Công nghiệp phần mềm Trung Quốc thấy cơ hội trong động thái chống vi phạm bản quyền của MS

Thứ hai - 03/11/2008 07:41
Chinese software industry sees opportunity in Microsoft's anti-piracy move

Cheng Zhilliang và Quan Xiaoshu, Bắc kinh, ngày 29/10: Khi Microsoft đã để ý đến 'những hiểu nhầm' giữa công chúng Trung Quốc về động thái 'màn hình đen' của hãng để thẳng tay trừng trị nạn vi phạm bản quyền, nền công nghiệp phần mềm bản địa của quốc gia này thấy được cơ hội và không thể chờ để mà ôm lấy nó.

By Cheng Zhiliang and Quan Xiaoshu, Beijing, Oct 29 : When Microsoft noticed 'misunderstandings' among the Chinese public over its 'black screen' move to crack down on piracy, the country's domestic software industry saw opportunity and couldn't wait to embrace it.

Theo: http://www.newkerala.com/topstory-fullnews-37898.html

Bài được đưa lên Internet ngày: 29/10/2008

Lời người dịch: Để đáp lại động thái chống vi phạm bản quyền phần mềm bằng 'màn hình đen' của Microsoft, giới công nghệ thông tin Trung Quốc đã biến nó thành cơ hội để đưa các phần mềm quốc nội của họ đến với người sử dụng. Không rõ giới công nghệ thông tin Việt Nam mình có tìm cách hướng được người sử dụng đến với các phần mềm tự do nguồn mở hay không, hay là Hiệp hội phần mềm Việt Nam VINASA, như ai đó đã gợi ý, sẽ mở ra một cuộc thi thường niên với giải thưởng mang tên là...dạng như là.... “Kẻ cắp số 1 thế giới” để vinh danh tập thể và cá nhân nào đó bẻ khoá được chiêu này và những chiêu khác mà ta còn chưa thể biết tới sau này của Microsoft nhỉ? Hay ta còn cách gì khác chăng?

Giám đốc quan hệ công chúng của Kingsoft nói rằng đã có 120,000 lượt tải về hàng ngày từ Internet “WPS Office”, phần mềm giống như “Microsoft Office” được phát triển bởi hãng Kingsoft Ltd. so sánh với 50,000 tới 60,000 bản tải về trước khi có động thái gây tranh cãi này của Microsoft.

“Từ chối màn hình đen, nói 'không' với sự đe doạ”, đọc một quảng cáo trực tuyến được gắn vào trong WPS Office. Đây là bằng chứng Kingsoft dường như dự đoán được nhiều từ “cơ hội này”.

Kingsoft, Evermore Software, Redflag và các công ty Trung Quốc khác mà họ phát triển các ứng dụng văn phòng, mà chúng không phức tạp như các hệ điều hành, đã nói với các phương tiện thông tin đại chúng ngày sau khi Microsoft sử dụng tới phương sách màn hình đen này.

A Kingsoft public relations manager said there were currently up to 120,000 daily Internet downloads of "WPS Office," the "Microsoft Office"-like software developed by Kingsoft Corporation Limited, compared with 50,000 to 60,000 downloads before the controversial Microsoft move.

"Reject black screen, say 'no' to the threat," read an online advert in-serted into WPS Office. It was evident Kingsoft seemed to expect a lot f-rom this "opportunity."

Kingsoft, Evermore Software, Redflag and other Chinese companies that develop office applications, which aren't as complicated as operating systems, spoke to the media shortly after Microsoft resorted to the black-screen move.

Các công ty này nói rằng các phần mềm của họ tốt như của người khổng lồ phần mềm, lại nhỏ về kích thước và tự do cho các cá nhân.

'Office 2009' được phát triển bởi Evermore Software, đã được đón nhận nồng nhiệt và đã được cài đặt trên 3 triệu bản kể từ khi nó được tung ra vào ngày 13/10, Cao Can, phó chủ tịch của hãng này nói. Phần mềm này là tự do đối với người sử dụng đơn lẻ.

Microsoft đã tung ra các công cụ WGA và OGA đúng sau 0 giờ ngày 21/10 để thử tính pháp lý của các phần mềm trên các máy tính của Trung Quốc. Những người sử dụng máy tính mà phần mềm của họ thất bại trong cuộc thử có thể sẽ nhìn thấy một màn hình đen hoặc một dấu hiệu thường xuyên về phần mềm văn phòng ăn cắp.

Microsoft đã đưa ra các công cụ 'Windows Genuine Advantage' – WGA và 'Office Genuine Advantage' – OGA đúng sau 0 giờ ngày 21/10 để thử tính pháp lý của phần mềm trong các máy tính của Trung Quốc.

The companies said that their software was as good as that of the software giant, small in size and free for individuals.

'Office 2009' developed by Evermore Software, was warmly received and had been installed into three million computers since it was launched on Oct 13, claimed Cao Can, the company's vice board chairman. The software was free to individuals.

Microsoft launched the 'Windows Genuine Advantage' (WGA) and 'Office Genuine Advantage' (OGA) tools just after zero hour on Oct 21 to test the legitimacy of the software in China's computers. Those computer users whose software failed the tests would see a black desktop or a permanent sign on pirated Office software.

Microsoft đã đưa ra một bức thư công khai vào hôm thứ năm nói hãng đã lưu ý “những hiểu nhầm” về động thái mới nhất này, trong khi lặp lại hãng không thu thập các thông tin cá nhân thông qua các công cụ này để làm dịu bớt sự sợ hãi của những vi phạm bản quyền có thể có.

Mặc dù hãng này đã giải thích lại rằng WGA chỉ biến màn hình thành đen và không làm ảnh hưởng tới việc sử dụng của máy tính, những tranh cãi về nó đã quá nóng và nó đã phát triển thành “sự kiện màn hình đen” trên các phương tiện truyền thông của Trung Quốc.

Việc giật các đầu đề cũng đã kích hoạt những cuộc khảo sát trực tuyến trên hầu hết tất cả mọi cổng điện tử. Theo China Features, cảm tưởng của những người sử dụng máy tính trong nước hướng tới động thái này được chứng minh là trộn rộn khác nhau. Đã có những mối quan tâm, lo lắng, giận dữ cũng như vỗ tay tán thưởng.

Nhiều cư dân mạng đã đứng lên sớm từ hôm thứ 3 chỉ để xem những gì có thể xảy ra đối với các máy tính của họ với động thái chống vi phạm bản quyền này của Microsoft. Họ đã gửi những hình ảnh của 'màn hình đen' tới các blog, BBS và cổng điện tử, khuấy động thảo luận đám đông.

“Mọi người phải đứng lên từ những ghế ngồi của họ và thở phào đôi chút khi màn hình máy tính của họ đã chuyển sang màu đen mỗi giờ một lần, mà nó chỉ ra người đã vi phạm bản quyền phần mềm. Vì thế tôi đã thay phiên bản chính thức của tôi bằng một phiên bản ăn cắp”, một cư dân mạng có tên là Ni viết một cách đùa cợt.

Microsoft issued a public letter on Thursday saying it noticed "misunderstandings" over the latest move, while reiterating it wouldn't collect personal information via the tools to assuage fears of possible privacy infringements.

Although the company explained again that the WGA only turned the desktop black and would not affect computer use, controversy over it was so heated that it developed into the "black screen incident" in Chinese media.

The headline-hitting incident also triggered online surveys on almost every major portal. According to China Features, the feeling of domestic computer users toward the move proved mixed. There were concerns, worries, anger, as well as applause and support.

Many netizens stayed up early on Tuesday just to see what would happen to their computers with the Microsoft anti-piracy move. They sent pictures of the "black screen" to blogs, BBS and portals, triggering discussion among the masses.

"People have to stand up f-rom their seats and relax for a while when their computer desktop turned black once an hour, which shows how human-touch the pirated software is. So I replaced my genuine version with a pirated one," one netizen surnamed Ni wrote, jokingly.

Quảng cáo “Hày từ chối màn hình đen, hãy nói 'không' với sự đe doạ” của WPS của Kingsoft đã được thay thế hôm thứ sáu tuần trước. Phòng quan hệ công chúng của hãng đã không đưa ra lý do cho việc rút lui của hãng.

Động thái của Microsoft đã tới từ nhiều tháng sau khi Long Lei quốc tế có trụ sở đóng tại Seattle, hãng quản lý một website là 'Vường cà chua' cung cấp những phần mềm tải về tự do các hệ điều hành Windows bị bẻ khoá, bị báo với cảnh sát, dẫn tới việc bắt một người trẻ tuổi vào tháng 8.

Những nhà quan sát dùng vụ bắt bớ này như một dấu hiệu của việc thẳng tay trừng trị tệ vi phạm bản quyền của Microsoft ở Trung Quốc. Một số blogger nói tất cả điều này diễn ra dường như đã được lên kế hoạch từ trước.

Năm 1998, người đồng sáng lập ra Microsoft là Bill Gates đã nói với các phương tiện thông tin đại chúng: “Dù khoảng 3 triệu máy tính được bán ra mỗi năm tại Trung Quốc, mọi người không trả tiền cho phần mềm. Dù thế, một ngày nào đó họ sẽ phải. Nếu họ định ăn cắp nó, chúng tôi muốn họ ăn cắp của chúng tôi. Họ sẽ trở nên nghiện, và sau đó chúng tôi sẽ tìm cách nào đó chỉ ra cách để thu [tiền] về trong 10 năm sau”.

Một chục năm sau, Nghê Quang Nam, một nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ máy tính của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc và cũng là một viện sĩ của Viện Hàn lâm Kỹ thuật Trung Quốc, đã nói: “Màn hình đen dạy chúng ta một bài học tốt hơn là tất cả các bài giảng khác”.

“Bây giờ mọi người hiểu vì sao Trung Quốc cần các phần mềm của riêng mình, đặc biệt là các chương trình cơ bản... Những thứ tồi tệ hơn có thể sẽ xảy ra trong tương lai chăng?” Ông đã hỏi.

The "reject black screen, say 'no' to threat" ad of Kingsoft's WPS was replaced Friday last week. The company's public relations department gave no reason for its withdrawal.

The Microsoft move came months after the Seattle-based multinational reported Hong Lei, who ran a 'Tomato Garden' website providing free downloads of unlocked Windows systems, to police, leading to the arrest of the young man in August.

Observers took the arrest as a sign of Microsoft's piracy crackdown in China. Some bloggers said all this took place as if it had been scheduled.

In 1998, Microsoft co-founder Bill Gates told the media: "Although about three million computers get sold every year in China, people don't pay for the software. Someday they will, though. As long as they're going to steal it, we want them to steal ours. They'll get sort of addicted, and then we'll somehow figure out how to collect sometime in the next decade."

A decade later, Ni Guangnan, a researcher at the Institute of Computing Technology of the Chinese Academy of Sciences and also an academician of the Chinese Academy of Engineering, said: "The black screen teaches us a better lesson than all the preaching."

"Now people understand why China needs its own software, especially basic programs ... Aren't worse things likely to happen in the future?" he asked.

WPS Office của Kingsoft đã phổ biến tại Trung Quốc nhưng thị phần của nó suy giảm nhanh chóng sau khi Microsoft đã đưa ra chương trình Word97 của hãng với một cái giá thấp là 97 yuan (14.2 USD), mà nó đã nổ ra những lý lẽ về việc bán phá giá.

Cũng đã có chỉ trích rằng hệ điều hành Windows, mà nó không phải là nhà thách thức thực tế toàn cầu, đã quá đắt đối với hầu hết mọi người sử dụng tại Trung Quốc.

Cùng với động thái màn hình đen, Microsoft đã tung ra một chiến dịch giá cả mang tính gây hấn tại quốc gia này, bán hệ điều hành mới nhất của hãng, Windows Vista, với giá chỉ là 499 yuan và Office 199 yuan (28,5 USD).

Kingsoft's WPS Office was popular in China but its market share went down rapidly after Microsoft offered its Word97 programme for a price as low as 97 yuan (14.2 US dollars), which sparked allegations of predatory pricing.

There was also criticism that the Windows system, which has no real challenger worldwide, had been too expensive for most users in China.

Along with the black screen move, Microsoft launched an aggressive price campaign in the country, selling its latest system, Windows Vista, for only 499 yuan and Office at 199 yuan.

Công ty TNHH Beijing Federal Software, một nhà bán lẻ phần mềm hàng đầu tại nước này, nói rằng việc bán phần mềm đã gia tăng 60% những ngày gần đây sau khi có động thái chống vi phạm bản quyền của Microsoft.

Kingsoft đã làm việc cật lực để cải thiện phần mềm của hãng để giành lại thị trường trong những năm gần đây. Năm 2006, hãng đã thắng 56,2% trong thị phần mua sắm của chính phủ.

An ninh thông tin gây lo ngại cho người Trung Quốc hơn là sự nghi ngờ độc quyền đối với Microsoft trong sự thức tỉnh về động thái màn hình đen này, mà nó đặt các phần mềm quốc nội vào một vị trí thuận lợi hơn nữa.

Năm ngoái, phần mềm máy tính bị ăn cắp tại Trung Quốc được tính theo giá trị thị trường phần mềm, xuống mức 41%, hạ 11% so với con số của năm 2006, theo một báo cáo nghiên cứu được uỷ quyền bởi Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Nhà nước trên website chinalabs.com.

Báo cáo này đã qui cho việc giảm này là vì sử dụng các phần mềm chính thực trong các cơ quan chính phủ và các doanh nghiệp lớn, cũng như là vì giá thành của phần mềm thấp hơn. Nó đã lưu ý rằng nhiều dạng phần mềm mới đã được chấp nhận bởi người sử dụng sau khi những phiên bản tự do đã trở thành sẵn sàng cho các cá nhân riêng rẽ, một kết quả của sự phát triển Internet.

Beijing Federal Software Co. Ltd, a flagship software retailer in the country, said that software sales increased 60 percent in recent days after Microsoft's anti-piracy move.

Kingsoft has worked hard to improve its software to regain the market in recent years. In 2006, it won a 56.2 percent share in the government procurement market.

Information security worries Chinese more than monopoly suspicion over Microsoft in the wake of the black screen move, which puts domestic software into a more favourable position.

Last year, the proportion of pirated computer software in China, calculated in terms of the software's market value, fell to 41 percent, an 11-percentage-point d-rop as against the 2006 figure, according to a research report commissioned by the State Intellectual Property Office to the chinalabs.com website.

The report attributed the decline to the use of genuine software in government institutions and enterprises, as well as lower software prices. It noted that many types of new software had been accepted by the users after free versions became available for individuals, a result of the development of the Internet.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập34
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm33
  • Hôm nay8,389
  • Tháng hiện tại245,631
  • Tổng lượt truy cập16,680,776
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây