Bruce Perens: Phân tích vụ kiện TomTom của Microsoft

Thứ ba - 10/03/2009 06:38
Bruce Perens: Analyzing Microsoft's TomTom Lawsuit

March 1, 2009

By Bruce Perens

Theo: http://itmanagement.earthweb.com/osrc/article.php/12068_3807801_1/Bruce-Peren...

Bài được đưa lên Internet ngày: 01/03/2009

Về tác giả: Bruce Perens là người tạo ra định nghĩa về nguồn mở, bản tuyên ngôn về nguồn mở và các tiêu chí cho việc cấp phép cho phần mềm nguồn mở. Perens đã đại diện cho nguồn mở tại Hội nghị thượng đỉnh thế giới của Liên hiệp quốc về xã hội thông tin theo yêu cầu của Chương trình phát triển của Liên hiệp quốc.

Microsoft đã đưa ra vụ kiện chống lại nhà sản xuất hệ thống dẫn đường cho ô tô Tom Tom. Các sản phẩm bị hỏi có kết hợp Linux, và ít nhất một trong 7 bằng sáng chế có liên quan tới một triển khai của nhân Linux hơn là phần mềm của bản thân TomTom. Liệu đây có là loạt đạn trực tiếp đầu tiên của Microsoft chống lại Linux hay không?

Có những nét đặc trưng tương phản nổi bật khác của vụ kiện này: các công nghệ bị khiếu nại trong 8 bằng sáng chế có liên quan là quá cũ và rõ ràng là công bằng mà nói chúng có một yếu tố “Duh!” cao. Có một góc chống độc quyền đối với vụ kiện này mà có thể vả vào mặt Microsoft. Và có khả năng lớn là một vài hoặc tất cả những bằng sáng chế có liên quan là vô căn cứ, nhờ vào những quyết định gần đây của toà án.

Liệu đây có là một vụ kiện nghiêm trọng hay không, hay chỉ là một nỗ lực để khuấy lên sự sợ hãi, không chắc chắn và nghi ngờ (FUD) về Linux tại một thời điểm mang tính sống còn, khi chính phủ và giới công nghiệp đang nắm lấy nguồn mở theo một cách lớn? TomTom có túi tiền lép, xét tương đối so với Microsoft, cái túi mà đã bị bòn rút bởi các vụ kiện khác. Liệu TomTom có phải dàn xếp và cấp phép bất kể tính đúng đắn của những khiếu nại về bằng sáng chế của Microsoft hay không, hay hơn là bỏ 10 hoặc 20 triệu USD để bảo vệ chính họ?

Hãy nhìn kỹ xem những gì đang xảy ra.

Microsoft has brought a lawsuit against car navigation system manufacturer TomTom. The products in question incorporate Linux, and at least one of the seven patents involved concerns a Linux kernel implementation rather than TomTom's own software. Is this Microsoft's first direct salvo against Linux?

There are other striking features of this suit: the technologies claimed in the 8 patents involved are so old and obvious that it's fair to say they have a high "Duh!" factor. There's an anti-trust angle to this suit that could blow up in Microsoft's face. And there's a high probability that some or all of the patents involved are invalid, due to recent court decisions.

Is this a serious suit, or an effort to stir up fear, uncertainty, and doubt about Linux at a critical time, when government and industry is taking up Open Source in a big way? TomTom has shallow pockets, relative to Microsoft, pockets that have already been drained by other lawsuits. Will TomTom have to settle and license regardless of the validity of Microsoft's patent claims, rather than d-rop $10 or $20 million in defending themselves?

Let's take a close look at what's happening.

The Lawsuit and Patents

Vụ kiện và các bằng sáng chế

Khiếu nại của Microsoft nhắc tới 8 bằng sáng chế:

5,579,517 Khoảng trống tên chung cho tên tệp dài và ngắn.

5,758,352 Khoảng trống tên chung cho tên tệp dài và ngắn (một lần nữa).

6,175,789 Hệ thống máy tính cho phương tiện giao thông với kiến trúc nền tảng mở.

6,202,008 Hệ thống máy tính cho phương tiện giao thông với kết nối internet không giây

6,256,642 Phương pháp và hệ thống cho quản lý hệ thống tệp sử dụng một bộ nhớ flash có thể xoá được, lập trình được, chỉ đọc.

6,704,032 Các phương pháp và sắp đặt cho việc tương tác với các đối tượng có thể kiểm soát được trong một môi trường giao diện người sử dụng có sử dụng một loạt các cơ chế đầu vào.

7,054,745 Phương pháp và hệ thống cho việc tạo ra hướng lái.

7,117,286 Thiết bị được tích hợp vào máy tính mang xách được.

Bạn có thể muốn xem việc lưu trữ những bằng sáng chế này và tự đưa ra ý kiến của bạn. Dù ngôn ngữ của chúng có thể tối tăm, thì nó cũng không làm mờ được thực tế là không có nhiều thứ ở đó.

Microsoft's complaint mentions 8 patents:

5,579,517 Common name space for long and short filenames.

5,758,352 Common name space for long and short filenames (again).

6,175,789 Vehicle computer system with open platform architecture.

6,202,008 Vehicle computer system with wireless internet connectivity

6,256,642 Method and system for file system management using a flash-erasable, programmable, read-only memory.

6,704,032 Methods and arrangements for interacting with controllable objects within a graphical user interface environment using various input mechanisms.

7,054,745 Method and system for generating driving directions.

7,117,286 Portable computing device-integrated appliance.

You might like to look at these patent filings and form your own opinion. Although their language can be opaque, it doesn't obscure the fact that there isn't much there.

A Monopoly on FAT

Độc quyền về FAT

Hai bằng sáng chế đầu có liên quan tới hệ thống tệp FAT, mà là cách mà Microsoft lưu giữ các tệp trên đĩa. Bạn có thể nhớ tên tệp với 8 ký tự và 3 ký tự cho phần mở rộng, tất cả là các chữ hoa, nếu bạn nhớ các băng 8 rãnh và các bộ đồ chơi.

Với Windows 95, Microsoft đã triển khai các tên tệp dài mà được hiểu là sự khác biệt giữa các ký tự hoa và thường, và đó là chủ đề của 2 bằng sáng chế này. Cái sự “đổi mới sáng tạo” mà Microsoft khiếu kiện là sử dụng một bảng tham chiếu tới các tên tệp dài tới các tên tệp ngắn, vì thế phần mềm đã được viết để sử dụng những cái tên ngắn có thể vấn làm việc, dạng thế. Chỉ buồn cười các tên 8 ký tự bị làm lệch đi. Giống như thế này:

Tên dài

Tên ngắn

ALongFilename.txt

ALONG%#.TXT


The first two patents are related to the FAT filesystem, which is the way that Microsoft stores files on disk. You might remember its eight-c-haracter file-names and three-c-haracter extensions, all capital letters, if you remember eight-track tapes and leisure suits.

For Windows 95, Microsoft implemented longer filenames that understood the difference between capital and lower-case letters, and that's the topic of these two patents. The "innovation" Microsoft claims is the use of a table to reference the long file names to the short ones, so that software that was written to use short names would still work, sort of. It just got funny mangled 8-c-haracter names. Like this:

Long Name

Short Name

ALongFilename.txt

ALONG%#.TXT

Microsoft's Amazing Patented File Name Table Innovation.

Sáng tạo đổi mới về bảng tên tệp được làm thành bằng sáng chế gây ngạc nhiên của Microsoft

Bây giờ, vì sao bất kỳ ai cũng muốn trả tiền cho Microsoft vì cái quyền sử dụng cái công nghệ tù mù này nhỉ? Sau tất cả, đã có những hệ thống tệp tốt hơn trước cả MS-DOS, và còn tốt hơn nhiều những thứ ngày nay. Đây không phải vì công nghệ, mà vì sự áp đảo của Microsoft về kinh doanh máy tính. FAT đã là hệ thống tệp được cung cấp bởi các hệ thống của Microsoft, và vì thế nó đã có trên gần như tất cả các đĩa mềm. Apple đã triển khai FAT để tương thích được với Microsoft. Sau đó, tất cả các đầu USB và card SD đã phải sử dụng nó nếu chúng muốn làm việc tương thích với Microsoft. Vì thế, hầu hết các ổ di động đã được định dạng trước với FAT. Những thứ khác đã triển khai FAT để tương thích với Microsoft, và nó trở thành “chuẩn” de facto cho các phương tiện di động tháo lắp được. Mà một tiêu chuẩn với các bằng sáng chế nhúng, vì nó mà Microsoft bây giờ đòi hỏi phí bản quyền.

Vì thế, đây không phải là công nghệ, sức mạnh thị trường của Microsoft như một sự độc quyền có hiệu lực trong máy tính để bàn đã làm cho FAT có mặt ở khắp mọi nơi, và Microsoft có khả năng lên cơ bắp với các doanh nghiệp khác trong việc trả tiền bản quyền bằng sáng chế vì FAT bất kể sự thiếu tính sáng tạo của nó, chỉ là vì FAT là những gì Microsoft chọn để đút vào trong các hệ thống của riêng mình.

Now, why would anyone want to pay Microsoft for the right to use this lackluster technology? After all, there were better filesystems before MS-DOS came along, and there are much better ones today. It's not because of the technology, but because of Microsoft's dominance of the computer business.

FAT was the filesystem provided by Microsoft systems, and thus it was on nearly all floppy disks. Apple implemented FAT to be compatible with Microsoft. Later on, all USB sticks and SD cards had to use it if they were to work with Windows. So, most removable storage came preformatted with FAT out of the box. Others implemented FAT to be compatible with Microsoft, and it became the de facto "standard" for removable media. But a standard with embedded patents, for which Microsoft is now demanding royalties.

So, it's not the technology. Microsoft's market force as an effective monopoly in desktop computing made FAT ubiquitous, and Microsoft is able to muscle other businesses into paying a patent royalty for FAT despite its lack of innovation, only because FAT is what Microsoft chose to put in its own systems.

"SD" Stands For "Shooting Downwards"

“SD” có nghĩa là “Bắn xuống dưới”

Không thoả mãn với việc tự bắn vào chân mình bằng việc bằng việc kiện những người sử dụng của mình, tổ chức SD Card Association đã chọn một phiên bản sau này của FAT, không tương thích với các hệ thống ngày nay, như hệ thống tệp mặc định trên các card SD lớn hơn sắp ra. Mặc dù thực tế là những card này trong tương lai gần sẽ phải chạy chủ yếu trên các thiết bị nhúng như TomTom và Kindle của Amazon, mà có Linux như là hệ điều hành của chúng.

Hãy tỉnh dậy đi, hỡi đám người của SD Card! Có nhiều triển khai cài đặt hệ thống tệp nguồn mở mà siêu việt hơn một loạt thế hệ của FAT. Nhiều trong số chúng đang theo việc cấp phép mà cho phép các phần mềm sở hữu độc quyền kết hợp với chúng, và là tự do về bằng sáng chế, hoặc đảm bảo những quyền phù hợp với bằng sáng chế mà không có sự phân biệt đối xử và lấy tiền.

SD Card Consortium sẽ không ra khỏi việc kết hợp một công nghệ có bằng sáng chế của Microsoft, đối với sự bất lợi của những người sử dụng card SD tương lai, khi mà sự tự do về bằng sáng chế và các giải pháp siêu việt hơn về công nghệ là sẵn có ở khắp nơi. Chúng ta cần một tiêu chuẩn mở, tự do với phí bản quyền và không có sự phân biệt đối xử trong việc cấp phép, cho thế hệ tiếp sau của các phương tiện có thể tháo lắp được. Bất kỳ ai phát triển tiêu chuẩn đó có thể tiết kiệm nhiều việc bằng việc chọn một hệ thống tệp nguồn mở được cấp phép một cách phù hợp và bắt đầu từ đó.

Not satisfied with shooting itself in the foot by getting its users sued just once, the SD Card Association has se-lected a later version of FAT, not compatible with today's systems, as the default filesystem on the upcoming larger SD cards. This despite the fact that those cards are going to have to run predominantly on embedded devices like TomTom and Amazon's Kindle, which have Linux as their operating system.

Wake up, SD Card folks! There are many Open Source filesystem implementations that are superior to the various generations of FAT. Many of them are under licensing that allows proprietary software to incorporate them, and are patent-free, or grant the appropriate patent rights without c-harge or discrimination.

SD Card Consortium shouldn't get away with incorporating a patented Microsoft technology, to the disadvantage of many prospective SD card users, when patent-free and technologically superior solutions are available off-the-shelf. We need an Open Standard, royalty free and without discriminatory licensing, for the next generation of removable media. Whoever develops that standard can save a lot of work by choosing an existing and appropriately licensed Open Source filesystem, and starting f-rom there.

Here Come 'da Judge

Từ thẩm phán

Giác thư cho thẩm phán Colleen Kollar – Kotelly: tôi được nghe nói các anh đang xem xét cách quản lý của Microsoft liên quan tới việc giải quyết tại Mỹ với Microsoft. Xin hãy nhìn cách mà Microsoft vẫn còn đang sử dụng vị thế độc quyền cố thủ của mình để dẫn dắt phí bản quyền về các bằng sáng chế vô giá trị về mặt kỹ thuật của FAT.

Hơn nữa, thưa ngài, và bất kỳ ai nữa mà có thể làm gì đó về điều này: xin xem xét cách mà SD Card Association và những thứ cùng loại của mó tiếp tục hướng các bằng sáng chế phần mềm có phí bản quyền của các thành viên của họ vào các sản phẩm theo tiêu chuẩn de facto như các phương tiện lưu trữ có thể cắm vào rút ra được, khi mà không có lý do kỹ thuật tốt nào để làm như thế.

Thực tế

Bằng sáng chế 6,175789 và 6,202,008 có thể là những thứ với yếu tố Duh! cao nhất trong vụ kiện này. Được đệ trình vào năm 1999, chúng đòi các quyền độc quyền về “đổi mới sáng tạo” của một máy tính cho mục đích chung, trong một ô tô, mà có một kết nối Internet. Tất cả chỉ có thế. Hãy đọc văn bản này (xem đường liên kết bên dưới), tôi không đùa.

Tôi thực sự nghi ngờ về (những) người xem xét bằng sáng chế, những người đã nghĩ thứ này đã là một “sáng tạo”, và những gì mà văn phòng bằng sáng chế đã yêu cầu đối với những người xem xét có thể dẫn tới sự phê chuẩn của những bằng sáng chế tầm thường và hiển nhiên này.

Liệu sẽ có ai đó còn nghi ngờ rằng một thứ như vậy đã tồn tại trước đó, hãy xem rằng những thiệt hại của radio đã từng có trong những năm 80 (xem đường liên kết bên dưới). Hệ thống APRS đã đưa vào một máy tính cho phương tiện giao thông với một bản đồ di chuyển, hiển thị vị trí của những phương tiện giao thông được trang bị tương tự khác, bắt đầu từ năm 1982 sử dụng các tín hiệu định hưóng Navy trước khi GPS xuất hiện cho những cá nhân. Nó đã được sử dụng một cách tích cực vào đầu những năm 1990, khi GPS đã với tới những người tiêu dùng, và tiếp tục trở nên phổ biến ngày nay. Mạng số không dây liên các bang của nó đã mạnh từ năm 1984, trước đó nhiều đã có Internet mà nhiều người thông thường có thể truy cập, và được mở cổng tới Internet ngay khi nó đã có thể.

Memo to Judge Colleen Kollar-Kotelly: I'm told you're looking at Microsoft's conduct regarding the settlement in United States v. Microsoft. Please look at how Microsoft is still using its entrenched monopoly status to drive royalties on the technically un-meritorious FAT patents.

Also, Your Honor, and anyone else who can do something about this: please consider how the SD Card Association and its ilk continue to drive royalty-bearing software patents of their members into de facto standard products like removable storage media, when there's no good technical reason to do so.

A High Duh! Factor

Patent 6,175,789 and 6,202,008 might be the ones with the highest Duh! factor in this lawsuit. Filed in 1999, they claim monopoly rights on the "innovation" of a general-purpose computer, in a car, that has an internet connection. That's all. Read the text, I'm not kidding.

I really wonder about the patent examiner(s) who thought these were an "invention," and what the patent office was asking of examiners that would lead to the approval of such trivial and obvious patents.

Should there be anyone who doubts that such a thing existed previously, consider that radio hams have had it since the '80's. The APRS system included a vehicle computer with a moving map, displaying the location of other, similarly equipped vehicles, starting in 1982 using Navy directional signals before GPS was available to individuals. It was extensively used in the early 1990's, as GPS reached the consumer, and continues to be popular today. Its interstate wireless digital network was going strong by 1984, long before there was an Internet that regular folks could access, and was gatewayed to the Internet as soon as that was possible.

Điều này, thưa mọi người, là những gì chúng ta gọi là nghệ thuật tiên nghiệm trong các khái niệm về bằng sáng chế, và nó rõ ràng là các bằng sáng chế 6,175,789 và 6,202,008 là vô giá trị.

Tôi sẽ để bạn đọc 4 bằng sáng chế khác. Tôi nghĩ bạn sẽ đồng ý rằng chúng không đại diện cho sự đổi mới sáng tạo gì đáng kể ở cái ngày mà chúng được đệ trình. Trong từng trường hợp, đã có nhiều nghệ thuật tiên nghiệm đang tồn tại trong lĩnh vực này vào thời gian mà bản đề xuất đã được thực hiện.

Không có giá trị

Liệu các vấn đề pháp lý khác có làm mất giá trị một cách đáng kể các bằng sáng chế về phần mềm được yêu cầu hay không? Rất có thể.

Các quyết định của toà án gần đây trong vụ Bilski và KSR với Teleflex có các bằng sáng chế phần mềm yếu kém đáng kể và đã đổ nhào các vụ mà đã tạo ra các bằng sáng chế của doanh nghiệp có thể. Tổ chức Bằng sáng chế Nhà nước (PubPat) trước đó đã thuyết phục Văn phòng Bằng sáng chế Mỹ vô hiệu hoá một trong những bằng sáng chế của FAT trên những cơ sở của nghệ thuật tiên nghiệm, nó có nghĩa là họ đã thuyết phục Văn phòng Bằng sáng chế rằng thứ y như vậy đã được thực hiện trước đó đối với đơn trình về bằng sáng chế của Microsoft và đã không là một sáng tạo đổi mới gì hết cả. Microsoft đã kháng án và đã khôi phục lại tình trạng của bằng sáng chế, trong cách tiến hành của văn phòng bằng sáng chế nơi mà PubPat đã không được trao cơ hội để nói. Kết quả của quá trình nghèo nàn đó, thì người quyết định trong vụ Microsoft và TomTom này sẽ có sức mạnh để vô hiệu hoá bằng sáng chế đó một cách vĩnh viễn, dựa trên đúng những chứng cứ của nghệ thuật chiêm nghiệm mà PubPat đã trình bày. Vì thế vụ này, nếu được phép tiến hành, có thể là có ưu thế lớn cho Linux và nguồn mở bằng việc đưa các bằng sáng chế của FAT xuống mồ vĩnh viễn.

This, folks, is what we call prior art in patent terms, and it obviously invalidates patent 6,175,789 and 6,202,008.

I'll let you read the other four patents. I think you'll agree that they do not represent significant innovation for the date they are filed. In each case, there was much existing prior art in the field at the time the application was made.

Absence of Validity

Do other legal issues potentially invalidate the software patents in question? Very likely.

The recent court decisions in the Bilski case and KSR v. Teleflex have substantially weakened software patents and overturned the case that made business method patents possible. The Public Patent Foundation (PubPat) had previously convinced the U.S. Patent Office to invalidate one of the FAT patents on prior art grounds, which means they convinced the Patent Office that the same thing had been made previous to Microsoft's patent application and wasn't an invention at all. Microsoft appealed and had the patent reinstated, in a patent-office proceeding whe-re PubPat wasn't given a chance to speak. In the aftermath of that poor process, the judge in Microsoft v. TomTom will have the power to invalidate that patent permanently, based on the same prior-art evidence that PubPat presented. So this case, if allowed to proceed, could be of great advantage to Linux and Open Source by putting the FAT patents to bed permanently.

Công lý đi tới chiếc túi sâu nhất

Sẽ có một vụ kiện chứ? Giám đốc điều hành của TomTom đã nhớ lại cuộc nói chuyện năm 2008 chỉ trích mạnh mẽ việc cấp bằng sáng chế cho phần mềm (xem video theo đường link bên dưới) rằng trong năm 2005, hãng này đã chi cho kiện tụng về bằng sáng chế nhiều hơn tất cả các hoạt động khác của họ cộng lại. Theo tổ chứ chuyên nghiệp các luật sư về bằng sáng chế của riêng họ, chỉ một vụ kiện vi phạm bằng sáng chế phần mềm có thể lên tới giá 5 triệu USD để bảo vệ. Đó là những gì phải chi ngay cả nếu bạn thắng vụ kiện. TomTom bây giờ phải bảo vệ chính mình khỏi khiếu nại với việc vi phạm 8 bằng sáng chế.

Các công ty nhỏ hơn thường bị ép cấp phép một giấy phép mà có thể sẽ không có giá trị, hơn là trả một chi phí khủng khiếp cho việc chứng minh họ đúng. Điều này có nghĩa khó mà có được sự công bằng cho bất kỳ ai ngoại trừ những công ty giàu nhất nơi mà các bằng sáng chế phần mềm có liên quan.

Vì thế, vì sao chúng ta lại có các bằng sáng chế phần mềm? Sự nhất trí chung trong giới công nghiệp là việc họ không hoàn thành mục tiêu theo hiến pháp của họ, để khuyến khích sáng tạo đổi mới, mà thực chất là cản trở nó. Họ có xu hướng làm việc vì lợi ích của một số ít các công ty rất lớn, chống lại các công ty vừa và nhỏ mà những công ty này tạo nên đa số chủ yếu của nền kinh tế kỹ thuật này. Vì thế, họ không tạo ra ý nghĩa về kinh tế.

Justice Goes To The Deepest Pocket

But will there be a case at all? TomTom's CEO mentioned in a 2008 speech strongly critical of software patenting (video) that in 2005, the company had spent more on patent litigation than all of their other activities combined. According to the patent lawyer's own professional organization, a single software patent infringement case could cost upwards of USD $5 Million to defend. That's what it costs even if you win the case. TomTom must now defend itself f-rom eight patent infringement claims.

Smaller companies are often forced to license a patent that is likely to be invalid, rather than pay the terrible expense of proving themselves to be right. This means there is rarely justice for anyone but the very richest companies whe-re software patents are concerned.

So, why do we have software patents at all? The general consensus in the industry is that they don't fulfill their constitutional purpose, to encourage innovation, but actually hinder it. They tend to work in favor of a few of the very largest companies, against the small and medium-sized enterprises that make up the vast majority of the tech economy. Thus, they don't make economic sense.

Liệu đây có phải là loạt đạn đầu tiên? (Hay chỉ là thứ gây sợ hãi, nghi ngờ, không chắc chắn FUD?)

Tôi đã hỏi liệu điều này có phải là cú đánh đầu tiên vào Linux từ Microsoft hay không. Nhưng có lẽ thoả thuận bằng sáng chế của họ với Novell, mà nó có tính tới để phá hỏng những điều khoản của giấy phép GPL và dựng lên giá thành của nguồn mở lớn hơn 0$, đã là một loạt đạn đầu. Sau khi cộng đồng nguồn mở đã làm một việc chỉ ra sự chống đối Novell mạnh mẽ vì việc đồng ý với những điều khoản đó, thì động thái của Microsoft đã trở nên không hiệu quả, và thoả thuận gần đây của Microsoft với Red Hat không đưa vào các điều khoản ghê tởm mà Novell đã làm.

Khả năng khác là Microsoft biết hãng không thể thắng lúc này, nhưng đã đưa ra vụ này để lan truyền rộng FUD chống Linux trong báo chí tại thời điểm khi mà Linux đang thực hiện được việc giành lại mang tính sống còn chống lại Microsoft. Ví dụ, chính phủ Anh gần đây đã tuyên bố chính phủ sẽ khuyến khích mạnh mẽ nguồn mở cho việc mua sắm công nghệ thông tin của mình. TomTom lại rất nổi tiếng ở Anh. Vụ này đã và đang được nói tới nhiều ở đó, và sẽ trở thành một điểm được nói tới cho những ai muốn chống lại động thái này của chính phủ.

Is This The First Shot? (Or Just More FUD?)

I asked if this was the first direct shot at Linux f-rom Microsoft. But perhaps their patent agreement with Novell, which appeared calculated to circumvent the terms of the GPL license and raise the cost of Open Source above $0, was the first shot. After the Open Source community made a strong showing against Novell for agreeing to the terms, Microsoft's move was ineffective, and a recent Microsoft agreement with Red Hat included none of the odious terms that Novell took on.

Another possibility is that Microsoft knows it can't win this time, but has brought this case to spread anti-Linux FUD in the news at a time when Linux is making critical gains against Microsoft. For example, the United Kingdom government recently announced it will strongly encourage Open Source for its own IT procurement. TomTom is very popular in the UK. This case is already being heavily reported there, and will become a speaking point for those who oppose the government move.

Những gì làm tôi nghĩ vụ này có thể là một động thái của FUD, hơn là thứ gì đó thực tế, là việc Microsoft có thể thua nếu đã có một sự xem xét kỹ lưỡng về những bằng sáng chế này. Vì thế, họ không thể kham nổi nếu để vụ này tiếp tục. Tôi nghi ngờ rằng Microsoft đang đánh cược rằng TomTom sẽ hoà giải, và vì thế bênh vực vị thế yếu ớt của các bằng sáng chế một cách công khai thông qua sự bằng lòng của nó. Một khả năng khác là Microsoft đang muốn buôn bán giá trị của quan hệ công chúng PR của FUD ngày nay vì một sự thua thiệt hầu như vô danh trên các trang sau vào năm tới.

Con sói bên bờ dậu

Có lẽ bạn đã lưu ý tới những nỗ lực gần đây của Microsoft để tham gia vào nguồn mở, và tất cả những sự ầm ĩ mà họ đã làm xung quanh nó. Vụ này phải là một bài học cho các nhà lập trình phát triển nguồn mở về họ: Microsoft vẫn còn không hiểu Nguồn mở là cái gì, hoặc họ không muốn kiện bất kỳ ai về sự triển khai cài đặt cái hệ thống tệp cổ xưa của họ trong Linux.

Họ đã không lật qua được một cái lá mới, và vẫn còn là giả dối về sự liên can của họ trong nguồn mở. Các nhân viên của Microsoft mà các dự án nguồn mở trực tiếp làm việc là chân thành như bạn mong muốn, nhưng họ không phải là quản lý cấp đỉnh và không thể ảnh hưởng tói quản lý cấp đỉnh. Đừng có hỏi họ nhiều về cách thức của những hứa hẹn, họ có trách nhiệm thoái thác bởi những người cao hơn. Tôi nghi ngờ nhiều dự án nguồn mở là để tin tưởng và Microsoft, mà chúng sẽ không xảy ra bây giờ.

Tôi không tin Microsoft từ trước tới giờ cố gắng thành thực. Sự liên can nhận thức được trong nguồn mở bởi Microsoft, cùng với những người phát ngôn được trả giá cao như Novell hoà giọng cho họ, là đang trao cho Microsoft khả năng để nói về nguồn mở trong giới chính phủ, làm đứt đoạn sự làm luật mà chúng ta cần để tự bảo vệ chúng ta khỏi các bằng sáng chế hoặc để thiết lập một sân chơi bình đẳng trong đó phần mềm nguồn mở và sở hữu độc quyền có thể cạnh tranh một cách công bằng. Đó là lợi ích thực của họ.

Chúng ta sẽ phải làm gì?

Chúng ta muong muốn giữ cho việc cấp bằng sáng chế cho phần mềm có thể thi hành được bị bãi bỏ, đối với hầu hết các phần, tại châu Âu. Nhưng chúng ta đã không có được thành công y như vậy tại Mỹ. Bây giờ, đã đến lúc đi theo vụ Bilski với pháp chế dọn sạch hệ thống bằng sáng chế của phần mềm. Các nhà lập trình phát triển cần có khả năng để tạo ra và bán các phần mềm mà không có sự đê doạ về sự tống tiền liên quan tới bằng sáng chế. Chúng ta phải liên hiệp lại cả các nhà lập trình phát triển sở hữu độc quyền và nguồn mở – những người cùng như nhau trong tình thế rủi ro – làm việc về vụ kiện này, nếu chúng ta có hy vọng sẽ được nghe bởi những quan toà.

Về tác già: Bruce Perens là một người phát ngôn chính nổi tiếng về Linux, nguồn mở và chính sách công nghệ. Ông là một nhà tư vấn chiến lược cho chính phủ và giới công nghiệp. Có thể liên lạc với ông qua 510-984-1055, hoặc qua thư điện tử tới bruce at perens dot com.

What makes me think the case might be a FUD move, rather than something real, is that Microsoft would probably lose if there were a close examination of these patents. So, they can't afford to let the case proceed. I suspect that Microsoft is betting that TomTom will settle, and thus bolster the patents’ weak position publicly through its acquiescence. Another possibility is that Microsoft is willing to trade the PR value of front-page FUD today for a mostly un-noted loss on back pages next year.

A Wolf in the Fold

Perhaps you've noticed Microsoft's recent efforts to participate in Open Source, and all the noise they've been making about it. This case should be a lesson to the Open Source developers around them: Microsoft still doesn't understand what Open Source is about, or they'd not be suing anyone over the implementation of their ancient filesystem in Linux.

They have not turned over a new leaf, and still remain insincere about their involvement in Open Source. The Microsoft employees that Open Source projects directly deal with are as sincere as you'd like, but they aren't top management and can't influence top management. Don't ask them for much in the way of promises, they are liable to be repudiated by those higher up. I doubt many Open Source projects were about to trust Microsoft, but that won't happen now.

I don't believe Microsoft was ever attempting to be sincere. A perceived involvement in Open Source by Microsoft, along with highly paid mouthpieces like Novell to chime in for them, is giving Microsoft the ability to speak for Open Source in government circles, short-circuiting the legislation we need to defend ourselves f-rom software patents or to establish a level playing field on which Open Source and proprietary software can compete fairly. That's their true interest.

What Should We Do?

We've managed to hold enforceable software patenting off, for the most part, in Europe. But we've not had the same success in the U.S. Now, it's time to follow up the Bilski case with legislation cleaning out the software patent system. Developers need to be able to make and sell software without the threat of patent-related extortion. We must unite both proprietary and Open Source developers - who are equally at risk - to work for this cause, if we're to have a hope of being heard by legislators.

Bruce Perens is a popular keynote speaker on Linux, Open Source, and technology policy. He is a strategic consultant to government and industry. He can be reached at 510-984-1055, or via email to bruce at perens dot com.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chương trình 'Huấn luyện huấn luyện viên nguồn mở' - Khóa 4 - Ngày 1

  Các bài trình bày trong chương trình 'Huấn luyện huấn luyện viên nguồn mở', khóa 4, ngày đầu tiên, do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Quốc gia về Công nghệ Mở và trường Đại học Văn Lang, thành phố Hồ Chí Minh, đồng tổ chức đã diễn ra, gồm: Khóa học có sự tham gia của các giáo...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập29
  • Hôm nay2,719
  • Tháng hiện tại128,475
  • Tổng lượt truy cập15,402,961
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây