Các quốc gia sắp hàng chống lại OOXML như một tiêu chuẩn toàn cầu

Thứ tư - 04/06/2008 07:03
Countries Line Up Against OOXML as Global Standard

By Katherine Noyes

LinuxInsider
06/02/08 2:53 PM PT

Theo: http://www.linuxinsider.com/story/Countries-Line-Up-Against-OOXML-as-Global-S...

Bài được đưa lên Internet ngày: 02/06/2008

Lời người dịch: Cùng với Nam Phi, Brazil và Ấn Độ, lại một quốc gia nữa kháng án chống lại OOXML, lần này là Venezuela. Tuy nhiên “Bất kể kết quả là gì đi nữa đối với quá trình kháng án chính thức này, cho tới khi các lo lắng sẽ được giải quyết và những lời hứa của Microsoft thực sự được giãi bày, OOXML sẽ đi với một cái nhãn 'người sử dụng hãy thận trọng' gắn với nó”, và “Các chính phủ sẽ tiếp tục đi với ODF”. Vâng, còn chưa thật rõ Việt Nam chúng ta thì đi cùng với cái gì?

Venezuela became the latest in a string of countries to appeal the approval of Microsoft's Office Open XML file format as an international standard. The format was approved in an international vote after a fast-track process that several participating countries say was flawed.

Venezuela đã trở thành nước mới nhất trong chuỗi các quốc gia kháng án việc chấp thuận định dạng tệp OOXML của Microsoft như một tiêu chuẩn quốc tế. Định dạng này đã được thông qu trong một cuộc biểu quyết quốc tế sau một quá trình nhanh mà vài quốc gia tham gia nói đã bị làm cho sai lệch.

Venezuela hiện là quốc gia mới nhất kháng án sự chấp thuận một tiêu chuẩn quốc tế dựa trên định dạng tệp OOXML của Microsoft.

Tiếp theo các thông tin cuối tuần qua về cơ quan tiêu chuẩn Nam Phi đã gửi một bức thư phản đối quyết định cuối tháng trước, Brazil và Ấn Độ đã tham gia kháng án của riêng họ ngay sau đó.

Mặc dù thời hạn chót cho việc kháng án quyết định ngày 29/03 là trong vòng 2 tháng, Cơ quan Tiêu chuẩn Quốc tế ISO và Uỷ ban Điện tử Quốc tế IEC đã tuyên bố chấp thuận kháng án của Venezuela dù thực tế là nó được thực hiện sau thời hạn chót này.

Đan Mạch cũng đã đệ trình một kháng án với ISO, theo Computerworld Denmark, nhưng báo cáo đó còn chưa được khẳng định.

Venezuela is now the latest country to appeal the adoption of an international standard based on Microsoft's (Nasdaq: MSFT) Office Open XML (OOXML) file format.

Following news last week that the South African Bureau of Standards had sent a letter protesting the decision late last month, Brazil and India joined with their own appeals shortly thereafter.

Although the deadline for appealing the March 29 decision was to be within two months, the International Organization for Standardization (ISO) and the International Electrotechnical Commission (IEC) have reportedly accepted Venezuela's appeal despite the fact that it was made after that time.

Denmark has also filed an appeal with the ISO, according to Computerworld Denmark, but that report could not be confirmed.

Not Surprised

Không ngạc nhiên

“Tôi không ngạc nhiên việc một số kháng án được đưa ra với những điều trái qui luật được báo cáo”, Marino Marcich, giám đốc điều hành của Liên minh ODF, nói với LinuxInsider. Liên minh ODF tìm kiếm sự thúc đẩy và khuyến khích sử dụng định dạng tài liệu mở ODF.

“Các quốc gia cảm thấy lo lắng của họ đã không được phép nói lên, hoặc đơn giản là không được giải quyết”, Marcich giải thích. “Sống lượng các kháng án chính thức là chưa từng thấy và nhấn mạnh sự lo lắng sâu sắc về cách mà OOXML xử sự với các nhà cung cấp phần mềm ngoài Microsoft”.

Mặc dù 75% các quốc gia thành viên của ISO đã biểu quyết chấp thuận OOXML như một tiêu chuẩn, nhiều kháng án gần đây tố cáo rằng quá trình đã bị làm sai và không cho những người tham gia có đủ thời gian để nói lên những lo lắng của họ.

"I am not surprised by the number of appeals given the reported irregularities," Marino Marcich, managing director for the ODF Alliance, told LinuxInsider. The ODF Alliance seeks to promote and advance the use of OpenDocument Format (ODF).

"Countries felt their concerns were not allowed to be voiced, or simply went unaddressed," Marcich explained. "The number of formal appeals is unprecedented and underscores the deep-seated concern over how well OOXML plays with the software of vendors besides Microsoft."

Although 75 percent of ISO member nations voted to approve OOXML as a standard, many of the recent appeals c-harge that the process was flawed and did not give participants enough time to voice their concerns.

Contentious Arena

Đấu trường cãi nhau

Quả thực, thế giới các tiêu chuẩn tài liệu mở là một thế giới cãi cọ nhau. Việc cạnh tranh với OOXML của Microsoft đã có ODF, một tiêu chuẩn ISO đã tồn tại mà nó được giám sát bởi Tổ chức vì sự Tiến bộ của các Tiêu chuẩn Thông tin có Cấu trúc OASIS. Cả IBM và Sun Microsystems đều đã ôm lấy ODF.

Trong khi đó, Tổ chức Tài liệu Mở, mà nó đã bỏ ra gần như suốt 5 năm qua để khuyến khích ODF, vào tháng 10 đã chuyển hướng và ôm lấy CDF, định dạng tài liệu tổ hợp. Thời gian ngắn sau đó, tổ chức này giải tán.

Những đối thủ cạnh tranh nói OOXML khoá các đối thủ cạnh tranh, mặc dù sự xác nhận của Microsoft kể từ khi biểu quyết rằng hãng sẽ đảm bảo tính tương hợp với các định dạng tệp của các đối thủ cạnh tranh.

Thêm vào nỗi khổ của Microsoft, Liên minh châu Âu đang điều tra quá trình chấp thuận OOXML.

Indeed, the world of open document standards has been a contentious one. Competing with Microsoft's OOXML has been ODF, an already-existing ISO standard that is overseen by the Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS). Both IBM (NYSE: IBM) and Sun Microsystems (Nasdaq: JAVA) have embraced ODF.

Meanwhile, the OpenDocument Foundation, which spent most of the past five or so years promoting ODF, in October switched direction and embraced CDF, the Compound Document Format, instead. A short time later, the foundation disbanded.

Opponents say OOXML locks out competitors, despite Microsoft's assertions since the vote that it will ensure compatibility with rival file formats.

Adding to Microsoft's woes, the European Uni-on is investigating the OOXML approval process.

Two Different Paths

Hai con đường khác nhau

Sự lo lắng với việc chấp thuận OOXML có thể năm không nhiều với bản thân ISO – mà cơ quan này đang giám sát rất nhiều tiêu chuẩn – mà với quá trình của Uỷ ban Kỹ thuật Liên hợp 1 (JTC1), mà nó là những gì đã dẫn tới sự chấp thuận tiêu chuẩn này.

Có 2 con đường mà một tiêu chuẩn có thể đi theo JTC1 – Đặc tả kỹ thuật sẵn sàng một cách công khai, hoặc PAS, và quá trình nhanh (Fast Track) – và tầm quan trọng của những khác biệt giữa chúng thường là được đánh giá thấp, Douglas Johnson, người quản lý các tiêu chuẩn của Sun Microsystems, nói với LinuxInsider.

“Nhiều người, bao gồm tất cả giới báo chí, đổ đầu cả mớ những thứ này với quá trình nhanh, nhưng chúng tôi nghĩ có những khác biệt khổng lồ mà chúng là thực sự quan trọng”, Johnson giải thích.

Có những chỗ noi mà quá trình của JTC1 không thống nhất với bản thân nó, và nơi mà những thủ tục không được đặt ra ngoài, ông nói.

Chỉ như việc truy cập công cộng toàn phần tới Internet đã bắt buộc nó, sau cùng dẫn tới sự triển khai cài đặt các thủ tục về an ninh và các thủ tục khác phải diễn ra ngày nay, nên “áp lực và tính minh bạch về điều này đã ép buộc hệ thống này”, Johnson nói. “Chúng tôi nghĩ một sự kiểm tra xem xét lại các quá trình nhanh có thể là một thứ đã tới lúc”.

The trouble with OOXML's approval may lie not so much with the ISO itself -- which oversees a great many standards -- but rather with the process of the Joint Technical Committee 1 (JTC 1), which was what led to the standard's adoption.

There are two possible paths a standard can take under JTC 1 -- Publicly Available Specification, or PAS, and Fast Track -- and the magnitude of the differences between them is frequently underestimated, Douglas Johnson, standards manager at Sun Microsystems, told LinuxInsider.

"Many people, including virtually all the press, lump these together as fast track processes, but we think there are vast differences that are really important," Johnson explained.

There are places whe-re the JTC 1 process is inconsistent with itself, and whe-re procedures are not laid out, he said.

Just as full public access to the Internet stressed it, leading ultimately to the implementation of security and other procedures that are in place today, so "the pressure and visibility on this has pressed the system," Johnson said. "We think a reexamination of the fast track processes would be a timely thing."

'Significant Unhappiness'

'Sự không hạnh phúc đáng kể'

“Tôi nghĩ rằng thứ đầu tiên đáng để lưu ý là 3 nhóm thành viên cao cấp của SC34, uỷ ban đã thử nghiệm với các tiêu chuẩn định dạng tài liệu, đủ không hạnh phúc với ... quá trình chấp thuận mà họ đã đệ trình các kháng án chính thức”, Andrew Updegrove, đối tác thành lập của hãng luật Gesmer Updegrove và là giám đốc về tiêu chuẩn và chiến lược tại Tổ chức Linux Foundation, đã nói với LinuxInsider.

“Ngay cả một kháng án là hãn hữu xảy ra, vì thế việc nhận các kháng án từ 10% các quốc gia đã tham dự cuộc họp quyết định có biểu quyết BRM – là một số phần trăm lớn của các thành viên chính [nhóm P] tham dự – đây là một sự khẳng định rằng có sự không hạnh phúc đáng kể về cách mà quá trình của OOXML đã được tiến hành”, ông nói thêm.

Đặc biệt, “nhiều người không hạnh phúc với sự thật rằng một đặc tả kỹ thuật lớn như vậy có thể, theo các luật lệ, lại được giới thiệu theo một quá trình 'nhanh', và vì sao nó là cần thiết để ép về phía trước một cách nhanh như đã xảy ra ngay cả khi nó đã không được yêu cầu làm như thế”, Updegrove đã chỉ ra. “Việc có một cuộc họp quyết định có biểu quyết BRM chỉ dài 5 ngày, trong khi rất ít thứ có thể đã làm được tốt như bình thường, cả 2 thứ đó đã làm nản lòng là làm căm giận nhiều trong số những người có liên quan”.

"I think that the first thing worth noting is that three of the senior category (principal) members of SC 34, the committee tasked with vetting document format standards, are sufficiently unhappy with ... the adoption process that they have filed formal appeals," Andrew Updegrove, founding partner of the Gesmer Updegrove law firm and director of standards and strategy at the Linux Foundation, told LinuxInsider.

"Even one appeal is a rare occurrence, so receiving appeals f-rom 10 percent of the countries that attended the Ballot Resolution Meeting -- and a higher percentage of the [principal] members in attendance -- is a confirmation that there is significant unhappiness over how the OOXML process was conducted," he asserted.

In particular, "many people are unhappy with the fact that such a large specification could, under the rules, be introduced under a 'Fast Track' process, and why it was necessary to press forward as quickly as occurred even when it was not required to do so," Updegrove pointed out. "Having a ballot resolution meeting only five days long, when very little could be done as well as usual, both frustrated and angered many of those involved. "

'Icing on the Cake'

'Tảng băng trên chiếc bánh ga tô'

Tuyên bố gần đây của Microsoft rằng hãng không có dự định triển khai OOXML trong phiên bản hiện hành của Office “như là tảng băng trên chiếc bánh ga tô”, ông bổ sung.

“Khi những nỗ lực của hãng để cứu vãn sự chấp thuận mà không có những thay đổi đáng kể bị đổ bể, thì Microsoft dù sao cũng đã đẩy toàn bộ quá trình này – và 68 quốc gia tất cả – vào việc đánh giá lại và xem xét việc thay đổi cá lá phiếu của họ, dựa trên một tài liệu xem xét lại dài 2,300 trang mà đã được đưa ra chỉ một phần tại một thời điểm, với việc phát hành lần mới nhất xảy ra chỉ khoảng một tháng trước cuộc họp BRM”, ông giải thích. “Hầu hết 130 người cũng đã ngao du từ khắp nơi trên thế giới và dành cả một tuần ở Geneva, cũng bằng tiền của chính họ. Nếu Microsoft đã không còn có thiện ý để tiếp tục đi qua ở cuối của cuộc mặc cả này, thì hãng có thể đã giữ lại được sự kinh sợ của rất nhiều người và sự kinh sợ của rất nhiều thời gian và lo lắng phiền muộn bằng việc làm cho quyết định đó được sớm hơn”.

Thực tế là ODF sẽ được hỗ trợ một cách tự nhiên trong Office, cho dù trong một năm nữa, “tất nhiên, là thông tin tốt”, Updegrove thừa nhận. “Điều này tạo cho ODF sự tín nhiệm lớn hơn, và chắc chắn sẽ cải tiến một cách lớn hơn độ tin cậy của ODF và thiện ý của tất cả mọi dạng người sử dụng – cá nhân, các chính phủ, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, và ngay cả các doanh nghiệp lớn – để đầu tư thời gian và nỗ lực vào trong công việc với các tài liệu dựa trên ODF, và cả việc đầu tư vào các phần mềm mà chúng tạo ra chúng một cách ưa thích hơn”.

“Vẫn còn”, ông kết luận, “một người có thể giúp phản ánh việc tất cả chúng ta sẽ tốt hơn nhiều như thế nào nếu Microsoft đơn giản đã tham gia vào nhóm làm việc của ODF trở lại vào năm 2003”.

Microsoft's recent announcement that it does not intend to implement OOXML in the current version of Office "is rather the icing on the cake," he added.

"When its efforts to secure approval without significant changes failed, Microsoft nonetheless pushed the entire process -- and 68 countries in all -- to re-evaluate and consider changing their votes, based upon a 2,300-page revision document that was released only a piece at a time, with the last delivery occurring only about a month before the BRM," he explained. "Almost 130 people also traveled f-rom around the world and spent a week in Geneva, at their own cost, as well. If Microsoft was not willing to follow through on its end of the bargain, it could have saved an awful lot of people an awful lot of time and trouble by making that decision sooner."

The fact that ODF will be natively supported in Office, albeit in a year's time, "is, of course, good news," Updegrove conceded. "This gives much greater credibility to ODF, and should greatly enhance ODF's credibility and the willingness of all types of users -- individual, governments, SME, and even large enterprises -- to invest time and effort in working with ODF-based documents, and even investing in software that preferentially generates them.

"Still," he concluded, "one can't help reflecting how much better off we would all be if Microsoft had simply joined the ODF working group back in 2003."

'User Beware'

So what will happen next?

'Người sử dụng hãy đề phòng'

Thế cái gì sẽ xảy ra tiếp sau đây?

ECMA quốc tế, một cơ quan tiêu chuẩn tư nhân có trụ sở chính ở Geneva, là một nhóm mà ban đầu đã đệ trình quá trình nhanh cho OOXML, Istvan Sebestyen, tổng thư ký của nhóm này, đã nói với LinuxInsider.

Phiên bản OOXML của ISO/IEC – được biết trong nhóm này là ECMA – 376 – “được lên kế hoạch như là phiên bản thứ 2 của ECMA – 376”, Sebestyen giải thích. Tuy nhiên, để phiên bản thứ 2 này xảy ra, “ECMA quốc tế có thể cần ISO/IEC chấp thuận văn bản và cũng cần quyết định của sự kháng án của ISO/IEC”.

Nếu quá trình kháng án được giải quyết sớm vào mùa thu, “thì cho tới nay tôi thấy không có sự chậm trễ nào trong việc chấp thuận và xuất bản” của phiên bản OOXML được xem xét lại, hoặc ECMA – 376 phiên bản 2, vâng, ông nói.

Tuy nhiên, trong khi chờ đợi, tiêu chuẩn này có thể sẽ ở dạng bị bỏ quên, Marcich tiên đoán.

“Bất kể kết quả là gì đi nữa đối với quá trình kháng án chính thức này, cho tới khi các lo lắng sẽ được giải quyết và những lời hứa của Microsoft thực sự được giãi bày, OOXML sẽ đi với một cái nhãn 'người sử dụng hãy thận trọng' gắn với nó”, ông nói. “Các chính phủ sẽ tiếp tục đi với ODF”.

ECMA International, a Geneva-based private standards organization, was the group that originally proposed the OOXML Fast Track, Istvan Sebestyen, the group's secretary general, told LinuxInsider.

The ISO/IEC version of OOXML -- known within the group as ECMA-376 -- "is planned as the second edition of ECMA-376," Sebestyen explained. However, in order for that second edition to happen, "ECMA International would need the ISO/IEC approved text and also need the resolution of the ISO/IEC appeal."

If the appeal process is resolved by early fall, "then for the time being I see no delay in the approval and publication" of the revised OOXML, or ECMA-376 Edition 2, yet, he said.

In the meantime, however, the standard may be in a sort of limbo, Marcich predicted.

"No matter what the outcome of the formal appeals process, until the concerns are addressed and the Microsoft promises actually delivered, OOXML will come with a 'user beware' label attached to it," he said. "Governments will continue to go with ODF."

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

ltnghia@yahoo.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập28
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm23
  • Hôm nay829
  • Tháng hiện tại163,326
  • Tổng lượt truy cập17,748,656
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây