65 sự thay thế của nguồn mở cho các phần mềm an ninh - Phần 1

Thứ sáu - 23/03/2012 05:00

65Open Source Replacements for Security Software

Cácứng dụng nguồn mở cho việc chống virus, chống spam, làmtường lửa, mã hóa, cổng an ninh và nhiều hơn thế.

Opensource apps for anti-virus, anti-spam, firewalls, encryption,security gateways and more.

March 13, 2012, ByCynthiaHarvey

Theo:http://www.datamation.com/security/65-open-source-replacements-for-security-software-1.html

Bài được đưa lênInternet ngày: 13/03/2012

Lờingười dịch: Loạt bài này giới thiệu 65 phần mềmnguồn mở là các phần mềm được sử dụng cho mụcđích an toàn và an ninh của hệ thống thông tin và thaythế được các phần mềm nguồn đóng có các tính năngtương tự. Xemcác phần: [01],[02],[03],[04].

Mỗi ngày, các mốiđe dọa cho các hệ thống CNTT doanh nghiệp lại tiếp tụcgia tăng. Theo FBI, chiến tranh không gian mạng sẽ sớm thaythế khủng bố như là mối đe dọa số 1 đối với nướcMỹ. Các báo cáo về các tin tặc truy cập các máy chủcủa các tổ chức nhiều năm mà không có sự dò tìm rađã làm yếu đi an ninh cho các nhà quản lý đối với rủiro từ những mối đe dọa thường trực (APT). Và bây giờ,bổ sung thêm vào sự lo lắng về việc lây nhiễm bằngcác phần mềm độc hại truyền thống cho các máy tínhcá nhân PC và các máy chủ của họ, các tổ chức cũngphải bảo vệ chống lại các mối đe dọa cho các điệnthoại thông minh và các máy tính bảng.

Không còn nghi ngờ gìrằng một khảo sát gần đây đã thấy rằng việc thuênhững người chuyên nghiệp về an ninh ngày càng cao. Bổsung thêm, 62% các tổ chức đã lên kế hoạch thuê nhiềuhơn nhân viên an ninh CNTT năm nay.

Những mối đe dọaan ninh gia tăng đã ép nhiều tổ chức gia tăng ngân sáchan ninh chủ họ. Tuy nhiên, việc chuyển sang phần mềmnguồn mở đưa ra khả năng cân đối được một số sựgia tăng ngân sách đó.

Tháng này, chúng tôiđã cập nhật danh sách các phần mềm an ninh nguồn mởcủa chúng tôi mà có thể thay thế cho các ứng dụngnguồn đóng phổ biến. Nó bao gồm các giải pháp cho ởnhà và các doanh nghiệp nhỏ, cũng như các doanh nghiệplớn.

Như mọi khi, nếu bạncó một giải pháp an ninh nguồn mở thì bạn muốn bổsung vào danh sách, hãy cảm thấy tự nhiên để lưu ýtrong phần bình luân dưới đây.

Everyday, threats to enterprise IT systems continue to grow. According tothe FBI, cyberwarwill soon replace terrorism as the number one threat to the U.S.Reports of hackers accessing organizations' servers for years withoutdetection have awakened security managers to the risk f-rom advancedpersistent threats (APTs). And now, in addition to worrying abouttraditional malware infecting their PCs and servers, organizationsmust also protect against threats to smartphones and tablets.

It'sno wonder that a recent survey found that employmentfor security professionals is at an all-time high. In addition,62 percent of organizations planned to hire more IT security staffthis year.

Thesegrowing security threats have forced many organizations to increasetheir IT security budgets. However, switching to open source securitysoftware offers the possibility of offsetting some of those budgetincreases.

Thismonth, we've up-dated our list of open source security software thatcould replace popular closed source applications. It includessolutions for home and small businesses, as well as enterprises.

Asalways, if you have an open source security solution you'd like toadd to the list, feel free to make note in the comments sectionbelow.

ChốngSpam

1 ASSP

Thay thế cho: BarracudaSpam and Virus Firewall, SpamHero,Abaca Email Protection Gateway

Tự giới thiệu nhưlà “vũ khí chống SPAM tốt nhất tuyệt đối mà thếgiới biết từ trước tới này”, ASSP nằm trong các máychủ SMTP của bạn để dừng các spam và quét virus. Cáctính năng bao gồm thiết lập dựa vào trình duyệt, hỗtrợ cho hầu hết các máy chủ SMTP, các danh sách trắngtự động, kiểm tra hợp lệ người gửi sớm, lọcBayesian và nhiều hơn thế. Hệ điều hành: Không phụthuộc OS.

2 MailScanner

Thay thế cho: BarracudaSpam and Virus Firewall, SpamHero,Abaca Email Protection Gateway

Được tải về hơn1.3 triệu lần từ những người sử dụng tại 225 quốcgia, MailScanner là một gói an ninh thư điện tử tự do chocác máy chủ thư điện tử. Nó kết hợp vớiSpamAssassin, ClamAV và một số công cụ khác để khóa spamvà phần mềm độc hại. Hệ điều hành: Độc lập vớiOS.

3 SpamAssassin

Thay thế cho: BarracudaSpam and Virus Firewall, SpamHero,Abaca Email Protection Gateway

“Bộ lọc spam nguồnmở mạnh số 1”, SpamAssasin sử dụng phân tích văn bảnvà đầu đề, lọc Bayesian, các danh sách khóa DNS, các cơsở dữ liệu lọc cộng tác và các kỹ thuật khác đểkhóa spam. Dự án này được Quỹ Apache quản lý, và đượckết hợp vào một số sản phẩm nguồn mở và thươngmại khác. Hệ điều hành: ban đầu là Linux và OS X, dùcác phiên bản cho Windows vẫn có.

Anti-Spam

1.ASSP

Replaces:BarracudaSpam and Virus Firewall, SpamHero,Abaca Email Protection Gateway

Theself-proclaimed "absolute best SPAM fighting weapon that theworld has ever known," ASSP sits on your SMTP servers to stopspam and scan for viruses. Features include browser-based setup,support for most SMTP servers, automatic whitelists, early senderverification, Bayesian filters and more. Operating System: OSIndependent.

2.MailScanner

Replaces:BarracudaSpam and Virus Firewall, SpamHero,Abaca Email Protection Gateway

Downloadedmore than 1.3 million times by users in 225 countries, MailScanner isa free e-mail security package for mail servers. It incorporatesSpamAssassin, ClamAV and a number of other tools to block spam andmalware. Operating System: OS Independent.

3.SpamAssassin

Replaces:BarracudaSpam and Virus Firewall, SpamHero,Abaca Email Protection Gateway

"Thepowerful #1 open-source spam filter," SpamAssassin uses headerand text analysis, Bayesian filtering, DNS blocklists, collaborativefiltering databases and other techniques to block spam. The projectis managed by the Apache Foundation, and it's been incorporated intoa number of other open source and commercial products. OperatingSystem: primarily Linux and OS X, although Windows versions areavailable.

4 SpamBayes

Thay thế cho: BarracudaSpam and Virus Firewall, SpamHero,Abaca Email Protection Gateway

Như bạn có thể đoántừ cái tên, dự án này đưa ra một nhóm các bộ lọcBayesian cho việc khóa spam. Site này bao gồm các phiên bảncho Outlook, Outlook Express, Windows Live Mail, IncrediMail,Thunderbird, Gmail, Yahoo Mail và các trình thư khács. Hệ điềuhành: Độc lập với OS

5 Nixory

Thay thế cho: SpyBotSearch and Destroy, AdAware

Nixory loại bỏ vàkhóa các cookies theo dõi độc hại (phần mềm gián điệp)từ máy của bạn. Nó hỗ trợ cho Mozilla Firefox, InternetExplorer và Google Chrome, và nó sẽ không làm chậm máy củabạn trong khi bạn lướt web. Hệ điều hành: Độc lậpvới OS.

Phầnmềm chống virus / chống phần mềm độc hại

6 ClamAV

Thay thế cho: Avast!Linux Edition, VirusScanEnterprise for Linux

Đây là máy chốngvirus phổ biến nhất đã được kết hợp vào trong vô sốcác sản phẩm an ninh và tự gọi nó là “tiêu chuẩn defacto cho việc quét các cổng gateway thư”. Phiên bảnnguồn mở chạy trên các máy chủ thư UNIX hoặc Linux,nhưng website cũng đưa ra một phiên bản gọi là Immunetcho các máy tính cá nhân PC Windows. Hệ điều hành: Linux.

7 ClamTK

Thay thế cho: Avast!Linux Edition, VirusScanEnterprise for Linux

ClamTK làm cho ClamAV dễdàng hơn một chút để sử dụng bằng việc cung cấp mộtgiao diện đồ họa cho máy chống virus. Giống như bảngốc, nó chạy trên Linux và quét theo yêu cầu. Hệ điềuhành: Linux.

8 ClamWinFree Antivirus

Thay thế cho: KasperskyAnti-Virus, McAfeeAntiVirus Plus, NortonAnti-Virus

Dựa vào ClamAV,ClamWin bảo vệ hơn 600.000 PC khỏi các virus và phần mềmđộc hại. Lưu ý rằng không giống như hầu hết các góichống virus thương mại, ClamWin không đưa ra một máy quétthời gian thực khi truy cập; để quét các tệp đến, bạnsẽ cần lưu chúng và sau đó chạy một lượt quét bằngtay trước khi mở hoặc chạy các tệp. Hệ điều hành:Windows.

9 P3Scan

Thay thế cho: Avast!Linux Edition, VirusScanEnterprise for Linux

Với P3Scan, bạn cóthể thiết lập một máy chủ ủy quyền proxy trong suốtmà đưa ra được sự bảo vệ chống virus và chống spam.Hệ điều hành: Linux.

4.SpamBayes

Replaces:BarracudaSpam and Virus Firewall, SpamHero,Abaca Email Protection Gateway

Asyou might guess f-rom the name, this project offers a group ofBayesian filters for blocking spam. The site includes versions forOutlook, Outlook Express, Windows Live Mail, IncrediMail,Thunderbird, Gmail, Yahoo Mail and others. Operating System: OSIndependent.

Anti-Spyware

5.Nixory

Replaces:SpyBotSearch and Destroy, AdAware

Nixoryremoves and block malicious tracking cookies (aka, spyware) f-rom yoursystem. It supports Mozilla Firefox, Internet Explorer and GoogleChrome, and it won't slow your system while you surf. OperatingSystem: OS Independent.

Anti-Virus/Anti-Malware

6.ClamAV

ReplacesAvast! LinuxEdition, VirusScanEnterprise for Linux

Thistremendously popular anti-virus engine has been incorporated intonumerous security products and calls itself "the de factostandard for mail gateway scanning." The open source versionruns on UNIX or Linux mail servers, but the website also offers aversion called Immunetforindividual Windows PCs. Operating System: Linux.

7.ClamTK

ReplacesAvast! LinuxEdition, VirusScanEnterprise for Linux

ClamTKmakes ClamAV a little bit easier to use by providing a graphicalinterface for the anti-virus engine. Like the original, this one runson Linux and scans on demand. Operating System: Linux.

8.ClamWinFree Antivirus

ReplacesKasperskyAnti-Virus, McAfeeAntiVirus Plus, NortonAnti-Virus

Basedon ClamAV, ClamWin protects more than 600,000 PCs f-rom viruses andmalware. Note that unlike most commercial anti-virus packages,ClamWin does not offer an on-access real-time scanner; in order toscan incoming files, you'll need to save them and then run a scanmanually before opening or running the files. Operating System:Windows.

9.P3Scan

ReplacesAvast! LinuxEdition, VirusScanEnterprise for Linux

WithP3Scan, you can set up a transparent proxy server that providesanti-virus and anti-spam protection. Operating System: Linux.

Sao lưu

10 Amanda

Thay thế cho: SimpanaBackup and Recovery , NetVault,HPStorageWorks EBS

Bảo vệ hơn 500.000máy trên thế giới, Amanda nói là “phần mềm sao lưu vàphục hồi nguồn mở phổ biến nhất trên thế giới”.Bổ sung thêm vào phiên bản cộng đồng, nó cũng có sẵnhỗ trợ phiên bản doanh nghiệp hoặc là một thiết bị.Hệ điều hành: Windows, Linux, OS X.

11 ArecaBackup

Thay thế cho:NovaBackup

Nhằm vào cho một sựcân bằng giữa đơn giản và đa dạng, Areca đưa ra mộtgiao diện đồ họa dễ dàng với nhiều lựa chọn choviệc tạo và tương tác với các tệp lưu trữ. Các tínhnăng chính bao gồm nén, mã hóa, hỗ trợ sao lưu delta,trộn lưu trữ và hơn thế nữa. Hệ điều hành: Windows,Linux.

12 Bacula

Thay thế cho: SimpanaBackup and Recovery , NetVault,HPStorageWorks EBS

Được thiết kế chonhững người sử dụng doanh nghiệp, Bacula sao lưu nhiềuhệ thống khắp một mạng. Hỗ trợ và các dịch vụthương mại cho sản phẩm phổ biến là sẵn sàng thôngqua Bacula Systems. Hệ điều hành: Windows, Linux, OS X.

13 Clonezilla

Thay thế cho: NortonGhost

Được tạo ra nhưmột lựa chọn thay thế cho Ghost, Clonezilla có thể bắtchước các hệ thống đơn hoặc đa rất nhanh. Nó có 2phiên bản: Clonezilla Live cho các máy đơn và Clonezilla SEcho các mạng lớn. Hệ điều hành: Windows, Linux, OS X.

Backup

10.Amanda

Replaces:SimpanaBackup and Recovery , NetVault,HPStorageWorks EBS

Protectingmore than 500,000 systems worldwide, Amanda lays claim to the title"most popular open source backup and recovery software in theworld." In addition to the community version, it's alsoavailable in a supported enterprise edition or as an appliance.Operating System: Windows, Linux, OS X.

11.Areca Backup

Replaces:NovaBackup

Aimingfor a balance between simplicity and versatility, Areca offers aneasy graphical interface with many options for creating andinteracting with archived files. Key features include compression,encryption, delta backup support, archive merges and more. OperatingSystem: Windows, Linux.

12.Bacula

Replaces:SimpanaBackup and Recovery , NetVault,HPStorageWorks EBS

Designedfor enterprise users, Bacula backs up multiple systems across anetwork. Commercial support and services for the popular product areavailable through BaculaSystems. Operating System: Windows, Linux, OS X.

13.Clonezilla

Replaces:Norton Ghost

Cre-atedas an al-ternative to Ghost, Clonezilla can clone single or multiplesystems very quickly. It comes in two versions: Clonezilla Live forindividual systems and Clonezilla SE for massive networks. OperatingSystem: Windows, Linux, OS X.

14 Partimage

Thay thế cho: NortonGhost, NovaBackup,McAfeeOnline Backup, Carbonite.com

Partimage có thể tạomột ảnh hoàn chỉnh máy của bạn, mà là hữu dụng nếubạn cần phục hồi từ một sự hỏng máy hoàn toàn hoặcnếu bạn muốn cấu hình cho nhiều hệ thống với chínhxác các phần mềm y hệt. Nó cũng có thể tạo một phânvùng phục hồi trên đĩa của bạn. Hệ điều hành:Linux.

15 Redo

Thay thế cho: NortonGhost, NovaBackup,McAfeeOnline Backup, Carbonite.com

Tự gọi mình là“Giải pháp phục hồi thảm họa hoàn chính nhất, dễnhất sẵn có”, Redo đưa ra các khả năng sao lưu, phụchồi và phục hồi bare-metal. Thậm chí trong các trườnghợp khẩn cấp khắc nghiệt nhất khi bạn phải thay thếmột ổ cứng hoàn toàn, thì Redo nói nó có thể làm chobạn sao lưu và chạy được với tất cả các chươngtrình của bạn và các tệp chỉ trong 10 phút. Hệ điềuhành: Linux.

14.Partimage

Replaces:Norton Ghost,NovaBackup,McAfeeOnline Backup, Carbonite.com

Partimagecan cre-ate a complete image of your system, which is useful if youneed to recover f-rom a full system crash or if you want to configuremultiple systems with exactly the same software. It can also cre-ate arecovery partition on your drive. Operating System: Linux.

15.Redo

Replaces:Norton Ghost,NovaBackup,McAfeeOnline Backup, Carbonite.com

Callingitself the "easiest, most complete disaster recovery solutionavailable," Redo offers backup, restore and bare-metal recoverycapabilities. Even in the most severe emergencies whe-re you mustcompletely replace a drive, Redo claims it can get you back up andrunning with all of your programs and files in just 10 minutes.Operating System: Linux.

Các trình duyệt

16 Chromium

Thay thế cho: MicrosoftInternet Explorer

Phiên bản nguồn mởcủa Google Chrome, Chromium có xu hướng sẽ nhanh hơn và anninh hơn so với các trình duyệt cạnh tranh. Các đặc tínhan ninh chủ chốt bao gồm sandboxing, tự động cập nhật,SafeBrowsing và hơn thế nữa. Hệ điều hành: Windows,Linux, OS X.

17 Dooble

Thaythế cho: MicrosoftInternet Explorer

Các lập trình viênDooble đã tạo ra trình duyệt mới hơn này với một sựquan tầm về an toàn và dễ sử dụng. Không giống nhưhầu hết các trình duyệt khác, nó tự động mã hóa tấtcả các giao thông cho tính riêng tư và an ninh lớn hơn. Hệđiều hành: Windows, Linux, OS X.

18 Tor

Thay thế cho: MicrosoftInternet Explorer

Tor bảo vệ sự nhậndiện của bạn bằng việc cung cấp tính nặc danh trongkhi bạn duyệt Web. Được các phóng viên, các nhà hoạtđộng xã hội và những người khác sử dụng với quantâm rằng ai đó có thể ăn cắp trong các hoạt độngtrực tuyến của họ. Hệ điều hành: Windows, Linux, OS X.

Browsers

16.Chromium

Replaces:MicrosoftInternet Explorer

Theopen source version of Google Chrome, Chromium tends to be faster andmore secure than competing browsers. Key security features includesandboxing, automatic up-dates, SafeBrowsing and more. OperatingSystem: Windows, Linux, OS X.

17.Dooble

Replaces:MicrosoftInternet Explorer

Dooble'sdevelopers have cre-ated this newer browser with an eye on safety andease of use. Unlike most other browsers, it automatically encryptsall traffic for greater privacy and security. Operating System:Windows, Linux, OS X.

18.Tor

Replaces:MicrosoftInternet Explorer

Torprotects your identity by providing anonymity while you browse theWeb. It's used by journalists, activists, whistle-blowers and othersconcerned that someone might be snooping on their online activities.Operating System: Windows, Linux, OS X.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập48
  • Hôm nay9,984
  • Tháng hiện tại323,403
  • Tổng lượt truy cập18,119,168
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây