  Thực hiện qui trình

Nếukhách hàng tiềm năng có thể kiểm tra tính đúng đắn của các điểm này, vàvì thế kiểm tra được tính đúng đắn của giải pháp đang được xem xét, thìđiều này sẽ cho phép anh ta giảm được thời gian phát triển và duy trìkhi triển khai các ứng dụng mới cuối cùng được tạo ra với giải pháp này.

Giá thành hợp lý

Tổnggiá trị của việc triển khai và duy trì của một giải pháp dựa trên quitrình phải được giảm đáng kể với việc sử dụng một giải pháp BPM nguồnmở, khi được so sánh với tổng giá thành của các giải pháp sở hữu độcquyền truyền thống. Trong mô hình kinh doanh nguồn mở, các khách hàngkhông trả tiền cho giấp phép, mà chỉ trả cho việc hỗ trợ và các dịch vụ.

Giáthành thấp hơn để áp dụng, triển khai và duy trì, một giải pháp BPM sẽcho phép các tổ chức bắt đầu sử dụng các giải pháp BPM ở những nơi màhọ trước đó thấy không hiệu quả về giá thành.

Try, Use and Adopt

Theopen source model allows customers to pay only for what they need.Customers can actually try the free solution before they buy anything.This allows "total transparency," and it's clearly the opposite of thetraditional software model.

Forthis model to work, open source BPM vendors must provide a fullyfunctional solution to the market. This means offering BPM solutions inwhich a user is able to validate the essential steps of a processimplementation:

     process definition;

     process connectivity with the existing information system; and

     process execution.

Ifthe potential customer can validate these points, and so validate thesolution under consideration, this will allow him to reduce developmentand maintenance time when deploying the new applications ultimatelycre-ated with the solution.

Optimum Cost

Thetotal cost of implementation and maintenance of a process-basedapplication should be considerably reduced with the use of an opensource BPM solution, when compared to the total cost of traditionalproprietary solutions. In the open source business model, customers donot pay for licenses, but only for support and services.

Lowercost to adopt, implement, and maintain, a BPM solution will alloworganizations to start using BPM solutions whe-re they were previouslynot cost-effective.

Sức mạnh của một cộng đồng

Sứcmạnh của cộng đồng nguồn mở, với những giao tiếp tương tác của nó thôngqua Hỏi & Đáp, trả lời cho các yêu cầu trợ giúp, dịch, thảo luận vềnhững tính năng mong muốn, và triển khai và chia sẻ thực sự các tínhnăng mới, đã dduwwocj chỉ ra là một hiện tượng. Ví dụ, SpringSource,một nhà cung cấp nguồn mở về phát triển Java và các giải pháp quản lý,đã xây dựng một cộng đồng hơn 50,000 thành viên mà họ đã trao đổi hơn250,000 thông điệp trong các diễn đàn cộng đồng của nó qua hơn 4 nămqua.

Thôngtin được trao đổi thông qua cộng đồng này có thể làm gia tăng đột ngộtmột tập hợp các tính năng mở rộng của nhà cung cấp nguồn mở và giúp tạora một sản phẩm cường tráng trong một thời gian rất ngắn.

Cộng đồng này cũng là một kênh phân phối toàn cầu hiệu quả, nên nó là quan trọng để khuyến khích sự tăng trưởng quốc tế của nó.

Nếumột nhà cung cấp nguồn mở cung cấp một phương tiện hiệu quả về giaotiếp cho cộng đồng, cùng với các công cụ dễ sử dụng để phát triển cáctính năng mới, thì những đóng góp có giá trị hơn và phát tán rộng rãihơn nó sẽ có được.

Tập trung vào các nhu cầu của khách hàng

Điềunày có thể là yếu tố quan trọng nhất cho sự dân chủ hóa của BPM có chỗđứng. Liệu các công nghệ của giải pháp BPM có nằm trong sự đồng bộ vớicác yêu cầu của khách hàng? Tôi không nghĩ thế.

Trongkhi các khách hàng nói về những yêu cầu hàng ngày của họ - “Tôi cầnphát triển một ứng dụng mới để giải quyết một vấn đề cụ thể nào đó”hoặc “Tôi muốn cung cấp một dịch vụ mới” - thì hầu hết các nhà cung cấpBPM dường như sẽ tập trung vào việc nói về các qui trình và không vềcác ứng dụng của người sử dụng đầu cuối.

Tựđộng hóa qui trình là tuyệt vời, nhưng nó thực sự có nghĩa chỉ khichúng ta cũng cung cấp cho các khách hàng các công cụ đúng để tương tácmột cách phù hợp với các qui trình trong khi vận hành. Các khách hàngtiềm năng của BPM sẽ tìm kiếm các ứng dụng dựa trên qui trình với cùngmức chức năng và tính ứng dụng như những ứng dụng mà họ đã lập trìnhbằng tay.

Để mắt tới tương lai

Nguồnmở đã cách mạng cho các ứng dụng nghiệp vụ trong quản lý cơ sở dữ liệu,tích hợp theo chiều dọc và tri thức nghiệp vụ, nhắc tới chỉ một số ít.Các nhà cung cấp nguồn mở vì những chức năng chủ chốt này đã thách thứcthị trường sở hữu độc quyền và chứng minh được mô hình kinh doanh nguồnmở. BPM là tiếp tục cùng còn đường này. Dân chủ hóa đã bắt đầu - hãy đểmắt tới các nhà cung cấp nguồn mở BPM và phản ứng của thị trường đốivới các giải pháp mà BPM nguồn mở đưa ra.

Strengths of a Community

Thepower of open source community, with its interactive communicationsthrough Q&A, responses to requests for help, translations,discussions about desired features, and actual development and sharingof new features, has already been shown to be phenomenal. For example,SpringSource, an open source provider of Javadevelopment and management solutions, has built a community of morethan 50,000 members who have exchanged more than 250,000 messages inits community forums over the last four years.

Theinformation exchanged via the community can dramatically accelerate anopen source vendor's extended feature set and help cre-ate a robustproduct in a very short time.

The community is also a valuable global distribution channel, so it is important to encourage its international growth.

Ifan open source vendor provides an effective means of communication tothe community, along with easy-to-use tools to develop new features,the more valuable the contributions and the wider the distribution it will get.

Focus on the Customer's Needs

Thisis probably the most important factor for BPM democratization to takeplace. Are BPM solution technologies in sync with customer'srequirements? I don't think so.

Whilecustomers talk about their day-to-day requirements -- "I need todevelop a new application to solve a particular problem" or "I want toprovide a new service" -- most BPM vendors seem to be focused ontalking about processes and not about the end-user applications.

Processautomation is great, but it really makes sense only if we also providecustomers with the right tools to appropriately interact with thoseprocesses during the execution. Potential BPM customers are looking forprocess-based applications with the same level of functionality andusability as the ones they are already manually coding.

An Eye on the Future

Opensource has already revolutionized business applications in databasemanagement, vertical integration and business intelligence, to mentionjust a few. Open source providers for these key functions have alreadychallenged the proprietary market and proven the open source businessmodel.

BPMis following the same path. Democratization has begun -- keep an eye onthe BPM open source providers and the market response to the solutionsthat open source BPM offers.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chính phủ Đức thu thập các ý tưởng về dữ liệu mở

German government collects ideas on open dataSubmitted by Adrian Offerman on April 07, 2015Theo: https://joinup.ec.europa.eu/community/opengov/news/german-government-collects-ideas-open-dataBài được đưa lên Internet ngày: 07/04/2015Lời người dịch: Các trích đoạn: “Chính phủ liên bang Đức đã khởi...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập29
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm28
  • Hôm nay555
  • Tháng hiện tại87,922
  • Tổng lượt truy cập15,094,857
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây