13 nguyên nhân vì sao Linux phải được chạy trên máy tính để bàn (Phần 2 và hết)

Thứ sáu - 02/11/2007 07:55
13 reasons why Linux should be on your desktop

Theo: http://www.desktoplinux.com/articles/AT5836989728.html

Bài được đưa lên Internet ngày: 16/10/2007

Spoilt for choice

Quyền lợi đối với sự lựa chọn

Về các phát tán được thiết kế cho người sử dụng chưa đạt được trình độ có thể gõ các dòng lệnh, SimplyMepis đã gây ấn tượng cho tôi hơn cả. Nó lẻn vào tôi cùng với thời gian, dù nó không phô trương như Mandriva hoặc nhanh như LinuxMint hoặc được bọc tốt như Novell SLED. Việc cài đặt là nhanh và thực hiện tốt, việc phân vùng là rõ ràng như ban ngày, và việc nhận biết phần cứng là tự động. Các ứng dụng là bộ sưu tầm được đánh giá tốt, và mọi thứ khác nữa là những gì mà bạn mong muốn tìm kiếm.

Cài đặt đầu tiên mà tôi đã thực hiện là SimplyMepis 6.5 RC4, vài tuần trước khi phiên bản cuối cùng được tung ra. Sau khi tải về và nghi thức đúc đĩa CD được thực hiện xong, tôi có phiên bản mới nhất 6.5 và chạy trong nửa giờ đồng hồ với các dữ liệu của tôi được lưu trữ trong phân vùng Home riêng biệt của chúng. Tôi biết rằng bạn có thể thiết lập Windows XP theo cách này, nhưng Linux làm việc này dễ dàng như ăn bánh.

Of the distros designed for users who're not up to command line acrobatics, SimplyMepis impressed me the most. It crept up on me over time, since it's not as showy as Mandriva or as fast as LinuxMint or as well-upholstered as Novell's SLED. The install is swift and well-done, the partitioning as clear as a spring day, and hardware recognition automatic. The apps are a well-judged collection, and everything else is whe-re you'd expect to find it.

The first install I did was SimplyMepis 6.5 RC4, a few weeks before the final version was released. After the download and CD burning ritual were done, I had the 6.5 final release up and running in half an hour with my data preserved in their separate Home partition. I know that you can set up Windows XP that way, but Linux makes it easy as pie.

Hardware

Phần cứng

Mọi thứ làm việc bên ngoài chiếc máy ở đây. Đối với những người mới tiếp xúc với Linux, nó giống như một dòng trong bài thơ “Có thể con đường sẽ mọc ra để đón bạn...”

Mepis tự nhận kết nối ADSL, và có màn hình rộng trên máy Dell Inspiron của tôi thiết lập ngay lập tức – những gì Ubuntu chỉ làm sau nhiều yêu cầu. 3D làm việc nhanh ngay cả trên máy cũ Intel 945 tất cả trong một card đồ hoạ. Nhóm người ở Mepis đã cố gắng làm để chương trình Beryl buồn tẻ tự nó hành xử (nó quản lý các thứ 3D), và Emerald cung cấp vẻ hào nhoáng bổ sung cho những ai muốn trang trí thêm so với những gì KDE chào mời. Bạn có muốn một phi thuyền bằng thuỷ tinh không? Bao nhiêu và thường xuyên như thế nào?

Máy HP 3110 tất cả trong một máy in của tôi đã sẵn sàng làm việc trong vài phút. Vài cái nhắp chuột và trình hỗ trợ của Mepis tham gia cài đặt hộp công cụ HPLIP, mà nó sẽ chăm sóc việc in ấn, quét và fax. Các thư viện CD và nghe nhìn chơi được ngay mà không cần phải đuổi theo các codecs cần có. Và khi bạn trượt một CD hoặc một ổ đĩa USB flash vào máy tính cá nhân của mình, Mepis sẽ “mounts” chúng một cách tự động như Windows vẫn làm.

Everything works out of the box here. For those new to Linux, it's like the line in that poem, "May the road rise to meet you ..."

Mepis picked up the ADSL connection by itself, and got the widescreen on my Dell Inspiron set right -- something Ubuntu only did after a lot of pleading. 3D worked fast even on the old Intel 945 all-in-one graphics card. The folks at Mepis have managed to make the moody Beryl behave herself (she handles the 3D stuff), and Emerald provides extra gloss for those who want more make-up than KDE offers. You want aeroglass? How much and how often?

My HP 3110 all-in-one printer was ready to work in minutes. A couple of mouse clicks and the Mepis assistant raced off to install the HPLIP toolbox, which takes care of printing, scanning and faxing. CDs and video clips played right out of the box, with no need to chase after the right codecs. And when you slip a CD or a USB flash drive into your PC, Mepis "mounts" them automatically just as Windows does.

Software

Phần mềm

Trình quản lý gói, Synaptic, làm cho việc bổ sung nhiều hơn các ứng dụng như gió nhẹ vậy. Chỉ cần chọn các ô và Mepis tìm tới và cài đặt những gì bạn vừa chọn, cùng với bất kỳ phần mềm phụ thuộc nào cần thiết. Việc cập nhật còn dễ dàng hơn thế: hộp Synaptic nhỏ màu vàng trên thanh công cụ sẽ cỉ ra một mũi tên xanh lá cây khi cập nhật được sẵn sàng. Tất cả những gì bạn cần làm là đánh dấu chúng và nháy “Apply”.

Cũng làm như vậy đối với việc cài đặt các ứng dụng bổ sung.

Qui trình này là dễ dàng và nhanh hơn nhiều so với Novell SLED 10 và Mandriva, và lựa chọn của các ứng dụng “chính thống” là tuyệt vời hơn các khi Mepis dựa trên Ubuntu và phải truy cập tới các kho chứa khổng lồ của nó (kho chứa các mã nguồn và phần mềm). Không cần phải săn tìm loanh quanh các kho khác nữa, mà một vài phát tán biến thành cuộc săn tìm khó khăn mà đó là làm cho Linux mạnh mẽ nhất.

Vì Mepis là sự vận chuyển có chất lượng được trang bị với sự thuận tiện nhất được tạo ra. Bổ sung vào với các tiện ích của KDE như Konqueror, Ksnapshot, và KD3 Burner, có cả OpenOffice, Firefox và Thunderbird; Guarddog và Clam-AV; Hãy giữ cho việc sao lưu; Gimp và Scribus và Xara Xtreme; Amarok và Mplayer; Java, Skype và Gaim; hỗ trợ của Bittorrent và Bluetooth; và showFoto và digiKam (một trình tổ chức ảnh tuyệt vời). Tôi không biết làm thế nào chúng vừa với tất cả các các ứng dụng này chỉ trên một đĩa CD!

Hầu hết các phát tán Linux được lắp ráp từ vài bể chứa các nguyên liệu thô, và những khác biệt hoặc như thứ nước thơm hoặc có thể tìm thấy trong lựa chọn các chương trình. Một vài phần mềm đi cùng với Mepis không phải là bản mới nhất nhưng nó sẽ là phiên bản ổn định nhất. Điều đó sẽ không đòi hỏi những người chuyên nghiệp phải chết vì sự cầu kỳ của những sáng tạo mới nhất trong cái bếp Linux, nhưng Mepis không phải để cho những kẻ tìm kiếm phải rùng mình. Mepis được làm cho những người thợ, và mọi thứ ở đây làm việc giống như các bánh xe trong một máy đồng hồ đánh nhịp của Thuỵ Sĩ. (Nếu bạn muốn họ nhiều hơn về khía cạnh tìm kiếm sâu của Linux, hãy chọn “Liệu máy tính để bàn Linux có thực sự sẵn sàng cho những người sử dụng đơn thuần?”).

The package manager, Synaptic, makes adding more apps a breeze. Just tick the boxes and Mepis fetches and installs what you've chosen, along with any dependent software needed. Up-dates are even easier: the little yellow Synaptic box in the taskbar shows a green arrow when up-dates are available. All you have to do is mark them and click "Apply."

The same applies to installing additional applications.

The process is a lot easier and faster than with Novell's SLED 10 and Mandriva, and the choice of "official" apps is greater since Mepis is based on Ubuntu and has access to its vast repositories (sources of software). There's no need to hunt around for more repositories, which some distros turn into an obstacle race that is best left to Linux athletes.

Since Mepis is a quality conveyance equipped with most creature comforts, there's little else to hanker for. In addition to KDE utilities like Konqueror, KSnapshot, and KD3 Burner, there's OpenOffice, Firefox, and Thunderbird; Guarddog and Klam-AV; Keep for backup; Gimp and Scribus and Xara Xtreme; Amarok and Mplayer; Java, Skype and Gaim; bittorrent and Bluetooth support; and showFoto and digiKam (a great photo organizer). I don't know how they fit all of these apps on a single CD!

Most Linux distros are assembled f-rom the same pool of raw materials, and the differences are either cosmetic or found in the choice of programs. Some of the software that comes with Mepis is not the latest but it will be the most stable version. That won't appeal to the geeks dying to savor the latest creations f-rom the Linux kitchen, but Mepis isn't for thrill-seekers. Mepis is made for workers, and everything here works like the gearwheels in a Swiss chronometer. (If you want to learn more about the thrill-seeking side of Linux, check out "Is Linux Desktop really ready for Simple Users?")

Once the gloss wears off, it's about applications

Một khi vứt bỏ đi cái vỏ hào nhoáng, chỉ còn là các ứng dụng

Con đường từ Windows tới Linux hiện nay hầu hết là được bịt kín, chỉ với một ít các bản vá thô còn lại. Bạn có thể thấy sự phân vùng của Windows trong Home> Storage Media, mở các tệp của Windows, và ngay cả ghi ngược lại tới chúng. Tiếng thuỷ tinh gây choáng khi Mepis không thể mở được thứ gì đó là một sự thay đổi từ dấu hiệu của chữ thập đỏ đần độn mà Windows ném vào bạn. Các anh chàng công tử bột Linux này có khiếu hài hước: khi D3b hoàn tất việc đúc một đĩa CD, nó nổ tung trong một tiếng thuỷ tinh mà làm cho bạn tìm toán kỵ binh đi qua một quả đồi vậy. Đối với hầu hết những người sử dụng, OpenOffice là đủ tương thích với Word, Excel và Powerpoint. Bộ phông chữ trong Writer là cộng cụ tốt nhưng có thể được làm cho hào phóng hơn bởi việc cài đặt thêm các phông chữ gốc của Windows với Synaptic. Hơn nữa, các phông chữ là một con voi trong căn phòng của Linux, phải thừa nhận là như vậy. Cần nhiều công việc hơn để làm ở đây. Tính tương thích dừng lại với việc xuất bản của màn hình (Desktop Publishing), khi Scribus không thể mở các tệp của Publisher. Khác hơn nữa, Scribus sẽ làm hầu hết các thứ mà Publisher làm, còn Evolution thì còn hơn cả một đối thủ ngang tài với Outlook, và Firefox làm cho Internet Explorer 7 trở nên nhạt nhẽo. ShowFoto trơn mượt như bất kỳ trình soạn thảo ảnh nào mà tôi đã sử dụng trên XP, digikam là một trình tổ chức ảnh tuyệt vời, và các ứng dụng đa phương tiện của Linux không thiếu thứ gì.

Nếu bạn thích Opera hơn là Firefox, hoặc XnView để làm việc với các ảnh, bạn chỉ cần chọn ô trong Synaptic và nó sẽ cung cấp. Các ứng dụng đặc chủng hơn như Inkscape hoặc Blender chỉ là chuyện nhỏ với vài cái nhắp của Synaptic. Gimp được cài đặt sẵn; nó có uy tín đối với việc khó sử dụng nhưng ai có thể tranh cãi rằng Adobe Photoshop thì không như vậy?

Hiện nay Google chào Picasa và Desktop Search (trình tìm kiếm cho máy tính để bàn) cho Linux, vì thể có đủ ở đây để giữ cho hầu hết những người sử dụng máy tính cá nhân được hạnh phúc. Có WINE cho những ai không thể làm việc mà không có các chương trình yêu thích của họ trên Windows (đó là làm cách nào để Google tạo ra Picasa làm việc được trên Linux). Đối với những ai không thể sống thiếu các trò chơi của Windows, Cedega làm cho họ có thể chơi đối với một phí tổn hiện đại nhất (hiếm có ngoại trừ trong lĩnh vực này).

Có 15,000 ứng dụng chạy trên Linux. Việc chúng thường là tự do không có nghĩa là chúng không đạt được tới sự chọn lựa nào, nhưng, giống như hàng ngàn ứng dụng sẵn có đối với Windows, chất lượng cũng rất khác nhau.

The road f-rom Windows to Linux is now mostly sealed, with only a few rough patches left. You can see your Windows partition in Home > Storage Media, open Windows files, and even write back to them. The sound of glass shattering when Mepis can't open something is a change f-rom the dull red cross signs Windows throws at you. These Linux dudes have a sense of humor: when K3b finishes burning a CD, it bursts into a bugle sound that makes you look for the cavalry coming over the hill.
For most users, OpenOffice is compatible enough with Word, Excel, and Powerpoint. The font set in the Writer is pretty mean but can be made more generous by installing MS core fonts with Synaptic. Still, fonts are the elephant in the Linux room, admittedly. More work needs to be done here.
Compatibility stops with Desktop Publishing, since Scribus can't open Publisher files. Other than that, Scribus will do most of the things Publisher does, Evolution is more than a match for Outlook, and Firefox makes Internet Explorer 7 look stale. ShowFoto is as slick as any photo editor I've used on XP, digikam is a great photo organizer, and the Linux multi-media apps lack nothing.

If you prefer Opera to Firefox, or XnView for working with photos, you just tick the box in Synaptic and it will provide. More specialized apps like Inkscape or Blender are just a few Synaptic clicks away. The Gimp is already installed; it has a reputation for being hard to use but who'd argue that Adobe Photoshop isn't?

Google now offers Picasa and Desktop Search for Linux, so there's enough here to keep most PC users happy. There's WINE for those who can't do without their favorite Windows programs (that's how Google made Picasa work on Linux). For those who can't live without their Windows games, Cedega makes them playable for a modest cost (a rare exception in this realm).

There are 15,000 apps that run on Linux. That they're generally free doesn't mean they're not up-to-scratch, but, like the thousands of apps available for Windows, the quality varies.

Summary

Tóm lược

SimplyMepis làm cho nó dễ dàng du lịch qua được địa hình không quan thuộc này. Mepis không làm bất kỳ thứ riêng lẻ nào tốt hơn các phát tán Linux khác được thiết kế cho những người sừ dụng thông thường, nó cũng không thiếu bất kỳ thứ gì so với chúng.

Những gì đã thuyết phục được tôi về Mepis là toàn bộ kinh nghiệm thực tế, từ cách trong suốt mà mọi thứ khớp cùng với nhau tới sự lựa chọn tinh khôn các ứng dụng và hàng tá các tiện ích hợp mốt, được hỗ trợ bởi tốc độ thực thi chắc chắn mạnh mẽ. Đó là dạng thực thi mà có thể dễ dàng chiến thắng nhiều người sử dụng máy tính cá nhân hơn đối với Linux, nếu họ biết về nó.

Trong thời gian mà Service pack 1 của Vista được tung ra vào cuối năm nay, phiên bản 7 của SimplyMepis sẽ sẵn sàng. Tôi biết rằng hệ điều hành mới này sẽ chiếm thời gian cài đặt lâu bằng việc cài đặt tập hợp các lỗi được sửa và được cung cấp bởi Microsoft để làm cho Vista hành xử. Điều đó tốt, và nó đơn giản.

SimplyMepis makes it easy to travel through this unfamiliar terrain. Mepis doesn't do any single thing better than the other Linux distros designed for simple users, yet it doesn't lack anything in comparison, either.

What won me over to Mepis was the whole experience, f-rom the seamless way everything fits together to the astute se-lection of apps and dozens of nifty utilities, supported by rock solid performance. It's the kind of performance that would easily win more PC users over to Linux, if only they knew.

By the time Vista's Service pack 1 is released late this year, version 7 of SimplyMepis will be ready. I know that the new operating system will take about as long to install as the set of fixes supplied by Microsoft to make Vista behave. It's that good, and it's that simple.

Về tác giả: Kim Brebach là một tư vấn của Technoledge, một nhóm các chuyên gia marketng về công nghệ có trụ sở ở Sydney, Úc, mà nhóm này tập trung vào công nghệ thông tin, công nghệ sinh học và marketing về chăm sóc y tế. Các bài viết của Kim về công nghệ và marketing có thể tìm thấy tại địa chỉ http://www.technoledge.com.au/resources.htm.

About the author: Kim Brebach is a consultant with Technoledge, a specialist technology marketing group based in Sydney, Australia, which focuses on IT, biotechnology and healthcare marketing. Kim's articles on technology and marketing can be found here.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

Công ty Cổ phần phần mềm – Thương mại điện tử Nhất Vinh

ltnghia@yahoo.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập26
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm23
  • Hôm nay9,423
  • Tháng hiện tại234,800
  • Tổng lượt truy cập16,669,945
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây