65 sự thay thế của nguồn mở cho các phần mềm an ninh - Phần 4 và hết

Thứ hai - 26/03/2012 04:56

65Open Source Replacements for Security Software

Open source apps foranti-virus, anti-spam, firewalls, encryption, security gateways andmore.

March 13, 2012, ByCynthiaHarvey

Theo:http://www.datamation.com/security/65-open-source-replacements-for-security-software-4.html

Bài được đưa lênInternet ngày: 13/03/2012

Lờingười dịch: Loạt bài này giới thiệu 65 phần mềmnguồn mở là các phần mềm được sử dụng cho mụcđích an toàn và an ninh của hệ thống thông tin và thaythế được các phần mềm nguồn đóng có các tính năngtương tự.  Xemcác phần: [01],[02],[03],[04].

Cáctường lửa mạng (tiếp tục từ phần trước)

52 Vuurmuur

Thay thế cho: BarricudaNG Firewall, CheckPoint Appliances

Vuurmuur được thiếtkế để trở nên đơn giản và mạnh. Bổ sung thêm vàocác khả năng tường lửa tiêu chuẩn, nó cũng hỗ trợviệc làm sắc sảo giao thông và đưa ra những khả nănggiám sát tiên tiến. Hệ điều hành: Linux.

53 m0n0wall

Thay thế cho: BarricudaNG Firewall

Mặc dù nó đã đượcthiết kế cho các thiết bị và máy tính cá nhân PC nhúng,thì m0n0wall cũng có thể chạy được trên một PC đứngriêng rẽ chạy FreeBSD. Nó đòi hỏi ít hơn 12MB không gianđĩa và khởi động ít hơn 25 giây. Hệ điều hành:FreeBSD.

54 pfSense

Thay thế cho: BarricudaNG Firewall, CheckPoint Appliances

Rẽ nhánh này củam0n0wall cũng dựa vào BSD, nhưng được thiết kế cho cácmáy tính thông thường, không phải phần cứng nhúng. Nóđược tải về hơn 1 triệu lần và hiện chạy trên hơn100.000 mạng, bao gồm cả các tập đoàn và các trườngđại học lớn cũng như các mạng nhỏ ở nhà. Hệ điềuhành: FreeBSD.

55 Vyatta

Thay thế cho: Ciscoproducts

Phần mềm Vyatta “lõi”cho phép những người sử dụng tạo ra những thiết bịvà các bộ định tuyến router mạng/tường lửa củariêng họ. Công ty này cũng đưa ra các phần cứng và mềmphải trả tiền. Hệ điều hành: Linux.

NetworkFirewalls (continued f-rom previous page)

52.Vuurmuur

ReplacesBarricudaNG Firewall, CheckPoint Appliances

Vuurmuuris designed to be both simple and powerful. In addition to standardfirewall capabilities, it also supports traffic shaping and offersadvanced monitoring capabilities. Operating System: Linux.

53.m0n0wall

ReplacesBarricudaNG Firewall

Althoughit was designed for embedded PCs and appliance, m0n0wall can also runon a standalone PC running FreeBSD. It requires less than 12MB ofspace and boots in less than 25 seconds. Operating System: FreeBSD.

54.pfSense

ReplacesBarricudaNG Firewall, CheckPoint Appliances

Thism0n0wall fork is also based on BSD, but is designed for regularcomputers, not embedded hardware. It's been downloaded more than 1million times and currently runs on more than 100,000 networks,including large corporations and universities as well as small homenetworks. Operating System: FreeBSD.

55.Vyatta

ReplacesCisco products

The"core" Vyatta software allows users to make their ownfirewalls/networking appliances and routers. The company also offerspaid software and hardware. Operating System: Linux.

Giámsát mạng

56 Wireshark

Thay thế cho: OmniPeek,CommView

Tự gọi mình là“Trình phân tích giao thức mạng đầu tiên trên thếgiới”, Wireshark làm cho dễ dàng để nắm bắt và phântích giao thông mạng. Các sản phẩm và dịch vụ thươngmại có liên quan tới phần mềm đó là sẵn sàng thôngqua Riverbed Technology. Hệ điều hành: Windows, Linux, OS X.

57 tcpdump/libpcap

Thay thế cho: OmniPeek,CommView,

Tcpdump là một trìnhphân tích gói dùng dòng lệnh, và libpcap là một thư việnC/C++ cho nắm bắt giao thông mạng. Làm việc cùng nhau, 2thứ này cung cấp một giải pháp giám sát mạng tốt,nhưng, thiếu một GUI, chúng không thực sự thân thiệnvới người sử dụng. Hệ điều hành: Linux.

58 WinDump

Thay thế cho: OmniPeek,CommView

Được RiverbedTechnology quản lý (còn được gọi là Wireshark), WinDumpchuyển tcpdump tới nền tảng Windows. Site này cũng bao gồmthư viện và các trình điều khiển WinPcap cho nắm bắtgiao thông. Hệ điều hành: Windows.

NetworkMonitoring

56.Wireshark

Replaces:OmniPeek,CommView

Callingitself the "world's foremost network protocol analyzer,"Wireshark makes it easy to capture and analyze network traffic.Commercial products and services related to the software areavailable through RiverbedTechnology. Operating System: Windows, Linux, OS X.

57.tcpdump/libpcap

Replaces:OmniPeek,CommView,

Tcpdumpis a command line packet analyzer, and libpcap is a C/C++ library fornetwork traffic capture. Working together, the two provide a goodnetwork monitoring solution, but, lacking a GUI, they are notparticularly user-friendly. Operating System: Linux.

58.WinDump

Replaces:OmniPeek,CommView

Managedby Riverbed Technology (which also owns Wireshark), WinDump portstcpdump to the Windows platform. This site also includes the WinPcaplibrary and drivers for traffic capture. Operating System: Windows.

Phámật khẩu

59 Ophcrack

Thay thế cho: AccessData Password Recovery Toolkit, Passware

Cùng với thời gian,mỗi người cần phục hồi lại một mật khẩu bị mấthoặc không biết. Trình phá mật khẩu này sử dụngphương pháp các bảng cầu vồng để phục hồi các mậtkhẩu không biets, và nó cũng bao gồm module ép mạnh thôbạo cho các mật khẩu đơn giản. Hệ điều hành:Windows.

60 AccessData Password Recovery Toolkit, Passware

John the Ripper là đặcbiệt tốt để phá các mật khẩu yếu, nhưng để sửdụng nó, bạn sẽ cần một danh sách các mật khẩuthường được sử dụng. Bạn có thể mua các danh sáchmật khẩu hoặc một phiên bản chuyên nghiệp các phầnmềm từ cùng site này. Hệ điều hành: Windows, Linux, OS X.

PasswordCrackers

59.Ophcrack

ReplacesAccessData Password Recovery Toolkit, Passware

F-romtime to time, everyone needs to recover a lost or unknown password.This password cracker uses the rainbow tables method to recoverunknown passwords, and it also includes a brute force module forsimple passwords. Operating System: Windows.

60.AccessData Password Recovery Toolkit, Passware

Johnthe Ripper is particularly good at cracking weak passwords, but inorder to use it, you'll need a list of commonly used passwords. Youcan buy password lists or a pro version of the software f-rom the samesite. Operating System: Windows, Linux, OS X.

Quản lý mật khẩu

61 KeePassPassword Safe

Thay thế cho: KasperskyPassword Manager

Trình quản lý mậtkhẩu phổ biến này lưu trữ tất cả các mật khẩu củabạn trong một cơ sở dữ liệu được mã hóa. Bạn sẽchỉ cần nhớ một mật khẩu chủ, trong khi ứng dụng dễsử dụng, nhẹ này sẽ giúp bạn bảo vệ bạn khỏi bọnăn cắp nhận diện. Hệ điều hành: Windows.

62 KeePassX

Thay thế cho: KasperskyPassword Manager

Nếu bạn sử dụngOS X hoặc Linux, hãy thử rẽ nhánh này của KeePass. Cộngvới, nó bổ sung một ít tính năng không có ban đầu vàchạy được cả trong Windows. Hệ điều hành: Windows,Linux, OS X

63 PasswordSafe

Thay thế cho: KasperskyPassword Manager

Được tải về hơn1 triệu lần, Password Safe là một lựa chọn nguồn mởphổ biến khác cho việc bảo vệ các mật khẩu của bạn.Giống như KeePass, nó là nhẹ và lưu trữ các mật khẩuđược mã hóa của bạn trong một cơ sở dữ liệu saocho bạn chỉ cần nhớ một mật khẩu chủ. Hệ điềuhành: Windows.

PasswordManagement

61.KeePass Password Safe

ReplacesKasperskyPassword Manager

Thispopular password manager stores all of your passwords in an encrypteddatabase. You'll only need to remember one master password, whilethis easy-to-use, lightweight app helps protect you f-rom identitythieves. Operating System: Windows.

62.KeePassX

ReplacesKasperskyPassword Manager

Ifyou use OS X or Linux, try this fork of KeePass. Plus, it adds a fewfeatures not in the original and runs on Windows as well. OperatingSystem: Windows, Linux, OS X.

63.Password Safe

ReplacesKasperskyPassword Manager

Downloadedmore than 1 million times, Password Safe is another popular opensource option for protecting your passwords. Like KeePass, it'slightweight and stores your encrypted passwords in a database so thatyou only need to recall one master password. Operating System:Windows.

Xácthực người sử dụng

64 WiKID

Thay thế cho: EntrustIdentityGuard, VascoDigipass, RSA'sSecurID

WiKID khoe về “xácthực 2 yếu tố mà không cần yếu tố nhiễu”. Bổ sungvào phiên bản cộng đồng tự do, nó cũng có một phiênbản doanh nghiệp được hỗ trợ mà cũng bổ sung thêmchức năng. Hệ điều hành: Độc lập với hệ điềuhành.

LọcWeb

65 DansGuardian

Thay thế cho: McAfeeFamily Protection, NetNanny,CyberPatrol

Bộ lọc nội dung cógiải thưởng này sử dụng việc khớp các mệnh đề,lọc PICS, lọc URL và các phương pháp khác để khóa nộidung bị phản đối. Lưu ý là phần mềm này không chạytrên các máy tính cá nhân riêng rẽ. Nó chạy trên mộtmáy chủ OS X hoặc Linux để bảo vệ phần còn lại củamạng. Hệ điều hành: Linux, OS X.

UserAuthentication

64.WiKID

ReplacesEntrustIdentityGuard, VascoDigipass, RSA'sSecurID

WiKIDboasts "two-factor authentication without the hassle factor."In addition to the free community version, it also comes in asupported enterprise version which also adds additionalfunctionality. Operating System: OS Independent.

WebFiltering

65.DansGuardian

ReplacesMcAfeeFamily Protection, NetNanny,CyberPatrol

Thisaward-winning content filter uses phrase matching, PICS filtering,URL filtering and other methods to block objectionable content. Notethat this software does not run on individual PCs; it runs on an OS Xor Linux server to protect the rest of your network. OperatingSystem: Linux, OS X.

Dịch tài liệu: LêTrung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập64
  • Hôm nay6,780
  • Tháng hiện tại254,969
  • Tổng lượt truy cập18,050,734
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây