Nguồn mở của chính phủ: Bi đát nếu không có thiện chí chính trị

Thứ bảy - 13/06/2009 07:31
GovernmentOpen Source: Doomed Without Political Will

02-06-2009

Cácphòng công nghệ thông tin không thể có được nguồn mởđược cài đặt mà không có sự ủng hộ về chính trị,theo một chuyên gia cao cấp trong cuộc chuyển đổi sangnguồn mở mang tính biểu tượng của thành phố Munich.

GovernmentIT departments can't get open source intalled without politicalbacking, according to a senior figure in the iconic Munich opensource migration

Theo:http://www.eweekeurope.co.uk/news/government-open-source--doomed-without-political-will-1033

Bài được đưa lênInternet ngày: 02/06/2009

Lờingười dịch: Bạn phải nhớ: “Nếu bạn đang nghĩ vềviệc chuyển đổi sang phần mềm tự do thì bạn phảinhận thức được về việc vận động hành lang. Đó làmột trong những chiến thuật mà nó là phổ biến ngàynay – rằng các công ty lớn chi nhiều tiền cho vận độnghành lang đối với bạn hoặc chống lại bạn”.

Sẽ là không đủ chocác phòng công nghệ thông tin để xác định tiết kiệmgiá thành và những ưu thế kỹ thuật của nguồn mở,theo một lãnh đạo cao cấp từ dự án chuyển đổi sangLinux nổi tiếng nhất châu Âu. Cũng sẽ phải có thiệnchí về chính trị để vượt qua được những chiếnthuật của các nhà cung cấp sở hữu độc quyền.

Việc bình luận vềnhững cuộc cãi vã pháp lý hiện nay tại Thuỵ Sĩ, vàcác quốc gia khác nơi mà vận động hành lang của cácnhà cung cấp sở hữu độc quyền đã làm một cách cóhiệu quả cho Microsoft và các phần mềm sở hữu độcquyền khác thành lựa chọn duy nhất cho các dự án côngnghệ thông tin của chính phủ, Florian Schiessl, phó giámđốc của dự án LiMux (Linx in Munich) của Munich, nói phảicó thiện chí về chính trị để thúc đẩy thông qua sựthay đổi.

“Các chính trị giađã quyết định phải có sự độc lập – chúng ta cósự ủng hộ về chính trị. Nếu không có sự ủng hộvề chính trị – tôi biết từ nhiều, nhiều dự án tạicác địa phương và tại chính phủ liên bang và vân vân– sau rồi bạn sẽ có một vấn đề thực tế”, ôngnói.

Schiessl đã nói tạimột sự kiện nguồn mở tại thủ đô Budapest củaHungary, được tài trợ bởi cơ quan Giám sát và Kho Nguồnmở (OSOR) châu Âu, Red Hat và tư vấn nguồn mở ULX.Hungary hiện đang cố gắng đưa phần mềm nguồn mở vàotrong các cuộc đấu thầu công nghệ thông tin của chínhphủ mà phần lớn bị áp đảo bởi Microsoft và các nhàcung cấp sở hữu độc quyền khác.

Tháng trước nhà cungcấp Linux là Red Hat và 17 nhà cung cấp khác, đã phản đốimột hợp đồng của chính phủ Thuỵ Sĩ trao cho Microsoftmà không có bất kỳ cuộc đấu thầu công khai nào. Độngthái này thể hiện một sự độc quyền rộng lớn củaMicrosoft mà các chính phủ châu Âu chấp nhận, bất chấpsự khoa môi múa mép của họ về phục vụ cho nguồn mở,theo các nhà bình luận.

Itis not enough for IT departments to identify cost savings andtechnical advantages of open source, according to a senior managerf-rom Europe's most high-profile Linux migration. There must also bethe political will to overcome the tactics of proprietary vendors.

Commentingon the current legalwrangles in Switzerland, and other countries whe-re lobbying byproprietary vendors has effectively made Microsoft and otherproprietary software the only choice for government IT projects,Florian Schiessl, deputy manager of the Munich LiMux project, saidthere has to be political will to push through change.

"Ourpoliticians decided to have independence - we have the politicalbacking. If there is no political backing - I know f-rom many, manyprojects in the principalities and in the federal government and soon - then you have a real problem," he said.

Schiesslwas speaking at an open source event in the Hungarian capitalBudapest, sponsored by the European Open Source Observatory andRepository, Red Hat and open source consultancy ULX. Hungary iscurrently  trying to allow open source software in government ITtenders which are largely dominated by Microsoft and otherproprietary vendors.

Lastmonth Linux vendor Red Hat, and 17 other vendors, protesteda Swiss government contract given to Microsoft without any publicbidding. The move exposes a wider Microsoft monopoly thatEuropean governments accept, despite their lip service for opensource, according to commentators.

“Trên khắp châu Âudạng việc này đang xảy ra, và tại Anh hầu hết tất cảcác cuộc đấu thầu của khu vực nhà nước mà chúng tathấy thực sự *chỉ định* các sản phẩm củaMicrosoft”, Mark Taylor của nhóm các công ty nguồn mở tạiAnh, nói. “Ngay cả những người mà họ không muốn cũngsẽ thường khăng khăng rằng đấu thầu về công nghệtrói vào với các sản phẩm đặc thù của Microsoft. Tôikhông thể tưởng tượng bất kỳ lĩnh vực nào khác vềmua sắm chính phủ nơi mà thực tế này có thể đượccho phép”.

Schiessl đã có mộttại hội nghị của chính phủ Hungary để thảo luận vềquyết định nổi bất của Munich chuyển đổi các máytính để bàn và các ứng dụng văn phòng của mình khỏiMicrosoft sang nguồn mở. Dự án này đã và đang tiếntriển từ năm 2003 – và cùng với quyết định củaMassachusetts ủng hộ định dạng tài liệu mở – đượccoi như là dự án biểu tượng của nhiều người trongcộng đồng nguồn mở.

Tuy nhiên bản chấttự nhiên của sự nổi tiếng của dự án Munich – mà nósẽ xem xét khoảng 14,000 máy tính để bàn được chuyểnđổi sang Linux và OpenOffice – có nghĩa rằng điều nàycũng lôi cuốn từ những địch thủ của nguồn mở vàcác nhà cung cấp sở hữu độc quyền bao gồm cả việcthăm viếng các cơ quan hành chính từ 2 nhà lãnh đạohàng đầu của Microsoft. “Cả 2 người bọn họ đã thămviếng Munich. Steve Ballmer năm 2003 và Bill Gates năm 2004”,Schiessl nói.

Tưvấn của Schiessl cho các chuyên gia công nghệ thông tinchính phủ trong khán thính phòng là không đủ chỉ đểxem xét những cân nhắc về kỹ thuật và tài chính củaviệc chuyển đổi sang nguồn mở mà còn phải xem xét tớiảnh hưởng về chính trị – đặc biệt đối với hiệuứng vận động hành lang.

“Nếubạn đang nghĩ về việc chuyển đổi sang phần mềm tựdo thì bạn phải nhận thức được về việc vận độnghành lang. Đó là một trong những chiến thuật mà nó làphổ biến ngày nay – rằng các công ty lớn chi nhiềutiền cho vận động hành lang đối với bạn hoặc chốnglại bạn”, Schiessl nói.

"Allover Europe this kind of thing is happening, and in the UK almost allpublic sector tenders that we see actually *specify* Microsoftproducts," said Mark Taylor of the UK based Open SourceConsortium. "Even those that don't will normally insist that thetendered for technology ties in with specific Microsoft products. Icannot imagine any other area of Government procurement whe-re thispractice would be allowed."

Schiesslwas on hand at the Hungarian government conference to discussMunich's high profile decision to migrate its desktops and officeproductivity apps f-rom Microsoft to open source al-ternatives. Theproject has been progressing since 2003 - and along withMassachusetts' decision to back the ODF open document format - isseen as an iconic project by many in the open source community.

Howeverthe high-profile nature of the Munich project - which will see around14000 desktops migrated to Linux and Open Office - has meant thatit's also attracted attention f-rom opponents of open source andproprietary vendors including visits to the authority f-rom the toptwo Microsoft executives. "Both of them have visited Munich.Steve Ballmer in 2003 and Bill Gates in 2004," saidSchiessl.
Schiessl's advice for the government IT professionals inthe audience was that it is not enough to only consider the technicaland financial considerations of moving to open source but also toconsider the political impact - especially the effect of lobbying.

"Ifyou are thinking of switching to free software then you have to beaware of lobbying. That is one of the tactics that is normal today -that big companies spend much money on lobbying you or anti-lobbyingyou," said Schiessl.

Vì sự chuyển đổicủa Munich đã được công bố đầu tiên, đã có nhữnglời đồn thổi và báo cáo trên web về tiến triển củanó bao gồm cả những câu chuyện rằng dự án này đã bịđình hoãn và thậm chí còn bị đảo ngược lại,Schiessl nói.

“Đã có nhiều lờiđồn thổi về những gì đã không đi đúng tại Munich.Tôi không biết ở đâu ra những lời đồn thổi đó màtôi thường được hỏi”, Oh, tôi đã nghe rằng Munichđang quay ngược lại với các giải pháp của Microsoft vìcác anh đang thất bại với dự án của các anh”. Tôikhông biết ai lan truyền điều này nhưng đó là phản vậnđộng hành lang”, ông nói.

Đưara những điều kiện kinh tế khó khăn mà hầu hết châuÂu đang đối mặt hiện nay, Schiessl đã gợi ý việc nhấnmạnh rằng các lựa chọn nguồn mở có thể gây ra trongviệc chi tiêu cho công nghệ thông tin của chính phủ làhướng tới kinh tế bản địa, hơn là bỏ tiền để cảithiện “giá trị các nhà đầu tư cổ phiếu” của cácnhà cung cấp công nghệ thông tin nước ngoài.

“Bạnphải vạch rõ những lý lẽ của bạn và nói cho cácchính trị gia của bạn rằng đây là một thứ tốt lànhđể tăng cường cho nền kinh tế bản địa. Nếu họkhông muốn nghe điều này – nếu họ chỉ muốn nghe giáthành ngắn hạn thì tôi nghĩ không có cơ hội làm gìcả”, ông nói.

Sincethe Munich migration was first announced, there have been rumours andreports on the web about its progress including stories that theproject had stalled and had even been reversed, said Schiessl.

"Therewere a lot of rumours about what didn't go right in Munich. I don'tknow whe-re the rumours came f-rom but I am very often asked,"Oh,I have heard that Munich is going back to Microsoft solutions becauseyou are failing your project." I don't know who spread this butthat is anti-lobbying," he said.

Giventhe tough economic conditions that most of Europe is facing at themoment, Schiessl suggested emphasising that open source options mightresult in government IT spending being directed to the local economy,rather than being spent on improving the "share holder value"of foreign IT vendors.

"Youhave to define your arguments and tell your politicians that it's agood thing to strengthen the local economy. If they don't want tohear this - if they only want to hear the short term costs then Ithink there is no chance to do something," he said.

Dịch tài liệu: LêTrung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập7
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm6
  • Hôm nay2,258
  • Tháng hiện tại55,996
  • Tổng lượt truy cập17,118,316
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây