Các dự án nguồn mở nóng cho việc sử dụng của các doanh nghiệp lớn

Thứ năm - 08/01/2009 07:10
Hot Open-Source Projects for Enterprise Use

By Rich Houston December 30th. 2008, 9:00pm

Theo: http://www.rlhc.net/blog/2008/12/30/eweekcom-hot-open-source-projects-for-ent...

Bài được đưa lên Internet ngày: 30/12/2008

Lời người dịch: Năm 2009 sẽ là năm mà hầu hết các doanh nghiệp lớn sẽ phải tính tới việc áp dụng các giải pháp và phần mềm tự do nguồn mở. Bài này liệt kê 25 dự án nguồn mở mà các doanh nghiệp lớn trên thế giới sẽ phải sử dụng để cắt giảm chi phí ngân sách công nghệ thông tin của họ nhưng vẫn giữ nguyên được các chức năng cần có của họ. Không biết nó có là bài học cho các doanh nghiệp của Việt Nam hay không? Hay các doanh nghiệp Việt Nam thuộc “một thế giới khác”?

Trích đoạn:

“Một khảo sát của Palamida liệt kê 25 dự án nguồn mở hàng đầu cho các doanh nghiệp lớn. Khảo sát này chỉ ra rằng các tổ chức coi an ninh như một yếu tố chính để xem xét khi áp dụng công nghệ nguồn mở. 25 dự án hàng đầu này đại diện cho những triển khai cài đặt nguồn mở an ninh, ổn định. Hơn nữa, Giám đốc điều hành của hãng Ingres đưa ra những dự đoán của ông về nguồn mở trong năm 2009.

Với nền kinh tế trong cơn suy thoái, các doanh nghiệp lớn đang ngày một gia tăng việc tìm kiếm các cách thức để cắt giảm chi phí mà không phải vứt bỏ các chức năng. Và với điều đó trong đầu, nhiều công ty đang xem xét các phần mềm nguồn mở như một cách để tiết kiệm tiền một cách có thể.

Palamida, hãng làm phần mềm cho việc phân tích mà nguồn mở, đã đưa ra các kết quả của một khảo sát gần đây mà hãng này đã bảo trợ chỉ ra rằng 75% các tổ chức mong đợi các ngân sách cho công nghệ thông tin của họ sẽ giảm tương đối hoặc đáng kể trong năm 2009, và 45% coi nguồn mở như một giải pháp có lẽ là đúng cho khoảng trống ngân sách sắp tới.

Cùng lúc, 50% số người được hỏi nói họ coi an ninh là mối quan tâm số 1 bổ sung cho việc áp dụng nguồn mở. Những rủi ro về giá thành hỗ trợ và sở hữu trí tuệ là 2 mối quan tâm hàng đầu khác.

Tuy nhiên, cuộc khảo sát cũng cho thấy một nhận thức rất tích cực về chức năng và chất lượng của các phần mềm nguồn mở, với gần 63% những người được hỏi tin tưởng rằng các phần mềm nguồn mở là tương đương hoặc hầu như tương đương với các phần mềm sở hữu độc quyền tương tự.

Excerpt:

A Palamida survey lists the top 25 open-source projects for enterprises. The survey indicates that organizations view security as a key factor to consider when adopting open-source technology. The 25 top projects represent secure, stable open-source implementations. In addition, Ingres’ CEO offers his predictions for open source in 2009.

With the economy in a recession, enterprises are increasingly looking for ways to cut costs without giving up functionality. And with that in mind, many companies are looking at open-source software as a way to possibly save money.

Palamida, which makes software for analyzing open-source code, has released the results of a recent survey the company sponsored showing that 75 percent of organizations expect their IT budgets to decrease either moderately or significantly in 2009, and 45 percent view open source as a likely solution to the upcoming budget gap.

At the same time, 50 percent of respondents said they view security as the No. 1 concern around additional open-source adoption. Support costs and intellectual property risks were the other two top concerns.

However, the poll also found a very positive perception of open-source software functionality and quality, with nearly 63 percent of respondents believing that open-source software is either equal or almost equal to its commercial counterparts.

Palamida cũng đã biên soạn một danh sách 25 dự án nguồn mở hàng đầu mà các tổ chức phải sử dụng ngày nay để giúp cắt giảm các ngân sách kỹ thuật của họ. Giám đốc điều hành Mark Tolliver của Palamida đã nói công ty này đã kiểm tra hàng tỷ dòng lệnh cho nhiều công ty lớn nhất này trên thế giới và đã thấy một vài sự sử dụng nguồn mở có năng suất và tiết kiệm chi phí nhất. Vì vậy, 25 dự án nguồn mở được xem xét bởi Palamida đã được chứng minh là những dự án nguồn mở đáng tin cậy, đổi mới sáng tạo và sẵn sàng nhất cho các doanh nghiệp lớn, ông nói. Danh sách này bao gồm Web 2.0 enablers Prototype, Script.aculo.us, Direct Web Remoting, Yahoo User Interface và jQuery, mà chúng có thể tiết kiệm cho tổ chức một cách đáng kể cả thời gian và tiền bạc trong phát triển.

Danh sách đầy đủ 25 dự án này bao gồm: NetBeans, Eclipse, JUnit, httpunit, PMD, Valgrind, FindBugs, Hibernate, SQLite, Apache Derby, PostgreSQL, MySQL, zlib, libpng, FFmpeg, Freetype, JFreeC-hart, Velocity, Pentaho Reporting, JasperReports, Prototype, Script.aculo.us, DWR (Direct Web Remoting), YUI (Yahoo User Interface) và jQuery.

Cuộc khảo sát trên Web của Palamida đã được thực hiện vào khoảng thời gian từ 13/11 đến 21/11, với 177 người được hỏi ở các chức danh về kỹ thuật và an ninh cao cấp về công nghệ thông tin. Hãng này đã khảo sát mọi người trong một loạt các lĩnh vực kinh tế, bao gồm các dịch vụ tài chính, bảo hiểm, công nghệ, tiêu dùng hàng hoá và dịch vụ, công nghệ sinh học và dược học, sản xuất, chăm sóc sức khoẻ, năng lượng và chính phủ.

Palamida also has compiled a list of the top 25 open-source projects that organizations should be using today to help trim their engineering budgets. Palamida CEO Mark Tolliver said the company has audited billions of lines of code for many of the largest companies in the world and has seen some of the most productive and cost-saving uses of open source. Thus, the 25 open-source projects reviewed by Palamida have proven to be among the most reliable, innovative and enterprise-ready open-source projects, he said. The list includes Web 2.0 enablers Prototype, Script.aculo.us, Direct Web Remoting, Yahoo User Interface and jQuery, which can save organizations substantial time and money in development.

The entire list of 25 consists of: NetBeans, Eclipse, JUnit, httpunit, PMD, Valgrind, FindBugs, Hibernate, SQLite, Apache Derby, PostgreSQL, MySQL, zlib, libpng, FFmpeg, Freetype, JFreeC-hart, Velocity, Pentaho Reporting, JasperReports, Prototype, Script.aculo.us, DWR (Direct Web Remoting), YUI (Yahoo User Interface) and jQuery.

The Palamida Web poll was conducted between Nov. 13 and Nov. 21, with 177 respondents in senior IT, engineering and security positions. The company surveyed people across a variety of industries, including financial services, insurance, technology, consumer goods and services, biotech and pharmaceutical, manufacturing, health care, energy, and government.

“Trong thời buổi thách thức kinh tế này, các đội phát triển ứng dụng nội bộ tuyệt đối phải chuyển sang nguồn mở để phân phối các phần mềm và các ứng dụng Web chất lượng cao hơn với ít tài nguyên hơn”, Tolliver nói. “Việc sử dụng nguồn mở đang nở rộ bên trong các tổ chức, với các ứng dụng được xây dựng trong 5 năm vừa qua thường đặc trưng được cấu tạo từ 50% hoặc hơn các nội dung nguồn mở. Kinh nghiệm của chúng tôi là các cộng đồng nguồn mở đó thường rất có trách nhiệm cho việc tìm kiếm và sửa các vấn đề an ninh được báo cáo – và đó, cùng với một qui trình chủ động thực hiện cho việc quản lý nguồn mở thông qua sự phân tích các cấu thành, phải làm giảm được những lo lắng về an ninh”.

Trong khi chờ đợi, Roger Burkhardt, chủ tịch và Giám đốc điều hành của Ingres, công ty nguồn mở độc lập lớn thứ 2, đã đưa ra sự hiểu biết của ông trong những sự kiện hàng đầu về nguồn mở năm 2008 và đã cung cấp những dự đoán của ông về những gì sẽ là những vấn đề nguồn mở hàng đầu của năm 2009.

Đối với năm 2008, Burkhardt đã liệt kê 5 sự kiện hàng đầu là việc mua MySQL của Sun Microsystems với giá 1 tỷ USD; việc chỉ định Giám đốc điều hành mới của Red Hat và sự tăng cường với JBoss; việc đầu tư cho các công ty nguồn mở gần đây của các công ty bao gồm JasperSoft và Infobright, cả 2 dự kiến sẽ tăng thêm 10 triệu USD; Giá của Oracle tăng ngay cả giữa các điều kiện kinh tế khó khăn; và sự tăng nhanh của nguồn mở trên các dịch vụ di động và tiêu dùng khác (Google, và Nokia sử dụng Symbian).

Cho năm 2009, Burkhardt đã dự đoán, “Sự áp dụng nguồn mở sẽ gia tăng với một nhịp độ vững chắc khi mà suy thoái kinh tế tiếp tục; Phần mềm như một dịch vụ SaaS sẽ tăng trưởng và kéo theo nguồn mở với nó; các khối phần mềm nguồn mở sẽ nổi lên thông qua các quan hệ đối tác của các công ty nguồn mở; những vụ sát nhập và mua lại các nhà cung cấp nguồn mở của các nhà cung cấp sở hữu độc quyền sẽ tiếp tục; và các nhà cung cấp sở hữu độc quyền sẽ thực hiện các bước đầu tiên trong việc cố gắng để trở thành mở và mềm dẻo hơn với các mô hình kinh doanh và giấy phép”.

Toàn bộ bài viết theo đường liên kết bên dưới.

“In challenging economic times, internal application development teams absolutely should be turning to open source to deliver higher-quality software and Web applications with fewer resources,” Tolliver said. “Open-source use is flourishing inside of organizations, with applications built in the last five years typically composed of 50 percent or more open-source content. Our experience is that open-source communities are typically very responsive to finding and fixing reported security problems—and that, coupled with a proactive process for open-source management via composition analysis, should reduce security concerns.”

Meanwhile, Roger Burkhardt, president and CEO at Ingres, the second-largest independent open-source company, offered his insight into the leading open-source events of 2008 and provided his predictions for what will be the top open-source issues of 2009.

For 2008, Burkhardt listed as the top five events Sun Microsystems’ $1 billion acquisition of MySQL; Red Hat’s appointment of a new CEO and momentum with JBoss; recent open-source company funding of companies including JasperSoft and Infobright, both managing to raise $10 million; Oracle’s price increases even in the midst of current tough economic conditions; and the proliferation of open source on mobile and other consumer devices (Google, and Nokia using Symbian).

For 2009, Burkhardt predicted, “Open-source adoption will increase at a steady pace as the recession continues; SAAS [software as a service] will grow and pull open source with it; open-source software stacks will emerge via strong open-source company partnerships; mergers and acquisitions of open-source vendors by proprietary vendors will continue; and proprietary vendors will take first steps in trying to become more open and flexible with business and license models.”"

Full post here!

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập53
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm49
  • Hôm nay9,491
  • Tháng hiện tại150,965
  • Tổng lượt truy cập17,426,952
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây