Máy tính cho mỗi đứa trẻ – Sáng kiến của CP khuyến khích các kỹ năng CNTT trong các trường công

Thứ bảy - 22/11/2008 07:05
Computer Per Child - Govt's Initiative To Boost ICT Skills In Public Schools

Theo: http://www.graphicghana.com/default.asp?sourceid=&smenu=1&twindow=&mad=&sdeta...

Bài được đưa lên Internet ngày: 13/11/2008

Lời người dịch: Đây là câu chuyện của Ghana, một quốc gia tại châu Phi, nơi có GDP/người/năm vào năm 2006 là 593,53 USD/người/năm (http://www.econstats.com/weo/V008.htm), bằng 0,82 lần so với Việt Nam cùng năm 2006 là 722,68 USD/người/năm. Tại đó, chính phủ sẽ triển khai việc cung cấp cho trẻ em các trường công ở độ tuổi từ 5-12 mỗi em một máy tính xách tay OLPC, đợt đầu tiên là 10,000 chiếc. Mỗi giáo viên cũng sẽ được cấp một máy tính xách tay, và còn nhiều ưu tiên khác nữa. Liệu chúng ta có thể có sự so sánh nào chăng với những gì mà nền giáo dục Ghana đang được ưu tiên không?

Ông Sadique Boateng (ở giữa) của trường trung học phổ thông T.I. Ahmadiyya (SHS) người chiến thắng trung cuộc giơ cao tờ séc của mình, bên cạnh ông ta là bà Magdalene Mensah (bên phải), và bà Alice Dzifa Gligui Denueme, của SHS Awudome tại Tssito, những người xếp hạng liên tiếp sau, một cách tương ứng.

Mr Sadique Boateng (middle) of the T. I. Ahmadiyya Senior High School (SHS) the overall winner displaying his cheque. Flanking him are Madam Magdalene Mensah (right), and Madam Alice Dzifa Gligui Denueme, of Awudome SHS at Tsito, who were the first and second runners-up, respectively.

Tất cả trẻ em các trường ở độ tuổi từ 5 đến 12 trong các trường công sẽ sớm được cung cấp các máy tính cá nhân bởi chính phủ.

Được thiết kế bởi Đại học Massachusetts về Công nghệ (MIT) tại Mỹ, các máy tính này cho phép bọn trẻ có được các kỹ năng trong công nghệ thông tin và truyền thông ICT, mà chúng hiện nay là công cụ cơ bản mang tính sống còn nhất của nền giáo dục trên toàn thế giới. Việc để lộ ra tại Sunyani, Tổng thống J. A. Jufuor đã nói việc cung cấp các máy tính này đã được thoả thuận từ 2 năm trước bởi cố bộ trưởng Bộ Tài chính, Kwadwo Baah-Wiredu.

Để nhận thức được vai trò của ông, các máy tính này sẽ được gọi là máy tính 'Baah – Wiredu' cho đứa trẻ – để nhớ tới ông.

All school children between the ages of five and 12 in public schools will soon be provided with personal computers by the government.

Designed by the Massachusetts Institute of Technology (MIT)in the United States of America (USA), the computers are to enable the children acquire skills in Information and Communications Technology (ICT), which is currently the most critical basic instrument of education world-wide.
Making the disclosure in Sunyani, President J. A. Kufuor said the deal for the supply of the computers was negotiated two years ago by the late Finanace Minister, Kwadwo Baah-Wiredu.

To acknowledge the role he played, the machines are to be called 'Baah-Wiredu's Computer a child - to honour his memory.

Nói chuyện tại ngày lễ thường niên giải thưởng cho các giáo viên lần thứ 14 tại Sunyani ngày hôm qua, Tổng thống Kufuor đã thông báo rằng đợt máy đầu tiên 10,000 chiếc mà ông đã mô tả như “các máy tính kỳ diệu cho bọn trẻ” có thể tới quốc gia này sớm để hoàn tất lời hứa của chính phủ.

Tổng thống đã nói “Baah-Wiredu đã được chỉ định trách nhiệm 2 năm trước để đàm phán với MIT, những người sáng chế ra chiếc máy này, để cung cấp cho tất cả các trẻ em ở Ghana”.

“Đáng buồn và bi thảm, đúng ngày mà các nhà sản xuất tới để trình diễn một ví dụ về chiếc máy kỳ diệu này cho tôi tại New York, 2 tuần trước, lại là ngày mà thông tin và ngày mất của bộ trưởng tới tôi. Đây là ví dụ mà tôi đã mang tới để chỉ cho các bạn”, ông nói.

Tổng thống sau đó đã kêu gọi 1 phút mạc niệm để tưởng nhớ tới ông Baah-Wiredu và lưu ý, “Chúng ta không thể vinh danh sự tưởng nhớ đủ đối với ông. Ông đã là một người đầy tớ tận tuỵ của nhà nước”.

Tất cả, 52 giáo viên được chọn từ 12 loại, cũng như các nhân viên giáo dục, đã được vinh danh vì sự làm việc cật lực, tinh thần yêu nước và tận tuỵ vì nhiệm vụ của họ, với giải thưởng Giáo viên Tốt nhất Toàn Quốc được trao cho ông Sadique Boateng, giáo viên về ICT và khoa học tích hợp 42 tuổi của trường trung học phổ thông T.I. Ahmadiyya tại Kumassi ở vùng Ashanti.

Speaking at the 14th annual Teachers Awards ceremony in Sunyani yesterday, President Kufuor announced that the first batch of 10,000 units of what he described as “Magic Computers for Children” would soon arrive in the country in fulfilment of the government's promise.

The President said “Baah-Wiredu was assigned the responsibility two years ago to negotiate with MIT, the creators of the machine, to supply all children in Ghana”.

“Rather tragically and sadly, the very day the producers came to present a sample of the wonder machine to me in New York, two weeks ago, was when news of the minister's demise reached me. Here is the sample which I brought to show you,” he said.

The President then called for a minute's silence to be observed in Mr Baah-Wiredu's memory and remarked, “We cannot honour his memory enough. He was a dedicated public servant.”

In all, 52 teachers se-lected f-rom 12 categories, as well as workers in education, were honoured for their hard work, patriotism and dedication to duty, with the Overall National Best Teacher award going to Mr Sadique Boateng, a 42-year-old Integrated Science and ICT teacher of the T.I. Ahmadiyya Senior High School (SHS) in Kumasi in the Ashanti Region.

Chủ đề của buổi kỷ niệm là: “Các giáo viên chất lượng cho nền giáo dục chất lượng: Vấn đề của các giáo viên”.

Tại buổi lễ tương tự, 40 giáo viên đã nghỉ hưu đã được chọn từ nhiều quận khác nhau của vùng đã được vinh danh.

Tổng thống Kufuor cũng đã thông báo rằng sách giáo khoa và các tài liệu đọc phụ trợ cho tất cả các mức giáo dục, từ vườn trẻ, tới tiểu học và trung học cơ sở tới trung học phổ thông, đã được mua và đã và đang được phân phối tới từng quận.

Hạnh phúc thay, Tổng thống đã lưu ý, sự nhấn mạnh về ICT trong cải cách giáo dục đã bắt đầu chỉ ra nhu cầu làm cho ICT thân thiện với người sử dụng, bổ sung rằng các tường kỹ thuật và các trung tâm tài nguyên khoa học trong 10 vùng của thủ đô cũng đã bắt đầu phục hồi lại và có phương sách để những người được phép của các trường sự giáo dục đầy đủ mà thị trường toàn cầu cần tới.

Tổng thống Kufuor một lần nữa thông báo rằng chính phủ đã hướng tới việc cung cấp cho mỗi giáo viên một máy tính cá nhân, giải thích rằng “các giáo viên phải làm chủ chiếc máy kỳ diệu này trước khi họ có thể hướng dẫn cho lũ trẻ của họ có được bất kỳ sự tiến bộ nào trên nó. Quả thực, chính phủ dự kiến giữ vững được sự tiến bộ mà điều này đã làm được bằng việc khuyến khích các giáo viên bằng nhiều cách khác nhau”

The theme for the celebration was, “Quality Teachers for Quality Education: Teachers Matter”.

At the same ceremony, 40 retired teachers se-lected f-rom the various districts of the host region were honoured.

President Kufuor also announced that textbooks and supplementary reading materials for all levels of education, f-rom kindergarten, through primary and junior high school (JHS) to SHS, had been procured and were being distributed f-rom district to district.

Happily, the President noted, the emphasis on ICT in the educational reform was beginning to show the need to make ICT user friendly, adding that technical schools and the science resource centres in the 10 regional capitals were also being rehabilitated and resourced to give school leavers the rounded education the global market needed.

President Kufuor again announced that the government aimed at providing every teacher with a personal computer, explaining that “teachers must master the magic machine before they can guide their pupils to make any headway in it. Indeed, government intends to sustain the progress made thus far by motivating teachers in different ways”.

Ông đã thông báo rằng ông đã định hướng rằng tháng 10/2006 lương của một số giáo viên mà bị treo vì biểu tình mà họ đã tham gia sẽ được phục hồi ngay lập tức, bổ sung thêm rằng đây là sự thể hiện của chính phủ về tinh thần đoàn kết với các giáo viên khi họ đã tổ chức này giải thưởng này.

Theo Tổng thống Kufuor, một sự xem xét lại có tiến triển về lương giáo viên đã tiếp tục có được sự chú ý của chính phủ và đã thông báo xa hơn rằng những chuẩn bị đã được tiến hành để triển khai những khuyến cáo cho một cơ cấu lương duy nhất để đảm bảo rằng tất cả các nhân viên nhận được thanh toán công bằng với công việc công bằng vào năm sau.

Những sáng kiến khác cho giáo viên, ông nói, bao gồm 130 chỗ ăn ở, xe đạp tự do cho những ai làm việc tại các trường thiếu thốn và xe máy cho những người giám sát thường xuyên để mua theo các điều khoản có thể quản lý được. Tổng thống nó để cải thiện sự hiệu quả quản lý, 200 xe buýt đã được cung cấp cho các văn phòng giáo dục các quận, trong khi 100 xe ô tô Toyota 4x4 đã được cung cấp cho các hiệu trưởng các khu giáo dục và những người đứng đầu của các SHS được chọn và 40 xe Jeeps Mahindra 4x4 đã dự kiến được phân phối cho các SHS khác.

He announced that he had directed that the October 2006 salaries of some teachers which were suspended due to a strike they had embarked on be restored forthwith, adding that it was the government's show of solidarity with the teachers as they celebrated the awards day.

According to President Kufuor, a progressive review of teachers' salaries continued to engage government's attention and further announced that preparations were underway to implement the recommendations for a single-spine salary structure to ensure that all workers received equal pay for equal work next year.

Other incentives for the teacher, he said, included 130 units of accommodation for them, free bicycles for those in deprived schools and motorbikes for circuit supervisors for purchase on manageable terms.

The President said to enhance management efficiency, 200 buses had been provided for the district education offices, while 100 Toyota 4x4 pick-up vehicles had been supplied to the district directorates of education and heads of se-lected SHS and that 40 Mahindra 4x4 Jeeps were expected for distribution to other SHS.

Ông đã tỏ lòng kính trọng tới những người thắng giải và thúc giục họ làm việc cật lực hơn trước bằng việc làm cho các lớp học và văn phòng của họ tận tâm hơn trước.

“Cho phép tôi nhân sự kiện này, tại đây, cảm ơn những đối tác phát triển của chúng ta, những người cũng đã đóng góp cho những nỗ lực của chính phủ trong việc khuyến khích và hiện đại hoá giáo dục tại quốc gia này. Sự giúp đỡ tiếp tục của họ là bằng chứng chứng minh rằng cộng đồng quốc tế thực sự là đang tham gia vào một thế giới phụ thuộc lẫn nhau”, ông đã lưu ý.

Tổng thống Kufuor đã nói bằng những hoạt động của Hiến pháp quốc gia, trọng trách của mình như là Tổng thống của nước cộng hoà này sẽ kết thúc trong thời gian 2 tháng nữa và ông có thể sẽ không từ bỏ chính trường mà không thể hiện sự đánh giá cao và sự hiểu biết thành tâm của ông đối với sự lãnh đạo và tất cả và tất cả trong khu vực giáo dục, cả nhà nước lẫn tư nhân, vì sự phát triển ấn tượng trong khu vực này.

Bài viết của A.Ampratwum-Mensah & Samuel Duodu.

He paid tribute to the award winners and urged them to work harder than before by returning to their classrooms and offices more committed than before.

“Let me take this opportunity, at this stage, to thank our development partners who have also been contributing to government's efforts at improving and modernising education in the country. Their continued assistance is proof that truly the international community is evolving into an interdependent world,” he noted.

President Kufuor said by the operations of the national Constitution, his tenure as the President of the Republic was coming to an end in two months' time and that he could not leave the scene without expressing his sincere appreciation and acknowledgement to the leadership and all in the educational sector, both public and private, for the dramatic growth in the sector.

Story by A.Ampratwum-Mensah & Samuel Duodu.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập38
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm37
  • Hôm nay5,185
  • Tháng hiện tại342,826
  • Tổng lượt truy cập18,138,591
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây