Linux netbook có thực sự thường bị trả lại nhiều hơn các mẫu cài Windows hay không?

Thứ bảy - 11/04/2009 07:08
Are Linux netbooks really returned more often than Windows models?

One analyst questions the 'reliability' of Microsoft's evidence

By Eric Lai

Theo: http://www.computerworld.com/action/article.do?command=viewArticleBasic&artic...

Bài được đưa lên Internet ngày: 06/04/2009

Lời ngưòi dịch: Người ta dự đoán về một làn sóng mới các netbook sử dụng chip ARM trong năm nay, mà ARM thì chỉ có thể chạy được với Linux, không thể chạy được với Windows 7.

Ngày 06/04/2009 (Computerworld) – Sự áp đảo của Windows rộng tới 96% các netbook được bán ở Mỹ vào tháng 02. Toàn cầu, 75% trong số 15 triệu netbook được bán năm 2008 đi với Windows. Nhưng Linux, mà bây giờ giải thích cho quý bán hàng hiện tại, được thiết lập để thách thức Microsoft năm nay.

Làn sóng các netbook sử dụng vi xử lý ARM được dự kiến đánh vào thị trường vào nửa cuối năm nay, tất cả đều chạy một phiên bản Linux – hoặc Android của Google, Ubuntu của Canonical, hoặc ngay cả hệ điều hành Moblin cho netbook của Intel.

Làn sóng mới các netbook ARM được mong đợi sẽ rẻ hơn 300USD tới 400USD so với những netbook rẻ hơn dựa trên chip Atom ngày nay là khoảng 200USD, và chúng được mong đợi sẽ sử dụng pin lâu hơn, cũng như các tính năng ngay lập tức và các tính năng khác kiểu của các điện thoại thông minh.

Windows: Một người bạn về máy tính để bàn quen thuộc ư?

Microsoft nói rằng Windows áp đảo – và sẽ tiếp tục áp đảo – netbook vì các khách hàng đang tìm kiếm một sự quen thuộc, kinh nghiệm như máy tính cá nhân, cũng như tính tương thích với các thiết bị ngoại vi và các phần mềm như Microsoft Office.

“Người sử dụng mong đợi một cách đơn giản kinh nghiệm của Windows”, Brandon LeBlanc, một blogger của Microsoft đã viết trên blog Windows Experience (Kinh nghiệm của Windows) hôm thứ sáu vừa rồi. “Nó dễ sử dụng hơn, chỉ làm việc ngay với mọi thứ của mọi người, và cuối cùng đưa ra nhiều lựa chọn hơn”.

LeBlanc đã trích dẫn vài mẩu bằng chứng tập trung xung quanh những chuyện khôi hài chỉ ra sự không thoả mãn với các netbook chạy Linux mà các khách hàng sau đó đã trả lại.

MSI, nhà tạo ra netbook Wind phổ dụng, đã nói vào mùa thu năm ngoái rằng nghiên cứu của hãng đã chỉ rằng các netbook chạy Linux đã bị trả về gấp 4 lần nhiều hơn so với những netbook chạy Windows.

April 6, 2009 (Computerworld) Windows' dominance extends to 96% of netbooks sold in the U.S. in February. Worldwide, 75% of the 15 million netbooks sold in 2008 came with Windows. But Linux, which now accounts for the remaining quarter of sales, is set to challenge Microsoft this year.

The first wave of netbooks using the ARM processor is expected to hit the market in the second half of the year, all running a version of Linux -- either the Google Inc.-backed Android, Canonical's Ubuntu distro, or even the Intel Corp.-cre-ated Moblin netbook operating system.

The new wave of ARM netbooks are expected to be cheaper than the $300 to $400 of the cheaper Intel Atom-based netbooks today at about $200, and they are expected to boast longer battery life, as well as instant-on and other smartphone-style features.

Windows: A familiar desktop friend?

Microsoft says that Windows dominates -- and will continue to dominate -- netbooks because customers are looking for a familiar, PC-like experience, as well as compatibility with their peripherals and software such as Microsoft Office.

"Users simply expect the Windows experience," wrote Brandon LeBlanc, a Microsoft blogger, on the Windows Experience blog last Friday. "It's easier to use, just works out of the box with people's stuff, and ultimately offers more choice."

LeBlanc cited several pieces of evidence focused around anecdotes indicating dissatisfaction with Linux netbooks that customers subsequently returned.

MSI, maker of the popular Wind netbook, said last fall that its research showed Linux netbooks were returned four times more than those running Windows.

“Họ bắt đầu chơi quanh với Linux và bắt đầu nhận thức được rằng đây không phải là những gì họ quen dùng”, Andy Tung của MSI đã nói với tạp chí Laptop (Máy tính xách tay) hồi tháng 10. “Họ không muốn mất thời gian để học nó nên họ mang nó trả lại cửa hàng”.

Ngay cả Canonical cũng đã thừa nhận các bình luận của MSI đối với tạp chí Laptop.

“Khách hàng sẽ có được netbook của họ được gửi tới nhà họ; họ hãy tưởng tượng tìm thấy thứ gì đó như một máy tính để bàn của Microsoft, như họ thấy một phiên bản Ubuntu màu nâu, Họ không muốn học nó, và họ đã mong đợi có Windows”, Gerry Carr, một giám đốc marketing của Canonical, nói.

Các báo cáo nói rằng Carphone Warehouse, một chuỗi các siêu thị điện tử bán chạy nhất tại Anh, đã dừng bán các netbook chạy Ubuntu vào tháng 12 năm ngoái sau có tới 1/5 những người mua đã trả lại chúng.

Ba netbook họ bán trên website ngày nay tất cả đều chạy Windows XP Home.

Microsoft blogger LeBlanc thì viết, “Khi họ nhận thức được máy tính cá nhân netbook dựa trên Linux của họ không đưa ra được chất lượng về kinh nghiệm y hệt, thì họ đã khó chịu và mang trả lại nó”.

Stephen Baker của NPD Group Inc., mà đã cung cấp các dữ liệu thị trường cho câu chuyện này, thì nói, “Tỷ lệ trả lại Linux phù hợp với hầu hết mọi thứ mà tôi đã nghe tại Mỹ”.

Không có sự xua đuổi ở đây

Nhưng Philip Solis, một nhà phân tích của ABI Research, hỏi về “độ tin cậy” của bằng chứng này.

Solis nói trong một nghiên cứu vào tháng 03 lưu ý rằng MSI Đài Loan đã còn chưa xuất một Wind dựa trên Linux nào tại thời điểm bình luận này tới tạp chí. Khi nó làm, nó đã không “thích nghi” được hệ điều hành cho kích thước nhỏ hơn của netbook – một hợp phần chính đối với sự chấp nhận Linux của khách hàng, Solis đã viết.

Acer, Asus và Dell tất cả đã xây dựng các phiên bản tuỳ biến của Linux cho các netbook của họ. Solis nói rằng Asus đã lưu ý những tỷ lệ trả về ngang nhau của các netbook Linux so với những netbook chạy Windows.

Và trong khi khảo sát của ABI chỉ ra rằng người sử dụng ở Mỹ rõ ràng nói ưu tiên của họ cho các netbook Windows., thì Solis lại nói rằng điều này không đúng trên toàn thế giới.

"They start playing around with Linux and start realizing that it's not what they are used to," Andy Tung of MSI told Laptop magazine in October. "They don't want to spend time to learn it so they bring it back to the store."

Even Canonical echoed MSI's comments to Laptop magazine.

"The customer will get their netbook sent to their home; they imagine to find something like a Microsoft desktop, but they see a brown Ubuntu version. They are unwilling to learn it, and they were expecting to have Windows," said Gerry Carr, a marketing manager at Canonical.

Reports say that Carphone Warehouse, a Best Buy-like electronics superstore chain in the U.K., stopped selling netbooks running Ubuntu last December after one in five purchasers returned them. The three netbooks it sells on its Web site today all run Windows XP Home.

Microsoft blogger LeBlanc writes, "When they realize their Linux-based netbook PC doesn't deliver that same quality of experience, they get frustrated and take it back."

Stephen Baker of NPD Group Inc., which provided the market data for this story, said, "Those Linux return rates jibe for the most part with everything I've heard in the U.S."

No shoo-ins here

But Philip Solis, an analyst at ABI Research, questions the "reliability" of this evidence.

Solis said in a March research note that Taiwan's MSI had not yet shipped a Linux-based Wind at the time of the comment to the magazine. When it did, it did not "adapt" the operating system for the netbook's smaller size -- a key ingredient to Linux's acceptance by consumers, Solis wrote.

Acer, Asus and Dell have all built customized versions of Linux for their netbooks. Solis said that Asus has noted equal return rates for Linux netbooks versus those running Windows.

And while ABI's surveys show U.S. consumers clearly stating their preference for Windows netbooks, Solis said that isn't true around the world.

Tại châu Á, những người mua netbook là cả người tiết kiệm và không bị trói vào môi trường Windows, Solis nói. “Họ tìm kiếm những tính năng nào đó, nhưng họ sẽ không bị trói vào một nhãn hiệu cụ thể nào cả”.

Solis tiên đoán một sự gia tăng trong việc xuất xưởng các netbook chạy Linux vào năm nay, từ 25% tới 1/3 của 35 triệu netbook dự kiến được bán trên toàn cầu năm nay. Theo đánh giá này, Linux sẽ được xuất xưởng tới 11.5 triệu máy tính cá nhân netbook trong năm 2009.

Solis làm gia tăng tiên đoán của mình vì làn sóng chip ARM. Với Microsoft vẫn còn thất bại trong việc chuyển Windows 7 lên các CPU di động của ARM, thì những nhà sản xuất PC sử dụng ARM sẽ không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng Linux.

Hơn nữa, các thuộc tính sử dụng ít năng lượng và giá thành thấp sẽ kéo chủng loại netbook này, mà nó sẽ tiến lên và trở thành ít có thể phân biệt được hơn với các máy tính xách tay thông thường, trở về với đầu 'mạng' của dải sản phẩm.

“Netbook có nghĩa là một thiết bị dựa trên Internet nhiều hơn”, Solis viết. “Thực tế là rất nhiều người tiêu dùng xem netbook như các thiết bị mà là thứ 2 đối với máy tính cá nhân của họ nghĩa là có chỗ để thay đổi quan điểm của người tiêu dùng về một netbook là gì và mong đợi gì về những hệ điều hàng và giao diện người sử dụng”.

Baker của NPD hoàn toàn không đồng ý. “Nếu nó nhìn giống như một máy tính cá nhân PC và sẽ được bán trong quầy PC trong cửa hàng... thì mọi người sẽ thừa nhận chúng như các PC”, ông ta nói.

In Asia, netbook buyers are both thriftier and "and not as tied to the Windows environment," Solis said. "They're looking for certain features, but they aren't as tied to a certain brand name."

Solis predicts an increase in Linux netbook shipments this year, f-rom 25% to a third of the 35 million netbooks expected to sell globally this year. Under that estimate, Linux will be shipped on 11.5 million netbook PCs in 2009.

Solis is bullish about his prediction because of the coming ARM wave. With Microsoft still balking at porting Windows 7 to ARM's mobile CPU, PC makers using ARM have no choice but to use Linux.

Also, ARM's low-cost and low-energy attributes will pull the netbook category, which has edging upward and become less distinguishable f-rom regular laptops, back toward the "net" end of the product spectrum.

"Netbooks are meant to be more an Internet-based device," Solis wrote. "The fact that so many consumers view netbooks as devices that are secondary to their PCs means there is room to change consumers' views about what a netbook is and what to expect around operating systems and user interfaces."

NPD's Baker flatly disagrees. "If it looks like a PC and is sold in the PC aisle in the store ... people will perceive them as PCs," he said.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập56
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm55
  • Hôm nay11,433
  • Tháng hiện tại221,105
  • Tổng lượt truy cập18,016,870
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây