Cập nhật ACTA XVIII

Thứ ba - 26/06/2012 06:30
ACTAUp-date XVIII

Published 12:17, 20 June12

Theo:http://blogs.computerworlduk.com/open-enterprise/2012/06/acta-up-date-xviii/index.htm

Bài được đưa lênInternet ngày: 20/06/2012

Lờingười dịch: Tình trạng hiện hành của ACTA ở châu Âu:“Điều có có nghĩa gì trong thực tế là chúng ta cầncác MEP từ các đảng chính trị khác trong ủy ban INTAbiểu quyết quyết tâm chống lại ACTA. Về lý thuyếtđiều đó sẽ xảy ra: cả những người xã hội và nhữngngười tự do đã tuyên bố rằng họ chống lại ACTA,nhưng với nền chính trị châu Âu, bạn không thể biếtđược”. Tác giả nhắc lại những thiếu sót cơ bảncủa ACTA và khẳng định “ACTA hiện hành không phảilà một giải pháp. Vì nó không thể điều chỉnh đượcbây giờ, nó phải được từ chối sao cho thứ gì đótốt hơn có thể được đặt vào vị trí của nó”.Xemthêm: FSFchống lại các điều khoản DRM tại cuộc họp về Thỏathuận đối tác Xuyên Thái Bình Dươngvà:[01],[02],[03],[04],[05],[06],[07],[08],[09],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23],[24],[25],[26].VideoClip của giáo sư luật Machael Geist về ACTA trong cuộc họptại Nghị viện châu Âu ngày 01/03/2012.

Trên cơ sở khôngthật khoa học của vài cuộc gọi cho các nghị sỹ quốchội châu Âu (MEP) hôm qua, ấn tượng tôi có được lànhóm ECR trung hữu trong ủy ban INTA sẽ thúc đẩy làm chậmcho tới sau khi ECR đã đưa ra phán xét của mình. Điềuđó có thể mất hơn 1 năm, và có thể là một vấn đềlớn về việc làm cho ACTA bị từ chối, vì tất cả cácxung lượng được xây lên qua 6 tháng vừa rồi có thểsẽ bị mất.

Điều có có nghĩa gìtrong thực tế là chúng ta cần các MEP từ các đảngchính trị khác trong ủy ban INTA biểu quyết quyết tâmchống lại ACTA. Về lý thuyết điều đó sẽ xảy ra: cảnhững người xã hội và những người tự do đã tuyênbố rằng họ chống lại ACTA, nhưng với nền chính trịchâu Âu, bạn không thể biết được. Vì thế có thể làmột ý tưởng tốt để liên lạc với những MEP khác vàkhuyến khích họ gắn vào đường cảu đảng trong trườnghợp này. Nếu họ định làm thế, thì chúng ta có thểcảm ơn họ; nếu họ không, thì chúng ta có thể cố gắngthuyết phục họ thay đổi suy nghĩ của họ.

Bổ sung thêm vào việcliên lạc với họ một cách trực tiếp, tôi nghĩ có thểhữu dụng cho tất cả để liên hệ với các MEP địaphương của chúng ta, đề nghị họ truyền đạt cho cácđồng nghiệp của họ trong ủy ban INTA quan điểm củachúng ta.

Đây là những gì tôisẽ gửi đi, có sử dụng Viết-Cho-Họ:

Dường như có mộtsự đồng thuận đang nổi lên rằng ACTA là một tài liệukhông hoàn thiện, đặc biệt cách mà theo đó nó trộnmọi thứ như các thuốc dược giả với vi phạm bảnquyền số, sử dụng mập mở của nó về các khái niệmnhư “phạm vi thương mại” và sự thiếu bảo vệ củanó đối với cá quyền tự do dân sự thông qua sử dụngcác cụm từ vô nghĩa như “qui trình công bằng”, khôngbao giờ được sử dụng trong các hiệp định trước đó(Xem các bình luận của Tổ chức Ân xá Quốc tế vềđiều này -https://www.amnesty.org/en/news/eu-urged-reject-international-anti-counterfeiting-pact-2012-02-10).Vấn đề chính là cách xử lý.)

Một quan điểm làACTA nên được phê chuẩn, vì đối với tất cả nhữngkhiếm khuyết của nó, nó sẽ giúp đấu tranh chống hànggiả tại châu Âu. Buồn thay, điều này không đúng: theocác con số của riêng Ủy ban châu Âu(http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/506&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en),thì 84.92% các hàng hóa tại châu Âu tới từ các quốcgia không ký ACTA, và vì thế sẽ không bị ảnh hưởngbởi những điều khoản của mình. Nói cách khác, ACTA sẽhầu như không có tác động gì lên cá hàng giả tạichâu Âu, mà phải được xử trí với các luật hiệnhành của EU.

Onthe not-very-scientific basis of several calls to MEPs yesterday, theimpression I get is that the right-of-centre ECR group on the INTAcommittee will be pushing for delay until after the ECR has deliveredits judgement. That could be in more than a year's time, and would bea big problem in terms of getting ACTA rejected, since all of themomentum that has built up over the last six months would be lost.

Whatthat means in practice is that it we need the MEPs f-rom the otherpolitical parties on the INTA committee to vote decisively againstACTA. In theory that should happen: both the socialists and liberalshave stated that they are against ACTA, but with European politics,you never know. So it might be a good idea to contact those otherMEPs and to encourage them to stick to the party lines in this case.If they intend to do that, we can thank them; if they don't, we cantry to persuade them to change their minds.

Inaddition to contactingthem directly, I think it would be useful for all of us tocontact our local MEPs, asking them to convey to their colleagues onthe INTA committee our views.

Here'swhat I'll be sending, using WriteToThem:

Thereseems to be an emerging consensus that ACTA is a flawed document,particularly the way in which it mixes things like counterfeitmedicines with digital copyright infringement, its vague use of termslike "commercial scale" and its lack of safeguards forcivil liberties through the use of meaningless phrases like "fairprocess", never used in treaties before (See AmnestyInternational's comments on this -https://www.amnesty.org/en/news/eu-urged-reject-international-anti-counterfeiting-pact-2012-02-10).The main issue is how to proceed.

Oneview is that ACTA should be ratified, because for all its flaws, itwill help fight counterfeits in Europe. Sadly, this is not the case:according to the European Commission's own figures(http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/506&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en),84.92% of counterfeits come f-rom China, and another 3.48% f-rom India.In total, at least 95% of counterfeit goods in Europe come f-romcountries that are not signatories to ACTA, and therefore will not beaffected by its terms. In other words, ACTA will have almost noeffect whatsoever on counterfeits in Europe, which must be tackledwith current EU laws.

Quan điểm khác chấpnhận rằng ACTA sẽ thực sự không là gì khác nhiềutrong nền tảng về đấu tranh chống hàng giả ở châuÂu, nhưng tin tưởng rằng việc phê chuẩn ACTA có thể làmột “bước theo đúng hướng” hướng tới một hiệpđịnh chống hàng giả có hiệu lực. Sự lo ngại vớitiếp cận này không chỉ có những lợi ích tối thiểutrong việc ký ACTA, mà có một số sự rất bất lợi thựcsự.

Chúng bao gồm việctội phạm hóa các vi phạm bản quyền tầm thường trêntrực tuyến (Điều 23), mất tính riêng tư và sự đánhcác hình phạt thêm về pháp lý nhờ “sự hợp tác”không điều chỉnh được giữa các ISP và các công typhương tiện (Điều 27), và mối đe dọa đối với sựcung cấp thuốc y tế tại các quốc gia đang phát triển(xem báo cáo của tổ chức Y tế Không Biên giới “TờSéc Khống cho sự Lạm dụng: ACTA & Tác động của nólên sự Truy cập tới Thuốc y tế” -http://www.msfaccess.org/content/acta-and-its-impact-access-medicines.)

Điều đó làm cho giáđối với “bước này theo đúng hướng” đặc biệtcao. Không doanh nghiệp này có thể bao giờ đó dự địnhký một hợp đồng với những khiếm khuyết được biếttrên cơ sở nó đang là một “bước theo đúng hướng”:nó có thể là nền tảng cho việc làm biến dạng các vụkiện. Tương tự, việc áp dụng một hiệp định nhiềukhiếm khuyết có thể tác động tiêu cực tới cuộc sốngcủa 500 triệu người dân châu Âu có thể không gì hơnlà thiếu tinh thần trách nhiệm.

Đưa ra tầm quan trọngsống còn của việc phải làm cho đúng, giải pháp duynhất là từ chối thẳng thừng phiên bản hiện hành, vàthương thảo lại nó sao cho các vấn đề cơ bản của nócó thể được giải quyết dù một qui trình tham gia thựcsự có liên quan tới tất cả các bên tham gia đóng góp.Một phần quan trọng của tái thương thảo phải là táchbiệt 2 khía cạnh hoàn toàn dễ thấy: các hàng hóa giảvà vi phạm bản quyền trực tuyến. Nhiều khó khăn vớiACTA đã nổi lên từ ý định ép 2 thế giới hoàn toànkhác nhau vào một khung pháp lý duy nhất khi các qui địnhchi phối chúng hoàn toàn khác nhau.

Nếu các vấn đề màACTA đề cập tới là quan trọng thì chúng ta phải đi vớimột giải pháp thực tế, không phải một số “bướctheo đúng hướng” không làm việc được. ACTA hiện hànhkhông phải là một giải pháp. Vì nó không thể điềuchỉnh được bây giờ, nó phải được từ chối sao chothứ gì đó tốt hơn có thể được đặt vào vị trícủa nó.

Anotherview accepts that ACTA won't actually make much difference on theground in terms of combating counterfeits in Europe, but believesthat ratifying ACTA would be a "step in the right direction"towards an anti-counterfeiting treaty that is effective. The troublewith this approach is that not only are there minimal benefits insigning up to ACTA, there are some very real disadvantages.

Theseinclude criminalising trivial copyright infringements online (Article23), the loss of privacy and imposition of extra-judicial punishmentsthanks to unregulated "cooperation" between ISPs and mediacompanies (Article 27), and the threat to medicine provision indeveloping countries (see Médecins Sans Frontières' report "BlankCheque for Abuse: ACTA & its Impact on Access to Medicines"-http://www.msfaccess.org/content/acta-and-its-impact-access-medicines.)

Thatmakes the price for this "step in the right direction"extremely high. No business would ever contemplate signing a contractwith known flaws on the basis of it being a "step in the rightdirection": it would be grounds for crippling lawsuits.Similarly, adopting a flawed treaty that could impact negatively thelives of 500 million Europeans would be nothing short ofirresponsible.

Giventhe crucial importance of getting this right, the only solution is toreject definitively the current version, and to re-negotiate it sothat its fundamental problems can be addressed though an trulyinclusive process involving all stakeholders. An important part ofthat re-negotiation must be the separation of two quite distinctaspects: counterfeit goods and online copyright infringement. Many ofthe difficulties with ACTA have arisen f-rom the attempt to force twoquite different worlds into a single legal framework when the rulesgoverning them are quite different.

Ifthe problems that ACTA addresses are important then we must come upwith a real solution, not some unworkable "step in the rightdirection". The current ACTA is not that solution. Since itcannot be amended now, it must be rejected so that something bettercan be put in its place.

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập4
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm3
  • Hôm nay1,318
  • Tháng hiện tại73,186
  • Tổng lượt truy cập17,135,506
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây